Finanse i Rachunkowość - Lublin

Finanse i Rachunkowość - Lublin

Finanse i Rachunkowość - Lublin

Studia w Lublinie na kierunku

finanse i rachunkowość 

Odkryj finanse i rachunkowość w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Finanse i rachunkowość studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

W Lublinie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), Politechnice Lubelskiej (POLLUB) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

 

Studenci kierunku finanse i rachunkowość zdobędą wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, mikroekonomii, nauk ścisłych, informatyki oraz zarządzania. Ponadto nauczą się zarządzania finansami oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dowiedzą się także, jak dokonywać analizy finansowej oraz oceniać ryzyko inwestycyjne, a także wykorzystywać regulacje prawa finansowego i podatkowego w praktyce zawodowej.

Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie: analiza danych i big data i data science w finansach, bankowość i rynki finansowe, finanse i bankowość, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, zarządzanie podatkami.

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, biurach rachunkowych, księgowości, urzędach skarbowych oraz w działach finansowych firm i korporacji.

 

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Finanse i rachunkowość należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane były przez ponad 13 tys. kandydatów. W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 900 osób) chciało studiować finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie na jedno miejsce przypadło prawie 7 kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3420 zł do 4200 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Finanse i Rachunkowość - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Lublinie?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • historia
 • geografia
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Pamiętaj, że w obecnych czasach coraz więcej osób myśli o swojej edukacji i decyduje się na podjęcie studiów wyższych. Z tego powodu kandydatów na jedno miejsce na poszczególnych kierunkach zawsze jest wielu. By dostać się na finanse i rachunkowość, zadbaj o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych z wybranych przedmiotów zdawanych zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Są to przede wszystkim: język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie. Punktowane są niemal wszystkie przedmioty, jednak mnożone są przez różne współczynniki. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość umcs w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie dbają o komfort swoich studentów. Z tego powodu kierunek finanse i rachunkowość możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które z jakichś powodów nie mogą pozwolić sobie na studia dzienne. Możesz wybrać wtedy tryb zaoczny, by kontynuować swoją edukację. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia stacjonarne są odpłatne i nie gwarantują zrealizowania całego programu kształcenia ze względu na spotkania nieregularne. Jeśli wolisz wybrać systematyczne studiowanie, pomyśl nad studiami stacjonarnymi.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Albert Einstein powiedział: „Do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof". Świadczenia pieniężne na rzecz państwa czy instytucji, zarządzanie pieniędzmi lub rozliczanie ich w jakikolwiek inny sposób to faktycznie nie jest łatwa rzecz, a dla Einsteina jest to wręcz rzecz, którą najtrudniej zrozumieć. Ryzyko finansowe, rachunkowość czy inwestycje to kategorie, które są niezwykle ważne w życiu człowieka, dlatego już na najwcześniejszych etapach edukacji powinniśmy zdobywać wiedzę odnoszącą się do pracy i pomnażania pieniędzy.
Jeśli interesuje Cię księgowanie, analityka finansowa czy też kapitał inwestycyjny, kierunek finanse i rachunkowość w Lublinie może być właśnie dla Ciebie. Pasja i umiejętności matematyczne to w tej dziedzinie zdecydowanie przepis na sukces. Jeśli w przyszłości chciałbyś zgłębiać w pracy tajniki wiedzy z zakresu PIT-ów, statystyki i giełdy, zapoznaj się z ofertą studiów ekonomicznych w Lublinie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość możesz studiować na bardzo wielu uczelniach. W swojej ofercie kierunek ten mają Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Politechnika Lubelska. Uczelnie w Lublinie zdają sobie sprawę z tego, że finanse i rachunkowość to kierunek, który jest bardzo popularny wśród studentów i zapewnia wiele możliwości nie tylko pracy, ale i rozwoju.
 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie analizują problemy podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych, prognozują zjawiska gospodarcze, wykorzystują narzędzia statystyczno-ekonometryczne. Podejmują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, biurach rachunkowych, służbach finansowych różnych branż, instytucjach administracji publicznej. 
Studia ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości pozwalają także prowadzić własny biznes, pracować w działach controllingowych, w księgowości, towarzystwach ubezpieczeniowych, a także firmach doradztwa biznesowego. Interesujące specjalności ukierunkowują studentów w dziedzinach, którymi najbardziej chcieliby się zajmować. Gruntowna wiedza ekonomiczna i podstawowa z zakresu chociażby marketingu i zarządzania stwarza bardzo interesującą dla przyszłych pracodawców sylwetkę absolwenta.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia, w zależności od specyfiki uczelni, wypełniony jest przedmiotami, dla których niezwykle ważne są umiejętności matematyczne. Są to przede wszystkim: matematyka dla ekonomistów, makroekonomia, mikroekonomia, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza.
 
W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • zarządzania projektami,
 • marketingu,
 • handlu i finansów międzynarodowych,
 • kreowania przedsiębiorczości,
 • audytu i kontroli wewnętrznej
 • i wielu innych.

