Administracja - Poznań
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Administracja studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Program nauczania na kierunku administracja w Poznaniu będzie oscylował wokół takich zagadnień, jak: ekonomia, prawo UE, prawo spółek, prawo konkurencji czy legislacja w administracji. Studenci poznają struktury UE oraz nauczą się rozwiązywania problemów administracyjnych. Ponadto rozwiną umiejętności z zakresu organizacji biurowej oraz nauczą się posługiwania środkami informacyjnymi.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów.  Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w administracji publicznej, Urzędzie Skarbowym, administracji sądowej, służbach mundurowych, instytucjach unijnych oraz w agencjach rządowych.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Administracja - studia online stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Poznaniu? Aby dołączyć do studentów pierwszego roku należy przejść przez konkurs świadectw. A jakie przedmioty brane są pod uwagę? Historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Administrację w Poznaniu wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Poznaniu

W Poznaniu administrację można studiować na 5 uczelniach. Najchętniej wybieranym wydziałem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobrym wyborem są również szkoły prywatne Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższa Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, które oferują wysoki poziom nauczania oraz elastyczny plan zajęć.

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Poznaniu

Administrację w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach studiów stacjonarnych, gdzie podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu maturalnego.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku administracja w Poznaniu można podjąć na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku administracja w Poznaniu wahają się od 4250 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie uczelnie w Poznaniu oferujące studia niestacjonarne pobierają za nie opłaty. Wyjątkiem są tylko studia stacjonarne na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Współcześnie wiele osób słysząc administracja myśli „nuda” - dlaczego? Ponieważ wielokrotnie każdy z nas miał do czynienia z osobami pracującymi w biurze, zwykle od 8 do 16, zmagając się z wieloma papierami, segregatorami i pismami.

Wielu z nas błędnie myśli, że nic innego na takich studiach nie będzie a osoba, która podejmuje je musi być spokojna i lubić taki charakter pracy. Nic bardziej mylnego. Poznańskie uczelnie chcą przeciwstawić się takiemu błędnemu i krzywdzące mu myśleniu o właśnie tym kierunku studiów.

Profesorowie wyższych uczelni robią co mogą, by program studiów na kierunku administracja przedstawić w jak najatrakcyjniejszej formie i przekonać młodych ludzi do wyboru administracji. O czym tak właściwie jest ten kierunek?

Administracja uczy, w jaki sposób kierować firmą i jej dokumentami, by uniknąć niepożądanych problemów z prawem i urzędami kontrolującymi podmioty gospodarcze. Wybierając ten kierunek należy nastawić się na naukę wielu przepisów, zapamiętanie reguł i kodeksu prawnego oraz spędzanie wielu godzin nad tabelami i matematyką.

Administracja jednak jest kierunkiem interdyscyplinarnym, co oznacza, że łączy w sobie elementy nauk ścisłych i humanistycznych. Dzięki temu większość kandydatów po maturze, może starać się dostać na ten właśnie kierunek.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Poznaniu mają w swojej ofercie przedmioty, które pozwolą absolwentowi kierunku administracja zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, by poradzić sobie w przyszłej pracy jako specjalista do spraw administracji. Ciągle rozrastający się program zawiera w sobie elementy prawa, nauk społecznych, a także matematyki i nauk ścisłych.

Ponadto, student tego kierunku pozna niezbędne przepisy oraz schematy postępowania w poszczególnych sytuacjach, by poradzić sobie w późniejszej pracy jako administrator. Niestraszne mu będą kruczki prawne i zawiłości paragrafów – studiując ten kierunek, będzie to chleb powszedni. Poznańskie uczelnie wyższe na pierwszym miejscu stawiają jakość kształcenia, by absolwenci tych szkół poradzili sobie nawet z najtrudniejszym wyzwaniem.

 

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się na przykład:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Jedną z ważniejszych cech jaką powinien posiadać kandydat na te studia jest zamiłowanie do porządku i systematyczność. To właśnie te cechy są pomocne w pracy dobrego administratora danych.

