Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Dodaj do ulubionych

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności cyberdemokracja i studia nad rozwojem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | cyberdemokracja i studia nad rozwojem - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych i informatycznych, a także z zakresu współczesnych technologii cyfrowych oraz procesów społecznych i politycznych.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji publicznej, w działach marketingu, w agencjach reklamowych czy public relations.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia niestacjonarne

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Cyberdemokrację i studia nad rozwojem

Kierunki studiów takie jak Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk społecznych i informatycznych, a także kompetencji dotyczących współczesnych technologii cyfrowych oraz rozumienia procesów społecznych i politycznych.

Program studiów zakłada również, że studenci, w zależności od wybranej specjalności, np. zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym i komercyjnym czy nauczą się wykorzystywać techniki informatyczne i metody zarządzania w kreowaniu wizerunku w sieci.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem to: demografia i zróżnicowanie rozwojowe społeczeństw, metody i instrumenty pomiaru demokracji czy eksploracja danych tekstowych i wizualizacja danych.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM?

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, adresowany przede wszystkim do osób zainteresowanych problemami społecznego i politycznych. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. nowych mediów, sztucznej inteligencji czy współczesnej demokracji i ruchów społecznych.

Kierunki studiów takie jak Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji czy social media marketing.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM?

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM

Studia na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w miejscach, gdzie potrzebne jest posiadanie umiejętności technicznych i odpowiednich kompetencji społecznych, m.in. w jednostkach administracji samorządowej i krajowej czy w jednostkach odpowiedzialnych za planowanie rozwoju na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

Absolwenci tego kierunku mają również możliwość znaleźć zatrudnienie w działach marketingu przedsiębiorstw, agencjach reklamowych i public relations czy agencjach interaktywnych. Wiedza i umiejętności z zakresu nowoczesnych mediów mogą też dać im możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwach z branży IT czy mediach cyfrowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Cyberdemokracja i studia nad rozwojem:

 • jednostki administracji publicznej,
 • agencje reklamowe i PR,
 • agencje interaktywne,
 • działy marketingu przedsiębiorstw,
 • media cyfrowe,
 • start-upy internetowe,
 • przedsiębiorstwa branży IT,
 • firmy zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • instytuty badania rynku i opinii.

 

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Humanistyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM

Komentarze (0)