Historia - Warszawa

Historia - Warszawa

Studia na kierunku historia w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Historia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie historia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Teatralna w Warszawie

Wiedza o teatrze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku wiedza o teatrze

15.01.2024

Historia studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Historia - Warszawa
Studia na kierunku historia w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku historia w Warszawie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 22 września 2024 r. | Historia Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku historia możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Historii UW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Instytut Historii ASW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych UKSW) oraz Akademii Teatralnej w Warszawie (Wydział Wiedzy o Teatrze AT). 
 

Opis kierunku

Studia w Warszawie na kierunku historia zostały stworzone z myślą o pasjonatach historii, którzy chcieliby też znacznie lepiej zrozumieć otaczających ich współczesny świat! W trakcie kształcenia otrzymają oni rozległą wiedzę historyczną dotyczącą poszczególnych epok. Dotyczyć ona będzie polityki, przemian społecznych, kultury i sztuki. Co więcej – studenci zdobywać będą również praktyczne kompetencje związane z analizą i interpretacją różnorodnych źródeł historycznych. Nauczą się także korzystania z nowoczesnych narzędzi ułatwiających codzienną pracę historyka. W programie kształcenia znajdziemy przedmioty takie jak np. historia nowożytna Polski, łacina, nauki pomocnicze historii średniowiecznej czy węzłowe problemy cywilizacji starożytnych.

 

Praca po studiach

A co można robić po zakończeniu kształcenia? Zdecydowana większość absolwentów decyduje się na podążanie za nauczycielskim powołaniem, pracując na stanowisku belfra w różnorodnych szkołach. Dobrze odnajdują się również w instytucjach kultury, na przykład w muzeach, czy archiwach. Historycy często poświęcają się działalności naukowej, odkrywając tajemnice nieznanych dotąd kart historii. Zatrudnienie znajdą również w branży dziennikarskiej przy tworzeniu artykułów zorientowanych w tematyce historycznej.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek historia w Warszawie?

Język polski, historia, historia sztuki, WOS, języki obce – to między innymi właśnie te przedmioty powinny znaleźć się w kręgu zainteresowań każdego maturzysty, który chciałby wziąć udział w rekrutacji na kierunek taki jak historia. Warto również odpowiednio wcześnie zorientować się, które z przedmiotów zdawać na maturze na poziomie rozszerzonym – to może znacząco zwiększyć szasnę znalezienia się na listach osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku historia w Warszawie?

Kierunki studiów takie jak historia nie są nowością na rynku akademickim. Cieszą się one długą tradycją akademicką, nie charakteryzuje ich jednak tak duża popularność jak chociażby prawa czy psychologii. Studia historyczne będą dobrym wyborem dla osób, których zainteresowania oscylują właśnie wokół tego obszaru.

W trakcie wszystkich semestrów kształcenia na studentów czekać będzie wiele różnorodnych zajęć oraz wykładów. Studentom nie powinny być także obce konwersatoria, które są czasem żywych dyskusji, analiz tekstów źródłowych oraz rozmów.

Kierunki studiów takie jak historia pozwalają na poznanie i usystematyzowanie wiedzy związanych z dziejami Polski oraz z historią powszechną. Warto pamiętać, że historia jest wbrew pozorom bardzo interdyscyplinarną nauką i dotyka niemal każdej dziedziny życia – nie tylko polityki, lecz także kultury czy sztuki.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku historia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne;
 • studia niestacjonarne.

Kierunki takie jak historia wiążą się z kształceniem dwustopniowym. Studenci swoją akademicką przygodę rozpoczynają od studiów licencjackich. Są one czasem zdobywania podstawowej wiedzy oraz kwalifikacji. Po ich zakończeniu studenci mogą kontynuować naukę i przygotowywać się do obrony pracy magisterskiej na studiach II stopnia.

Studia historyczne można rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia niestacjonarne najczęściej odbywają się podczas weekendowych zjazdów, kiedy to studenci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach praktycznych. Należy pamiętać jednak, że kształcenie w trybie zaocznym wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia historyczne wyposażają przede wszystkim w rozległą wiedzę. Studenci poznają szczegółowo historię Polski, jak i powszechną. Analizują jej różnorodne aspekty związane z polityką, przemianami społecznymi, sztuką, kulturą czy filozofią.

A czego właściwie uczą się studenci historii? Przede wszystkim tego, jak powinna wyglądać rzetelna analiza tekstów źródłowych. Ma to także związek z kształtowaniem umiejętności interpretacyjnych. Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia uczą się, jak korzystać z tego typu źródeł i jak wykorzystywać je podczas pracy naukowej. Zajęcia specjalnościowe pomagają z kolei rozwijać umiejętności zawodowe.

Uczelnie w Warszawie - kierunek historia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Instytut Historii Wojskowej) stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Historycznych) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Historii UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku historia w Warszawie?

Studia na kierunku historia trwają 3 lata w przypadku kształcenia I stopnia. Studia magisterskie trwają z kolei 2 lata.

Historia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku historia w Warszawie?

Studia na kierunku historia wyposażają studentów w praktyczne kwalifikacje zawodowe. Ich absolwenci mogą dowolnie kształtować swoją karierę, która w dużej mierze będzie uzależniona jednak od ukończonej specjalności. Historycy posiadają często uprawnienia pozwalające chociażby na wykonywanie zawodu nauczyciela.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia:

 • szkoły;
 • muzea;
 • instytucje kulturalne;
 • media;
 • jednostki administracyjne;
 • fundacje;
 • organizacje pozarządowe itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Historia w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia Warszawa studia i stopnia

Historia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia Warszawa studia stacjonarne

Historia Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia w Warszawie

Studia I stopnia

Historia w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia