BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE studia – kierunek studiów

W obecnych czasach informacje otaczają nas z każdej strony – od wiadomości w radiu czy telewizji, po dane zawarte w naszych kontach bankowych czy w systemach takich jak USOS lub eWUŚ. Przechowują je nie tylko prywatne firmy, którymi jesteśmy powiązani, a również instytucje rządowe oraz samorządowe, zajmujące się ewidencją ludności, ochroną zdrowia czy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wiele z tych informacji jest niezwykle istotnych, delikatnych i nie powinny trafiać w niepowołane ręce, dlatego potrzebne są osoby, które dbały by o ich odpowiednie zabezpieczenie. Jest to tym bardziej istotne, ze względu na postępującą cyfryzacje i potencjalne możliwości włamań do systemów w celu kradzieży danych. Takie uprawnienia dają właśnie studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne, które przygotowują swoich absolwentów do późniejszej obsługi systemów bezpieczeństwa informacyjnego.

 

Program studiów i przedmioty

W toku nauki studenci pozyskują wiedzę z zakresu szeroko pojętych systemów informacyjnych oraz ich zabezpieczeń. Łączą one zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne, dzięki którym można poszerzyć zakres swoich umiejętności. Przede wszystkim przekazywana wiedza dotyczy budowy systemów bezpieczeństwa informacyjnego, sposobów ich funkcjonowania oraz potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo studenci uczą się pracy w zespołach, zarządzania nim, strategii komunikacji i cyber komunikacji oraz prowadzenia projektów. Dzięki praktykom oraz projektom studenckim mają również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych już w trakcie studiów, zdobywając cenny wpis do swojego curriculum vitae. Absolwenci będą posiadali wszystkie kompetencje, aby nie tylko interpretować i implementować zasady oraz reguły związane z systemami bezpieczeństwa informacji, a również brać udział w tworzeniu nowych.

 

Praca po studiach

W związku z rozwijaniem się systemów przetwarzania oraz gromadzenia informacji, rośnie popyt na wykfalifikowanych specjalistów z zakresu ich bezpieczeństwa. Kariera po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne ściśle powiązana jest z administracją. Absolwenci przede wszystkim mają możliwość rozpoczęcia kariery w instytucjach publicznych, takich jak samorządy czy ministerstwa, a nawet w instytucjach Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych. Możliwa jest również praca w sektorze prywatnym. Szerokość pojęcia informacji oraz wielość ich rodzajów pozwala na zatrudnienie w firmie bądź instytucji w praktycznie dowolnej branży, jeśli tylko prowadzą one operacje na informacjach.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo systemów informacyjnych jednym z najważniejszych wyników maturalnych jest wynik matury z informatyki. Ponadto przydatna również jest matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie oraz geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Specjalności na kierunku kryptologia i cyberbepieczeństwo

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaką wiedzę i umiejętności pozyskasz na kierunku bezpieczeństwo informacyjne:

 • czytania ustaw i innych aktów prawnych
 • interpretacji oraz analizy zjawisk, które zachodzą w systemach bezpieczeństwa informacyjnego
 • znajomość strategii komunikacji i cyber komunikacji
 • organizacją pracy własnej oraz pracy zespołu
 • w jaki sposób gromadzić, przechowywać oraz przetwarzać informacje
 • znajomość norm i standardów z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • organizacji informacji na różnych szczeblach (państwowych, samorządowych, w przedsiębiorstwach prywatnych)
 • znajomość zagrożeń dla systemów bezpieczeństwa informacji i jak im zapobiegać
 • projektowania systemów bezpieczeństwa informacji

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE STUDIA NIESTACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo informacyjne?

 • inspektor danych osobowych
 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego
 • projektant systemów bezpieczeństwa
 • specjalisty ds. cyberoperacji (cyber ops)
 • menadżer lub ekspert w sektorze publicznym oraz prywatnym
 • urzędnik państwowy

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Komentarze (0)