Stosunki międzynarodowe - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek stosunki międzynarodowe we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Stosunki międzynarodowe studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (UWR) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe dowiedzą się więcej na temat współczesnej gospodarki, polityki oraz stosunków międzynarodowych. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk politycznych, ekonomicznych i gospodarczych, występujących na arenie światowej. Skupią się także na doskonaleniu zdolności komunikacji i negocjacji, także w języku angielskim.

Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.
 

Specjalności

Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu: studia niemieckie, studia regionalne i rozwojowe, studia wschodnie, współczesne służby dyplomatyczne.

 

Wymagania

Absolwenci znajdą zatrudnienie w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej oraz resortach do spraw zagranicznych. Po ukończeniu studiów można można także założyć własną działalność gospodarczą.

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język angielski
 • język francuski
 • język niemiecki
 • język polski
 • język rosyjski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, powinny jak najlepiej przygotować się do procesu rekrutacji. Liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów wciąż przybywa. Jaki płynie więc z tego wniosek? Na studia dostaną się jedynie najlepsi kandydaci. By być jednym z nich, w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski, język rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

Nie czekaj, swoje przygotowania zacznij już dziś, ponieważ sam widzisz, że przed przyszłymi studentami stosunków międzynarodowych jest naprawdę dużo pracy. Warto jednak pamiętać, że bardzo dobre wyniki uzyskane podczas egzaminu dojrzałości to nie tylko przepustka na studia, lecz także przygotowanie do dalszej, intensywnej nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

 

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy nauki społeczne, ekonomiczne, prawne i polityczne. Propozycja kształcenia tego typu umożliwia poznanie świata europejskiego pod wieloma względami.

Studenci mają okazję zgłębiać mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Uczą się analizować problemy krajowe w perspektywie międzynarodowej. Rozwiniesz umiejętności i nabędziesz kompetencje sprowadzające się do komunikowania się i prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym. Będziesz pracował/a nad językiem obcym, który obejmie szczegółowo język dyplomacji i biznesu. Dowiesz się, na czym polega bezpieczeństwo międzynarodowe, jak wygląda gospodarka i biznes międzynarodowy.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Kierunek stosunki międzynarodowe we Wrocławiu umożliwi Ci zdobycie kompleksowo opracowanej wiedzy odnoszącej się do historii administracji, organizacji i zarządzania, ekonomii, a także do miejsca i znaczenia poszczególnych dyscyplin w społeczeństwie obywatelskim. Dowiesz się, w jaki sposób funkcjonują instytucje prawne w obszarze prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Poznasz zasady stosowania i interpretowania tekstów normatywnych, zwłaszcza tych wykorzystywanych w administracji.

Poznasz zasady tworzenia i funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej oraz prowadzących działalność gospodarczą. Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do statusu pracownika w ujęciu regulacji prawnych oraz etyki urzędniczej. Zapoznasz się z prawem publicznym i prywatnym.

 

Umiejętności

Studenci uczą się stosować w praktyce instrukcje prawne z tekstów normatywnych, potrafią rozdzielać je od zjawisk prawnych oraz poddają je interpretacji. Zdobywają wiedzę administracyjną, a także związaną z naukami organizacji, zarządzania, ekonomii. Wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, potrafią rozwiązywać praktyczne problemy. Korzystają przy tym z najnowszych metod badawczych.

Studia humanistyczne we Wrocławiu pozwolą Ci poznać rolę i miejsce pracownika funkcjonującego w sektorze publicznym i prywatnym. Nauczysz się dostrzegać problemy z zakresu prawa publicznego i prywatnego, które pojawiają się w administracji. Na realizowanych zajęciach nauczysz się tworzyć pisemne prace, posługując się jednocześnie językiem specjalistycznym. Opanowują język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci stosunków międzynarodowych są świadomi, że ukończenie studiów w tym zakresie wciąż wiąże się z dokształcaniem. Jako przyszli dyplomaci i politolodzy czują potrzebę aktywnego funkcjonowania w organach władzy publicznej, instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Żywo angażują się w życie publiczne i różnego typu jego przejawy.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci potrafią rozstrzygać problemy w zakresie funkcjonowania organizacji i instytucji. Są przygotowani do tworzenia i realizacji zadań i projektów społecznych. Potrafią również posługiwać się regulacjami prawnymi i pozaprawnymi. Absolwenci są wrażliwi na problemy społeczne. Potrafią pracować samodzielnie i zespołowo.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Plany zajęć wypełnione są przedmiotami ogólnymi, kierunkowymi powiązanymi ze stosunkami międzynarodowymi, a także przedmiotami specjalizacyjnymi. Dowiesz się, w jaki sposób pozyskiwać środki, prowadzić działalność gospodarczą, działać na międzynarodowym rynku finansowym. Siatki zajęć mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni.

Zajęcia skupiają się na relacjach zachodzących w kontaktach gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych na arenie międzynarodowej. Dowiesz się, jak funkcjonują służby zagraniczne, gospodarka i biznes międzynarodowy, o co chodzi w bezpieczeństwie międzynarodowym, na czym polega komunikacja międzynarodowa i mediów, a także interdyscyplinarne area studies (studia europejskie, niemieckie i wschodnie).

 

W programie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja społeczna
 • demografia i problemy ludnościowe
 • historia doktryn politycznych i prawnych
 • współczesne systemy polityczne
 • tematyczne konwersatorium językowe – sprawy zewnętrzne kraju
 • polityka międzynarodowa po 1945 roku
 • makroekonomia
 • propedeutyka nauki o dyplomacji

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunki studiów we Wrocławiu w zakresie stosunków międzynarodowych są idealne dla osób, które chcą zdobywać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współczesnych systemów politycznych. Jest to propozycja kształcenia dla tych, którzy interesują się współczesnym światem i mechanizmami, które nim rządzą. Odnajdą się tutaj umysły analityczne.

Kandydaci na studia humanistyczne w zakresie stosunków międzynarodowych powinni być komunikatywni i otwarci. Ważne są także predyspozycje językowe, ponieważ stosunki międzynarodowe polegają zwłaszcza na pogłębianiu relacji zagranicznych. Rozwiniesz lub nabędziesz umiejętności negocjacyjne i zdolność do przekonywania innych do swojej racji.

 

 

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia ekonomiczne na kierunku stosunki międzynarodowe dzielą się różnie w zależności od ośrodka akademickiego. Najpopularniejszy podział obejmuje dwa komplementarne cykle kształcenia, czyli studia pierwszego i drugiego stopnia.

Podczas trzyletniego kształcenia na pierwszym stopniu studenci poznają podstawową wiedzę z danej dyscypliny. Na zakończenie edukacji na tym stopniu podchodzą do obrony pracy licencjackiej i mogą rozpocząć pierwsze aktywności związane z rozwojem kariery. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata i kończą się obroną pracy magisterskiej.

Stosunki międzynarodowe w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Absolwenci stosunków międzynarodowych zajmują się analizą aktualnych problemów gospodarczych, utrzymywaniem relacji handlowych w biznesie międzynarodowym, planowaniem i przeprowadzaniem kampanii wyborczych.

Możesz pracować na stanowisku analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, jak również w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwenci bardzo często wybierają pracę naukową. Zatrudniani są także w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych, które obsługują ruch zagraniczny, w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • administracja państwowa i samorządowa
 • organizacje i instytucje międzynarodowe lub krajowe, które współpracują z zagranicą
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych
 • konsulaty i przedstawicielstwa państw obcych w Polsce
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • firmy finansowe i leasingowe
 • agencje reklamowe
 • agencje marketingowe i wydawnicze
 • biura i sekretariaty organizacji międzynarodowych

 

W zależności od realizowanej specjalizacji i zdobywanych kompetencji studenci stosunków międzynarodowych obejmują różnorodne stanowiska pracy.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe:

 • analityk
 • dziennikarz
 • polityk
 • doradca
 • konsultant

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów stosunki międzynarodowe?

Absolwenci kierunku studiów stosunki międzynarodowe mają przed sobą szeroki wybór stanowisk pracy. Mogą oni pracować m.in. jako politycy, dyplomaci, a nawet dziennikarze. Znajdą oni zatrudnienie w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach oraz agencjach reklamowych. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

Polityk

Zarobki oraz obowiązki polityka zależą od jego rangi. Do najogólniejszych zadań należy działanie na rzecz obywateli, polepszenie jakości życia oraz godne reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej. Mediana zarobków polityka wynosi około 8978 zł brutto miesięcznie. Należy jeszcze pamiętać o tak zwanych dietach poselskich.

Dyplomata

Dyplomata reprezentuje swój kraj i jego interesy na arenie międzynarodowej. Jeżeli jest on rezydentem w innym kraju, to zajmuje się on ochroną interesów rodaków w danym państwie. Odpowiada również za promowanie współpracy i przyjaźni między krajami. Mediana zarobków wynosi około 3934 zł brutto.

Dziennikarz

Zostanie dziennikarzem po Stosunkach międzynarodowych, z pozoru może wydawać się nie takie oczywiste, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonywać ten zawód. Absolwent może pracować jako dziennikarz, który zajmuje się działem politycznym lub pisze o obecnej sytuacji na świecie. Obowiązki dziennikarza, różnią się w zależności od miejsca pracy np. może być to gazeta lub telewizja. Jednak do jego najogólniejszy zadań należy przygotowywanie materiałów na dany temat, przeprowadzanie rozmów i wywiadów, a także publikacja. Mediana zarobków wynosi około 4660 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl/ praca.pl (sierpień 2021)

 

Musisz pamiętać, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami zależą m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między województwami, na co wpływa, chociażby wielkość miast.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Wrocławski oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWrCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4800 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na poszczególne kierunki studiów w oparciu o limit miejsc – w tym celu kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa, na podstawie której wybierani są kandydaci z najwyższymi wynikami.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość nauki. Nie dotyczy to jednak studentów studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studentów większości prywatnych uczelni – taka nauka jest zazwyczaj płatna.

 • Uniwersytet Wrocławski – 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia poprzez system IRK lub ERK – wyniki rekrutacji, indywidualne dla poszczególnych uczelni, udostępniane są w prywatnym profilu. Dzięki temu kandydaci wiedzą, ile punktów zdobyli w procesie rekrutacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – o ile dana szkoła wyższa dopuszcza taką formę przekazania plików. Najczęściej uczelnie decydują się na przyjmowanie dokumentów, które doręczane są osobiście przez kandydatów, bezpośrednio do siedziby uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególnych kierunkach studiów zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne do siedzib wybranych uczelni. Termin ten ustalany jest indywidualnie przez każdą szkołę wyższą i trwa najczęściej kilka dni. Należy dopełnić wszystkich niezbędnych formalności w czasie określonym przez uczelnię, ponieważ spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Społecznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne we Wrocławiu

studia ekonomiczne w Polsce

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak stosunki międzynarodowe muszą być zarezerwowane jedynie dla osób, które są otwarte, dynamiczne i gotowe na wyzwania współczesnego świata.

Radosław, student trzeciego roku tego kierunku, mówi:

Nawet nie spodziewałem się, że te studia dadzą mi tyle dobrego. Właśnie wróciłem z wymiany studenckiej, dzięki niej kształcę swoje kompetencje językowe, poznaję mnóstwo nowych osób i wiem, że mogę liczyć na naprawdę interesującą pracę. Polecam każdemu!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie