Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa studia - kierunek studiów

Czajnik gotuje wodę, mikrofalówka podgrzewa posiłki, a zmywarka czyści naczynia – to oczywiste i użytkownicy tych urządzeń nie zwykli zastanawiać się, w jaki sposób zachodzą poszczególne procesy w konkretnym sprzęcie, oczekują za to efektów ich eksploatacji. Otóż odpowiedzi należy szukać w działach technologicznych przedsiębiorstw, maszynowniach lub w halach produkcyjnych, gdzie nad prawidłowymi procesami produkcji i kontrolą jakości czuwają wykwalifikowani inżynierowie, dzięki którym w kuchennych szafkach błyszczy się zestaw talerzy, pijemy gorącą herbatę i jemy ciepły obiad. Pod hasłem inżynierii procesowej i aparatury przemysłowej kryją się wieloznaczne ciągi przyczynowo-skutkowe, których podstawą jest szereg ścisłych dziedzin, idealnie ze sobą korelujących, tj. matematyka, chemia fizyczna, chemia organiczna i nieorganiczna, chemia analityczna czy inżynieria i ochrona środowiska. Połączenie tych obszarów pozwala na szerokie spektrum działań prowadzących do projektowania innowacyjnych procesów technologicznych, warunkujących i ułatwiających funkcjonowanie w poszczególnych sferach życia. Czym są reakcje chemiczne i które z procesów opierają się właśnie na nich? Co łączy fluidyzację z sedymentacją? Jak inżynieria bioprocesowa i produktowa wpływa na działalność poszczególnych przedsiębiorstw?

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli w obszarze Twoich zainteresowań znajduje się biofarmaceutyka, fascynuje Cię przemysł chemiczny z zapleczem reaktorów katalitycznych, pragniesz zdobyć kompletną wiedzę w zakresie kolumn destylacyjnych i samodzielnie realizować każdy etap procesu projektowania od koncepcji po finalną wersję techniczną, studia na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa to zdecydowanie najlepsza opcja dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Poznasz specyfikę projektowania procesowego, konstrukcji aparatury, jak również zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu matematyki, chemii fizycznej, chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, analitycznej, inżynierii i ochrony środowiska. Dodatkowo zgłębisz tajniki inżynierii bioprocesowej i produktowej, kontroli procesów oraz technik przemysłowych i urządzeń pomiarowo-monitorujących. Przekonasz się, na czym polegają jednostkowe operacje związane z wymianą ciepła, masy i pędu oraz procesów separacji. Będziesz doskonale zorientowany w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym, spożywczym, ochrony środowiska. Nauczysz się, jak operować zaawansowanymi programami informatycznymi, które wspomagają projektowanie, np. CAD w grafice inżynierskiej, Inventor w modelowaniu, CFD w numerycznej mechanice płynów, VVD, MathCAD czy ChemCAD. Dowiesz się, jakie są przepisy i normy bezpieczeństwa procesowego, a także standardy kontroli oraz zapewnienia jakości procesom i produktom. Co więcej, zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii i socjologii, która jest niezbędna do kierowania zasobami ludzkimi.

Ponadto nauczysz się projektować procesy cieplne, operacje związane m.in. z sedymentacją czy filtracją oraz procesy dyfuzyjno-cieplne. Ćwiczenia, projekty oraz laboratoria komputerowo w rzetelny sposób pomogą zrozumieć projektowanie wspomagane innowacyjnym sprzętem IT.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa? Jako wykwalifikowany inżynier doskonale operujący wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie procesów produkcyjnych i aparatury przemysłowej, znajdziesz zatrudnienie w specjalistycznych ośrodkach badawczo-rozwojowych ds. R&D, czyli Research and Design. Twoje umiejętności pozwolą Ci zrobić karierę w działach technologicznych przedsiębiorstw jako ekspert ds. jakości, procesów produkcyjnych czy ochrony środowiska. Ponadto świetną alternatywą jest podjęcie pracy w biurach projektowych jako konstruktor, projektant lub doradca. Z pewnością odnajdziesz się także w szeroko pojętym handlu jako przedstawiciel firm technologicznych. Co więcej, masz szansę rozwinąć się w swojej dziedzinie, zakładając własną działalność gospodarczą oraz dostarczając branży nowoczesne rozwiązania związane z aparaturą przemysłową i inżynierią procesową.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka i język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 16.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 09.09.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię procesową i aparaturę przemysłową?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania procesów cieplnych, tj. przewodzenia, wnikania i przenikania ciepła oraz dyfuzyjnych, czyli absorpcji i adsorpcji
 • projektowania operacji związanych z fluidyzacją, sedymentacją, filtracją i mieszaniem
 • projektowania procesów dyfuzyjno-cieplnych, czyli destylacji, rektyfikacji, suszenia i krystalizacji
 • projektowania procesów opartych na reakcjach chemicznych
 • grafiki inżynierskiej
 • projektowania komputerowego (CAD)
 • podstawowej i rozszerzonej obsługi programów biurowych
 • inżynierii bioprocesowej i produktowej
 • kontroli procesu, technik przemysłowych, konstrukcji aparatury
 • przepisów i norm bezpieczeństwa procesowego
 • podstaw ekonomii i socjologii do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa zdobędą wszechstronne wykształcenie techniczne i chemiczne.

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, a nauka jest w pełni darmowa. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce, to taka forma kształcenie będzie dla ciebie idealnym wyborem.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa będziesz miał okazję rozwinąć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i organicznej, ochrony środowiska oraz różnorodnych dyscyplin technicznych. W siatce zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Inżynieria reaktorów chemicznych
 • Inżynieria i ochrona środowiska
 • Podstawy browarnictwa
 • Materiały i tworzywa konstrukcyjne, w tym warunki UDT

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim nauczysz się zasad projektowania i konstrukcji specjalistycznej aparatury technicznej. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać jakością produkcji oraz kontrolować jakość danego produktu. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa?

Absolwent kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • projektant procesowy
 • konstruktor aparatury
 • kontroler procesów produkcyjnych i jakości
 • specjalista w biurach projektowych
 • jednostkach badawczo-rozwojowych w zakresie Research and Design
 • zakładach przemysłowych
 • działach technologicznych jako ekspert ds. ochrony środowiska
 • doradztwie technicznym
 • przedstawiciel handlowy
 • przedsiębiorstwie jako szkoleniowiec

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)