BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Bezpieczeństwo informacyjne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo informacyjne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Bezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito Łódź

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo informacyjne - uczelnie >

Opis kierunku

Dziś żyjemy w erze cyfryzacji. Większość dokumentów dziś również ma formę elektroniczną. Dlatego też tak ważne jest ich prawidłowe gromadzenie. Swoimi danymi posługujemy się bowiem na każdym kroku. To z kolei generuje zapotrzebowanie na specjalistów związanych z bezpieczeństwem informacyjnym. Tego typu studia dedykowane są więc osobom, które interesują się najnowszymi zdobyczami cyfryzacji i chciałyby je wykorzystywać w codziennej pracy.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo informacyjne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci bezpieczeństwa informacyjnego swoją karierę zawodową mogą rozwijać w firmach o różnorodnych profilach działalności. Czekać na nich będzie praca nie tylko w sektorze IT, lecz również w każdej firmie, gdzie przetwarzane i gromadzone są różnorodne dane.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jaką wiedzę i umiejętności pozyskasz na kierunku bezpieczeństwo informacyjne:

Program studiów i przedmioty

W toku nauki studenci pozyskują wiedzę z zakresu szeroko pojętych systemów informacyjnych oraz ich zabezpieczeń. Łączą one zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne, dzięki którym można poszerzyć zakres swoich umiejętności. Przede wszystkim przekazywana wiedza dotyczy budowy systemów bezpieczeństwa informacyjnego, sposobów ich funkcjonowania oraz potencjalnych zagrożeń.

Dodatkowo studenci uczą się pracy w zespołach, zarządzania nim, strategii komunikacji i cyber komunikacji oraz prowadzenia projektów. Dzięki praktykom oraz projektom studenckim mają również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych już w trakcie studiów, zdobywając cenny wpis do swojego curriculum vitae.

Absolwenci będą posiadali wszystkie kompetencje, aby nie tylko interpretować i implementować zasady oraz reguły związane z systemami bezpieczeństwa informacji, a również brać udział w tworzeniu nowych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • czytania ustaw i innych aktów prawnych
 • interpretacji oraz analizy zjawisk, które zachodzą w systemach bezpieczeństwa informacyjnego
 • strategii komunikacji i cyber komunikacji
 • organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu
 • w jaki sposób gromadzić, przechowywać oraz przetwarzać informacje
 • norm i standardów z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • organizacji informacji na różnych szczeblach (państwowych, samorządowych, w przedsiębiorstwach prywatnych)
 • zagrożeń dla systemów bezpieczeństwa informacji i jak im zapobiegać
 • projektowania systemów bezpieczeństwa informacji

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne?

W obecnych czasach informacje otaczają nas z każdej strony – od wiadomości w radiu czy telewizji, po dane zawarte w naszych kontach bankowych czy w systemach takich jak USOS lub eWUŚ. Przechowują je nie tylko prywatne firmy, którymi jesteśmy powiązani, a również instytucje rządowe oraz samorządowe, zajmujące się ewidencją ludności, ochroną zdrowia czy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Wiele z tych informacji jest niezwykle istotnych, delikatnych i nie powinny trafiać w niepowołane ręce, dlatego potrzebne są osoby, które dbały by o ich odpowiednie zabezpieczenie. Jest to tym bardziej istotne, ze względu na postępującą cyfryzacje i potencjalne możliwości włamań do systemów w celu kradzieży danych. Takie uprawnienia dają właśnie studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne, które przygotowują swoich absolwentów do późniejszej obsługi systemów bezpieczeństwa informacyjnego.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bezpieczeństwo informacyjne można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które mogą sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na kierunku bezpieczeństwo informacyjne będzie oscylował głównie wokół kwestii związanych z naukami administracyjnymi czy dziennikarstwem.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W planie zajęć na kierunku bezpieczeństwo informacyjne znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów. Oto wybrane z nich:

 

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Audyt bezpieczeństwa informacji

 

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa informacyjnego i innych, pokrewnych nauk. Ponadto, dowiesz się więcej o strukturach administracyjnych i zasadach funkcjonowania państwa.

Studenci, którzy aplikują na kierunek bezpieczeństwo informacyjne będą musieli dokonać wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne wykształcisz szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się bezpiecznego przechowywania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

Jako student rozwiniesz także kompetencje z zakresu zarządzania i dowiesz się jak w efektywny sposób zorganizować pracę własną i całego zespołu. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Gdzie studiować bezpieczeństwo informacyjne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo informacyjne:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo informacyjne można realizować zarówno an pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo informacyjne?

Praca po studiach

W związku z rozwijaniem się systemów przetwarzania oraz gromadzenia informacji, rośnie popyt na wykfalifikowanych specjalistów z zakresu ich bezpieczeństwa. Kariera po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne ściśle powiązana jest z administracją.

Absolwenci przede wszystkim mają możliwość rozpoczęcia kariery w instytucjach publicznych, takich jak samorządy czy ministerstwa, a nawet w instytucjach Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.

Możliwa jest również praca w sektorze prywatnym. Szerokość pojęcia informacji oraz wielość ich rodzajów pozwala na zatrudnienie w firmie bądź instytucji w praktycznie dowolnej branży, jeśli tylko prowadzą one operacje na informacjach.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo informacyjne znajdzie zatrudnienie w:

 • inspektor danych osobowych
 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego
 • projektant systemów bezpieczeństwa
 • specjalisty ds. cyberoperacji (cyber ops)
 • menadżer lub ekspert w sektorze publicznym oraz prywatnym
 • urzędnik państwowy

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo informacyjne studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo informacyjne studia I stopnia

Zobacz inne kierunki dziennikarstwo i informacja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)