Budownictwo - Wrocław

Budownictwo - Wrocław

Studia na kierunku budownictwo w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

17.05.2024

Budownictwo studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Budownictwo we Wrocławiu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 15 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 5200 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 wyniósł: na UPWR 400 punktów, na PWR 77,9 pkt.

Budownictwo - Wrocław
Studia na kierunku budownictwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i kierowania procesem budowlanym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę na temat zarządzania procesem inwestycyjnym oraz poznają programy niezbędne do projektowania budynków. Studia na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, chemii budowlanej, hydrauliki czy materiałoznawstwa. W toku studiów zdobywa się także umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych.

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy. Wśród zawodów, które można wykonywać po budownictwie są m.in. inżynier budowlany, projektant, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w firmach wykonawczych, przemyśle budowlanym czy jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | Budownictwo Wrocław - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek budownictwo we Wrocławiu

We Wrocławiu budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWR), Politechnice Wrocławskiej (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska 510 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PWr, UPWR oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5200 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek budownictwo - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język polski, język obcy, matematyka. budownictwo Wrocław - przedmioty maturalne

Studia we Wrocławiu na kierunku budownictwo nie należą do najłatwiejszych, a od kandydatów już na poziomie rekrutacji wymaga się zaprezentowania jak najbardziej rozległej wiedzy z tych zakresów, które będą rozwijane w trakcie całego toku kształcenia wyższego.
Uczelnie we Wrocławiu przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, zatem swoje przygotowania do egzaminu maturalnego zacznij już dziś. W swoich planach uwzględnij przede wszystkim przedmioty takie jak: matematyka oraz fizyka. Dobre wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego zagwarantują ci nie tylko miejsce na liście osób przyjętych, ale także znacznie ułatwią twoją naukę w przyszłości.
 

Budownictwo Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2024/2025 na kierunek budownictwo bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. Ponadto Politechnika Wrocławska rozpatruje także wyniki z egzaminu zawodowego, jeśli takowy został ukończony przez kandydata. dowiedz się więcej

Budownictwo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek budownictwo w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów wśród przedmiotów maturalnych powinni także uwzględnić jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, matematyka lub informatyka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uwzględnia także ewentualne wyniki z egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na budownictwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół lub cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Wrocławska (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Program dydaktyczny na kierunku budownictwo musi obejmować wiele skomplikowanych zagadnień, ponieważ wykształcenie przyszłych absolwentów tego kierunku musi być niezwykle wszechstronne. Studenci swoją przygodę z budownictwem rozpoczynają od bardzo szczegółowego zgłębiania matematyki oraz fizyki. To dwie dyscypliny naukowe, które stanowią niezbędną podstawę kształcenia. Każdy profesjonalny budowniczy każdą swoją zawodową decyzję musi opierać na ich doskonałej znajomości. Oczywiście jednak studia na kierunku budownictwo bogate są w inne, bardzo ścisłe przedmioty:

 • materiałoznawstwo;
 • materiały wykorzystywane w budownictwie;
 • fizyka budowli;
 • chemia budowlaną;
 • mechanika budowli;
 • fundamentowanie;
 • prawo budowlane;
 • hydraulika i hydrologia;
 • kształtowanie konstrukcji budowlanych

To tylko przykłady zajęć, z którymi będą stykać się studenci tego kierunku. Warto podkreślić, że zagadnienia związane z tym profilem kształcenia można podzielić na budownictwo lądowe oraz wodne, także profile przedmiotów będą także obejmować te dwa tak bardzo różniące się profile wznoszenia obiektów. Wykształcenie przyszłych inżynierów budownictwa musi mieć zatem interdyscyplinarny charakter, ponieważ w tej dyscyplinie wykorzystywane są zdobycze z wielu dziedzin technicznych i inżynieryjnych.

Studenci, którzy zdecydują się także na kształcenie na tym kierunku będą wybierać ścieżkę specjalizacyjną. Jej zadaniem jest rozwijanie już bardzo wąskich i wysoce specjalistycznych umiejętności. Przyszli inżynierowie budownictwa mogą się zdecydować na naukę:

 • budownictwa dróg i mostów;
 • budownictwa dróg szynowych itd.

Przyszli absolwenci tego kierunku oprócz wiedzy muszą także posiadać szereg cech, które tylko mogą poprawić jakość ich pracy. To przede wszystkim zdolność do analitycznego i przestrzennego myślenia, umiejętność komunikacji z całym zespołem oraz przede wszystkim głębokie poczucie odpowiedzialności. Inżynierowie budownictwa odpowiadają w dużej mierze za bezpieczeństwo osób, które użytkują dane obiekty budowlane.

