Logistyka - Wrocław

Logistyka - Wrocław

Studia na kierunku logistyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Logistyka - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku logistyka - studia online

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Pokaż więcej

Politechnika Wrocławska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

13.11.2023

Logistyka studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Logistyka we Wrocławiu to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 34 różne specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na logistyce we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 5500 zł za pierwszy rok studiów.

Logistyka - Wrocław
Studia na kierunku logistyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku logistyka poświęcone są zagadnieniom z zakresu zarządzania i organizacji łańcuchu dostaw. W toku nauczania studenci uczą się obsługi magazynów, analizowania kosztów transportu oraz poznają normy transportowe obowiązujące w polsce i na rynku międzynarodowym. W programie studiów znaleźć można takie przedmioty jak: ekonomika transportu, towaroznawstwo czy logistyka produkcji. 

Logistyka to dziedzina powiązana z każdym sektorem rynku, dzięki czemu znalezienie pracy nie stanowi problemu dla absolwentów tego kierunku. Mogą oni pracować m.in. jako koordynatorzy łańcucha dostaw, specjaliści ds. magazynowych. Najczęstszym miejscem zatrudnienia logistyków są centra logistyczne, przedsiębiorstwa handlowe oraz firmy transportowe.

 

Uczelnie

We Wrocławiu logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Taduesza Kościuszki we Wrocławiu oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Collegium Humanum - Szkole Głównej  Menedżerskiej, Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

 

Specjalności

Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku logistyka we Wrocławiu: automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowychinżynieria procesów transportowychlogistyka międzynarodowalogistyka w awiacjimenedżer inżynierii procesów logistycznychsystemy informacyjne w łańcuchu dostawzarządzanie odpadami w branży automotive.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5500 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu studiów logistycznych, to musisz dokładnie zorientować w wymaganiach rekrutacyjnych. Od studentów tego kierunku wymaga się od samego początku, by reprezentowali rozległą wiedzę z dziedzin pokrewnych logistyce, która największy nacisk kładzie na dyscypliny ścisłe.

Zatem by stać się studentem jednej z wrocławskich uczelni na kierunku logistyka, to niewątpliwie najwięcej uwagi musisz poświęcić królowej nauk, czyli matematyce. Dobrze by było, gdyby na twoim świadectwie maturalnym widniał wynik na poziomie rozszerzonym. Oprócz matematyki w swoich planach maturalnych uwzględnij także przedmioty takie jak na przykład chemia, fizyka czy język obcy. Pamiętaj, że twoje dobre przygotowanie to także inwestycja na przyszłość.

 

Logistyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek logistyka w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka czy filozofia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na logistykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować Logistykę we Wrocławiu

Kierunek logistyka we Wrocławiu można studiować na trzech uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako specjalność na Politechnice Wrocławskiej, a także na trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych oraz Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 
Każda z wyżej wymienionych szkół oferuje studentom doświadczoną kadrę pedagogiczną i nowoczesny program studiów, dzięki czemu każdy ze studentów ma szansę na zdobycie rozległej wiedzy, a także przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.  
 

Gdzie studiować logistykę bezpłatnie we Wrocławiu

Logistykę we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także na Politechnice Wrocławskiej (jako specjalność).

Gdzie studiować logistykę niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku logistyka we Wrocławiu można podjąć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na logistyce we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na wrocławskich uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku logistyka we Wrocławiu wahają się od 5500 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne, które oferowane są przez wrocławskie uczelnie publiczne i niepubliczne są niestety płatne. Wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku logistyka studenci rozwiną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, nauk społecznych oraz technicznych. Ponadto nauczą się zarządzania procesami logistycznymi, spedycyjnymi oraz łańcuchem dostaw. Dowiedzą się także, w jaki sposób projektować przestrzeń magazynową oraz organizować pracę personelu. W ramach kształcenia nauczą się obsługiwać nowoczesne narzędzia komputerowe, stosowane w branży logistycznej.

Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11,3 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych logistyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 500 zgłoszeń).
 

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, firmach spedycyjnych i transportowych, magazynach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia wypełniany jest zajęciami obowiązkowymi, fakultatywnymi i specjalizacyjnymi. Wybór ścieżki kształcenia wpływa znacząco na dobór praktyk zawodowych, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Zapoznasz się z logistyczną obsługą klienta, organizacją i funkcjonowaniem magazynów, a także zdobędziesz potrzebne kwalifikacje do zarządzania procesami logistycznymi.

Siatka zajęć jest indywidualnie układana przez poszczególne uczelnie. Z reguły obejmuje logistykę produkcji, zapotrzebowania, dystrybucji, transport i spedycję, zarządzanie łańcuchem dostaw. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych. Studenci mają okazję pracować na wykorzystywanym w pracy związanej z logistyką oprogramowaniu komputerowym.

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy komunikacji społecznej
 • ekonomia
 • logistyka zaopatrzenia
 • logistyka  produkcji
 • logistyka dystrybucji
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • ekonomika transportu
 • koszty procesów logistycznych
 • transport i spedycja
 • normalizacja i zarządzanie jakością 
 • towaroznawstwo
 • systemy informatyczne w logistyce

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku logistyka przygotowują absolwentów nie tylko do sprawnego koordynowania procesów logistycznych w nowoczesnych przedsiębiorstwach i organizacjach międzynarodowych, ale także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno w kraju, jak i za granicą. W trakcie zajęć studenci uczę się m.in. podejmowania decyzji operacyjnych, efektywnych strategii inwestycyjnych, analizowania i kształtowania warunków rynkowych czy zarządzania zasobami magazynowymi.

Studenci logistyki zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są także np. do planowania produkcji, projektowania procesów logistycznych, kontrolowania i rozliczania pracy kierowców, symulowania transportu czy planowania zakupów. Logistyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który stawia na innowacyjność – w programie znajdują się przedmioty poświęcone m.in. nowoczesnym programom stosowanym powszechnie przez współczesnych logistyków na całym świecie, a także ekonomicznym, psychologicznym, prawnym, administracyjnym i technicznym aspektom projektowania systemów logistycznych.

Absolwenci logistyki potrafią m.in.: zarządzać łańcuchami logistycznymi; opracowywać projekty grafiki inżynierskiej; zarządzać zasobami finansowymi, ludzkimi i produkcyjnymi w firmie; projektować przestrzeń magazynową; mapować procesy logistyczne; sporządzać prognozy popytu i sprzedaży; zarządzać flotą transportową. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą wykorzystać nabyte w trakcie nauki kompetencje np. na stanowiskach kierowniczych, menedżerskich, organizacyjnych czy związanych z doradztwem i komunikacją w biznesie.

 

Gdzie studiować na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Taduesza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jako specjalność na Politechnice Wrocławskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2023/2024, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na EU we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5500 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek logistyka - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której najlepsi kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów. Liczba miejsc, na które mogą kandydować przyszli studenci, jest ograniczona.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chciałyby rozpocząć bezpłatna naukę, mogą zdecydować się na podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Za niestacjonarne studia w publicznej szkole wyższej oraz za studia w prywatnych uczelniach najczęściej należy zapłacić.

Logistyka studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – od 6000 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 6800 zł
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – od 6100 zł
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych – od 5500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują informacje o wynikach rekrutacji w samodzielnie wyznaczonym terminie. Kandydaci mogą dowiedzieć się o tym, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów, dzięki danym udostępnionym w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – do lipca 2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej niedługo po tym, jak opublikowane zostaną wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci zazwyczaj doręczają dokumenty osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Czasem jednak uczelnie dopuszczają możliwość dostarczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji – etap ten trwa zaledwie kilka dni, dlatego należy dopełnić formalności w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – do 09.08.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 18.07.2023 do 22.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Logistyce?

Logistyka uchodzi za perspektywiczny kierunek, który przygotowuje do pracy w rozmaitych miejscach. Osoby posiadające szeroką wiedzę logistyczną pracują między innymi w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach transportowych oraz centrach logistycznych. Co warto zaznaczyć, posiadając logistyczne wykształcenie można pracować na różnych stanowiskach i zajmować się różnymi aspektami działalności; od planowania zamówień i dostaw po obsługę klienta. A ile zarabiają absolwenci Logistyki?

Średnie zarobki absolwentów Logistyki w 2023 roku:

 • specjalista do spraw logistyki: 5250 złotych
 • kierownik magazynu: 5480 złotych
 • przedstawiciel handlowy: 6000 złotych
 • doradca klienta: 4200 złotych

 

Czy warto iść na Logistykę?

Logistyka należy do grona kierunków chętnie wybieranych, a wzrost popularności studiów związany jest z rozwojem branży. Ponadto, wiedza i umiejętności z obszaru logistyki otwierają szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach transportowych, ale również w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, a nawet sklepach internetowych.

 

Gdzie warto studiować Logistykę?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którzy zastanawiają się nad omawianym przez nas kierunkiem otrzymują szerokie pole wyboru. W stolicy Dolnego Śląska Logistyka oferowana jest przez uczelnie publiczne i niepubliczne, a zatem każdy zainteresowany nauką może wybrać miejsce kształcenia według indywidualnych kryteriów.

Logistyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki

Nieco szersze pole edukacyjnego wyboru tworzą uczelnie niepubliczne, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem kandydatów. Zastanawiając się nad studiami w niepublicznej szkole wyższej należy pamiętać o tym, że za naukę – niezależnie od formy odbywania zajęć – pobierane są opłaty.

Logistyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
 • Uniwersytet WSB Merito
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Zarządzania UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu online I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka we Wrocławiu?

Studia logistyczne we Wrocławiu dają przede wszystkim bardzo konkretne wykształcenie, które oznacza przede wszystkim szansę na stabilną pracę.

Mariusz, student logistyki, mówi:

Od zawsze zależało mi na tym, by moje wykształcenie nie wiązało się z pustą wiedzą. Po studiach chcę znaleźć pracę w zawodzie, to jest mój priorytet. A że matematyka nigdy nie była mi obca, to wybrałem studia logistyczne. Zupełnie tego nie żałuję!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Wrocław studia i stopnia

Logistyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Wrocław studia stacjonarne

Logistyka Wrocław studia niestacjonarne

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia