Dietetyka - Wrocław

Dietetyka - Wrocław

Studia na kierunku dietetyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Dietetyka i promocja zdrowia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka i promocja zdrowia

25.06.2024

Dietetyka studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Dietetyka we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu dietetyka. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu technologii żywienia, anatomii czy zdrowia publicznego. 

Dietetyka - Wrocław
Studia na kierunku dietetyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Dietetyka to kierunek studiów, która umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu fizjologii i procesów zachodzących w organizmie. W trakcie nauki student będzie poznawał normy i zasady planowania żywienia. Program studiów oferuje zajęcia m.in.: z etnodietetyki, zdrowia publicznego, psychologii czy mikrobiologii. Absolwenci studiów posiadają umiejętności niezbędne m.in. do tworzenia planów żywieniowych.

Dietetyk to zawód, którego popularność stale rośnie. Po ukończeniu tego kierunku studiów można pracować jako trener bądź dietetyk na siłowniach i w klubach fitness. Ponadto dietetyk może znaleźć zatrudnienie w poradniach dietetycznych, szpitalach oraz instytucjach naukowo-badawczych. Dietetycy potrzebni są także w firmach z branży cateringowej, gdzie niezbędna jest wiedza na temat tego, jak powinna wyglądać zbilansowana dieta. 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w mieście Wrocławiu rozpocznie się 25 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Dietetyka Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na dietetyce we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 7308 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UMW wyniósł 32 punkty.

 

Gdzie studiować kierunek dietetyka we Wrocławiu

We Wrocławiu dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMW) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2024/2025, Uniwersytet Medyczny mi. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

Kierunek dietetyka - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku dietetyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język polski. l dietetyka Wrocław - przedmioty maturalne

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku dietetyka, muszą bardzo dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości. To jeden z tych kierunków studiów, znajdujący się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich, jednak szansę na dostanie się na dietetykę mają jedynie najlepsi.
Z racji tego, że są to studia medyczne, to już na poziomie rekrutacji musisz zaprezentować wiedzę z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, czy j. polski. Egzaminy z tych przedmiotów nigdy nie należą do najłatwiejszych, a by znaleźć się na liście osób przyjętych, musisz zdawać je na poziomie rozszerzonym, zatem swoje przygotowania do matury rozpocznij już dziś!
 

Dietetyka Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2024/2025 na kierunek dietetyka w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z biologi albo chemii. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów mogą również wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić język polski. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu

Studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by każdy absolwent tego kierunku mógł zostać profesjonalnym specjalistą w dziedzinie odżywiania i dietetyki. Po studiach, absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w tej dziedzinie. Szczególnie, że kierunek ten jest coraz bardziej popularny, a zapotrzebowanie na dobrych dietetyków wciąż rośnie.

Przedmioty, których uczyć się będzie każdy student dietetyki są tak ułożone, by nabywana wiedza nie przerastała potencjalnego absolwenta, a raczej wynikała z poznanych już wykładów.

Poniżej znajduje się przykładowa lista przedmiotów:

 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Historia medycyny
 • Podstawy psychologii
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Edukacja żywieniowa
 • Etyka
 • Etnodietetyka
 • Rola rodziny w żywieniu
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Zdrowie publiczne
 • Technologia żywności i potraw

Jaki widać, kierunek ten jest mocno związany ze studiami medycznymi, dlatego ważne jest, by przyszły kandydat na studenta lubił biologię oraz chemię. To na pewno pomoże w osiągnięciu celu – czyli ukończeniu studiów.

 

Nabywane umiejętności

Studenci dietetyki rozwijają kompetencje niezbędne do prowadzenia działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Dietetycy kształceni są do pracy w obszarach związanych m.in. z: oceną stanu odżywienia ludności, kontrolą i produkcją żywności, zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym czy planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Wyspecjalizowani dietetycy mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.: placówki sportowe, zakłady cateringowe, szpitale, kliniki czy poradnie żywieniowe i dietetyczne.

Dietetycy przygotowani są zarówno do pracy badawczej, jak i doradczej. Studenci zdobywają także podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorstwa, marketingu i zarządzania. Przyszli dietetycy poznają w trakcie zajęć m.in. sposoby oceny stanu odżywienia ludności oraz zasady racjonalnego żywienia. Dietetyka pozwala studentom wykształcenie zdolności służących np. zapobieganiu chorobom dieto-zależnym, promocji zdrowia i urody, a także produkcji lub oceny jakości żywności. Studenci dietetyki w trakcie studiów dowiadują się, jak odżywianie wpływa na zdrowie, urodę, wigor i kondycję psychiczną człowieka.

Kompetencje absolwentów dietetyki pozwalają specjalistom tej dziedziny m.in. prowadzić badania, oceniać jakość żywności, prowadzić działania doradcze w zakresie żywienia czy planowania programów żywienia dla indywidualnych klientów oraz grup. Doświadczeni dietetycy mają szansę rozpocząć własną działalność gospodarczą – specjaliści tej dziedziny mogą otworzyć prywatny gabinet dietetyczny lub poradnię. Wiedza dietetyków ceniona jest również w mediach.

Polecane

 

Po jakim profilu na kierunek dietetyka we Wrocławiu

Na kierunek dietetyka we Wrocławiu można aplikować po różnych profilach. Na studiach najlepiej odnajdą się absolwenci profili biologiczno-chemicznych, ponieważ posiadają oni niezbędną wiedzę podstawową z nauk ścisłych: biologii i chemii. Z kolei profil ogólny oferuje szerokie podstawy wiedzy z zakresu różnorodnych nauk, również przyrodniczych, co pozwala na elastyczne podejście do różnorodnych problemów żywieniowych.

Należy jednak zaznaczyć, nie sam wybór profilu, a przedmiotów maturalnych jest tutaj istotny. Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie szkół średnich podejmowali świadome decyzje, już przy decyzji o przedmiotach, z których napiszą maturę na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji pod uwagę mogą być brane: chemia, biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia czy informatyka.

Sprawdź 

 

 

Czy studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu są trudne

Stopień trudności studiów na kierunku dietetyka we Wrocławiu zależny jest od indywidualnych predyspozycji i preferencji kandydatów. Program kształcenia obejmuje obszerny zakres wiedzy z różnych dziedzin nauki, takich jak biologia, chemia, fizjologia oraz dietetyka. W zależności od uczelni, kładziony jest większy nacisk na przedmioty teoretyczne lub praktyczne.

Kluczem do sukcesu na tych studiach jest zaangażowanie się w naukę, skrupulatna i systematyczna nauka oraz chęć rozwoju. Studenci tego kierunku muszą wykazać się umiejętnościami analitycznego myślenia i pracy z danymi naukowymi. W planie zajęciowym możemy spodziewać się przedmiotów związanych m.in. z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, biochemii czy technologii żywności.

 

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na dietetyce we Wrocławiu

Najtrudniejszy przedmiot na dietetyce we Wrocławiu może być zróżnicowany w zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań studentów. Niektórzy mogą odczuwać większe trudności z nauką przedmiotów ścisłych, takich jak chemia organiczna lub biochemia, które wymagają głębszego zrozumienia złożonych procesów chemicznych i biologicznych. Inni z kolei mogą mieć problemy z przedmiotami praktycznymi, takimi jak dietoterapia, które wymagają zastosowania teorii w praktyce klinicznej.

W programie kształcenia możemy spodziewać się również przedmiotów takich jak m.in.: kliniczny zarys chorób, mikrobiologia ogólna i żywności, edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii, anatomia, fizjologia człowieka, higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności czy alergie i nietolerancje pokarmowe.

 

 

Czy studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu to studia z przyszłością

Studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu można z pewnością nazwać studiami z przyszłością. Wzrastająca świadomość społeczna na temat znaczenia zdrowego odżywiania oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. żywienia sprawiają, że absolwenci dietetyki mają dobre perspektywy zawodowe. Mogą pracować w różnych sektorach, w tym w służbie zdrowia, przemyśle spożywczym, edukacji czy doradztwie żywieniowym.

Dodatkowym argumentem przemawiającym, za tym, że dietetyka to studia z przyszłością jest odnotowanie wzrostu zachorowań na choroby dietozależne np. cukrzyca, otyłość czy choroby układy krążenia. Wraz z odnotowanym wzrostem tego zjawiska, możemy obserwować wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie.

Sprawdź 

 

 

Jak trudno się dostać na studia na dietetyce we Wrocławiu

Trudność w dostaniu się na studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu może być zróżnicowana w zależności od wyboru uczelni i liczby miejsc na danym wydziale. Konkurencja może być stosunkowo wysoka, ponieważ kierunek ten cieszy się popularnością ze względu na rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia i żywieniem.

Dlatego tak istotne jest, aby uczniowie szkół średnich podejmowali świadome decyzje już na etapie wyboru przedmiotów maturalnych. Im wyższe wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym, tym większe prawdopodobieństwo dostania się na wymarzone studia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są zazwyczaj przedmioty takie jak: chemia, biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia czy informatyka.

 

 

Czy na studiach na kierunku dietetyka we Wrocławiu jest matematyka

Tak, na studiach na kierunku dietetyka we Wrocławiu stosunkowo często występuje matematyka, zwłaszcza w kontekście obliczeń związanych z analizą składu chemicznego pokarmów, planowaniem diet oraz interpretacją danych naukowych. Choć nie jest to główny obszar nauczania, podstawy matematyki są często wymagane w ramach przedmiotów związanych z naukami ścisłymi i technicznymi.

Należy jednak zaznaczyć, że matematyka na studiach dietetycznych nie jest na tak rozwiniętym i wymagającym poziomie, jak na kierunkach inżynieryjnych. Przy systematycznej i skrupulatnej bez problemu można osiągnąć akademicki sukces na tych studiach. Istotne jest również zaangażowanie studenta w proces kształcenia i chęć nieustannego rozwoju.

 

 

Czy warto iść na studia z dietetyki

Osoby zastanawiające się nad wyborem Dietetyki mogą być przekonane o tym, że wybierają kierunek, którego popularność rośnie z każdym rokiem. Coraz większe zainteresowanie kształceniem to efekt zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, i które dotyczą zwracania większej uwagi na sposób odżywania, aktywność fizyczną oraz to, co znajduje się w kupowanych produktach spożywczych.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Dietetyka studia podyplomowe we Wrocławiu

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu dietetyki. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu

Studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Dietetyka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po dietetyce

Studenci kierunku dietetyka we Wrocławiu rozwiną wszechstronną wiedzę biologiczną, chemiczną, medyczną oraz psychologiczną. Ponadto nauczą się diagnozowania chorób dieto zależnych oraz wdrażania odpowiedniej terapii, przy pomocy lekarzy różnych specjalizacji. Dowiedzą się także, w jaki sposób układać zbilansowane jadłospisy, dopasowane do potrzeb i preferencji pacjentów. W ramach kształcenia rozwiną zdolności z zakresu promocji zdrowego trybu życia i żywienia.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w poradniach dietetycznych, klubach sportowych, ośrodkach spa i wellness, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, klinikach medycyny estetycznej, firmach cateringowych czy w zakładach żywienia zbiorowego.

czytaj dalej jaka praca po dietetyce

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po dietetyce we Wrocławiu

Znalezienie pracy po ukończeniu dietetyki we Wrocławiu zależy od indywidualnych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy. Cały proces może okazać się nieco wymagający ze względu na rosnącą konkurencję i popularność tego zawodu. Należy jednak pamiętać, że z roku na rok wzrasta świadomość wśród społeczeństwa związana ze zdrowym odżywianiem, a wraz z tym, zwiększa się również popyt na specjalistów w tej dziedzinie.

Absolwenci mają możliwość pracy w różnych sektorach, takich jak służba zdrowia, przemysł spożywczy, edukacja czy doradztwo żywieniowe. Ważne jest również kontynuowanie kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych.

 

 

Ile zarabia się po dietetyce

Do studiowania Dietetyki przyciągają nie tylko widoczne zmiany, zachodzące w społeczeństwie i odnoszące się do sposobów odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia. Do studiowania tego kierunku przyciąga także możliwość prowadzenia własnej praktyki zawodowej. Naturalnie, nie jest to jedyna droga, jaką podążają absolwenci, bowiem osoby posiadające dyplom ukończenia studiów spotkać możemy między innymi w: klubach sportowych, klinikach medycyny estetycznej, organizacjach konsumenckich, czy instytutach naukowo- badawczych. A jak prezentują się zarobki absolwentów Dietetyki?

Średnie zarobki absolwentów Dietetyki w 2024 roku:

 • dietetyk prowadzący prywatny gabinet – 5600 złotych
 • dietetyk w szpitalu – 4600 złotych
 • dietetyk w poradni – 4800 złotych

Jak wygląda rekrutacja na dietetykę we Wrocławiu

Dietetyka - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

 

Jakie przedmioty liczą się na dietetyce we Wrocławiu

Aby zagwarantować sobie miejsce na studiach na kierunku dietetyka we Wrocławiu należy, jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. Kierunek ten z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród maturzystów, dlatego konkurencja może być stosunkowo spora. Należy pamiętać, że im wyższe wyniki z egzaminów, tym większe prawdopodobieństwo dostania się na wymarzone studia.

W procesie rekrutacji na studia pod uwagę brane są zazwyczaj przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym takie jak: chemia, biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia czy informatyka. Wymagania mogą się nieco różnić, w zależności od wybranej uczelni.

 

 

Ile osób na miejsce na dietetykę we Wrocławiu

Dietetyka we Wrocławiu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu aplikowało 359 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 4 kandydatów.

 

Jakie progi na dietetykę we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 32 punkty.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

Limity miejsc na kierunku dietetyka we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 100
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 112

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Listy rankingowe na poszczególne kierunki studiów oraz wyniki postępowania kwalifikacyjnego publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym terminie – informacje na temat wyników rekrutacji umieszczane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 16 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także formę pośrednią – dokumenty można czasem przekazać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lipiec 2024
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - od 17 do 19 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować dietetykę?

Kandydaci na studia we Wrocławiu mogą podjąć naukę albo w uczelni publicznej albo uczelni niepublicznej. Uczelnie publiczne wyróżniają się tym, że kształcenie w trybie stacjonarnym jest bezpłatne.

Dietetyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

dowiedz się więcej

Wybierając uczelnię niepubliczną warto podkreślić, że każda oferowana forma kształcenia jest odpłatna. Należy także zaznaczyć, że studenci uczelni publicznej oraz studenci uczelni niepublicznej zdobywają identyczną wiedzę oraz rozwijają podobne umiejętności.

Dietetyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet WSB Merito

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu? Cena w 2024 roku wynosi około 7308 zł za pierwszy rok studiów.

Dietetyka we Wrocławiu - ceny 2024

 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu - od 7308 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę we Wrocławiu

Dietetykę we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na jednej niepublicznej: Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu oraz jako specjalność w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie we Wrocławiu

Dietetykę we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Podstawą rekrutacji na uczelnie publiczne jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku dietetyka we Wrocławiu można podjąć na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu i jako specjalność na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za semestr na kierunku dietetyka we Wrocławiu wynoszą około 6300 zł. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne, które oferowane są przez wrocławskie uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Wrocław studia i stopnia

Dietetyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Wrocław studia stacjonarne

Dietetyka Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Dietetyka w mieście Wrocławiu

 • Dietetyka w mieście Wrocławiu - studia stacjonarne

  Studia na kierunku Dietetyka we Wrocławiu w trybie stacjonarnym możesz podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz na trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

  Dietetyka we Wrocławiu w trybie stacjonarnym jest najpopularniejszą formą studiów, wybieraną przez studentów. Atutem studiów stacjonarnych bez wątpienia jest ich bezpłatność na uczelniach publicznych. Dodatkowym atutem są wolne weekendy, co jest wygodne dla osób, które cenią sobie czas wolny lub chcą pracować weekendowo.

  Studia stacjonarne pozwalają studentom na zapoznanie się z wieloma różnymi zagadnieniami m.in. z zakresu żywienia.

  Pamiętaj, że studia stacjonarne na uczelniach prywatnych są płatne.

  Dietetyka studia stacjonarne - uczelnie we Wrocławiu 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia stacjonarne na kierunku dietetyka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

  Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne

  Specjalności na kierunku dietetyka

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne

  Uczelnie w mieście Wrocławiu, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia studia stacjonarne

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Dietetyka i promocja zdrowia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne

  Specjalności na kierunku dietetyka i promocja zdrowia

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku dietetyka muszą się wiązać przede wszystkim z pasją. To ona zapewnia poczucie satysfakcji.

Michalina, studentka dietetyki we Wrocławiu, mówi:

Od zawsze uwielbiałam gotować i zaskakiwać rodzinę oraz przyjaciół słodkimi wypiekami, które oprócz tego, że pyszne są przede wszystkim zdrowe i wartościowe. Pomyślałam, że mogłabym swoją pasję przekuć w zawód. Studia na kierunku dietetyka były świetnym wyborem, spełniają wszystkie moje oczekiwania!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek DIETETYKA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia