Dodaj do ulubionych

TECHNOLOGIA KOSMETYKU studia – kierunek studiów

Studia na kierunku technologia kosmetyku to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku technologia kosmetyku studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i technicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat inżynierii chemicznej oraz szeroko pojętych nauk biologicznych. Co więcej nauczą się tworzenia receptur kosmetyków, sporządzania dokumentacji, czy wykonywania badań laboratoryjnych, przy zastosowaniu profesjonalnej aparatury.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków oraz w firmach oceniających jakość kosmetyków.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku technologia kosmetyku skierowane są do osób, które chciałyby rozwinąć wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz zdobyć wszechstronne wykształcenie, niezbędne do podjęcia pracy w przemyśle kosmetycznym. Kandydaci na kierunek technologia kosmetyku powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o tematyce związanej z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. W przypadku uczelni niepublicznych konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej opłaty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIA KOSMETYKU

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Jednostka prowadząca

Technologia kosmetyku stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.03.2021
do 25.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.03.2021
do 25.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.03.2021
do 25.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.03.2021
do 25.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia kosmetyku

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JJAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU?

Przemysł kosmetyczny jest niezwykle perspektywicznie rozwijającym się rynkiem, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dlatego też, nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu inżynierii chemicznej. Ich kształceniem zajmuje się kierunek technologia kosmetyku. Program studiów będzie oscylował wokół nauk chemicznych, przyrodniczych i biologicznych, a studenci skupią się także na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku technologia kosmetyku możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek technologia kosmetyku zdobędą wiedzę z obszaru nauk chemicznych, przyrodniczych, biologicznych i technicznych. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić badania laboratoryjne oraz tworzyć receptury kosmetyków.

Ponadto nauczą się tworzenia dokumentacji dla produktów kosmetycznych, czy rejestracji produktów kosmetycznych w bazie. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności z obszaru produkcji kosmetyków oraz zarządzania procesem produkcyjnych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA KOSMETYKU STUDIA NIESTACJONARNE

TECHNOLOGIA KOSMETYKU STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU?

Studia na kierunku technologia kosmetyku będą trwały 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku technologia kosmetyku na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA KOSMETYKU STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku technologia kosmetyku na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek technologia kosmetyku na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU?

Dyplom ukończenia studiów chemicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku technologia kosmetyku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących kosmetyki. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z laboratoriami badawczo-rozwojowymi i chemicznymi, przedsiębiorstwami zajmującymi się analizą składów kosmetycznych oraz z szeroko pojętym przemysłem kosmetycznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku technologia kosmetyku:

  • przemysł kosmetyczny

  • przedsiębiorstwa produkujące kosmetyki

  • laboratoria badawczo-rozwojowe

  • przedsiębiorstwa zajmujące się oceną jakości kosmetyków

  • własna działalność gospodarcza

Komentarze (0)