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak finanse i rachunkowość mają w ofercie wiele ciekawych specjalności, na przykład: rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych, bankowość i rynki finansowe, data science w finansach. Wykazy specjalizacyjne warto śledzić na stronach uczelni w Lublinie, ponieważ ich utworzenie zależy od zainteresowania bądź zapotrzebowania studentów.
Studenci finansów i rachunkowości podczas całego etapu kształcenia zdobywają niezbędne umiejętności poruszania się po rynkach finansowych, jak i obszarach bankowych. Dzięki gruntownemu wykształceniu potrafią samodzielnie prowadzić małą księgowość i zarządzać finansami niewielkiego biznesu, a także kompetentnie przeprowadzać analizę rynku finansowego i zarządzać papierami wartościowymi. Wiedza z zakresu finansów i rachunkowości czy funkcjonowania instytucji finansowych i banków jest bardzo przydatna podczas analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia jest na tyle wygodny, że pozwala rozpocząć pracę zawodową już po pierwszym z nich. Drugi stopień pełni funkcję uzupełniającą, a dodatkowo daje możliwość rozpoczęcia studiów finansowych absolwentom innych kierunków z zakresu ekonomii, finansów czy chociażby zarządzania.
Stopień pierwszy trwa sześć semestrów. Po trzech latach kształcenia kończy się egzaminem licencjackim i zapewnia wykształcenie wyższe. Stopień drugi z kolei trwa cztery semestry, a kończy się egzaminem magisterskim. Tego typu podział jasno wykracza granice w poziomach edukacji. Studia licencjackie to podstawowa wiedza kierunkowa, niezbędna w pracy zawodowej. Studia magisterskie rozwijają absolwentów stopnia pierwszego, zapewniają im dodatkowe wykształcenie i możliwość kreowania swoich zainteresowań na kolejnych specjalizacjach.
Jaka praca po kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Jaka praca po kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Politechnika Lubelska podaje, że kierunek finanse i rachunkowość znajduje się na liście najpopularniejszych kierunków ostatnich lat. Studia te zapewniają mocną pozycję na rynku pracy zwłaszcza osobom, które z pasją podchodzą do studiowania i faktycznie interesują się tematyką finansową. Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących zwłaszcza z zakresu finansów, przeprowadzają analizy finansowe przedsiębiorstw, a także prognozują zjawiska gospodarcze, wykorzystując przy tym podstawowe metody i narzędzia statystyczno-ekonometryczne. 
Absolwenci finansów i rachunkowości pracują w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń, a także w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż. Pełnią oni także funkcje jak księgowy, analityk finansowy, specjalista do spraw bankowości, doradca finansowy, doradca podatkowy, specjalista do spraw audytu, specjalista do spraw controllingu.
Absolwenci pracują w: urzędach i izbach skarbowych, różnego rodzaju usługach, ubezpieczeniach, służbie cywilnej, organizacjach pozarządowych, kontrolingu, instytucjach państwowych, instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej, doradztwie, biznesie, biurach rachunkowych, bankach, audycie, podatkach, administracji biurowej bądź administracji publicznej.
Absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę w życiu zawodowym, a także biegle posługują się fachowym językiem z zakresu rachunkowości. Specjalistyczna wiedza w zakresie nauk ekonomicznych, świadomość zmienności świata, znajomość struktur rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej są niezwykle przydatne w przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej czy prowadzenia rozliczeń podatkowych i rozliczeń publiczno-prawnych. Absolwenci dokonują oceny sytuacji majątkowo-finansowych jednostek gospodarczych bez względu na profil, rozmiar działalności czy strukturę organizacyjną.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnice Lubelskiej raz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Lubelska oferuje 90 miejsc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 140 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na POLLUB, UMCS oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3420 zł do 4200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek finanse i rachunkowość w Lublinie?

Idealny kandydat na studia na kierunku finanse i rachunkowość to:
 • osoba, która interesuje się tematyką finansową i giełdową,
 • nie ma problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką,
 • pragnie rozwijać się w dziedzinach bankowości i księgowania.

 

Wdaje się, że to bardzo proste warunki, ale musisz przyznać, że nie wszystko jest dla każdego. Jeśli nie czujesz się dobry na przykład w matematyce, a księgowanie wydaje Ci się zwykłym nudziarstwem, kierunek finanse i rachunkowość jedynie Cię zmęczy. Wybić się w tej branży mogą tylko najlepsi, a najlepszymi stają się pasjonaci, którzy poświęcają szczególną uwagę zagadnieniom dla nich najważniejszym.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli dostrzegasz w sobie potencjał na studenta finansów i rachunkowości, nie wahaj się dłużej i zacznij przygotowania do egzaminów dojrzałości. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu kandydatów. Z tego powodu wyniki z egzaminów maturalnych muszą być naprawdę dobre, by zapewnić Ci wysoką i mocną pozycję na liście zakwalifikowanych. Podczas rekrutacji punktuje się niemal każdy przedmiot od matematyki, języka obcego, biologii, chemii, fizyki, geografii, po historię i wiedzę o społeczeństwie. Oczywiście wyniki z wybranych przedmiotów mnożone są przez różne współczynniki, jednak możesz zdecydować i przyłożyć się do nauki z tych dziedzin, które najbardziej Ci odpowiadają. Pamiętaj, że  wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym.
By zwiększyć swoje szanse, możesz rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadę Matematyczną bądź Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie. 
Po internetowej rejestracji oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji i zaświadczeń o znaczących wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Lublinie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Finanse i rachunkowość to niezwykle interesujący kierunek studiów zwłaszcza dla osób, które pragną się nieustannie dokształcać i pracować w branży finansowej.

Adrian, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Nie jest łatwo, ale bardzo lubię te studia. Matematyka faktycznie jest w nich podstawą, ale to w końcu finanse i rachunkowość. Zawodowo też się nieco ukierunkowałem. Nie żałuję tego wyboru.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LUBLIN STUDIA I STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LUBLIN STUDIA STACJONARNE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki ekonomiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)