Położnictwo - Kraków
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Położnictwo studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Położnictwo w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku położnictwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Położnictwo Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku położnictwo rozwiną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ginekologii, medycyny, nauk o zdrowiu oraz nauk biologicznych. Przede wszystkim nauczą się opieki nad kobietą w każdym etapie jej życia oraz poznają zasady opieki nad noworodkiem. Dowiedzą się także, w jaki sposób przeprowadzić poród oraz wdrożyć opiekę położniczą. Zyskają także zdolności z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język angielski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. 
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto mogą podjąć pracę w szkołach rodzenia, klinikach ginekologicznych oraz w sanatoriach.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • matematyka

 

Studia w Krakowie na kierunku położnictwo mają elitarny charakter, dlatego też przyciągają wiele osób chętnych. Jednak aby móc konkurować ze wszystkimi osobami, które zainteresowane są nauką w Krakowie, trzeba osiągnąć jak najlepsze wyniki podczas egzaminu dojrzałości. W przypadku położnictwa warunkiem obligatoryjnym jest zdawanie wszystkich wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Podstawę twojej nauki powinny stanowić przygotowania do egzaminu z biologii, ponieważ ten przedmiot stanowi obligatoryjny element procedury rekrutacyjnej. Poza biologią musisz wybrać matematykę, chemię lub język angielski. Zastanów się, który z tych przedmiotów może usprawnić twoją naukę w przyszłości.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie na kierunku położnictwo możesz rozpocząć jedynie w trybie stacjonarnym, czyli dziennym. W praktyce oznacza to, że na studentów czekać będzie wiele godzin wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych. Program studiów zaocznych po prostu nie byłby w stanie pomieścić wszystkich tych zagadnień, z którymi będą zapoznawać się studenci. Kształcenie dzienne ma wiele atutów – nauka na państwowej uczelni nie wiąże się na ogół z uiszczaniem opłat za czesne, a wszelkie problemy i wątpliwości naukowe można rozwiązywać na bieżąco, korzystając z pomocy wykwalifikowanej kadry.
 
1. Dla kogo ten kierunek
Studia położnicze mogą stanowić nęcącą propozycję dla wszystkich tych absolwentów szkół średnich, którzy oprócz profesjonalnego wykształcenia medycznego, chcieliby także realizować się w zawodzie, który przyniesie wiele satysfakcji radości. Takie połączenie jest jak najbardziej możliwe, ale tylko wtedy, kiedy studia położnicze wybiera się z pełną świadomością, ponieważ to bardzo wymagający kierunek, który ewidentnie nie jest stworzony dla każdego. Najogólniej położnictwo można zaliczyć do jednego z działów medycyny.
Zajmuje się ono fizjologicznym okresem rozwoju ciąży, porodem oraz połogiem. To dyscyplina medyczna, która ma ścisły związek z ginekologią, więc jak zapewne się domyślasz – współcześnie zakres obowiązków położnych jest bardzo rozległ. Zawód ten ma bardzo długą tradycję i sięga aż starożytności, jednak współczesne położnictwo rozwija się bardzo prężnie. Jeżeli zatem interesują cię nauki medyczne i czujesz w sobie powołanie do wykonywania zawodu położnej, to studia na tym kierunku będą dla ciebie stworzone.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

Studia na kierunku położnictwo w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Gdzie studiować
Studia medyczne na kierunku położnictwo – właśnie dzięki długiej tradycji i wymaganiom, jakie stawiane są przed osobami, wykonującymi ten zawód – mają bardzo prestiżowy charakter. W praktyce oznacza to, że studia w Krakowie na tym kierunku możesz rozpocząć na jednej uczelni. Mowa oczywiście o Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Polsce, który kształci wyłącznie profesjonalistów, także w tym przypadku brak wielu możliwości wyboru to zdecydowany atut, świadczący o renomie kształcenia.
 
