Pedagogika specjalna - Lublin

Pedagogika specjalna - Lublin

Pedagogika specjalna - Lublin

Studia w Lublinie

pedagogika specjalna

Odkryj kierunek pedagogika specjalna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Pedagogika specjalna studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Pedagogika specjalna w Lublinie to studia magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Lublinie pedagogikę specjalną możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL).

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika specjalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • język polski
 • język obcy

 

Wymagania, jakie obowiązują studia w Lublinie na kierunku pedagogika specjalna, nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem, bowiem przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji są spójne z charakterem przyszłego kształcenia na studiach.

Jeżeli na poważnie rozważasz rozpoczęcie tego kierunku, przygotuj się do matury z matematyki, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, historii oraz filozofii. Nie zapomnij również o sprawdzeniu bieżących ustaleń rekrutacyjnych, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika specjalna w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU

 

Pedagogika specjalna różni się od „zwykłej” pedagogiki tym, że w najbliższym spektrum zainteresowania tej dziedziny znajdują się osoby doświadczające różnorakich trudności rozwojowych, wynikających na przykład z niemożności dostosowania do panujących norm i reguł, czy radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Pedagogika specjalna jest kierunkiem popularnym i niezwykle potrzebnym wielu ludziom, dlatego nacisk stawiany na profesjonalne wykwalifikowanie sztabu specjalistów jest szczególnie istotny. Studia pedagogiczne na opisywanym kierunku możesz rozpocząć między innymi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Pedagogiczne kierunki studiów w Lublinie można zaliczyć do zbioru nauk interdyscyplinarnych, korzystających z kilku podstawowych dziedzin kształcenia, które mimo łączących ich zależności, są całkowicie osobne. Studenci mają okazję zmierzyć się z zagadnieniami psychologicznymi, socjologicznymi, a także dotyczącymi resocjalizacji i podstaw biologicznego funkcjonowania człowieka. Jeśli nie posiadasz wrodzonych zdolności do nauki wymienionych dziedzin, twoja empatia nie jest rozwinięta na tyle, aby zrozumieć skomplikowane sytuacje życiowe i motywy zachowania potencjalnych podopiecznych, a dyscypliny humanistyczne i społeczne nie są spójne z twoimi predyspozycjami, to najprawdopodobniej pedagogika specjalna nie jest odpowiednim kierunkiem dla ciebie. W przeciwnym razie bez wahania aplikuj na wybraną uczelnię, która oferuje opisywany kierunek.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Lublinie realizowane są w ramach drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie tworzą oferowany program nauczania na podstawie odgórnie ustalonych wymogów, które powstały w celu dopasowania siatki kształcenia do aktualnych wymagań wynikających ze specyfiki współczesnego rynku pracy. Jako student pedagogiki specjalnej poznasz teorię takich dziedzin, jak:

 • filozofia
 • psychologia
 • logika
 • historia pedagogiki

 

Wszystko po to, abyś zrozumiał główne założenia, które zdeterminowały ostateczny wygląd tej interdyscyplinarnej dziedziny. Ponadto wzbogacisz posiadane kompetencje interpersonalne dzięki licznym projektom grupowym, dowiesz się w jaki sposób udzielać profesjonalnej pomocy ludziom w potrzebie, zgłębisz najważniejsze zasady etyki zawodowej, żebyś mógł wystrzegać się błędów, mających przełożenie na funkcjonowanie podopiecznych, a podczas praktycznych zajęć warsztatowych poznasz specyfikę pracy absolwentów pedagogiki specjalnej w miejscach ich zatrudnienia.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika specjalna w Lublinie?

Studia na kierunku Pedagogika specjalna w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Pedagogika specjalna w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent pedagogiki specjalnej w Lublinie? W:

 • placówkach resocjalizacyjnych
 • domach dziecka
 • więziennictwie
 • placówkach oświatowych takich jak szkoły, czy świetlice środowiskowe
 • jednostkach administracyjnych, zajmujących się prawną kwestią działania instytucji związanych z udzielaniem pomocy pedagogicznej
 • mass-mediach
 • wydawnictwach prasowych
 • jako wsparcie merytoryczne dla naukowych materiałów

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek pedagogika specjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika specjalna w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Lublin studia stacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia