Stosunki międzynarodowe - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek stosunki międzynarodowe we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Stosunki międzynarodowe studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Stosunki międzynarodowe we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 10 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na stosunkach międzynarodowych we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 5700 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 27 września 2023 r. | Stosunki międzynarodowe Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym zgłębisz wiedzę z prawa, ekonomii czy geografii. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak polityka zagraniczna czy systemy polityczne. Studia na stosunkach międzynarodowych kładą duży nacisk na umiejętności językowe studentów, dzięki czemu absolwenci posługują się angielskim na poziomie zaawansowanym.

Osoby, które ukończyły ten kierunek potrafią analizować i prognozować trendy światowej polityki, co może dać im przepustkę do pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.


Uczelnie

We Wrocławiu stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Specjalności

Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu: global studiesgospodarka i biznes międzynarodowysłużby zagranicznestudia niemieckiestudia wschodnie.

 

Wymagania

Absolwenci znajdą zatrudnienie w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej oraz resortach do spraw zagranicznych. Po ukończeniu studiów można można także założyć własną działalność gospodarczą.

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5700 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, powinny jak najlepiej przygotować się do procesu rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów wciąż przybywa. Jaki płynie więc z tego wniosek? Na studia dostaną się jedynie najlepsi kandydaci. By być jednym z nich, w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

Nie czekaj, swoje przygotowania zacznij już dziś, ponieważ sam widzisz, że przed przyszłymi studentami stosunków międzynarodowych jest naprawdę dużo pracy. Warto jednak pamiętać, że bardzo dobre wyniki uzyskane podczas egzaminu dojrzałości to nie tylko przepustka na studia, lecz także przygotowanie do dalszej, intensywnej nauki.

 

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka obcego nowożytnego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, matematyka. dowiedz się więcej


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w mieście Wrocławiu

Opis kierunku

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki, polityki oraz stosunków międzynarodowych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, występujących na arenie światowej. Skupią się także na doskonaleniu zdolności komunikacji i negocjacji, także w języku angielskim.

Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.
 

Program studiów i przedmioty

Plany zajęć wypełnione są przedmiotami ogólnymi, kierunkowymi powiązanymi ze stosunkami międzynarodowymi, a także przedmiotami specjalizacyjnymi. Dowiesz się, w jaki sposób pozyskiwać środki, prowadzić działalność gospodarczą, działać na międzynarodowym rynku finansowym. Siatki zajęć mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Zajęcia skupiają się na relacjach zachodzących w kontaktach gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych na arenie międzynarodowej. Dowiesz się, jak funkcjonują służby zagraniczne, gospodarka i biznes międzynarodowy, o co chodzi w bezpieczeństwie międzynarodowym, na czym polega komunikacja międzynarodowa i mediów, a także interdyscyplinarne area studies (studia europejskie, niemieckie i wschodnie).

W programie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja społeczna
 • demografia i problemy ludnościowe
 • historia doktryn politycznych i prawnych
 • współczesne systemy polityczne
 • tematyczne konwersatorium językowe – sprawy zewnętrzne kraju
 • polityka międzynarodowa po 1945 roku
 • makroekonomia
 • propedeutyka nauki o dyplomacji

 

Ogólne cele kształcenia

Interdyscyplinarny charakter kierunku stosunki międzynarodowe pozwala studentom zrozumieć m.in.: mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej czy rolę nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych w kształtowaniu się relacji o skali międzynarodowej. Uczestnicy zajęć uczą się np. tego, w jaki sposób analizować problemy krajowe w perspektywie międzynarodowej, a także jak prowadzić skuteczne negocjacje w środowisku wielokulturowym.

Studia na stosunkach międzynarodowych mają za zadanie przygotować absolwentów do sprawnego komunikowania się w środowisku wielokulturowym. W tym celu studenci tego kierunku uczą się m.in. języków obcych, zasad komunikacji międzynarodowej, funkcjonowania służb zagranicznych czy podstaw dyplomacji i komunikacji w biznesie. Ponadto studenci rozwijają cenne umiejętności prezentacyjne i organizacyjne, niezbędne do zarządzania zespołami multikulturowymi.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą związać swoją karierę zawodową np. z biznesem, polityką, dyplomacją, edukacją czy turystyką. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą rozpocząć pracę np. na stanowisku analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych czy w firmach współpracujących z zagranicą. Ponadto absolwenci stosunków międzynarodowych są gotowi do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej – zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWrCena za pierwszy rok studiów wynosi około 5700 zł.

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na poszczególne kierunki studiów w oparciu o limit miejsc – w tym celu kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wybierani są kandydaci z najwyższymi wynikami.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość nauki. Nie dotyczy to jednak studentów studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studentów większości prywatnych uczelni – taka nauka jest zazwyczaj płatna.

Stosunki międzynarodowe studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Wrocławski – 5700 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia poprzez system IRK lub ERK – wyniki rekrutacji, indywidualne dla poszczególnych uczelni, udostępniane są w prywatnym profilu. Dzięki temu kandydaci wiedzą, ile punktów zdobyli w procesie rekrutacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – o ile dana szkoła wyższa dopuszcza taką formę przekazania plików. Najczęściej uczelnie decydują się na przyjmowanie dokumentów, które doręczane są osobiście przez kandydatów, bezpośrednio do siedziby uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególnych kierunkach studiów zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne do siedzib wybranych uczelni. Termin ten ustalany jest indywidualnie przez każdą szkołę wyższą i trwa najczęściej kilka dni. Należy dopełnić wszystkich niezbędnych formalności w czasie określonym przez uczelnię, ponieważ spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak stosunki międzynarodowe muszą być zarezerwowane jedynie dla osób, które są otwarte, dynamiczne i gotowe na wyzwania współczesnego świata.

Radosław, student trzeciego roku tego kierunku, mówi:

Nawet nie spodziewałem się, że te studia dadzą mi tyle dobrego. Właśnie wróciłem z wymiany studenckiej, dzięki niej kształcę swoje kompetencje językowe, poznaję mnóstwo nowych osób i wiem, że mogę liczyć na naprawdę interesującą pracę. Polecam każdemu!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia