Edukacja techniczno - informatyczna

Edukacja techniczno - informatyczna

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)
forma: stacjonarne

Politechnika Lubelska

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja informatyczno - techniczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | edukacja techniczno - informatyczna - uczelnie >

Opis kierunku

Od zawsze interesujesz się zagadnieniami technicznymi? Wybierz zatem kierunek taki jak edukacja informatyczno-techniczna. Otrzymasz dzięki niemu wszechstronną wiedzę z pogranicza różnorodnych nauk, które pozwolą na aktywny rozwój w przyszłości między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych czy przemysłowych.

 

Praca po studiach

Studenci rozwijają interdyscyplinarne kwalifikacje z zakresu administrowania i obsługi systemów informatycznych, a także dowiadują się, jak wygląda praca wspomagająca między innymi projektowanie inżynierskie w przemyśle. Blok przedmiotów edukacyjnych będzie z kolei przydatny dla tych osób, które swoją przyszłą karierę chciałyby związać z sektorem edukacji.

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku edukacja informatyczno - techniczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • matematyka, 
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Edukacja techniczno - informatyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku edukacja informatyczno - techniczna

Program studiów i przedmioty
Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku edukacja informatyczno - techniczna? Naukę rozpoczniesz od opanowania umiejętności logicznego myślenia, szybkiego przetwarzania informacji i tworzenia algorytmów, które w późniejszym czasie wykorzystasz w bardziej złożonej pracy programistycznej.
Poznasz budowę komputerów i podstawowych urządzeń elektronicznych oraz nauczysz się naprawiać ich podzespoły. Posiądziesz umiejętność programowania w wybranych językach i będziesz w stanie napisać program, aplikację, czy stronę internetową. Praktyczne umiejętności zdobyte na warsztatach pozwolą ci na opracowanie i stworzenie własnych projektów urządzeń i maszyn. 
 
W programie studiów na kierunku edukacja techniczno - informatyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Fizyka doświadczalna
 • Podstawy Ekonomii
 • Mechanika techniczna
 • Sieci komputerowe
 • Podstawy automatyki
 • Mikroskopia optyczna
 • Grafika inżynierska
 • Torzenie aplikacji mobilnych
 • Podstawy biznesu
 • Wytrzymałość Materiałów
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • tworzenia stron internetowych
 • wybranych języków programowania
 • fachowej terminologii technicznej
 • zastosowań technik multimedialnych
 • programowania strukturalnego i obiektowego
 • zarządzania zespołami ludzi w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • wdrażania i administrowania systemami sieciowymi
 • projektowania urządzeń elektronicznych

Jak wyglądają studia na kierunku edukacja informatyczno – techniczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku edukacja informatyczno – techniczna będzie oscylował głownie wokół nauk informatycznych, ścisłych oraz technicznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku edukacja informatyczno – techniczna zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk technicznych, inżynierii materiałów czy dyscypliny, jaką jest informatyka.

Ponadto dowiesz się więcej na temat pedagogiki oraz dydaktyki. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów związanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 

 • Gry sieciowe i myślenie strategiczne
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Podstawy i formy przedsiębiorczości

 

Program nauczania zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz podczas swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim poznasz zasady programowania i tworzenia grafiki komputerowej.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób zarządzać sieciami komputerowymi czy projektować sieci informatyczne. Studenci zdobędą także kompetencje z zakresu pedagogiki, które umożliwią im prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Filarem rozwoju wszystkich obszarów nauki jest technika. Dziedziny nawet pozornie niezwiązane z technologiami, w obecnych czasach opierają swoje funkcjonowanie na dorobku naukowym techników i informatyków.
Jeszcze bardziej niż jakakolwiek nauka, nowych odkryć technologicznych pożądają przeciętni zjadacze chleba, których gospodarstwo domowe w znacznej części podłączone jest do prądu.
Każda cywilizacja dąży do rozwoju, którego definicja streszcza się do uproszczenia codziennych obowiązków składających się na całość życia - nie byłoby to możliwe, gdyby nie coraz nowocześniejsze urządzenia elektroniczne. Żadne z nich nie mogłoby istnieć bez uprzedniego zaprojektowania, stworzenia i odpowiedniego zaprogramowania.
Studia na kierunku edukacja informatyczno - techniczna znajdują wspólny mianownik dla nauki szeroko pojętej informatyki i techniki.
Rozważając aplikację na ten właśnie kierunek, powinieneś być przygotowany na ciężką naukę przedmiotów ścisłych uznawanych powszechnie za najtrudniejsze. Jeśli nie boisz się wyzwań i jesteś gotów na zdobycie wiedzy dającej ogromne perspektywy zawodowe - aplikuj!

 

5. Gdzie studiować edukację techniczno - informatyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek edukacja techniczno  informatyczna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku edukacja techniczno - informatyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od uczelni studia pierwszego stopnia na kierunku edukacja informatyczno – techniczna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku edukacja informatyczno - techniczna?

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku edukacja informatyczno - techniczna? Staniesz przed koniecznością dokonania trudnego wyboru, bowiem będzie on ogromny.
Jako, że studia w przewidzianym procesie kształcenia łączą dwa nachodzące na siebie segmenty nauki, perspektywy zawodowe znacznie się rozszerzają. 
Będziesz mógł zostać programistą, twórcą stron internetowych, a jeśli masz zdolności artystyczne - zajmiesz się grafiką komputerową. Zostaniesz pracownikiem handlu i dystrybucji sprzętu elektronicznego.
Założysz własną działalność gospodarczą związaną z programowaniem, tworzeniem stron internetowych, czy naprawą różnorakich sprzętów. Szeroka wiedza techniczna pozwoli ci stać się ekspertem w sprawach multimediów. Po wykonaniu odpowiednich kursów po studiach, będziesz mógł zatrudnić się jako nauczyciel lub wykładowca akademicki.
 
Absolwent kierunku edukacja informatyczno - techniczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik przedsiębiorstw przemysłowych
 • pracownik bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej
 • pracownik obsługi i administracji systemów informatycznych w przemyśle
 • nauczyciel lub wykładowca
 • programista
 • twórca stron internetowych 
 • pracownik pomocy technicznej w branży informatycznej

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edukacja techniczno - informatyczna studia niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Edukacja techniczno - informatyczna studia I stopnia

Edukacja techniczno - informatyczna studia II stopnia

Zobacz inne kierunki informatyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki informatyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Edukacja techniczno - informatyczna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)