Logistyka - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Logistyka

Odkryj kierunek Logistyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Logistyka studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Logistyka w Lublinie to studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie, których program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera, licencjata i magistra.

Studia na kierunku logistyka w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | Logistyka Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny UMCS), Politechnice Lubelskiej (POLLUB), Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku logistyka studenci rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Ponadto nauczą się zarządzania procesami logistycznymi oraz łańcuchem dostaw. Dowiedzą se także, w jaki sposób wykorzystywać techniki i metody inżynierskie w codziennej praktyce zawodowej oraz nadzorować problemy logistyczne w przedsiębiorstwie. 
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 9,5 tys. kandydatów. 
 
Specjalności
Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku logistyka w Lublinie: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka lotnictwa, logistyka w e-commerce... specjalności na logistyce w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku logistyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3420 zł do 3515 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku logistyka w Lublinie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, firmach transportowych i spedycyjnych czy w magazynach.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Logistyka - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia wojskowe

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Transport - studia online stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku transport - studia online

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy
 • geografia

 

Kierunek logistyka w Lublinie cieszy się dużą popularnością wśród proponowanych kierunków studiów. Studia logistyczne zapewniają gruntowne wykształcenie i wiele możliwości pracy w przyszłości. Ponieważ kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć uwagę na matematykę, język obcy nowożytny, historię, geografię, informatykę, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwo. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie pragną zapewnić swoim studentom najwyższy komfort studiowania. Kierunki studiów w Lublinie takie jak logistyka możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślisz o systematycznej nauce i regularnych spotkaniach, rozważ studia dzienne, które pozwolą Ci w całości zrealizować program kształcenia i odbyć praktyki zawodowe. Jeśli jednak z jakichkolwiek powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, idealnym rozwiązaniem będą studia w trybie zaocznym. Pamiętaj, że nawet na uczelniach publicznych jest on płaty, a spotkania weekendowe nie gwarantują zrealizowania założonego programu studiów, dlatego tryb ten wiąże się z samodzielnym dokształceniem.

 

 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Hilmar J. Vollmuth wyjaśnił, że: „Logistyka ma zapewnić, aby potrzebne materiały wsadowe (surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne) i produkty (półfabrykaty i wyroby gotowe) były do dyspozycji we właściwym czasie we właściwym miejscu, w potrzebnej ilości i odpowiedniej jakości”. Jest to bardzo ważna dziedzina nauki, która pozwala w sposób praktyczny kierować transportem i gospodarką przedsiębiorstw.

Idealni kandydaci na studia logistyczne muszą odznaczać się odpowiedzialnością i dobrą organizacją, która pozwoli im właściwie planować wszelkie przedsięwzięcia. Ważne będą także umiejętności kierownicze, ale i możliwość pracy w grupie, ponieważ zabiegi logistyczne to współpraca nie tylko wielu branż, ale i ludzi. Jeśli masz również zdolności matematyczne i językowe, warto rozważyć studia logistyczne.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku logistykaw Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku logistyka możesz studiować na bardzo wielu uczelniach. Przede wszystkim logistykę w swojej ofercie mają Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji logistykę możesz studiować w połączeniu z transportem. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oferuje tego typu studia jedynie w formie podyplomowej.

W zależności od specyfiki uczelni programy kształcenia mogą być równie zróżnicowane. Siatki zajęć nastawione są na takie przedmioty jak na przykład: podstawy matematyki ekonomicznej, statystyka, zarządzanie przedsiębiorstwem, logistyka marketingowa, symulacje i modelowanie procesów logistycznych i wiele innych. Warto prześledzić poszczególne programy studiów, nim zdecydujesz, który ośrodek akademicki jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów w Lublinie na kierunku logistyka pracują w firmach transportowych, instytucjach administracji publicznej, firmach logistycznych, instytucjach państwowych. Pełnią różne funkcje na stanowiskach związanych z infrastrukturą, biznesem, usługami, doradztwem, produkcją, dystrybucją czy przemysłem.

Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwenci wykorzystują w pracy w firmach i sklepach internetowych, firmach komunikacyjnych, firmach transportowych, firmach spedycyjnych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka) czy też w centrach usług logistycznych. Studia logistyczne oferują wiele możliwości pracy, a studenci po ukończeniu tego kierunku mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki.

 

5. Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia uzależnione są od specyfiki uczelni i obfitują w przedmioty, których podłożę stanowi matematyka, na przykład: finanse i rachunkowość, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemów transportowych i technicznych aspektów transportu,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzania jakością w logistyce,
 • wewnętrznego audytu logistycznego i mapowania procesów,
 • towaroznawstwa,
 • infrastruktury logistycznej
 • i wielu innych.

 

Studia logistyczne przewidują konkretne profile jak na przykład: logistyka międzynarodowa, inżynieria systemów logistycznych, zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie. Pamiętaj o tym, że każda uczelnia ma inną ofertę specjalności, a jest ona uzależniona od zainteresowania studentów. Wykaz specjalizacji warto śledzić na stronach ośrodków akademickich w Lublinie.

Absolwenci zdobywają wiedzę teoretyczną, która w praktyce pozwala formułować i analizować problemy logistyczne związane z organizacją i otoczeniem rynkowym. Rozwijane umiejętności ułatwiają także poprawną analizę przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych. Studenci rozwijają kompetencje kierownicze i zarządcze, co pozwala im nie tylko pracować w konkretnych firmach czy branżach, ale i otworzyć własną działalność gospodarczą.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Lublinie?

Studia na kierunku Logistyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia logistyczne w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów i kończą się egzaminem zapewniającym tytuł inżyniera. Mają one bardzo praktyczny charakter, nastawione są na podstawową wiedzę, która umożliwia podjęcie pracy już po ukończeniu stopnia pierwszego.

Stopień drugi trwa od trzech do czterech semestrów i kończy się egzaminem magisterskim. Są to studia uzupełniające wiedzę ze stopnia pierwszego. Zapewniają tytuł magistra inżyniera i pozwalają na rozwinięcie umiejętności w zakresie kolejnych specjalności. Studia magisterskie może realizować także absolwent innych studiów, których materiał odnosi się do zarządzania, ekonomii czy transportu. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.

Logistyka w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po kierunku logistyka w Lublinie?

Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę teoretyczną do analizowania problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym, właściwie interpretują przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk społeczno-gospodarczych, a także przeprowadzają ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczą w podejmowaniu decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym. Pozwala im to zdobyć zatrudnienie w firmach komunikacyjnych, firmach i sklepach internetowych, firmach transportowych, spedycyjnych, centrach usług logistycznych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka).

Absolwenci odnajdują się na stanowiskach związanych z infrastrukturą, biznesem, usługami, doradztwem, produkcją, dystrybucją, przemysłem. Pracują w instytucjach państwowych i prywatnych, firmach transportowych, instytucjach administracji publicznej, w firmach logistycznych lub jako operatorzy logistyczni.

Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy na takich stanowiskach jak na przykład specjalista do spraw spedycji, specjalista do spraw procesów magazynowych, specjalista do spraw zakupów, specjalista do spraw logistyki magazynowej, także na stanowiskach kierowniczych jak kierownik magazynu czy koordynator kierowców.

Studia logistyczne w Lublinie zapewniają wiele możliwości pracy ze względu na wszechstronność przekazywanej wiedzy. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pomogą im planować, realizować i kontrolować ekonomiczny przepływ surowców, materiałów, wyrobów gotowych. Zajmują się zaopatrzeniem, planowaniem produkcji i transportem. Zawód logistyka jest niezwykle potrzebny w wielu branżach czy w przemyśle, co widoczne jest także w bardzo atrakcyjnych zarobkach.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lotniczej Akademii Wojskowej, jako specjalność na Politechnice Lubelskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jako specjalność na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Lotnicza Akademia Wojskowa. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3420 zł do 3515 zł za pierwszy rok studiów.

 

Logistyka studia w Lublinie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lotnicza Akademia Wojskowa (Studia cywilne) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny POLLUB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Transportu i Informatyki WSEI) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Lublinie?

Logistyka to bardzo interesujący kierunek studiów, który ciągle zyskuje na popularności. Sprowadza się on do kształcenia kadr dla nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki i wspomaga mobilność osób i towarów, usprawniając tym samym nie tylko gospodarkę, ale i turystykę. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Nim zdecydujesz o wyborze studiów logistycznych, zastanów się:

 • Czy nie masz problemów z pracą w grupie?
 • Czy masz zdolności przywódcze i kierownicze?
 • Czy nauka matematyki i języków obcych nie sprawiają Ci problemów?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć szczególną uwagę na matematykę, geografię, historię, język obcy nowożytny. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej bądź w Olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, kopii dowodu osobistego, zaświadczeń potwierdzających wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

LOGISTYKA - ważne informacje

logistyka studia

logistyka studia online

studia logistyka i transport w Lublinie

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Lublinie?

Logistyka to kierunek, który cieszy się renomą, co jednocześnie wpływa na jego popularność wśród przyszłych kandydatów na studia.

Dominika, studentka drugiego roku studiów inżynierskich, wyjaśnia:

Jeśli chcesz organizować i zarządzać transportem i wszelkimi materiałami, które przepływają od państwa do państwa lub kursują od miasta do miasta, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Specjalizuję się w logistyce międzynarodowej. Jest bardzo ciekawie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Lublin studia i stopnia

Logistyka Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Lublin studia stacjonarne

Logistyka Lublin studia niestacjonarne

Kierunki logistyka i transport w Lublinie

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia