E-Learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo

E-Learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo

E-Learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo studia

E-Learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo studia - kierunek studiów 

Dziś system edukacyjny dysponuje mnóstwem narzędzi, które wpływają na efektywność przyswajania wiedzy. Wyróżnić należy model korespondencyjny, multimedialny, synchroniczny i wirtualny, niemniej to e-learning wskazuje się jako silny trend, dzięki któremu użytkownicy platform online uzyskają merytoryczną wiedzę w konkretnej dziedzinie. E-learning łączy w sobie zarówno kognitywistyczne, emocjonalne, behawiorystyczne, jak i kontekstualne aspekty pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Dlaczego warto pochylić się nad możliwościami, które daje e-learning? Przede wszystkim to niezwykle wygodna i dostępna forma zajęć. Ich interaktywny charakter skutecznie aktywizuje odbiorców, a efekty kształcenia online są mierzalne. Jeśli chcesz współtworzyć nowoczesny system edukacji i dostarczać nowoczesne rozwiązania edukacyjne dla zróżnicowanych kulturowo środowisk, nie mogłeś trafić lepiej. 
Studia na kierunku e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo to absolutnie nowatorski trend, dzięki któremu staniesz się specjalistą w zakresie projektowania i dostarczania usług edukacyjnych online. Chciałbyś przygotować platformy, która efektywnie przygotuje użytkowników do konstruowania własnej wiedzy i stosowania jej w długim procesie adaptacji w społeczeństwie? Chcesz być prekursorem innowacyjnych rozwiązań dla edukacji i zapisać się w historii szkolnictwa jako internetowy rewolucjonista w dziedzinie edukacji? Wierzysz w siłę e-learningu jako jedynego słusznego narzędzia, które kreuje konstruktywne i twórcze środowisko? Jeśli tak, to studia dla Ciebie.
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? E-learning już jakiś czas temu zwiastował zmiany w systemie edukacji. Zmiany, które uwarunkowane są przede wszystkim społecznie i kulturowo, ale również niesamowitym rozwojem technologii i konieczności dopasowania rynku edukacji do potrzeb odbiorców. Dzięki studiom dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać interdyscyplinarność modułów pedagogicznych oraz informatycznych, aby dostarczyć nowatorskie platformy e-learningowe i umiejętnie nimi zarządzać. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci kształtować właściwe postawy społeczne. Poznasz i zrozumiesz teorię oraz metodykę związaną z projektowaniem e-kursów oraz multimedialnych materiałów dydaktycznych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Będziesz mieć niepowtarzalną okazję, aby zgłębić tajniki dotyczące właściwego zastosowania rozwiązań technologicznych w zdalnej edukacji. Co więcej, opanujesz główne obszary z dziedziny psychologii zarządzania. 
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo? Jako wykwalifikowany specjalista ds. platform e-learningowych, który doskonale zdaje sobie sprawę z postepu technologicznego i możliwości, jakie dają inwestycje w nowatorskie narzędzia edukacyjne, będziesz mógł spełnić się na stanowisku pracownika centrum doskonalenia nauczycieli lub róznych placówek oświatowych, np. szkół państwowych lub prywatnych czy kuratoriów oświaty. Z łatwością zdobędziesz zatrudnienie jako pracownik uczelni niepublicznych, jak również w sektorze biznesowym jako doradca w zakresie szeroko pojętego e-learningu. Doskonałą perspektywą zawodową po ukończeniu tego kierunku jest praca w firmach państwowych lub prywatnych, które dostarczają usługi doradczo-edukacyjne, z naciskiem na postepujący fenomen e-learningu. Jako samodzielny ekspert świetnie poradzisz sobie z projektowaniem materiałów dydaktycznych online, opracowywaniem kursów zdalnych zarówno dla uczniów, studentów, jak i nauczycieli akademickich. Bardzo dobrą alternatywą będzie także praca w insytucjach kultury, np. w ramach wdrażania edukacyjnej platformy online, opartej na zaawansowanych systemach informatycznych i dedykującej nowatorskie rozwiązania w zakresie szkoleniowym. 
 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • specjalistycznego obszaru e-learningu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), psychologii i pedagogiki
 • zróżnicowanych kulturowo obszarów nauki: humanistycznego i społecznego
 • przygotowania do wykorzystywania kompetencji w zróżnicowanych kulturowo środowiskach
 • interdyscyplinarności modułów pedagogicznych
 • społecznego zarządzania e-learningiem
 • diagnozowania potrzeb użytkowników platform e-learningowych
 • projektowania nowatorskich narzędzi wspierających funkcjonowanie platform e-learningowych
 • posiadania kompetencji organizacyjnych w ramach zajęć edukacyjnych online
 • monitorowania poprawności funkcjonowania platform e-learningowych
 • specyfiki obszaru edukacji online
 • norm prawnych, zawodowych i etycznych w dziedzinie edukacji
 

Gdzie będziesz pracował po kierunku e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo?

Absolwent kierunku e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik centrum doskonalenia nauczycieli
 • pracownik placówek oświatowych, np. szkół czy kuratoriów oświaty
 • pracownik uczelni niepublicznych
 • pracownik firm państwowych lub prywatnych, realizujących usługi doradczo-edukacyjne
 • pracownik sektora biznesowego
 • specjalista ds. opracowywania kursów zdalnych
 • ekspert ds. e-learningu
 • projektant materiałów dydaktycznych online
 • dostawca usług edukacyjnych online
 • pracownik instytucji publicznych z sektora kulturalnego, np. domów kultury czy muzeów
 • specjalista ds. wdrażania systemów informatycznych oraz ich oprogramowania w kontekście platformy e-learningowej
 • konsultant ds. systemów informatycznych
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo na większości uczelni brane są pod uwagę: ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK E-LEARNING W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo prowadzony jest przez:

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU E-LEARNING W ŚRODOWISKU ZRÓŻNICOWANYM KULTUROWO

Komentarze (0)