Przemysłowe technologie informatyczne

Przemysłowe technologie informatyczne

Dodaj do ulubionych

Przemysłowe technologie informatyczne - kierunek studiów

Transport, logistyka, monitoring, medycyna – to tylko wybrane sektory przemysłu i dziedziny działalności ludzkiej, których funkcjonowanie trudno nam sobie wyobrazić bez zaplecza w postaci technologii informacyjnych. Wykwalifikowany pracownik związany z produkcją przemysłową, który chce tworzyć nowoczesne środowisko pracy, musi być przygotowany do nieustannego uzupełniania swojej wiedzy z zakresu najnowszych technologii, wspierających rozwój i funkcjonowanie przemysłu, na monitorowanie i doskonalenie rozwiązań do tej pory stosowanych w przedsiębiorstwie, na dostosowywanie właściwych narzędzi, technik i metod informatycznych do pojawiających się problemów produkcyjnych lub zarządczych. Studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne powstały w odpowiedzi na dostrzeżenie i docenienie wartości relacji na linii przemysł-informatyka, kształcąc inżynierów posiadających z jednej strony rozległą, aktualną wiedzę informatyczną, z drugiej zaś – zorientowanych w potrzebach i realiach produkcyjnych, które warto mądrze wspierać skrojonymi na miarę rozwiązaniami technologicznymi.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli informatyka jest Twoją pasją, którą chciałbyś wykorzystać przyczyniając się do technologicznego rozwoju firm i przedsiębiorstw działających w sektorze przemysłowym, masz analityczny umysł, potrafisz błyskawicznie zdiagnozować problem i dopasować do niego najlepsze rozwiązanie, fascynują Cię zależności między różnymi dziedzinami oraz możliwość przekucia ich na projektowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych a świat maszyn i materiałów wydaje Ci się przestrzenią godnej jak najbardziej szczegółowej eksploracji, studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne powinieneś wpisać na listę swoich edukacyjnych priorytetów.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By lepiej zrozumieć technologie informatyczne wykorzystywane w przemyśle i przyjrzeć się podstawom zależności między informatyką a produkcją przemysłową, opanujesz podstawowe wiadomości z takich dziedzin nauki, jak matematyka, fizyka i chemia. Nie ulega jednak wątpliwości, że Twoją przewodnią dziedziną stanie się informatyka. Nauczysz się podstaw programowania, zgłębisz wiedzę o systemach operacyjnych., technikach mikroprocesorowych, technologiach internetowych i mobilnych. Rzucisz okiem na aktualny stan badań dotyczących sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w przemyśle, będziesz przygotowany do samodzielnego tworzenia przemysłowych baz danych, interpretowania ich i wykorzystywania w praktyce – na polu diagnozowania i ulepszania metod pracy i produkcji w firmie lub lub przedsiębiorstwie. Zgłębisz teorię algorytmu i opanujesz podstawy grafiki komputerowej. Realizowanie ścieżki naukowej oparta na przedmiotach inżynierskich, zaowocuje możliwością zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu materiałoznawstwa i maszynoznawstwa. Jako przyszły inżynier dowiesz się także w jaki sposób elektrotechnika i elektronika może przydać się w pracy informatyka, poznasz technologie i urządzenia przemysłowe oraz dowiesz się czym jest inżynieria jakości i jak odwoływać się do jej zagadnień w praktyce.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne? Sprawdzisz się wszędzie tam, gdzie szczególnie pożądana jest wiedza informatyczna i inżynierska, szczególnie w kontekście wykorzystania zagadnień każdej z nich w praktyce związanej z usprawnianiem przemysłu. Absolwenci przemysłowych technologii informatycznych bardzo często decydują się na związanie swojej kariery z firmami i przedsiębiorstwami, które zajmują się produkcją i eksploatacją maszyn – jako pracownicy z nowoczesną wiedzą technologiczną przyczyniają się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań projektowych i usprawniania procesu wytwórczego. Możesz rozważać również związanie swojej drogi zawodowej z każdą jednostką (przedsiębiorstwem, zakładem), której funkcjonowanie opiera się na właściwej organizacji procesu produkcyjnego oraz automatyzowaniu procesów technologicznych. W Twoim zasięgu znajduje się również współpraca z firmami z branży IT, w roli projektanta systemów i narzędzi informatycznych dla przemysłu oraz osoby odpowiedzialnej za ich wdrażanie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na przemysłowe technologie informatyczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy nowożytny, dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Przemysłowe technologie informatyczne stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 27.07.2021
do 18.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując przemysłowe technologie informatyczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw matematyki, fizyki i chemii
 • rozumienia specyfiki i funkcji technologii informatycznych wykorzystywanych w przemyśle
 • rozumienia zależności między informatyką a produkcją przemysłową
 • podstaw programowania
 • znajomości systemów operacyjnych i technik mikroprocesorowych
 • znajomości technologii internetowych i mobilnych
 • aktualnego stanu badań nad sztuczną inteligencją oraz możliwości wykorzystania jej w przemyśle
 • samodzielnego tworzenia przemysłowych baz danych, interpretowania ich i wykorzystywania w praktyce projektowej i/lub badawczej
 • diagnozowania i i ulepszania metod pracy i produkcji w firmie lub lub przedsiębiorstwie na podstawie wiedzy o współczesnych narzędziach i rozwiązaniach technologicznych
 • teorii algorytmu
 • podstaw grafiki komputerowej
 • materiałoznawstwa i maszynoznawstwa
 • elektrotechniki i elektroniki w pracy informatyka
 • technologii i urządzeń przemysłowych
 • inżynierii jakości

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Opolska Politechnika Opolska Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku przemysłowe technologie informatyczne ?

Absolwent kierunku przemysłowe technologie informatyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją maszyn
 • specjalista z zakresu usprawniania i projektowania nowych rozwiązań wspierających proces wytwórczy
 • przedsiębiorstwach i zakładach działających w oparciu o właściwe funkcjonowanie procesu wytwórczego
 • firmach branży IT, jako projektant systemów i narzędzi informatycznych dla przemysłu oraz osoba odpowiedzialna za ich wdrażanie
 • firmach konsultingowych
 • jednostkach naukowo-badawczych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Komentarze (0)