Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Studia w Warszawie

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Odkryj kierunek archiwistyka i zarządzanie dokuentacją w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie rozpocznie się 7 czerwca 2023 r. i potrwa do 22 września 2023 r. | Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie archiwistykę i zarządzanie dokumentacją możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych UKSW).
 
Opis kierunku

Studia w Warszawie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia, które między innymi przygotowują do pracy w administracji urzędowej, jak i poza nią. Studenci będą mieli możliwość samodzielnego poruszania się w dziedzinie gromadzenia, przechowywania, jak i opracowywania czy dystrybucji materiałów archiwalnych.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z zakresu sposobów konserwacji materiałów archiwalnych, metod ich przechowywania, a także dokonywania researchu w zasobach archiwalnych, dzięki czemu studenci staną się selekcjonerami i analitykami zarządzanych przez nich dokumentów.

 

Praca po studiach

Absolwenci dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom będą mogli pracować między innymi na takich stanowiskach jak archiwista historyczny, działający w placówkach różnego rodzaju, pracownik w sektorze prywatnym, archiwista zakładowy, organizator pracy biurowej, specjalista do spraw zarządzania dokumentacją w urzędach i kancelariach czy specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą w obszarze usług kancelaryjno-archiwalnych. Studia te dają bardzo wiele możliwości, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie realizował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • Geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Studia w Warszawie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją są to studia, które dostarczają studentom wiedzy między innymi z zakresu podstaw zarządzania dokumentacją w instytucji, postępowania administracyjnego, rękopisu bibliotecznego i muzealnego czy podstaw archiwistyki.

Studia te skupiają się przede wszystkim na naukach humanistycznych oraz historycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach, dzięki czemu zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu historii oraz regulacji prawnych i działania archiwów, potrzebną do podjęcia pracy w zawodzie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możemy podzielić na:

 Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia dostarczające wiedzy między innymi z zakresu projektowania badań archiwistycznych, formułowania i analizy problemów badawczych, funkcjonowania instytucji publicznych, norm prawnych, które warunkują funkcjonowanie archiwów oraz postępowania z dokumentacją w różnych instytucjach. Studenci dowiedzą się również o gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji dotyczących archiwistyki, o kierunku rozwoju archiwistyki, nauczą się rozpoznawać źródła z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz będą potrafili dokonać analiz i interpretacji, a także poznają terminologię, metodologię oraz teorię dotyczącą procesów rozwojowych w obszarze badań nad materiałami archiwalnymi.

 

Ile trwają studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwent studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją przygotowany jest do podjęcia pracy nie tylko jako archiwista czy specjalista do spraw zarządzania dokumentacją, ale i między innymi jako organizator pracy biurowej, archiwista historyczny działający przy placówkach IPN lub archiwach kościelnych, pracownik w sektorze prywatnym lub specjalista prowadzący własną działalność gospodarczą w obszarze usług kancelaryjno-archiwalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • archiwista w instytucjach historycznych, np. w archiwach państwowych, kościelnych, wojskowych, uniwersyteckich czy w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej
 • organizator pracy biurowej
 • specjalista ds. zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach i kancelariach
 • archiwista w instytucjach kultury, np. w muzeach 
 • pracownik biblioteki (działy rękopisów lub zbiorów specjalnych)
 • ekspert ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • własna działalność gospodarcza – usługi archiwalno-kancelaryjne
 • pracownik archiwów społecznych
 • pracownik archiwów zakładowych lub w składnicach akt
 • pracownik ośrodków dokumentacyjno-informacyjnych
 • pracownik w sektorze prywatnym – usługi back-office

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Warszawa studia stacjonarne

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w miastach

Nadchodzące wydarzenia