Porządek, skrupulatnie trzymany w dokumentach i segregatorach, ułatwi pracę zarówno biura jak i pracowników firmy. systematyczność natomiast pozwala na zapobieganiu sytuacjom stresowym, a w razie kontroli każdy dokument będzie miał swoje miejsce.

Ponadto dobrze jest, by kandydat na te studia miał zdolności matematyczne i informatyczne – wiele danych przechowywanych jest w komputerach, używając do tego odpowiednich programów a znajomość takich programów jak Excel, może ułatwić przyszłą pracę absolwenta tego kierunku.

Młody człowiek wybierając administrację powinien odznaczać się odpowiedzialnością w swoim działaniu – prowadzenie dokumentacji firm jest zajęciem, które można określić jako rzetelne – dojrzałość w opisywaniu działań podmiotów gospodarczych, fakturowanie czy prowadzenie ksiąg to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku dowie się czym jest administracja, a razem z nią prawo oraz struktury nauk społecznych. Pozna także niezbędne zagadnienia związane z Rzeczpospolitą Polską, jej systemie i organach władzy oraz organizacjami rządowymi i samorządowymi.

Dowie się także czym jest Unia Europejska, a także związane z nią prawo polskie i międzynarodowe, jej struktury i niezbędne słownictwo. Studiując administrację słuchacz dowie się jakie są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości, potrafiąc wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Umiejętności

Studiując ten kierunek można dowiedzieć się, jak wykorzystać zebraną wiedzę w zakresie analiz procesów i zjawisk politycznych, prawnych i gospodarczych. Poznane normy i reguły pozwolą na rozwiązanie zadań z zakresu dziedzin nauk prawnych i ekonomicznych, a terminologia związana z administracją nie będzie stanowiła dla studenta problemu.

Świadomy swoich mocnych stron będzie wykorzystywał nabyte umiejętności w celu pogłębiania i rozwijania swoich talentów. W trakcie studiów słuchacz dowie się jak przygotować niezbędne dokumenty w oparciu o kodeksy, przepisy i prawo, a wystąpienia publiczne nie będą stanowić żadnej przeszkody.

 

Kompetencje społeczne

Zdobyte w trakcie kształcenia umiejętności i wiedza, pozwolą przyszłemu absolwentowi administracji podjąć pracę zarówno jako jednostka, jak i część zespołu profesjonalistów. Rozbudzona w nim świadomość ciągłego doskonalenia pozwoli na kontynuowanie nauki z zakresu administracji i nauk społecznych.

Zdolności interpersonalne poznane na studiach pozwolą mu na obejmowanie wysokich stanowisk kierowniczych, z powodzeniem radząc sobie jako lider. Ukończone studia nauczą go kreatywnego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Studia na kierunku Administracja w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu cechują się różnym czasem trwania, na który ma wpływ kilka czynników.  Administracja w Poznaniu należy do szerokiego grona studiów niejednolitych, co w praktyce oznacza, że nauka rozłożona jest na dwa etapy.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Poznaniu trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata oraz uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Dla najbardziej ambitnych, którzy chcieliby kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach drugiego stopnia, otworzy się możliwość podjęcia studiów magisterskich na kierunku Administracja, które będą trwały dwa lata.

Administracja w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Poznaniu?

Jaką pracę można dostać po administracji w Poznaniu? Możliwości jest wiele. Wszystko zależy od zainteresowań i zaangażowania młodego człowieka. Pracując na stanowisku administratora, można realizować się w wielu firmach i przedsiębiorstwach.

Coraz częściej absolwentów administracji można spotkać w działach HR lub w agencjach rekrutacyjnych. Jest tak ponieważ studia te przygotowują nie tylko do pracy w kadrach, ale także uczą jak te kadry uformować. Co więcej, specjalista po kierunku administracja dobrze poradzi sobie w biurach konsultingowych, dzieląc się swoją wiedzą z innymi.

Doradzając prywatnym firmom, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, można tym samym rozwijać swoje umiejętności. Z pewnością, absolwenci poznańskich uczelni dobrze dadzą sobie radę na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem firmy. Wykorzystując swoją wiedzę oszczędzą swoim szefom niepotrzebnych stresów, dotyczących fakturowania i przechowywania danych pracowników.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja

Istnieje wiele miejsc, w których absolwenci administracji mogą z powodzeniem dać sobie radę. Do takich miejsc należą między innymi stanowiska w firmach prywatnych jak i państwowych, przedsiębiorstwach a także samorządach i biurach administracji publicznej.

Do tego należy dorzucić agencje pracy tymczasowej, agencje rekrutacyjne lub biura doradcze i konsultingowe. Innymi słowy, specjaliści tego kierunku poradzą sobie niemal w każdej firmie, która dotyczy ludzi oraz ich danych, a także przechowywania, fakturowania i administrowania. Możliwości zatem jest bardzo wiele. Wszystko zależy od wyobraźni i umiejętności absolwenta.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku administracja

 • Urzędnik
 • Pracownik organizacji pozarządowych
 • Pracownik działu kadr i płac
 • Administrator danych
 • Fakturzysta
 • Specjalista do spraw administracji
 • Rekruter
 • Specjalista do spraw HR

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku administracja? 

Na absolwentów kierunku studiów Administracja, czeka wiele różnorodnych zawodów. Najczęściej z nich wybierany jest administrator danych i fakturzysta. Jakie są ich obowiązki? I jak wyglądają średnie miesięczne zarobki?

 

Urzędnik

Praca urzędnika ma bardzo szeroki zakres i jest ściśle związana z konkretnym stanowiskiem lub działem, w którym pracuje, a także miejscem pracy, rodzajem urzędu może być to np. urząd miasta, skarbowy lub pracy. Do ogólnych zadań urzędnika należy oczywiście wykonywanie powierzonych mu zadań w określonym terminie, przyjmowanie petentów, a także gospodarowanie środkami publicznymi. Urzędnik powinien także służyć pomocom i radą przy wypełnianiu wniosków lub innych spraw, z którymi przychodzą interesanci. Mediana miesięcznych zarobków wynosi około 4530 zł brutto.

 

Pracownik organizacji pozarządowych

Absolwent kierunku studiów Administracja może również podjąć pracę w organizacjach pozarządowych. Jest to dość szerokie określenie, które jest uzależnione od tego czym zajmuje się dana organizacja. Jednak do ogólnych zajęć możemy zaliczyć np. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów i zdań publicznych. Mediana miesięcznych zarobków wynosi około 5500 zł brutto.

 

Pracownik działu kadr i płac

Jest to zdecydowanie praca dla osób, które lubią prowadzić dokumentację i mieć w niej porządek. Pracownicy działu kadr i płac odpowiadają głównie za prowadzenie akt osobowych, naliczaniem czasu pracy jaki został zrealizowany przez każdego z pracowników, a także sporządzaniem umów dla pracowników. Pilnują również dokumentacji związanej z urlopami czy zwolnieniami chorobowymi, potocznie nazywanymi L4. Mediana miesięcznych zarobków wynosi około 5500 zł brutto.

 

Administrator danych

Jest to bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ administrator danych odpowiada za zabezpieczenie ich przed utratą, zniszczeniem lub dostaniem się ich w niepowołane ręce. Mediana miesięcznych zarobków wynosi około 6650 zł brutto.

 

Fakturzysta

Najogólniej można powiedzieć, że fakturzysta odpowiada za wystawianie faktur oraz wprowadzanie danych do programów księgowych. Jednak na tym nie kończą się jego obowiązki. Sprawdza także poprawność dokumentów pod względem prawnych oraz odpowiada za dokumenty firmy. Mediana miesięcznych zarobków wynosi około 4230 zł brutto.

 

*Źródło wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Oczywiście należy pamiętać, że podane stawki mogą się różnić w zależności od wykształcenia, doświadczenia, stażu pracy czy nawet miejsca pracy – stawki w poszczególnych województwach i miastach niejednokrotnie różnią się od siebie.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4600 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 
Administracja studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc – kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku administracja w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chciałyby rozpocząć bezpłatna naukę, mogą zdecydować się na podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Za niestacjonarne studia w publicznej szkole wyższej oraz za studia w prywatnych uczelniach najczęściej należy zapłacić.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 4800 zł
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – 7140 zł
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym terminie – kandydaci informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane kierunki studiów otrzymują poprzez system IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać nie tylko decyzję wybranej szkoły wyższej, ale również liczbę punktów, zdobytych przez nich podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także miejsce, które zajmują na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można w sposób, który dopuszcza dana szkoła wyższa – zazwyczaj zakwalifikowani kandydaci mogą doręczyć je osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom dostarczenie kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji – oznacza to, że termin przeznaczony na dostarczenie plików jest ustalany indywidualnie przez szkołę. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni. Należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Poznaniu

Proces rekrutacji

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z jej wymogami, na stronie internetowej uczelni, wybranej przez kandydata. Zwykle proces ten wygląda podobnie – najpierw należy zarejestrować się jako kandydat, a także uiścić niezbędną opłatę rekrutacyjną.

Po ogłoszeniu wyników matur, należy stawić się z wybranymi dokumentami wyznaczonym przez uczelnię terminie. Uwaga! Najważniejsze jest, by przestrzegać ustalonego przez szkołę wyższą czasu – w przeciwnym razie można zostać skreślonym z listy studentów, mając nawet najlepszy wynik maturalny.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Ponieważ administracja to kierunek interdyscyplinarny, należy spodziewać się, że pod uwagę będą brane przedmioty zarówno humanistyczne jak i ścisłe. Zwykle są to: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, ale także matematyka czy informatyka.

Zalecamy w tym miejscu zapoznać się z wymaganiami wybranej poznańskiej uczelni, śledząc te informacje na odpowiednich stronach internetowych. Ponadto, nie bez znaczenia jest udział w olimpiadzie przedmiotowej, która może zapewnić kandydatowi miejsce na liście studentów, bez zbędnego stresu.

 

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć w wybranym przez kandydata dziekanacie? Zwykle są to:

 • formularz rekrutacyjny (a wraz z nim uiszczona opłata rekrutacyjna)
 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • formularz RODO.

 

Przed złożeniem dokumentów zalecamy osobiste sprawdzenie wymagań uczelni. Najważniejszy jednak jest czas – niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje usunięciem z listy studentów!

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ADMINISTRCJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Poznaniu

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Poznaniu?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Poznaniu opinie?

 

Paulina, studentka Administracji mówi:

„Studiowanie Administracji to poznawanie różnych zagadnień, przepisów, aspektów i czasem można odnieść wrażenie, że bardzo łatwo się w tym pogubić. Ale istotne znaczenie ma to, gdzie i z kim się uczysz, w jakim otoczeniu, w jakiej atmosferze i w jakim mieście. Poznań to miasto idealne do studiowania. Polecam gorąco i daję piątkę z plusem.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Poznań studia i stopnia

Administracja Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Poznań studia stacjonarne

Administracja Poznań studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Poznaniu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

Mlwna odpowiedz

Z uwagi na to, że pracuję już na etacie, to nie dla mnie są studia stacjonarne. Ale ku mojemu zdziwieniu WSKZ prowadzi studia online, więc dla mnie to opcja idealna :) Zdecydowałam się na kierunek z zakresu administracji, w przyszłości bardzo chciałabym podjąć zatrudnienie w administracji, ale z zakresu ochrony danych osobowych.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu