Psychologia - Wrocław

Psychologia - Wrocław

Studia na kierunku psychologia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Zarządzanie - studia online stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

09.01.2024

Psychologia studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Psychologia we Wrocławiu to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 32 różne specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na psychologii we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 4900 zł za pierwszy rok studiów.

Psychologia - Wrocław
Studia na kierunku psychologia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznego, społecznego i biologicznego cyklu rozwoju człowieka. W programie nauczania można spotkać takie przedmioty jak psychopatologia, emocje i motywacja, psychologia w biznesie czy biologiczne podstawy zachowań.

Dzięki obowiązkowym praktykom w trakcie studiów, absolwenci psychologii posiadają umiejętności pracy z pacjentem i potrafią postawić odpowiednią diagnozę. Psychologowie mogą znaleźć pracę w poradniach zdrowia psychicznego, firmach konsultingowych, szkołach. Absolwenci tego kierunku posiadają także kompetencję do pracy w zawodzie doradcy, diagnosty, psychologa pracy, psychologa dziecięcego.
 

Uczelnie

We Wrocławiu psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychUniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI "Apeiron", Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

 

Specjalności

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia we Wrocławiu: neuromarketingpsychokryminalistykapsychologia rodzinypsychologia sportupsychologia wojskowa i policyjnapsychologia zwierzątpsychotraumatologia z psychoterapią... specjalności na psychologii we Wrocławiu >

 

Rekrutacja

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku psychologia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4900 zł do 8100 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia we Wrocławiu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak psychologia przyciągają bardzo wiele osób chętnych, jednak szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. Zatem jeżeli poważnie zastanawiasz się nad tym kierunkiem, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś.
Psychologia to jeden z tych kierunków studiów, na który potrafi być chętnych kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. Przedmioty, dzięki którym możesz zostać przyjęty, to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 

Psychologia Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego nowożytnego oraz języka polskiego. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Rekrutacja na psychologia w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię we Wrocławiu

We Wrocławiu psychologię można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także na uczelniach niepublicznych: Uniwersytet Dolnośląski DSW, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu.

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie we Wrocławiu

Psychologię we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie we Wrocławiu

Psychologia we Wrocławiu w formie niestacjonarnej oferowana jest na:

 • Uniwersytecie Wrocławskim
 • Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu 
 • Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia we Wrocławiu)
 • Uniwersytecie Dolnośląskim DSW

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii we Wrocławiu

Studia niestacjonarne są płatne niezależnie od typu uczelni. Ceny na kierunku Psychologia we Wrocławiu mogą się różnić w zależności od uczelni i wahają się od 4900 zł do 8100 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna z Wrocławskich uczelni nie oferuje bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Psychologię bezpłatnie można podjąć na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku psychologia we Wrocławiu zdobędą wszechstronną wiedzę na temat psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, psychologii społecznej oraz psychopatologii. Ponadto nauczą się stawiania diagnozy psychologicznej oraz wdrażania odpowiedniej terapii, dopasowanej do potrzeb pacjentów. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić badania naukowe z zakresu nauk psychologicznych.

 

 

Praca po studiach

Absolwenci psychologii znajdą zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, szkołach i przedszkolach, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach leczenia uzależnień, sanatoriach, firmach konsultingowych, działach HR, czy agencjach pośrednictwa pracy.

 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć i założenia programowe mogą się nieco różnić. Program kształcenia na kierunku psychologia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, jednocześnie dopasowują swoje oczekiwania i predyspozycje do wymagań rynku pracy.

Studenci mają szansę wybrać specjalizację, która będzie miała znaczenia dla dalszej ścieżki kariery. Mogą zajmować się między innymi psychologią sądową, kliniczną, psychopatologią dzieci i młodzieży. Oferta specjalnościowa jest zmienna, dlatego warto ją śledzić na stronach internetowych wybranych placówek akademickich.

Program kształcenia to połączenie nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i komputerowych.

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia badań psychologicznych i statystyka
 • biologiczne podstawy zachowań
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje
 • filozofia z elementami logiki
 • wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • psychologia społeczna
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychopatologia
 • psychologiczne koncepcje człowieka
 • psychologia społeczna
 • psychologia kliniczna
 • emocje i motywacja
 • psychologia w biznesie

 

Ogólne cele kształcenia

Psychologia to kierunek, który pozwala studentom zrozumieć naturę człowieka. Przyszli specjaliści w trakcie studiów poznają wszelkie mechanizmy i motywacje, które kierują ludzką psychiką i zachowaniem. Absolwenci tego kierunku rozumieją, w jaki sposób należy nawiązywać relacje i jakie mają one wpływ na stan emocjonalny człowieka. Studenci uczą się wskazywać różnice indywidualne, a także starają się zrozumieć charakterystykę poszczególnych typów osobowości i temperamentów.

Interdyscyplinarny charakter psychologii pozwala studentom na zdobycie uniwersalnych kompetencji społecznych i zawodowych. Program kierunku przewiduje liczne przedmioty poświęcone różnorodnym czynników kształtującym ludzką psychikę – w trakcie nauki studenci analizować będą poszczególne etapy emocjonalnego, społecznego i biologicznego rozwoju człowieka. Ponadto teoretyczne zagadnienia zapoznają studentów z najważniejszymi założeniami prawnymi i etycznymi zawodu psychologa.

Psycholog przygotowany jest zarówno do prowadzenia działań terapeutycznych i doradczych, jak i kierowniczych czy organizacyjnych. Kompetencje absolwentów psychologii cenione są w różnorodnych środowiskach – w tym m.in.: klinicznych, biznesowych, marketingowych, kulturalnych czy oświatowych. Interdyscyplinarne przygotowanie ekspertów tej dziedziny pozwala im pełnić rolę np. menadżera, projektanta, nauczyciela, trenera, szkoleniowca czy specjalisty ds. HR.

 

Gdzie studiować na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Dolnośląskiej Szkole Wyższej, jako specjalność w Wyższej Szkole Handlowej we Wroclawiu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 4900 zł do 8100 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek psychologia - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów odbywa się w oparciu o limit miejsc – uczelnie mogą przyjąć ograniczoną liczbę kandydatów, dlatego przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku psychologia we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych, w przeciwieństwie do studiów stacjonarnych, jest zazwyczaj płatna. Zapłacić należy również za możliwość studiowania w większości prywatnych szkół wyższych.

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu – 4900 zł
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa – od 7300 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 8100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie, który indywidualnie jest ustalany przez daną uczelnię. Informacje o liczbie zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajętego przez kandydata miejsca na liście rankingowej publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególne kierunki studiów. Mogą tego dokonywać osobiście, bezpośrednio w siedzibie danej uczelni, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji – termin poświęcony temu etapowi jest zależny od indywidualnej decyzji wybranej szkoły wyższej. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w wyznaczonym czasie. Niespełnienie któregoś z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Psychologii?

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia posiadają wiedzę i umiejętności, których znaczenie rośnie we współczesnym świecie, bowiem psychologia znajduje zastosowanie w licznych obszarach, między innymi w: medycynie, sporcie, biznesie, reklamie. Oznacza to, że osoby posiadające dyplom ukończenia studiów mogą kierować swoją karierą zawodową na różne sposoby i mogą pracować na przykład w szkolnictwie, firmach szkoleniowych, ośrodkach zdrowia, doradztwie zawodowym i personalnym, czy agencjach reklamowych. A jak prezentują się zarobki absolwentów tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Psychologii w 2023 roku:

 • psycholog szkolny – 3700 złotych
 • młodszy psycholog działu penitencjarnego – 3200 złotych
 • psycholog marketingu – 5000 złotych
 • psycholog sądowy – 3400 złotych
 • psycholog kliniczny – 7200 złotych
 • psycholog sportowy – 3200 złotych

 

Czy warto iść na Psychologię?

Psychologia to propozycja kształcenia dla osób zainteresowanych drugim człowiekiem oraz mechanizmami jego działania. To kierunek dla tych, którzy chcą zgłębić przestrzeń emocji, reakcji na konkretne wydarzenia, podstaw określonego zachowania. Psychologia to kierunek, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów, i który od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w różnego rodzaju rankingach popularności. Dlaczego? Mogłoby się wydawać, że wiemy o sobie wszystko i nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Psychologia udowadnia, że tak nie jest.

 

Gdzie warto studiować Psychologię?

Kandydaci na studia we Wrocławiu nie powinni mieć problemu z odnalezieniem interesujących ofert dydaktycznych, bowiem Psychologia, z racji swojej popularności, często figuruje w katalogach edukacyjnych i prowadzona jest zarówno przez publiczne jak i niepubliczne uczelnie.

Psychologia studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski

Psychologia dostępna jest także w ofertach dydaktycznych niepublicznych szkół wyższych. Osoby zastanawiające się nad studiami w uczelniach niepublicznych muszą pamiętać o tym, że za proces kształcenia pobierane są opłaty, niezależnie od tego, w jakiej formie realizowane są zajęcia.

Psychologia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu online I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne mogą być przygodą życia także po zakończeniu nauki.

Igor, student psychologii, mówi:

Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki. Nie żałuję, że wybrałem te studia. W przyszłości chciałbym pracować z osobami z zaburzeniami osobowości. A wiem, że studia we Wrocławiu kształcą najlepszych psychologów i terapeutów.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Wrocław studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Wrocław studia stacjonarne

Psychologia Wrocław studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski