GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Dodaj do ulubionych

GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe to studia inżynierski, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk geograficznych, geologicznych, prawnych, administracyjnych oraz zagadnień związanych z szeroko pojętym zarządzaniem. Ponadto nauczą się prognozowania zagrożeń militarnych, zarządzania kryzysowego, przygotowywania analiz środowiskowych czy identyfikacji geozagrożeń.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach zarządzania kryzysowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego, laboratoriach, czy w Służbie Ochrony Państwa.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe powinni spełnić szereg istotnych wymagań określonych przez władze konkretnej uczelni wyższej. Dzięki temu zwiększą swoje szanse na powodzenie w procesie rekrutacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe to:

dwa spośród następujących przedmiotów:

• geografia,

• matematyka,

• fizyka,

• fizyka i astronomia,

• biologia,

• chemia, wiedza o społeczeństwie,

• historia,

• język obcy nowożytny.

Jednym z nich musi być geografia lub matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw zarządzania kryzysowego oraz pracowników służb mundurowych stale rośnie. Dlatego też, w odpowiedzi na tego typu potrzeby powstał kierunek geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe. Jego studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę na temat prawa, geografii, czy nauk administracyjnych i zyskać zdolność jej wykorzystania w swojej codziennej praktyce zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe będzie oscylował wokół zagadnień związanych z zarządzaniem, geografią, geologią oraz naukami prawnymi. W planie zajęć znajdą się, takie przedmioty jak: elementy geochemii, astronawigacja, struktura i taktyka Sił Zbrojnych RP, czy geografia polityczna i geopolityka.

Jednak studenci najwięcej czasu poświęcą doskonaleniu umiejętności praktycznych, które będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej. W ramach kształcenia nauczą się zarządzania kryzysowego. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób rozpoznawać zagrożenia militarne i geozagrożenia, a także poznają techniki zapobiegania im. Co więcej, zyskają zdolności z zakresu dokonywania pomiarów geodezyjnych oraz analizy materiałów kartograficznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Studia na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE?

Po ukończeniu studiów na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe można znaleźć zatrudnienie w wielu branżach. Absolwenci idealnie odnajdą się jako pracownicy Centrów Zarządzania i Powiadamiania Kryzysowego. Co więcej mogą związać swoją przyszłość ze Służbą Ochrony Państwa oraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Równie ciekawą opcją będzie praca w laboratoriach i w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Studenci mogą się także zdecydować na kontynuowanie nauki lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe:

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego

 • służby mundurowe

 • stacje sanitarno-epidemiologiczne

 • własna działalność gospodarcza

 • laboratoria

 • jednostki administracji publicznej.

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA WOJSKOWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Komentarze (0)