Fizjoterapia - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Fizjoterapia

Odkryj kierunek Fizjoterapia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Fizjoterapia studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Fizjoterapia w Lublinie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych. Mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: szpitale, uzdrowiska czy hospicja. Absolwenci fizjoterapii często znajdują zatrudnienie w klubach sportowych, na siłowniach oraz w klinikach odnowy biologicznej. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności.


Uczelnie
W Lublinie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, Lubelskiej Akademii WSEI, Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język obcy, matematyka, chemia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie >

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy.

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia cieszą się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród kandydatów, którzy myślą o studiach medycznych. O miejsce na tego typu studia stara się bardzo wiele osób, dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć uwagę szczególnie na matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, chemię, biologię, język obcy nowożytny. W przypadku studiów medycznych konieczne będzie także przejście badań lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Fizjoterapia Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uwzględniane są dwa przedmioty spośród: biologia oraz język obcy nowożytny lub matematyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na fizjoterapię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Lublinie

Studia na kierunku fizjoterapia można podjąć na jednej lubelskiej uczelni publicznej – Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Ponadto fizjoterapię oferuje prywatna szkoła wyższa w tym mieście:

 • Lubelska Akademia WSEI

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku fizjoterapia można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na kierunku fizjoterapia oferuje jedna prywatna uczelnia wyższa w Lublinie – Lubelska Akademia WSEI.

Dowiedz się więcej fizjoterapia w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Lublinie

Studia niestacjonarne na fizjoterapii są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 4000 zł. ceny - fizjoterapia w Lublinie >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia. Bezpłatną naukę można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W ramach kształcenia studenci nauczą się diagnostyki chorób narządów ruchu oraz podejmowania działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać zabiegi fizjoterapeutyczne oraz poznają techniki masażu. Co więcej, nauczą się stosowania fizjoterapii w ginekologii, reumatologii, ortopedii, chirurgii i onkologii.
Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród lubelskich uczelni publicznych fizjoterapia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (ponad 600 zgłoszeń - 6 osób na miejsce).

 

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przychodniach i w gabinetach specjalistycznych, gabinetach masażu, sanatoriach, ośrodkach spa i wellness, klubach sportowych, przychodniach medycyny sportowej, czy w ośrodkach odnowy biologicznej. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Wiedza i umiejętności z zakresu fizjoterapii odnoszą się do diagnostyki, leczenia i profilaktyki osób chorych i niepełnosprawnych. Studenci potrafią wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu czy terapii manualnej. Dzięki temu absolwenci znajdują pracę w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych, a przede wszystkim w ośrodkach dla niepełnosprawnych. Pełnią także funkcje kierownicze czy nadzorujące w jednostkach ochrony zdrowia.

Absolwenci pracują w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia medyczne w zakresie fizjoterapii to jedne z najbardziej rozwojowych studiów medycznych, które zapewniają wykształcenie przydatne w wielu miejscach pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia przewiduje szereg przedmiotów odnoszących się do wiedzy medycznej i z zakresu funkcjonowania człowieka. Nie zabranie zajęć z anatomii, genetyki czy fizjologii.

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomię i systemy ochronne zdrowia,
 • podstawy medycznej informacji naukowej,
 • psychologię ogólną,
 • socjologię ogólną,
 • kształcenie ruchowe i metodykę nauczania ruchu,
 • zarządzanie i marketing
 • i wiele innych.

Warto zaznaczyć, że studia medyczne możesz realizować w języku polskim, bądź języku angielskim jako wykładowym. Kierunek ten nie przewiduje specjalności. Studia tego typu przygotowują przyszłych absolwentów do pracy z pacjentem w zakresie fizjoterapii, obejmującej diagnostykę, leczenie i profilaktykę osób, które tego typu leczenia wymagają, to znaczy niepełnosprawnych bądź chorych. Wiedza, którą zgłębiają studenci, odnosi się do nauki o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci uczą się jak wykonywać zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, masażu bądź terapii manualnej. Przyszli fizjoterapeuci rozwijają zdolności manualne, kreatywne myślenie, a także zdolności komunikacyjne. Uczą się cierpliwości i wykształcają w sobie empatię tak niezwykle ważną w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Fizjoterapia należy do jednych z najbardziej rozwojowych dziedzin medycznych, kształcąc specjalistów, na których w obecnych czasach jest coraz częstsze zapotrzebowanie.

 

Ogólne cele kształcenia

Celem kierunku fizjoterapia jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów, gotowych m.in. do rozwijania, utrzymywania oraz przywracania zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Studenci fizjoterapii poznają np. metody manualne oraz narzędzia stosowane w procesach, których celem jest zwalczanie bólu, zapobieganie nawrotom niedyspozycji ze strony narządów ruchu czy poprawa dobrej kondycji psychomotorycznej człowieka.

Absolwenci fizjoterapii przygotowani są do udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz prowadzenia działań na rzecz profilaktyki zdrowia. Fizjoterapeuci dzięki nabytym kompetencjom stanowią wszechstronnie wykształconych specjalistów, którzy zdolni są do koordynowania procesem powrotu pacjenta do zdrowia.

Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia m.in. na stanowiskach, które wymagają uprawnień do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Dzięki temu fizjoterapeuci mają szansę rozwinąć swoją karierę zawodową np. w: publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, zakładach pracy chronionej, podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną czy placówkach sportowych.

 

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek fizjoterapia - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc na studia ustalane są odgórnie przez każdą ze szkół wyższych – w przypadku fizjoterapii są to 82 miejsca.

Jak dostać się na fizjoterapię w Lublinie? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: biologia, język obcy oraz matematyka. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych studentów – dlatego warto mieć na uwadze, że na studia dostają się tylko najlepsi z kandydatów.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 90

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Fizjoterapia w Lublinie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych jest bezpłatna. Studia niestacjonarne są płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Przyszli studenci zazwyczaj maja również możliwość rozłożenia czesnego na raty.  

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po aplikowaniu na fizjoterapię w Lublinie, kandydaci oczekują na wyniki rekrutacji około kilku tygodni. Jak wygląda sam proces rekrutacji i kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym uczelni na fizjoterapię, kandydaci muszą czekać około kilka tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych – warto mieć na uwadze, że każda z uczelni może ustalić inny termin. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na fizjoterapię w Lublinie?  Informację o zakwalifikowaniu się na studia kandydaci będą mogli znaleźć w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na fizjoterapię w Lublinie będą musieli złożyć komplet dokumentów w określonym terminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Co w przypadku, kiedy kandydat nie będzie miał możliwości dostarczenia dokumentów. Istnieje wtedy opcja wysłania ich pocztą tradycyjną. Liczy się w takim przypadku data nadania listu.

Kandydaci na fizjoterapię w Lublinie muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na fizjoterapię w Lublinie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na dany kierunek mają zwykle około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem. Każda z uczelni ustala indywidualne terminy dostarczenia dokumentów.

Przyszli studenci fizjoterapii muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny nawet z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Nauk o Człowieku) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku fizjoterapia są niezwykle renomowane i cieszą się dużym uznaniem wśród studentów nauk medycznych.

Kamila, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyznała:

Kiedy miałam dziesięć lat, uległam poważnemu wypadkowi. Powrót do zdrowia zawdzięczam fizjoterapeucie, który cierpliwie doglądał mnie podczas rehabilitacji. Chyba wtedy postanowiłam, że kiedyś także będę pomagała komuś w ten sposób – okażę mu dobroć i będę z nim dążyć do udoskonalenia jego sprawności, nawet jeśli będzie w bardzo ciężkim stanie. Te studia to bardzo rozwijający okres w moim życiu. Bardzo polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Lublin studia stacjonarne

Fizjoterapia Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizjoterapia w Lublinie

Kierunki medyczne w Lublinie

nursing
Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia