BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Dodaj do ulubionych

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | bezpieczeństwo informacyjne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo informacyjne możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo informacyjne - uczelnie >

Opis kierunku

Dziś żyjemy w erze cyfryzacji. Większość dokumentów dziś również ma formę elektroniczną. Dlatego też tak ważne jest ich prawidłowe gromadzenie. Swoimi danymi posługujemy się bowiem na każdym kroku. To z kolei generuje zapotrzebowanie na specjalistów związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. Tego typu studia dedykowane są więc osobom, które interesują się najnowszymi zdobyczami cyfryzacji i chciałyby je wykorzystywać w codziennej pracy.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku bezpieczeństwo informacyjne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci bezpieczeństwa informacyjnego swoją karierę zawodową mogą rozwijać w firmach o różnorodnych profilach działalności. Czekać na nich będzie praca nie tylko w sektorze IT, lecz również w każdej firmie, gdzie przetwarzane i gromadzone są różnorodne dane.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bezpieczeństwo informacyjne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo państwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo państwa

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo informacyjne studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo informacyjne studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Jaką wiedzę i umiejętności pozyskasz na kierunku bezpieczeństwo informacyjne:

Program studiów i przedmioty

W toku nauki studenci pozyskują wiedzę z zakresu szeroko pojętych systemów informacyjnych oraz ich zabezpieczeń. Łączą one zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne, dzięki którym można poszerzyć zakres swoich umiejętności. Przede wszystkim przekazywana wiedza dotyczy budowy systemów bezpieczeństwa informacyjnego, sposobów ich funkcjonowania oraz potencjalnych zagrożeń.

Dodatkowo studenci uczą się pracy w zespołach, zarządzania nim, strategii komunikacji i cyber komunikacji oraz prowadzenia projektów. Dzięki praktykom oraz projektom studenckim mają również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych już w trakcie studiów, zdobywając cenny wpis do swojego curriculum vitae.

Absolwenci będą posiadali wszystkie kompetencje, aby nie tylko interpretować i implementować zasady oraz reguły związane z systemami bezpieczeństwa informacji, a również brać udział w tworzeniu nowych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • czytania ustaw i innych aktów prawnych
 • interpretacji oraz analizy zjawisk, które zachodzą w systemach bezpieczeństwa informacyjnego
 • strategii komunikacji i cyber komunikacji
 • organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu
 • w jaki sposób gromadzić, przechowywać oraz przetwarzać informacje
 • norm i standardów z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • organizacji informacji na różnych szczeblach (państwowych, samorządowych, w przedsiębiorstwach prywatnych)
 • zagrożeń dla systemów bezpieczeństwa informacji i jak im zapobiegać
 • projektowania systemów bezpieczeństwa informacji

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne?

W obecnych czasach informacje otaczają nas z każdej strony – od wiadomości w radiu czy telewizji, po dane zawarte w naszych kontach bankowych czy w systemach takich jak USOS lub eWUŚ. Przechowują je nie tylko prywatne firmy, którymi jesteśmy powiązani, a również instytucje rządowe oraz samorządowe, zajmujące się ewidencją ludności, ochroną zdrowia czy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Wiele z tych informacji jest niezwykle istotnych, delikatnych i nie powinny trafiać w niepowołane ręce, dlatego potrzebne są osoby, które dbały by o ich odpowiednie zabezpieczenie. Jest to tym bardziej istotne, ze względu na postępującą cyfryzacje i potencjalne możliwości włamań do systemów w celu kradzieży danych. Takie uprawnienia dają właśnie studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne, które przygotowują swoich absolwentów do późniejszej obsługi systemów bezpieczeństwa informacyjnego.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bezpieczeństwo informacyjne można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na kierunku bezpieczeństwo informacyjne będzie oscylował głównie wokół kwestii związanych z naukami administracyjnymi czy dziennikarstwem.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W planie zajęć na kierunku bezpieczeństwo informacyjne znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów. Oto wybrane z nich:

 

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Audyt bezpieczeństwa informacji

 

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa informacyjnego i innych, pokrewnych nauk. Ponadto, dowiesz się więcej o strukturach administracyjnych i zasadach funkcjonowania państwa.

Studenci, którzy aplikują na kierunek bezpieczeństwo informacyjne będą musieli dokonać wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne wykształcisz szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się bezpiecznego przechowywania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

Jako student rozwiniesz także kompetencje z zakresu zarządzania i dowiesz się jak w efektywny sposób zorganizować pracę własną i całego zespołu. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Gdzie studiować bezpieczeństwo informacyjne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo informacyjne:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo informacyjne można realizować zarówno an pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo informacyjne?

Praca po studiach

W związku z rozwijaniem się systemów przetwarzania oraz gromadzenia informacji, rośnie popyt na wykfalifikowanych specjalistów z zakresu ich bezpieczeństwa. Kariera po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne ściśle powiązana jest z administracją.

Absolwenci przede wszystkim mają możliwość rozpoczęcia kariery w instytucjach publicznych, takich jak samorządy czy ministerstwa, a nawet w instytucjach Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.

Możliwa jest również praca w sektorze prywatnym. Szerokość pojęcia informacji oraz wielość ich rodzajów pozwala na zatrudnienie w firmie bądź instytucji w praktycznie dowolnej branży, jeśli tylko prowadzą one operacje na informacjach.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo informacyjne znajdzie zatrudnienie w:

 • inspektor danych osobowych
 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego
 • projektant systemów bezpieczeństwa
 • specjalisty ds. cyberoperacji (cyber ops)
 • menadżer lub ekspert w sektorze publicznym oraz prywatnym
 • urzędnik państwowy

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu