Studia I i II stopnia zaoczne Lublin

Studia I i II stopnia zaoczne Lublin

Studia I i II stopnia zaoczne Lublin

Studia zaoczne

w Lublinie 2023

Odkryj kierunki niestacjonarne w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Lublin (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 87

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Agroleśnictwo II stopnia niestacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia niestacjonarne
Architecture I stopnia niestacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Biokosmetologia I stopnia niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia niestacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ekobiznes I stopnia niestacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite niestacjonarne
Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia niestacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Interior design I stopnia niestacjonarne
International relations I stopnia niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia niestacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Leśnictwo I stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechatronika I stopnia niestacjonarne
Media and journalism I stopnia niestacjonarne
Media i dziennikarstwo I stopnia niestacjonarne
Nowe media II stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne

Forma studiów na uczelniach

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 97 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Lubelska Akademia WSEI

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 56 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 32 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)