Inżynieria środowiska - Lublin

Inżynieria środowiska - Lublin

Inżynieria środowiska - Lublin

Studia w Lublinie

inżynieria środowiska

Odkryj kierunek inżynieria środowiska w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Inżynieria środowiska studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku inżynieria środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Lublinie inżynierię środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Lubelskiej (Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP).

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska w Lublinie?

Jako przyszły student inżynierii środowiska, powinieneś odpowiednio przygotować się do czekającego cię egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Wówczas przelicznik punktowy prawdopodobnie okaże się znacznie korzystniejszy, przez co twoje szanse na znalezienie swojego nazwiska na liście przyjętych wzrosną.

Listę przedmiotów maturalnych, branych pod uwagę podczas procesu rekrutacji, znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni w Lublinie. Pamiętaj, że wymagania na poszczególnych uczelniach mogą się różnić oraz ulegać pewnym zmianom.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska w Lublinie?

Współcześnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z negatywnych skutków środowiskowych przemysłowej działalności ludzkiej oraz wzmożonego ruchu ulicznego. W związku z takim stanem rzeczy zapotrzebowanie na ekspertów do spraw inżynierii środowiska wzrasta.

Studia te powstały, aby wyposażyć przyszłych absolwentów w szerokie kompetencje związane z podejmowaniem przedsięwzięć inżynierskich zmierzających do zachowania równowagi w środowisku naturalnym.

Zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska będziesz mógł wybrać jedną ze specjalności. Wówczas twoja nauka skupi się na preferowanym przez ciebie obszarze, dzięki czemu już na etapie studiów zaczniesz kształtować ścieżkę przyszłego rozwoju zawodowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Lublinie mają charakter dwustopniowy. W praktyce oznacza to, że swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym rozpoczniesz od kształcenia inżynierskiego pierwszego stopnia. Naukę ukończysz po 3,5 roku lub 4 latach, pod warunkiem terminowego zaliczenia każdego semestru.

Następnie możesz pomyśleć o kontynuowaniu swojej przygody z tym interesującym kierunkiem na studiach magisterskich drugiego stopnia. Na uzupełnienie posiadanej wiedzy i zdobycie całkiem nowych kompetencji poświęcisz od 1,5 roku do 2 lat.

Lubelskie uczelnie wyższe starają się zaproponować taki program kształcenia, który okaże się odpowiedni dla studentów. Dlatego też inżynierię środowiska możesz realizować stacjonarnie oraz niestacjonarnie.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

 

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kompetencje wyniesione ze studiów na kierunku inżynieria środowiska są doceniane przez współczesnych pracodawców. Na zdobycie jakiej wiedzy i umiejętności mogą zatem liczyć studenci tego kierunku?

Dotyczą one przede wszystkim dziedzin przyrodniczych oraz ścisłych. Na gruncie tych podstawowych umiejętności ukształtujesz bardziej specjalistyczne, które okażą się nieocenione podczas kształtowania kariery. Przyszli absolwenci dowiedzą się o technikach kształtowania środowiska naturalnego, poznają metody zrównoważonego rozwoju oraz zgłębią tajniki bezpiecznej pracy naukowej.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria środowiska w Lublinie?

Studia na kierunku inżynieria środowiska trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Inżynieria środowiska w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria środowiska w Lublinie?

Studia na kierunku inżynieria środowiska oferują uzyskanie zarówno cenionych umiejętności praktycznych, jak i szerokiej wiedzy teoretycznej, co przekłada się na wiele atrakcyjnych możliwości zawodowych. Odpowiednie dla siebie zatrudnienie znajdą zarówno aspirujący naukowcy, osoby chętne do pracy terenowej, jak i zaangażowani w szerzenie profilaktyki w zakresie ochrony środowiska.

Absolwenci inżynierii środowiska mogą zająć się również prowadzeniem własnej działalności, której specyfika pokrywa się z charakterem ukończonego kierunku. Spektrum możliwości zawodowych jest niewątpliwą zaletą tego kierunku.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria środowiska:

 • Ośrodki badawcze,

 • Laboratoria techniczne,

 • Biura projektowe

 • Wybrane jednostki administracyjne,

 • Fundacje,

 • Organizacje pozarządowe.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria środowiska w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Lubelskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnie, na których można studiować inżynieria środowiska:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek inżynieria środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Lubelska (Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria środowiska w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Lublin studia i stopnia

Inżynieria środowiska Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Lublin studia stacjonarne

Inżynieria środowiska Lublin studia niestacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia