ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA

ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Big data to określenie odnoszące się do dużych i złożonych z wielu elementów, zbiorów danych oraz metod ich analizy. Współcześnie metoda ta zyskuje coraz większą popularność na całym świecie, a większość firm, w których konieczne jest przetwarzanie dużych zbiorów informacji decyduje się na zatrudnienie profesjonalnych analityków i programistów doskonale orientujących się w specyfice tej techniki.
Jako odpowiedz na potrzeby stawiane przez współczesny świat i obecny rynek pracy, powstał niezwykle innowacyjny i interesujący kierunek studiów, zarządzanie danymi i analityka Big Data. Ich program skierowany jest do wszystkich osób o szerokich zainteresowaniach informatycznych, którzy chcieliby związać z nimi swoją przyszłość zawodową. Jeżeli więc ciekawią Cię nowoczesne rozwiązania technologiczne, chcesz rozwijać swoje pasje oraz zyskać wszechstronne wykształcenie z tego obszaru, to nie wahaj się i weź udział w rekrutacji na ten nowoczesny kierunek!
 
Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie danymi i analityka Big Data?
W trakcie nauki na tym niezwykle innowacyjnym i innowacyjnym kierunku studiów będziesz miał możliwość rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności, zarówno z obszaru zarządzania, jak i nowoczesnych technologii informatycznych.
Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia, na których dowiesz się więcej na temat strategii zarządzania, technik marketingowych czy podstaw ekonomii i rachunkowości. Ponadto, zaznajomisz się z metodą analizy Big Data i nauczysz się przetwarzać duże zbiory informacji. Oprócz wiedzy kierunkowej rozwiniesz także swoje zdolności językowe na lektoracie z angielskiego, co niewątpliwie zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę. Podczas studiów będziesz musiał odbyć obowiązkowe praktyki studenckie, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu pracy.
 
Jaka praca po tym kierunku?
Jako absolwent tego perspektywicznego kierunku będziesz miał wszechstronną wiedzę z obszaru zarządzania, ekonomii, informatyki i innych dyscyplin naukowych, dzięki czemu będziesz miał wszelkie niezbędne kompetencje do zyskania atrakcyjnej i przyszłościowej pracy w wielu interesujących branżach. Po ukończeniu nauki będziesz mógł zatrudnić się na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w małych firmach i dużych korporacjach.
Ponadto, idealnie odnajdziesz się w branży IT, jako menadżer analiz Big Data lub pracownik firm oferujących rozwiązania IT dla biznesu. Co więcej, znajdziesz zatrudnienie w agencjach marketingowych, reklamowych i działach PR, a umiejętności z zakresu zarządzania zapewnią ci pracę w zawodzie analityka biznesowego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym rozwinąć swoje perspektywy zawodowe.
 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, geografii, historii lub informatyki.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie danymi i analityka big data

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA:

 • Znajomość różnych strategi zarządzania
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy rachunkowości
 • Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych
 • Wiedza z zakresu analizy Big Data
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość specjalistycznej terminologii

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie danymi i analityka big data

Zarządzanie danymi i analityka big data to kierunek przyszłościowy, ponieważ stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców oczekujących kompetencji umożliwiających wykonywanie obowiązków zawodowych z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań z obszaru ICT. Jest to kierunek, którego fundamentem jest zarządzanie i zdobycie wiedzy z zakresu tej dziedziny, ale równie duży nacisk kładziony jest na pozyskanie umiejętności w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania.

Zarządzanie danymi i analityka big data jest kierunkiem wyróżniającym szerokim programem nauczania. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych, nauk o zarządzaniu i marketingu, przy jednoczesnym zaznajamianiu się ze środowiskiem programistycznym, czy metodami wizualizacji i prezentacji danych. Podczas studiów uczestniczą w zajęciach, na których poruszane są zagadnienia rachunkowości finansowej, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania projektami, czy finansów przedsiębiorstwa, a także zagadnienia stanowiące o sile i jakości tego kierunku, takie jak zarządzanie informacją w organizacji, zarządzanie infrastrukturą Big Data, analiza i akwizycja danych, polityka jakości danych, czy modelowanie danych.

Zarządzanie danymi i analityka big data to kierunek, który coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych. Można go spotkać zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Czy istnieją różnice pomiędzy stacjonarnym a niestacjonarnym trybem kształcenia? Nie. Pod względem treści programowych różnice nie występują.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie danymi i analityka big data

Każda uczelnia oferująca kierunek Zarządzanie danymi i analityka big data inaczej podchodzi do kwestii prowadzenia procesu kształcenia. Zazwyczaj kierunek ten prowadzony jest na studiach licencjackich i magisterskich, które trwają odpowiednio 3 i 2 lata. Odpowiedź na pytanie ile trwają studia, otrzymamy dopiero po dokonaniu wyboru uczelni.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA:

 • Stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • Branża IT
 • Analityk biznesowy
 • Analityk Big Data
 • Firmy konsultingowe
 • Administracja publiczna
 • Firmy i korporacje międzynarodowe
 • Kariera międzynarodowa

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA BIG DATA

Komentarze (0)