 

Nabywane umiejętności

Studenci budownictwa szkolą się w zakresie m.in.: projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich; nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi; stosowania nowoczesnej techniki komputerowej, wspomagającej projektowanie. W programie tego kierunku znaleźć można przedmioty poświęcone np.: matematyce, fizyce budowli, geometrii wykreślnej, mechanice, hydraulice, wytrzymałości materiałów, instalacjom budowlanym, mechanice budowli czy fundamentowaniu.

Studia na kierunku budownictwo mają za zadanie przygotować absolwentów do rozwiązywania problemów związanych m.in. z: wykonawstwem obiektów budowlanych; projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji robót; doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystywania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami – dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, rozumieją także m.in. komunikacyjne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty budownictwa. Dzięki temu inżynierowie budownictwa potrafią np. samodzielnie sporządzić kosztorys inwestycji oraz zarządzać robotami budowlanymi.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na budownictwie we Wrocławiu

Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

 

Po jakim profilu na kierunek budownictwo we Wrocławiu

Na studia na kierunku budownictwo najłatwiej będzie dostać się absolwentom profili matematyczno-fizycznych, skupiających się na przedmiotach ścisłych stanowiących podstawę tego kierunku. Na budownictwie doskonale odnajdą się również absolwenci szkół o profilach technicznych, posiadających rozwinięte umiejętności z zakresu np. informatyki czy rysunku technicznego. Kandydat na studia powinien być zainteresowany tematyką konstrukcji, projektowania, technologii budowlanej oraz mieć rozwinięte umiejętności matematyczne.

Należy zaznaczyć, że profil szkoły średniej to nie wszystko. Najbardziej istotnym elementem w procesie rekrutacji na studia na kierunek budownictwo są wyniki maturalne. Dlatego uczniowie powinni podejmować świadome decyzje już na etapie wyboru przedmiotów maturalnych. Na ten kierunek pod uwagę brane są: matematyka, przedmiot dodatkowy będący fizyką bądź egzaminem zawodowym, język polski oraz język obcy.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu są trudne

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu mogą być wymagające ze względu na obszerny zakres wiedzy technicznej. Studia te wymagają dobrej znajomości matematyki, fizyki i chemii. Problematyczna może okazać się również konieczność rozumienia złożonych procesów budowlanych oraz nieustanny rozwój umiejętności praktycznych.

Niektóre przedmioty, takie jak mechanika konstrukcji czy teoria budowy maszyn, mogą być szczególnie trudne dla niektórych studentów. Jednakże należy pamiętać, że wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, zainteresowań oraz zaangażowania studentów. Kluczem do sukcesu na tym kierunku jest z pewnością systematyczna i skrupulatna nauka oraz chęć nieustannego rozwoju.

 

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na budownictwie we Wrocławiu

Najtrudniejszy przedmiot na budownictwie we Wrocławiu może być różny w zależności od indywidualnych predyspozycji i preferencji studenta. Może to być przedmiot wymagający dogłębnej wiedzy matematycznej, takiej jak analiza konstrukcji czy wytrzymałość materiałów, lub teoretyczny przedmiot związany z technologią budowy.

W programie kształcenia studenci mogą spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: analiza matematyczna, rysunek techniczny, chemia materiałów budowlanych, geometria wykreślna, mechanika ogólna, geodezja, geologia inżynierska, budownictwo ogólne, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, hydraulika i hydrologia, czy konstrukcje betonowe.

 

 

Czy studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu to studia z przyszłością

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu bez wątpienia można uznać za studia z przyszłością. Branża budowlana nieustannie się rozwija, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z branży rośnie. Inżynierowie budownictwa posiadają interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i za granicą. Znajdują prace w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, przemyśle materiałów budowlanych, a także w przedsiębiorstwach budowlanych projektowych i wykonawczych. Ponadto, doskonale odnajdują się w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem czy instytutach naukowo-badawczych.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na budownictwie we Wrocławiu

Budownictwo znalazło się w gronie najpopularniejszych przedmiotów we Wrocławiu. Podczas rekrutacji panuje dość spora konkurencja, a liczba miejsc jest ograniczona. Wszystko zależne jest od wyników maturalnych – im wyższe, tym większa szansa na dołączenie do grona studentów. Poziom trudności zależny jest więc od indywidualnych zdolności i umiejętności poszczególnych uczniów szkół średnich.

Pod uwagę brane są wyniki z przedmiotów takich jak m.in.: matematyka, przedmiot dodatkowy będący fizyką bądź egzaminem zawodowym, język polski oraz język obcy. Należy pamiętać, że wymagania rekrutacyjne mogą się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni. Dodatkowym atutem w procesie naboru na studia może być uczestnictwo w konkursach oraz olimpiadach.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku budownictwo we Wrocławiu jest matematyka

Matematyka należy do grona kluczowych przedmiotów na studiach budowlanych we Wrocławiu. Przedmiot ten stanowi podstawę dla wielu innych zagadnień związanych m.in. z: mechaniką, wytrzymałością materiałów czy analizą konstrukcji. Program kształcenia przewiduje realizację różnorodnych działów tego przedmiotu, od analizy matematycznej, przez algebrę, na geometrii analitycznej kończąc.

Ponadto, w planie zajęciowym możemy spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: podstawy statyki budowli, mechanika gruntów, geometria wykreślna, technologia robót budowlanych, konstrukcje betonowe, chemia materiałów budowlanych, geodezja czy podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane.

 

 

Czy warto iść na studia z budownictwa

Budownictwo jest kierunkiem, który zawsze będzie miał wysoką wartość i będzie uznawany za perspektywiczny. Nawet jeśli w naszym kraju zacznie mówić się o zastoju branży budowlanej, to pozyskane wykształcenie otwiera furtkę do realizowania działań zawodowych poza jego granicami – wystarczy tylko zadbać o rozwijanie umiejętności językowych.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Budownictwo studia podyplomowe we Wrocławiu

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu architektury i budownictwa. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Budownictwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po budownictwie

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak budownictwo to gwarant bardzo dobrego zatrudnienia w przyszłości. Osoby, które posiadają wykształcenie inżynieryjne stanowią jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych na rynku pracy. Każdy absolwent posiada bowiem taką wiedzę, która może być wykorzystana w sposób maksymalnie konstruktywny. Studia budownictwo dają konkretnych fach w ręku. Na absolwentów tego kierunku czeka rozwojowa praca w różnego rodzaju biurach projektowych i architektonicznych. Inżynierowie budownictwa to osoby, które podejmują bowiem bardzo ścisłą współpracę z innymi grupami zawodowymi – architektami, mechanikami, czy mechatronikami.

czytaj dalej jaka praca po budownictwie

 

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po budownictwie we Wrocławiu

Znalezienie pracy po studiach budowlanych we Wrocławiu może być wymagające ze względu na zmienność rynku pracy budowlanej oraz konkurencję. Jednakże, posiadając solidne wykształcenie, doświadczenie praktyczne oraz dodatkowe kwalifikacje, absolwenci mogą znaleźć atrakcyjne oferty pracy w firmach budowlanych, biurach projektowych czy instytucjach rządowych.

Należy pamiętać jednak, że wszystko zależne jest od indywidualnych predyspozycji absolwenta, jego zaangażowania w studia, umiejętności oraz posiadanej wiedzy, a także regionu, w jakim poszukuje się zatrudnienia. Kluczem do zawodowego sukcesu jest chęć nieustannego rozwoju, realizacja owocnych praktyk i staży podczas studiów oraz solidna i skrupulatna nauka.

 

 

Ile zarabia się po budownictwie

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo to wysokokwalifikowana kadra, przygotowana do pracy w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, organizacji oraz kierowania wykonawstwem wszystkich typów robót i obiektów budowlanych. Mówiąc jednak o ich zarobkach należy zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia jest zagadnieniem złożonym, a wpływ na honoraria ma kilka czynników. Jednym z nich jest posiadanie określonych uprawnień, na mocy których można wykonywać konkretne zadania.

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

 • inżynier budownictwa: 6400 złotych
 • kierownik budowy: 8690 złotych
 • asystent kierownika budowy: 5430 złotych
 • inspektor nadzoru: 6120 złotych

Jak wygląda rekrutacja na budownictwo we Wrocławiu

W czasie studiów na kierunku budownictwo, studenci nauczą się projektowania wykonawstwa, remontów i użytkowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Ponadto poznają zasady organizacji pracy oraz kierowania zespołami w firmie budowlanej, a także zarządzania procesem inwestycyjnym. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych, wspomagających proces projektowania oraz tworzyć rysunek techniczny.

Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 11,9 tys. kandydatów (o 1735 mniej niż rok wcześniej).

Budownictwo - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Jakie przedmioty liczą się na budownictwie we Wrocławiu

Przedmioty liczące się na budownictwie we Wrocławiu obejmują przedmioty takie jak matematyka, język obcy nowożytni oraz do wyboru: fizyka lub chemia. Warto zaznaczyć, że wymagania mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni. Im wyższe wyniki, tym większa szansa dostania się na wymarzone studia. Konkurencyjność podczas rekrutacji jest dość spora, ponieważ budownictwo należy do grona najpopularniejszych kierunków we Wrocławiu.

Dodatkowym atutem podczas rekrutacji mogą okazać się osiągnięcia poza maturalne, takie jak uczestnictwo w olimpiadzie przedmiotowej. Znalezienie na liście laureatów bądź finalistów tego konkursu jest niemalże gwarancją dostania się na studia.

 

 

Ile osób na miejsce na budownictwo we Wrocławiu

Budownictwo we Wrocławiu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Wrocławską aplikowało 809 kandydatów.

 

Jakie progi na budownictwo we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na budownictwo na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej: na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 400 punktów, na Politechnice Wrocławskiej 77,9 pkt.

czytaj dalej: 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, a o tym, czy dany kandydat dostanie się na studia, decydują jego wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym – uczelnie przyjmują te osoby, które zajmują odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku budownictwo we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 510

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia informację o wynikach rekrutacji otrzymują w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni nie tylko poznać wynik, który zdobyli w procesie rekrutacyjnym, ale również dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych jest zależna od indywidualnej decyzji wybranej szkoły wyższej. Większość uczelni przyjmuje pliki doręczone osobiście przez zakwalifikowanych kandydatów do siedziby instytucji. Niektóre szkoły decydują się także na dopuszczenie możliwości wysłania kompletnego zestawu dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne w terminie określonym przez daną uczelnię. Zestaw dokumentów musi być kompletny oraz dostarczony na czas – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Kandydaci na studia we Wrocławiu mają trzy propozycje. W stolicy Dolnego Śląska trzy uczelnie oferują kształcenie w zakresie omawianego kierunku, w tym dwie uczelnie publiczne. To, co przemawia za podjęciem nauki w uczelni publicznej jest fakt, że nauka w formie stacjonarnej jest bezpłatna. Naturalnie, za kształcenie w trybie niestacjonarnym należy już zapłacić.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Przyrodniczy

dowiedz się więcej

 

Kandydaci na studia coraz większą uwagę kierują w stronę uczelni niepublicznych, a jeśli pragną studiować Budownictwo to mogą skorzystać z oferty jednej z nich.

Budownictwo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

dowiedz się więcej

 

Ile kosztują studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu? Ceny w 2024 roku wahają się od 5200 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek budownictwo we Wrocławiu ceny 2023:

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – od 6000 zł
 • Politechnika Wrocławska – 7400 zł
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 5200 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Wrocław studia i stopnia

Budownictwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Wrocław studia stacjonarne

Budownictwo Wrocław studia niestacjonarne

Budownictwo w mieście Wrocławiu

 • Budownictwo w mieście Wrocławiu - studia stacjonarne

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia stacjonarne na kierunku budownictwo

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Politechnika Wrocławska

  Politechnika Wrocławska

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

  Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne

  Specjalności na kierunku budownictwo

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu?

Każdy, kto decyduje się na studia na kierunku budownictwo, wie, że czeka czas intensywnej nauki, która w przyszłości może zaowocować bardzo stabilną pracą.

Marek, student budownictwa, mówi:

Od zawsze wiedziałem, że chcę zdobyć takie wykształcenie, które da mi przede wszystkim dobrze płatną pracę. Wiem, że studia na kierunku budownictwo były dobrym wyborem, bo to prawdziwy fach w ręku!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (1)

Rum odpowiedz

Wszystko napisane powyzej to stek bredni, kogos kto o budownictwie wie tyle, ile zobaczył w serialu 40tolatek. Prakrycznie każdy inzynier budownictwa w PL uważa je za największy błąd swojego życia. Tyra 11-12h dziennie, zero życia prywatnego, cale Zycie delegacje, ogromna presja i stres, zarobki jak na kasie w markecie, praca z samymi prymitywami na około. Trzymajcie sie z daleka!!!!!

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia