Edukacja techniczno - informatyczna

Edukacja techniczno - informatyczna

Dodaj do ulubionych

Edukacja informatyczno - techniczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności edukacja techniczno - informatyczna możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | edukacja techniczno - informatyczna - uczelnie >

Opis kierunku

Od zawsze interesujesz się zagadnieniami technicznymi? Wybierz zatem kierunek taki jak edukacja informatyczno-techniczna. Otrzymasz dzięki niemu wszechstronną wiedzę z pogranicza różnorodnych nauk, które pozwolą na aktywny rozwój w przyszłości między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych czy przemysłowych.

 

Praca po studiach

Studenci rozwijają interdyscyplinarne kwalifikacje z zakresu administrowania i obsługi systemów informatycznych, a także dowiadują się, jak wygląda praca wspomagająca między innymi projektowanie inżynierskie w przemyśle. Blok przedmiotów edukacyjnych będzie z kolei przydatny dla tych osób, które swoją przyszłą karierę chciałyby związać z sektorem edukacji.

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku edukacja informatyczno - techniczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Akademia Pomorska w Słupsku

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)
tryb: stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edukacja techniczno - informatyczna studia niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Edukacja techniczno - informatyczna studia I stopnia

Edukacja techniczno - informatyczna studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku edukacja informatyczno - techniczna

Program studiów i przedmioty
Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku edukacja informatyczno - techniczna? Naukę rozpoczniesz od opanowania umiejętności logicznego myślenia, szybkiego przetwarzania informacji i tworzenia algorytmów, które w późniejszym czasie wykorzystasz w bardziej złożonej pracy programistycznej.
Poznasz budowę komputerów i podstawowych urządzeń elektronicznych oraz nauczysz się naprawiać ich podzespoły. Posiądziesz umiejętność programowania w wybranych językach i będziesz w stanie napisać program, aplikację, czy stronę internetową. Praktyczne umiejętności zdobyte na warsztatach pozwolą ci na opracowanie i stworzenie własnych projektów urządzeń i maszyn. 
 
W programie studiów na kierunku edukacja techniczno - informatyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Fizyka doświadczalna
 • Podstawy Ekonomii
 • Mechanika techniczna
 • Sieci komputerowe
 • Podstawy automatyki
 • Mikroskopia optyczna
 • Grafika inżynierska
 • Torzenie aplikacji mobilnych
 • Podstawy biznesu
 • Wytrzymałość Materiałów
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • tworzenia stron internetowych
 • wybranych języków programowania
 • fachowej terminologii technicznej
 • zastosowań technik multimedialnych
 • programowania strukturalnego i obiektowego
 • zarządzania zespołami ludzi w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • wdrażania i administrowania systemami sieciowymi
 • projektowania urządzeń elektronicznych

Jak wyglądają studia na kierunku edukacja informatyczno – techniczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku edukacja informatyczno – techniczna będzie oscylował głownie wokół nauk informatycznych, ścisłych oraz technicznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku edukacja informatyczno – techniczna zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk technicznych, inżynierii materiałów czy dyscypliny, jaką jest informatyka.

Ponadto dowiesz się więcej na temat pedagogiki oraz dydaktyki. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów związanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 

 • Gry sieciowe i myślenie strategiczne
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Podstawy i formy przedsiębiorczości

 

Program nauczania zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz podczas swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim poznasz zasady programowania i tworzenia grafiki komputerowej.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób zarządzać sieciami komputerowymi czy projektować sieci informatyczne. Studenci zdobędą także kompetencje z zakresu pedagogiki, które umożliwią im prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Filarem rozwoju wszystkich obszarów nauki jest technika. Dziedziny nawet pozornie niezwiązane z technologiami, w obecnych czasach opierają swoje funkcjonowanie na dorobku naukowym techników i informatyków.
Jeszcze bardziej niż jakakolwiek nauka, nowych odkryć technologicznych pożądają przeciętni zjadacze chleba, których gospodarstwo domowe w znacznej części podłączone jest do prądu.
Każda cywilizacja dąży do rozwoju, którego definicja streszcza się do uproszczenia codziennych obowiązków składających się na całość życia - nie byłoby to możliwe, gdyby nie coraz nowocześniejsze urządzenia elektroniczne. Żadne z nich nie mogłoby istnieć bez uprzedniego zaprojektowania, stworzenia i odpowiedniego zaprogramowania.
Studia na kierunku edukacja informatyczno - techniczna znajdują wspólny mianownik dla nauki szeroko pojętej informatyki i techniki.
Rozważając aplikację na ten właśnie kierunek, powinieneś być przygotowany na ciężką naukę przedmiotów ścisłych uznawanych powszechnie za najtrudniejsze. Jeśli nie boisz się wyzwań i jesteś gotów na zdobycie wiedzy dającej ogromne perspektywy zawodowe - aplikuj!

 

5. Gdzie studiować edukację techniczno - informatyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek edukacja techniczno  informatyczna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku edukacja informatyczno – techniczna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku edukacja informatyczno - techniczna?

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku edukacja informatyczno - techniczna? Staniesz przed koniecznością dokonania trudnego wyboru, bowiem będzie on ogromny.
Jako, że studia w przewidzianym procesie kształcenia łączą dwa nachodzące na siebie segmenty nauki, perspektywy zawodowe znacznie się rozszerzają. 
Będziesz mógł zostać programistą, twórcą stron internetowych, a jeśli masz zdolności artystyczne - zajmiesz się grafiką komputerową. Zostaniesz pracownikiem handlu i dystrybucji sprzętu elektronicznego.
Założysz własną działalność gospodarczą związaną z programowaniem, tworzeniem stron internetowych, czy naprawą różnorakich sprzętów. Szeroka wiedza techniczna pozwoli ci stać się ekspertem w sprawach multimediów. Po wykonaniu odpowiednich kursów po studiach, będziesz mógł zatrudnić się jako nauczyciel lub wykładowca akademicki.
 
Absolwent kierunku edukacja informatyczno - techniczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik przedsiębiorstw przemysłowych
 • pracownik bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej
 • pracownik obsługi i administracji systemów informatycznych w przemyśle
 • nauczyciel lub wykładowca
 • programista
 • twórca stron internetowych 
 • pracownik pomocy technicznej w branży informatycznej

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Informatyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie