Pielęgniarstwo - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

pielęgniarstwo

Odkryj kierunek pielęgniarstwo w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Pielęgniarstwo studia Kraków 2023 | województwo małopolskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Pielęgniarstwo Kraków - terminy rekrutacji >

W Krakowie pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Osoby, które aplikują na kierunek pielęgniarstwo zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych i biologicznych. Dowiedzą się więcej na temat anatomii i fizjologii człowieka, biochemii, genetyki, mikrobiologii, czy zdrowia publicznego. Ponadto nauczą się samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej, wykonywania podstawowych badań oraz współpracy z zespołem medycznym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Ponadto mogą podjąć pracę w sanatoriach, domach opieki społecznej, domach dziecka oraz w hospicjach i jednostkach ratownictwa medycznego.

 

 

W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język angielski, matematyka.


*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 10 tys. kandydatów (o 948 mniej niż rok wcześniej).

 

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 7500 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • matematyka

 

Studia medyczne w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo przyciągają co roku bardzo wielu chętnych. Jednak nie każdy absolwent szkoły średniej może liczyć na znalezienie się na listach osób przyjętych. Jakie wymagania rekrutacyjne trzeba spełnić, aby móc rozpocząć studia na tym kierunku? Przede wszystkim musisz zdać świetnie egzamin z biologii, to on stanowi obligatoryjną podstawę rekrutacji. Oprócz biologii w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić także przedmioty takie jak chemia, matematyka lub język obcy nowożytni. Oczywiście musisz pamiętać, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej dla ciebie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo możesz rozpocząć tylko na studiach stacjonarnych, czyli dziennych. Oznacza to w praktyce, że twojej nauce towarzyszyć będą regularne spotkania na wykładach i ćwiczeniach praktycznych w tracie trwania tygodnia. Studia pielęgniarskie wiążą się z bardzo dużym zaangażowaniem i wymagają ogromnych nakładów pracy, więc nauka w trybie zaocznym mijałaby się z celem, ponieważ studenci nie byliby w stanie opanować wszystkich partii skomplikowanego materiału. Zatem jeżeli marzysz o rozpoczęciu studiów w Krakowie, to musisz być gotowy na nie małe poświęcenie, które w przyszłości zaowocuje atrakcyjnym zatrudnieniem.

 

1. Dla kogo ten kierunek

Pielęgniarstwo to jeden z tych kierunków studiów, który wymaga ogromnego zaangażowania i wiedzy z zakresu nauk medycznych. Czasami zdarza się, że zapominamy, jak jest to ważny i potrzebny zawód, ponieważ bez niego medycyna nie mogłaby się rozwijać tak prężnie. Jeżeli pokusilibyśmy się o jakąś definicję pielęgniarstwa, to okaże się, że można je rozumieć jako czynności związane z pielęgnacją i opieka nad chorymi, które mają bardzo rozbudowany charakter.

Pielęgniarstwo to jeden z tych zawodów, który cechuje bardzo długa historia, jednak współczesny rozwój medycyny sprawia, że pielęgniarze muszą wciąż doskonalić swoje umiejętności.Zatem dziś pielęgniarka nie roztacza tylko opieki nad pacjentem, lecz także zajmuje się wieloma specjalistycznymi czynnościami medycznymi. To zawód, który wymaga zaangażowania i pasji. Jeżeli zatem myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku pielęgniarstwo, to musisz dysponować dużą wiedzą z zakresu biologii i chemii. Oprócz kwalifikacji ważne są także w tym zawodzie empatia i otwartość na innych ludzi. Te elementy uchronią cię przed wypaleniem zawodowym.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia pielęgniarskie w Krakowie możesz rozpocząć na dwóch uczelniach. Wybór ośrodków akademickich nie jest duży, ale to pokazuje, jak bardzo prestiżowy jest to kierunek. Swoją przygodę z pielęgniarstwem możesz zacząć oczywiście na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego albo na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Programy tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak ich podstawową i najważniejszą ideą jest wykształcenie najwyższej klasy specjalistów, którzy będą wzbudzać społeczne zaufanie.

Zatem przygotuj się na bardzo intensywny czas nauki. Podczas swojej edukacji zapoznasz się z przedmiotami, które można podzielić na kilka podstawowych bloków. Będą to zajęcia związane z podstawowymi naukami medycznymi i naukami socjologicznymi, które są niezwykle ważne podczas kontaktu z pacjentem. Oprócz tego podstawę kształcenia stanowić będą zagadnienia odnoszące się do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Także studia w Krakowie na kierunku pielęgniarstwo to nie lada wyzwanie, któremu sprostać mogą tylko najlepsi.

 

4. Praca po studiach

Osoby, które kończą studia medyczne, nie powinny się martwić o perspektywy swojego przyszłego zatrudnienia. Absolwenci pielęgniarstwa mogą z powodzeniem zasilić personel medyczny szpitali oraz specjalistycznych klinik leczniczych. Przyszli pielęgniarze mogą rozpocząć także pracę w różnego rodzaju ambulatoriach i podstawowych jednostkach ochrony zdrowia – zarówno tych w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Umiejętności pielęgniarzy krakowskich uczelni sprawiają, że mogą oni uczestniczyć w procesie ochrony zdrowia, diagnozy, leczenia, czy rekonwalescencji pacjentów.

Absolwenci tego typu studiów przygotowani są do wspierania wszystkich zachowań prozdrowotnych, mających na celu wspieranie ochrony zdrowia. Uczelnie w Krakowskie uczelnie oferują także międzynarodowy model kształcenia, który sprawia, że przyszłą karierę zawodową można rozpocząć także poza granicami Polski, co rozciąga przed absolwentami tych studiów wiele świetlanych perspektyw.

 

5. Program studiów i przedmioty

Musisz mieć świadomość, jak wygląda program studiów na kierunku pielęgniarstwo. Ma on bardzo rozbudowany charakter, ponieważ współcześnie pielęgniarz to osoba, która dysponuje wieloma specjalistycznymi kwalifikacjami. Przedmioty, z którymi zapoznają się studenci pielęgniarstwa, można podzielić na kilka podstawowych bloków kształcenia. Dwa pierwsze obejmują podstawowe zagadnienia związane z naukami medycznymi i socjologicznymi. Zatem wszyscy studenci będą dogłębnie zapoznawać się z:

To oczywiście tylko przykładowe przedmioty podstawowe, bez których niemożliwe byłoby zgłębienie specjalistycznych zagadnień i kwalifikacji, wchodzących w zakres obowiązków pielęgniarzy. W ramach kształcenia specjalistycznego studenci będą uczęszczać na zajęcia i wykłady związane z różnego rodzaju typami pielęgniarstwa. Będzie to zatem przykładowo:

 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne;
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne;
 • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne;
 • opieka paliatywna;
 • czy ratownictwo medyczne.

Absolwenci studiów na kierunku pielęgniarstwo stanowią tę grupę zawodową, która wiąże się z bardzo dużym zaufaniem społecznym. Zatem wiedza i kwalifikacje osób po studiach pielęgniarskich muszą być naprawdę rozległe. To one powinny stanowić podstawę każdego działania praktycznego. Oprócz tego pielęgniarze powinni dysponować szeregiem kompetencji miękkich związanych ze sprawną komunikacją z pacjentem, jego najbliższym otoczeniem i resztą personelu medycznego. Każda osoba, która decyduje się podjąć studia na kierunku pielęgniarstwo, powinna pamiętać, że jest to jeden z tych nielicznych kierunków studiów ściśle związany z powołaniem.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku pielęgniarstwo można podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje trzy lata edukacji i zapewnia wszystkie podstawowe kompetencje i umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci studiów pielęgniarskich. Na zakończenie tego etapu kształcenia podchodzą oni do obrony pracy licencjackiej. Jeżeli powiedzie się ona pomyślnie, to mogą oni rozpocząć już pierwsze aktywności zawodowe.

Drugi etap kształcenia obejmuje studia magisterskie, które trwają dwa lata. Podczas ich trwania studenci pielęgniarstwa zyskują dodatkową wiedzę z zakresu zarządzania i znacznie poszerzają swoją wiedzą kierunkową. Finalizacją edukacji jest przystąpienie do egzaminu magisterskiego. Osoby, które zdecydowały się na ukończenie tego stopnia kształcenia, mogą z powodzeniem ubiegać się o pracę na stanowiskach kierowniczych.

Pielęgniarstwo w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa
Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia pielęgniarskie zdecydowanie nie należą do łatwych i wiążą się z wieloma poświęceniami. Jednak rekompensatą tych wszystkich trudów nauki może być szansa na znalezienie stabilnego zatrudnienia – nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Uczelnie w Krakowie oferują swoim absolwentom bardzo rzetelne wykształcenie, które stanowi markę samą w sobie. Zatem wszystkie osoby, które ukończyły edukację na kierunku pielęgniarskim mogą ubiegać się o pracę w różnego rodzaju szpitalach, klinikach oraz lecznicach.

Na wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską czekają ośrodki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, te w sektorze prywatnym i państwowym. Absolwenci tego kierunku posiadają szereg uprawnień, które pozwalają na pracę w domach opieki, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach dentystycznych, laboratoriach, czy nawet w szkołach i przedszkolach. To właściwie osoby kończące te studia mogą samodzielnie decydować, jaka praca będzie odpowiadać im najbardziej.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 7500 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Pielęgniarstwo studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 
Pielęgniarstwo studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a o przyjęciu kandydatów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 200

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Za naukę stacjonarną w uczelniach publicznych nie trzeba płacić – nie dotyczy to jedna studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studiów oferowanych przez prywatne uczelnie (taka nauka jest najczęściej płatna).

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 7500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji kandydaci poznają w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie, która za pomocą systemu IRK lub ERK publikuje takie informacje w prywatnych profilach kandydatów. W ten sposób użytkownicy mogą nie tylko dowiedzieć się, czy zostali oni przyjęci na wybrane kierunki studiów, ale również poznać liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj składa się osobiście, bezpośrednio w siedzibie danej uczelni. Czasem niektóre szkoły wyższe decydują się jednak na umożliwienie kandydatom złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – najczęściej kandydaci mają na to zaledwie kilka dni. Warto wcześniej przygotować niezbędną dokumentację, ponieważ spóźnienie lub doręczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia pielęgniarskie mają bardzo specyficzny charakter i zdecydowanie nie są stworzone dla każdego, jednak co roku przyciągają bardzo wiele osób chętnych. Zanim zdecydujesz się jednak na naukę na tym kierunku, to odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, by w przyszłości nie uniknąć rozczarowań. Musisz mieć świadomość, że czeka cię wiele lat intensywnej nauki. Zatem:

 • Czy nauka biologii i chemii nigdy nie sprawiały ci problemu?
 • Czy czujesz powołanie do wykonywania tego zawodu?
 • Czy cechuje cię duży poziom empatii, tolerancji i wrażliwości na krzywdę innych ludzi?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o studiach na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie. Jednak by dostać się na wymarzoną uczelnię, najpierw musisz przygotować się perfekcyjnie do egzaminu dojrzałości. To wyniki, które uzyskasz na maturze, zadecydują, czy twoje nazwisko znajdzie się na listach osób przyjętych. Aby móc konkurować z innymi kandydatami, musisz obligatoryjnie zdawać biologię na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego przedmiotu będziesz musiał zdawać jeszcze jeden: matematykę, chemię lub język obcy nowożytni. Oczywiście też na poziomie rozszerzonym. Nie jest to co prawda wymagane, ale tylko jak największa liczba przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym sprawi, że będziesz mieć szansę na wymarzone studia.

Jeżeli nauka jest twoją mocną stroną, to powinieneś poważnie pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści tego typu konkursów mają niemalże zapewnione miejsce na studiach, ponieważ w procesie rekrutacji otrzymują maksymalną liczbę punktów. W przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo weź pod uwagę olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna.

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji to terminowy czas składania dokumentów. Nie zaniedbaj tego, ponieważ twoja opieszałość może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji. W przypadku kierunków medycznych niezbędna jest także opinia wystawiona przez lekarza medyny pracy, który potwierdzi twoje predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

studia medyczne w Krakowie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie - zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Krakowie można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać, że zajęcia odbywają się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

Program studiów medycznych w Krakowie oscyluje głównie wokół nauk medycznych, ścisłych, biologicznych i przyrodniczych. Ze względu na jego interdyscyplinarny i nowoczesny charakter, studenci mają szansę zdobyć zarówno kompleksowe przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. W ofercie kształcenia przewidziano praktyki, które są integralną częścią studiów medycznych. Ich pełny, łączny wymiar wynosi 1200 godzin, co jest wystarczającym czasem na zapoznanie się ze specyfiką pielęgniarstwa oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów, między innymi:

oraz wiele innych. Oprócz bloku podstawowego będziesz mógł korzystać z szerokiego wachlarza zajęć fakultatywnych i uzupełniających, dzięki czemu rozwiniesz swoje zainteresowania i zdobędziesz dodatkowe umiejętności. Wszyscy studenci będą mieli dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni, gdzie będą mogli doskonalić swoje kompetencje. Co więcej, wzbogacisz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię medyczną, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, w którym wykształcenie medyczne jest wysoko cenione. Wszystkie dokładne informacje związane z programem nauczania oraz praktykami zawodowymi znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku pielęgniarstwo studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni. Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku pielęgniarstwo - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Największą pomocą przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia może być opinia innych studentów.

 

Michalina, studentka pielęgniarstwa na trzecim roku, mówi:

Nie wyobrażam sobie nauki w innym mieście akademickim. Kraków to prestiż sam w sobie – mam wrażenie, że moja wiedza jest kompletna i podparta wieloma godzinami ćwiczeń praktycznych. Od zawsze byłam wrażliwa na cierpienie innych ludzi i zastanawiałam się, jak mogę im pomóc. Studia pielęgniarskie stały się idealnym pomysłem na rozwój moich pasji.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Kraków studia i stopnia

Pielęgniarstwo Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Kraków studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Kraków studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski