NUTRIBIOCHEMIA studia-kierunek studiów

Studia na kierunku Nutribiochemia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku nutribiochemia powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, biologii, chemii, fizyki lub matematyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NUTRIBIOCHEMIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Nutribiochemia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 07.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nutribiochemia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU NUTRIBIOCHEMIA:

Czego nauczysz się na kierunku nutribiochemia?

Podczas studiów na kierunku nutribiochemia zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu kilku dziedzin nauki, składających się na te niezwykle bogatą i wieloaspektową dyscyplinę. Jako student będziesz uczestniczył w licznych, rozwijających zajęciach, dzięki którym zyskasz nowe kompetencje i ugruntujesz już zdobytą wiedzę.

Dowiesz się więcej na temat najnowszych trendów żywieniowych oraz nauczysz się innowacyjnych metod produkowania i pozyskiwania produktów spożywczychWykwalifikowana kadra akademicka przekaże Ci także wiedzę oscylującą wokół analizy chemicznej poszczególnych składników żywności.

Zrozumiesz także jaki wpływ na zdrowie mają konkretne produkty spożywcze i poznasz zasady zbilansowanej diety i żywienia. W czasie kursu będziesz miał możliwość ugruntowania swoich wiadomości z obszaru nauk chemicznych, matematycznych i fizycznych.

Co więcej, rozwiniesz swoje zdolności językowe podczas obowiązkowego lektoratu z wybranego przez siebie języka obcego, co niewątpliwie zwiększy twoje perspektywy zawodowe i szansę na międzynarodową karierę. Wszystkie wykłady i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków z zakresu tej dyscypliny, którzy podzielą się z tobą swoją bogatą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza chemiczna
 • wiedza fizyczna
 • wiedza matematyczna
 • umiejętność analizowania składu żywności i poszczególnych produktów spożywczych
 • znajomość najnowszych trendów żywienia
 • wiedza z zakresu biotechnologii i biochemii żywienia
 • znajomość wpływu żywności na zdrowie
 • znajomość języka obcego na poziomie B2

Jak wyglądają studia na kierunku nutribiochemia?

 

1. Typ i tryb studiów

Nutribiochemia to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku Nutribiochemia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk chemicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek będą miały okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z zakresu chemii, biochemii, nauk o żywieniu, czy nauk ścisłych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Chemia organiczna
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Nowoczesne metody produkcji żywności
 • Chemiczne podstawy procesów życiowych

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku nutribiochemia, wykształcisz cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim poznasz techniki pozyskiwania oraz przetwarzania żywności przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i metod laboratoryjnych. Ponadto poznasz zasady badania właściwości i składów chemicznych wybranych produktów.

Studenci rozwiną także swoje kompetencje związane z pracą laboratoryjną, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Program kształcenia zakłada także realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu zwiększą się twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nutri to w języku esperanto karmić, żywić, więc łatwo z tego wywnioskować, że nutribiochemia to nauka zajmująca się produkcją, kontrolowaniem i przetwarzaniem żywności.

Niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych współczesnych dyscyplin naukowych, dzięki której możliwe jest monitorowanie składu żywności i zapewnienie jak najlepszej jakości produktów spożywczych.

W związku z rozwojem gospodarczym i coraz większą dostępnością do różnorodnego jedzenia, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z obszaru badania składu chemicznego żywności.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby współczesnego rynku pracy, powstały niezwykle interesujące i perspektywiczne studia na kierunku nutribiochemia. Ich program skierowany jest do wszystkich pasjonatów nauk ścisłych, którzy chcieliby związać z nimi swoją przyszłość zawodową.

 

5. Gdzie studiować Nutribiochemię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Nutribiochemia:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NUTRIBIOCHEMIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Nutribiochemia trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku nutribiochemia będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku nutribiochemia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NUTRIBIOCHEMIA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek nutribiochemia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku nutribiochemia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
20
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek nutribiochemia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Opolski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU NUTRIBIOCHEMIA:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku nutribiochemia zyskasz gruntową wiedzę z obszaru nauk chemicznych, matematycznych i fizycznych oraz liczne umiejętności praktyczne. Uzyskane kwalifikacje i kompetencje umożliwią Ci znalezienie ciekawej i rozwijającej pracy w swoim zawodzie.

Jako absolwent będziesz mógł podjąć zatrudnienie w laboratoriach badawczych, zarówno dużych korporacji, jak i małych firm. Co więcej, będziesz miał możliwość związania swojej przyszłości ze specjalistycznymi jednostkami administracji publicznej.

Po ukończeniu odpowiedniego szkolenia pedagogicznego możesz pracować jako nauczyciel na wszystkich szczeblach edukacji. Znajomość języka obcego na poziomie B2 otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w światowych firmach i korporacjach, jak i poza granicami kraju. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

 

Absolwent kierunku Nutribiochemia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • laboratoria naukowo-badawcze
 • jednostki administracji publicznej
 • służby państwowe
 • placówki naukowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • inspektoraty
 • oświata
 • uczelnie wyższe
 • kariera międzynarodowa

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NUTRIBIOCHEMIA

Komentarze (0)