Mechatronika - Lublin

Mechatronika - Lublin

Studia na kierunku mechatronika w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Mechatronika +

Wydział Mechaniczny POLLUB  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Mechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

26.09.2023

Mechatronika studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Mechatronika w Lublinie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na mechatronice w Lublinie w 2023 r. zaczynają się od 4180 zł za pierwszy rok studiów.

Mechatronika - Lublin
Studia na kierunku mechatronika w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku mechatronika skupiają się na naukach takich jak elektronika, informatyka i mechanika. Studenci zdobywają umiejętności programowania, co pozwala im efektywnie tworzyć oprogramowanie dla robotów i aplikacji. Program studiów obejmuje również zajęcia, które pozwalają studentom na rozwijanie umiejętności projektowania specjalistycznych maszyn oraz podstaw graficznego projektowania.

Ukończenie mechatroniki daje możliwość zatrudnienia w przemyśle elektromaszynowym, medycznym czy w firmach produkujących sprzęt gospodarstwa domowego, czy w przemyśle motoryzacyjnym. Ponadto, ich zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na pracę w laboratoriach badawczo-rozwojowych. Absolwent mechatroniki może poszukiwać zatrudnienia na stanowisku inżyniera ds. projektowania, utrzymania ruchu, automatyki przemysłowej, badań i rozwoju, a także programisty robotów i konsultanta technicznego.

 

Uczelnie
W Lublinie mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Lubelskiej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Lubelskiej Akademii WSEI.
 
Specjalności
Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku mechatronika w Lublinie: mechanika i eksploatacja maszynmechatronika samochodowaautomatyka i robotykasystemy mobilne w mechatronice... specjalności na mechatronice w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku mechatronika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4180 zł do 4750 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku mechatronika w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Kierunki studiów w Lublinie takie jak mechatronika cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, którzy rozważają studia techniczne. Na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu chętnych. By zapewnić sobie dobrą pozycję na listach przyjętych, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć uwagę na matematykę, fizykę, informatykę, język obcy nowożytny,język polski lub chemię. Warto spróbować także swoich sił w olimpiadach i konkursach. Finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach zakwalifikowanych.
 

Mechatronika Politechnika Lubelska - przedmioty maturalne

Politechnika Lubelska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechatronika uwzględnia wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: matematyki albo fizyki, albo informatyki oraz chemii i języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. dowiedz się więcej

Rekrutacja na mechatronikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci kierunku mechatronika w Lublinie rozwiną wszechstronną wiedzę techniczną oraz matematyczną. W ramach kształcenia nauczą się projektowania i modelowania zaawansowanych układów mechanicznych. Dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać specjalistyczne narzędzia i programy informatyczne, wspomagające proces projektowania.
Wśród lubelskich uczelni publicznych mechatronika znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Lubelskiej (ponad 200 zgłoszeń).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji. Ponadto znajdą pracę w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz elektrotechnicznym, branży IT oraz firmach zajmujących się projektowaniem maszyn i układów mechatronicznych.
Studia inżynierskie na kierunku mechatronika zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. W pracy zawodowej Absolwenci zajmują się produkowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją produktów, dzięki czemu zdobywają zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektromaszynowym, obrabiarkowym, sprzętu gospodarstwa domowego i wielu innych.
Wiedza i umiejętności, które zdobywają absolwenci są interdyscyplinarne i odnoszą się do informatyki, mechaniki, elektroniki czy automatyki i robotyki. Absolwenci podejmują pracę w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, w zakładach przemysłu elektromaszynowego, w firmach z branży medycznej, w instytucjach naukowo-badawczych, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, w placówkach służby zdrowia i wielu innych.
 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia opiera się na wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, dlatego powinieneś znać podstawy tych przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Kierunek mechatronika w Lublinie nastawiony jest w dużej mierze na zajęcia praktyczne.
 
W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • mechanikę techniczną,
 • wybrane zagadnienia diagnostyki maszyn,
 • wstęp do komputerowego projektowania maszyn,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy robotyki,
 • projektowanie systemów mechatronicznych
 • i wiele innych.
Kierunek mechatronika w Lublinie nie przewiduje specjalności. Informacje odnoszące się do profili na studiach technicznych tego typu warto śledzić na stronach uczelni w Lublinie.
Absolwenci mechatroniki zyskują gruntowne wykształcenie z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i robotyki, sterowania czy też budowy i eksploatacji maszyn. Studenci dokształcają się w zakresie samochodów elektrycznych i hybrydowych, systemów inteligentnych czy też inżynierii medycznej. Rozwijają tym samym umiejętności projektowania (pojazdów, sprzętów medycznych, sprzętów codziennego użytku, aparatury diagnostycznej i pomiarowej), wytwarzania i eksploatacji produktów, a także zdolności językowe, które są niezwykle cenne we współpracy na arenie międzynarodowej.
 

Ogólne cele kształcenia

Studenci mechatroniki rozwijają umiejętności kreatywnego myślenia i innowacyjności. Uczą się również analizy i rozwiązywania problemów związanych z mechatroniką oraz doskonalenia istniejących technologii i rozwiązań. Studenci mechatroniki zdobywają kompleksową wiedzę techniczną, praktyczne umiejętności w zakresie np. programowania mikrokontrolerów, sterowników lub innych układów elektronicznych oraz algorytmów sterujących,

Studenci na kierunku mechatronika zdobywają zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności z zakresu interdyscyplinarnych nauk technicznych, takich jak mechanika, elektronika, automatyka, informatyka, robotyka i zarządzanie. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. projektowania, analizowania, integracji i optymalizacji systemów mechatronicznych, czyli systemów łączących elementy mechaniczne, elektroniczne i informatyczne. Zdobywają umiejętność tworzenia złożonych systemów mechatronicznych, takich jak roboty przemysłowe, urządzenia automatyki przemysłowej czy inteligentne systemy transportowe.

Absolwenci mechatroniki mogą podjąć pracę np. w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji czy programistów robotów. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są gotowe do pełnienia funkcji m.in. doradczych, analitycznych, wykonawczych, eksperckich, kierowniczych czy związanych z oceną jakości produkcji. Ponadto absolwenci mechatroniki mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą – zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Lubelskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Lubelskiej Akademii WSEI.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Lubelska oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4180 zł do 4750 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek mechatronika - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 
Limity miejsc

Każda ze szkół wyższych w Lublinie określa limit miejsc. Czym jest limit miejsc? Jest to ilość osób, którą uczelnia może przyjąć na poszczególne kierunki studiów. Jak zostać studentem mechatroniki w Lublinie?

Aby zostać studentem mechatroniki w Lublinie należy wziąć udział w rekrutacji, która opiera się na konkursie świadectw. Na podstawie wyników maturalnych kandydatów powstaje lista osób zakwalifikowanych – warto mieć na uwadze, że dostaną się osoby z najwyższymi wynikami wśród kandydatów. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na mechatronikę, to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku mechatronika w Lublinie: 

 • Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny; Wydział Elektrotechniki i Informatyki): 90

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Mechatronika w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Jest to bez wątpienia korzystna opcja pod względem finansowym dla kandydatów, dlatego jest najczęściej wybieraną formą studiów.

W przypadku studiów niestacjonarnych kwestia finansowa wygląda nieco inaczej, bowiem są one płatne niezależnie od tego czy uczelnia jest publiczna czy prywatna. Uczelnie oferują jednak możliwość rozłożenia czesnego na raty. Jak wyglądają studia niestacjonarne? Są one realizowane w czasie weekendowych zjazdów, dzięki czemu studenci mają wolne od zajęć od poniedziałku do piątku, dzięki czemu mogą łączyć studia razem z pracą. 

Mechatronika studia w Lublinie - ceny 2023: 

 • Lubelska Akademia WSEI: od 4180 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Na wyniki rekrutacji kandydaci na mechatronikę w Lublinie muszą czekać około kilku tygodni. Kiedy można się ich spodziewać?

Każda z uczelni w Lublinie ustala swój własny, indywidualny termin opublikowania listy, informacje o wyniku kandydaci będą mogli znaleźć w swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Politechnika Lubelska: 14.07.2023  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024) 

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Złożenie dokumentów na wybrany kierunek studiów, w tym przypadku mechatronikę, jest ostaniem etapem rekrutacji i jest równie ważny jak rejestracja na stronie. Jak i gdzie to zrobić?

Uczelnie najczęściej decydują się, aby kandydaci osobiści dostarczyli dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Często istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.  

Więcej informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na mechatronikę w Lublinie po ogłoszeniu wyników, zwykle mają kilka dnia na dostarczenie kompletu dokumentów. Każda z uczelni ustala własny, indywidualny termin.

Co może się stać w przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata? W takim przypadku istnieje ryzyko skreślenia kandydata z listy, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:  

 • Politechnika Lubelska: od 17.07.2023 do 19.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Transportu i Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny POLLUB) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Lubelska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Lublinie?

Mechatronika to renomowany kierunek inżyniersko-techniczny, cieszący się niesłabnącą popularnością.

Rafał, student trzeciego roku studiów inżynierskich, tłumaczy:

Kształcimy swoje umiejętności w zakresie motoryzacji, lotnictwa czy projektowania sprzętów gospodarstwa domowego. Zajęcia w dużej mierze są praktyczne i mamy też wiele godzin praktyk zawodowych. Kierunek idealny dla pasjonatów i osób uzdolnionych z dziedzin technicznych. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Lublin studia i stopnia

Mechatronika Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Lublin studia stacjonarne

Mechatronika Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia