Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Studia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | cyberdemokracja i studia nad rozwojem - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych i informatycznych, a także z zakresu współczesnych technologii cyfrowych oraz procesów społecznych i politycznych.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji publicznej, w działach marketingu, w agencjach reklamowych czy public relations.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Cyberdemokrację i studia nad rozwojem

Kierunki studiów takie jak Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk społecznych i informatycznych, a także kompetencji dotyczących współczesnych technologii cyfrowych oraz rozumienia procesów społecznych i politycznych.

Program studiów zakłada również, że studenci, w zależności od wybranej specjalności, np. zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym i komercyjnym czy nauczą się wykorzystywać techniki informatyczne i metody zarządzania w kreowaniu wizerunku w sieci.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem to: demografia i zróżnicowanie rozwojowe społeczeństw, metody i instrumenty pomiaru demokracji czy eksploracja danych tekstowych i wizualizacja danych.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM?

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, adresowany przede wszystkim do osób zainteresowanych problemami społecznego i politycznych. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. nowych mediów, sztucznej inteligencji czy współczesnej demokracji i ruchów społecznych.

Kierunki studiów takie jak Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji czy social media marketing.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM?

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w miejscach, gdzie potrzebne jest posiadanie umiejętności technicznych i odpowiednich kompetencji społecznych, m.in. w jednostkach administracji samorządowej i krajowej czy w jednostkach odpowiedzialnych za planowanie rozwoju na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

Absolwenci tego kierunku mają również możliwość znaleźć zatrudnienie w działach marketingu przedsiębiorstw, agencjach reklamowych i public relations czy agencjach interaktywnych. Wiedza i umiejętności z zakresu nowoczesnych mediów mogą też dać im możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwach z branży IT czy mediach cyfrowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem:

 • jednostki administracji publicznej,
 • agencje reklamowe i PR,
 • agencje interaktywne,
 • działy marketingu przedsiębiorstw,
 • media cyfrowe,
 • start-upy internetowe,
 • przedsiębiorstwa branży IT,
 • firmy zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • instytuty badania rynku i opinii.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia niestacjonarne

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)