4. Praca po studiach
Absolwenci krakowskiej uczelni nie muszą martwić się o perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Zawód położnika wiąże się z wysokim zaufaniem społecznym i na medycznym rynku pracy wciąż potrzebni są specjaliści z dużą wiedzą. Położnicy znajdą stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju szpitalach, klinikach i lecznicach. Miejsca, które stanowią docelowe miejsce zatrudnienia absolwentów tego kierunku, to oczywiście oddziały ginekologiczne.
Oczywiście położne mogą znaleźć dobrą pracę w różnego rodzaju przychodniach i poradniach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Współcześnie coraz więcej par korzysta z usług, oferowanych przez szkoły rodzenia, a położnicy doskonale odnajdą się w tego typu placówkach. Absolwenci tego kierunku otrzymują takie wykształcenie, które pozwala na pracę nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.
 
5. Program studiów i przedmioty
Położnictwo to zawód ściśle związany z wysokim zaufaniem społecznym. By mogło ono być wysokie potrzeba takich specjalistów, którzy będą dysponować wszechstronną wiedzą i umiejętnościami. Właśnie dlatego program kształcenia na kierunku położnictwo uwzględnia wiele skomplikowanych aspektów, a przedmioty zajęciowe można podzielić na kilka podstawowych bloków. Podstawowe nauki medyczne, a w ich obrębie:
To przedmioty niezbędne, które stanowią podstawowy trzon kształcenia każdego przyszłego położnika. Drugi bardzo ważny obszar wiedzy, pozyskiwanej w trackie toku kształcenia, ściśle wiąże się z naukami społecznymi. Osoby, kończące te studia, powinna cechować duża otwartość, wrażliwość, tolerancja i umiejętność komunikacji z osobami, które potrzebują wsparcia i pomocy w niezwykle pięknym, ale i trudnym okresie, jakim jest ciąża.
 
W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • psychologia;
 • socjologia;
 • filozofia i etyka zawodu położnej.

 

Jednak najważniejszą część kształcenia na tym kierunku stanowią zagadnienia ściśle związane z położnictwem. Zatem osoby, które kształcą się na tym kierunku, muszą uzyskać bardzo rozbudowane kwalifikacje z zakresu:
 • technik położniczych i prowadzenia porodu;
 • dietetyki w położnictwie;
 • badań fizykalnych;
 • ginekologii;
 • rehabilitacji w położnictwie;
 • neonatologii i pediatrii.
Studentów, którzy wybiorą studia położnicze, czeka bardzo intensywny czas. Przyszli absolwenci tego kierunku będą uczestniczyli także w szeregu praktyk, które znacznie podniosą ich kwalifikacje. Jednak najważniejszym aspektem nauki na tym kierunku jest odnalezienie w sobie powołania do wykonywania tego wymagającego zawodu – wtedy można liczyć na pełną satysfakcję.

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia na kierunku Położnictwo w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Położnictwo zalicza się do grona kierunków dwustopniowych. Aktualnie to jeden z najbardziej popularnych podziałów w Polsce, który obowiązuje na większości kierunków. Studia pierwszego stopnia, to inaczej studia licencjackie i trwają one trzy lata kształcenia. Podczas tego etapu nauki studenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu położnictwa, która pozwala na rozpoczęcie aktywności zawodowej.
Z kolei studia drugiego stopnia trwają dwa lata i znacznie poszerzają kwalifikacje przyszłych położników, nie tylko pod kątem medycznym, ale także z zakresu zarządzania. Zakończenie studiów drugiego stopnia wiąże się oczywiście z pomyślną obroną pracy magisterskiej.

Położnictwo w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo w Krakowie?

Położnicy stanowią tę grupę zawodową, która cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym. W końcu każda kobieta w ciąży chciałaby korzystać jednie z pomocy profesjonalistów. Elitarność położnictwa przekłada się zatem na znalezienie stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Absolwenci krakowskich uczelni odnajdą się wszędzie tam, gdzie potrzebni są wykwalifikowani położnicy. Zatem będą to różnego rodzaju szpitale, klinki, czy oddziały położniczo-ginekologiczne. Zadaniem położników jest wspieranie kobiet ciężarnych w tych pięknych i zarazem trudnych chwilach.
Współcześnie coraz większą popularnością cieszą się szkoły rodzenia, w których można otrzymać najważniejsze informacje związane z okresem ciąży, porodem i połogiem. Położnicy w takich miejscach nie tylko dzielą się wiedzą, lecz także swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Absolwenci położnictwa przygotowani są zatem do przeprowadzania różnego rodzaju ćwiczeń i warsztatów, których celem jest edukowanie przyszłych rodziców, ale i wspieranie ich.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Położnictwo studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Położnictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie

 

Limity miejsc

Kandydaci na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są w ramach limitu miejsc. Oznacza to, że na studia dostają się osoby, które zdobyły odpowiedni wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym – na podstawie liczby punktów kandydatów tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – nie dotyczy to jednak studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiów oferowanych przez prywatne szkoły wyższe (taka nauka jest najczęściej płatna).

W Krakowie położnictwo studiować można tylko w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Oznacza to, że studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminach indywidualnie ustalonych przez poszczególne szkoły wyższe. Kandydaci, którzy mają prywatny profil w systemie IRK lub ERK, otrzymują informacje dotyczące m.in. liczby zdobytych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów, zajmowanego miejsca na liście rankingowej, a także ostatecznej decyzji szkoły.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci najczęściej składają dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby wybranej szkoły wyższej. Czasem jednak uczelnie decydują się na umożliwienie dostarczenia kompletnych zestawów dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać najczęściej przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – termin przewidywany na ten etap może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni. Kandydaci powinni trzymać się wyznaczonego przez szkołę wyższą terminu, ponieważ spóźnienie może w konsekwencji doprowadzić do skreślenia z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Krakowie?

Studia położnicze mają bardzo długą tradycję i wiążą się z wyjątkowo wysokim zaufaniem społecznym. W końcu każda kobieta w ciąży chce liczyć na pomoc i rady najlepszych profesjonalistów. Te aspekty sprawiają, że studia położnicze cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak nie są to studia stworzone dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:
 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu?
 • Czy jesteś osobą wrażliwą, otwartą i empatyczną?
 • Czy potrafisz działać pod presją czasu, a swoją postawą reprezentujesz wysokie wartości etyczne?
 • Czy czujesz powołanie do opiekowania się innymi ludźmi?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia położnicze w Krakowie są stworzone dla ciebie. Jednak podstawą twojego działania powinno być jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. W swoich planach musisz uwzględnić obligatoryjne zdawanie biologii, a oprócz niej jeszcze jednego wybranego przedmiotu: matematyki, chemii lub języka obcego nowożytnego. W wymaganiach rekrutacyjnych bardzo jasno jest podkreślone, że wszystkie wybrane przez siebie przedmioty musisz zdawać na poziomie rozszerzonym.
Jeżeli lubisz poszerzać swoją wiedzę, to zastanów się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści takich konkursów mają niemalże zapewnione miejsce na listach osób przyjętych na kierunki studiów w Krakowie. W przypadku studiów położniczych weź pod uwagę olimpiady takie jak:
 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna.
Ostatni etap rekrutacji to terminowy czas składania dokumentów. W pierwszej kolejności na ogół musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się zdjęcia do twojej przyszłej legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. W przypadku kierunków medycznych niezwykle ważne jest także dostarczenie zaświadczenie wystawionego od lekarza medycyny pracy. Potwierdzi on twoje predyspozycje do wykonywania tego zawodu.
 
STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Krakowie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Krakowie?

Studia położnicze muszą wiązać się z powołaniem. Bez niego bowiem nie będzie możliwe realizowanie się w tym zawodzie z sukcesami.
 
Martyna, studentka położnictwa, mówi:
Ten zawód wiąże się przede wszystkim z ciężką pracą, ale kiedy podchodzi się do niego z powołaniem, to przynosi wiele satysfakcji. Cud narodzin to jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu, a ja od zawsze marzyłam, by móc świadomie pomagać wszystkim świeżo upieczonym mamom. Dodatkowo fakt, że mogę studiować w Krakowie sprawia, że nie boję się o przyszłą pracę, bo swoją wiedzę rozwijam na prestiżowej uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Kraków studia i stopnia

Położnictwo Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Kraków studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku