Zarządzanie studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

zarządzanie

Odkryj zarządzanie w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Zarządzanie studia zaoczne Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Zarządzanie w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 36 różnych specjalności. Studia z zarządzania w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie i online) można podjąć na 5 uczelniach. Ceny na zarządzaniu w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Ekonomia, prawo handlowe, marketing – to tylko niektóre dziedziny, które można zgłębić, studiując zarządzanie. W trakcie kształcenia można nauczyć się nie tylko zarządzania strategicznego, ale również zarządzania zasobami ludzkimi. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów można w przyszłości wykorzystać, zakładając i rozwijając własną działalność gospodarczą.

Absolwenci przygotowani są do pracy w marketingu, doradztwie biznesowym, czy działach HR. Sprawdzą się również w pracy analityka biznesowego, czy specjalisty ds. strategii i planowania. Osoby, które ukończyły ten kierunek, mają również narzędzia do tego, by założyć swoją działalność. 

 

Uczelnie

W Łodzi zarządzenie w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ), Politechnika Łódzka (Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMED) oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Uczelnia ASBiRO, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 wahają się od 4000 zł do 5040 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie +

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Logistyka w biznesie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Ekonomia +

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Ekonomii w Kaliszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Politologia +

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów z zakresu zarządzania możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Łodzi - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

 

Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia ASBIRO
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Martin Parker stwierdził: „Zarządzanie nigdy się nie kończy, musi stale kontynuować działania zmierzające do organizacji ciągle dezorganizującego się systemu”. Zarządzanie zajmuje się planowaniem i podejmowaniem decyzji, organizowaniem, menedżerowaniem, kontrolowaniem, kierowaniem ludźmi i nadzorowaniem ich pracy. Jest wszechobecne niemal w każdej branży, stąd zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest bardzo duże.

Idealni kandydaci na studia zarządzanie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Przyszli studenci powinni odznaczać się zorganizowaniem, kreatywnością i komunikatywnością. Jeśli masz predyspozycje kierownicze i potrafisz pracować w grupie, kierunek zarządzanie w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak zarządzanie możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego lub w Społecznej Akademii Nauk, a także w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Uczelnie w Łodzi zapewniają wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków realizowanych w stopniu stacjonarnym i niestacjonarnym.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych i przedmiotach rozwijających predyspozycje kierownicze. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: zarządzanie logistyką i procesami, zarządzanie przy uwzględnieniu uwarunkowań otoczenia międzynarodowego w tym marketingu międzynarodowego, przedsiębiorczość, etyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, badania marketingowe, dowodzenie i bezpieczeństwo publiczne, informatyka w zarządzaniu i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek zarządzanie w Łodzi daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia i osobistego rozwoju. Studenci przygotowują się do pracy w bankach, w urzędach państwowych, w przedsiębiorstwach i jednostkach użytkujących systemy komputerowe, w działach marketingu i w agencjach reklamowych na stanowiskach kierowniczych, w działach zapewnienia systemów jakości w firmach na stanowiskach menedżerskich, w instytucjach europejskich i krajowych, które zajmują się współpracą Polski z Unią Europejską, w instytucjach samorządowych na stanowiskach administracyjnych.

 

Absolwenci są zatrudniani w organizacjach rządowych, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w branży e-commerce, w przedsiębiorstwach branży logistycznej, w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi; zakładają także własną działalność gospodarczą. 

 

5. Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy działalności biznesowej,
 • matematyka i statystyka w zarządzaniu,
 • rozwój umiejętności profesjonalnych,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami,
 • zarządzanie zasobami ludzkim,
 • zarządzanie strategiczne,
 • współczesne koncepcje marketingu,
 • prawo handlowe,
 • zachowania organizacyjne
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie w administracji publicznej, rachunkowość przedsiębiorstw. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które pozwala zapoznać się z procesami zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, z procesami zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zarządzania jakością; zgłębiają także niezbędną wiedzę z zakresu marketingu, rachunkowości oraz przedsiębiorczości. Studenci kształcą umiejętności przywódcze, rozpoznawania i ubezpieczania ryzyka ekonomicznego, zdolności łączenia aspektów etycznych i ekologicznych z ekonomicznymi w zarządzaniu organizacjami.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek zarządzanie w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent zarządzania pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków z zakresu zarządzania.

Zarządzanie w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia zarządzanie w Łodzi umożliwiają podjęcie pracy w wielu branżach, a także dają wiele możliwości rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w sektorach rynkowej działalności społeczno-gospodarczej, takich jak sektor produkcji, handel, sektor usług, w jednostkach administracji publicznej, jak również na stanowiskach specjalistów i samodzielnych specjalistów.

Abiturienci są zatrudniani w bankach, w urzędach państwowych, w przedsiębiorstwach i jednostkach użytkujących systemy komputerowe, w działach marketingu i w agencjach reklamowych na stanowiskach kierowniczych, w działach zapewnienia systemów jakości w firmach na stanowiskach menedżerskich, w instytucjach europejskich i krajowych, które zajmują się współpracą Polski z Unią Europejską, w instytucjach samorządowych na stanowiskach administracyjnych.

Interdyscyplinarne studia w Łodzi na kierunku zarządzanie pozwalają odnaleźć się w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, w instytucjach, które zajmują się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej, w branży e-commerce, w przedsiębiorstwach branży logistycznej, w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty do spraw marketingu, który odpowiada za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w organizacjach rządowych, w organizacjach non-profit, w instytucjach kultury i rekreacji; abiturienci otwierają także własne działalności gospodarcze.

Abiturienci podejmują pracę na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, pracę na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, księgowych, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Odnajdują się w pracy w instytucjach finansowych, w ośrodkach pomocy społecznej, w public relations, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, w biurach karier, biznesie, Human Resources, w agencjach pośrednictwa pracy, w firmach szkoleniowych, w agencjach marketingowych i reklamowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Studia zarządzanie w Łodzi są jednymi z najczęściej wybieranych również wśród kierunków niestacjonarnych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona nawet na studiach zaocznych. W przypadku studiów niestacjonarnych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

 

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydat dostanie się na wybrane kierunki studiów, decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie których tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę kandydatów.

W Łodzi niestacjonarne studia na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych można podjąć tylko w ramach studiów II stopnia.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: 60
 • Uniwersytet Łódzki: 140

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych są płatne. Dotyczy to również studiów oferowanych przez prywatne szkoły wyższe.

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – 5040 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – od 4120 zł
 • Uniwersytet Łódzki – 4600 zł
 • Uniwersytet Łódzki (Filia w Tomaszowie Mazowieckim) - 4000 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi – od 4950 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie samodzielnie decydują o tym, kiedy opublikują wyniki rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w swoich prywatnych profilach w systemie relrutacyjnym – w ten sposób mogą oni poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również dowiedzieć się, ile punktów dobyli oni podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka – 17.07.2023
 • Uniwersytet Łódzki – 26.09.2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególne kierunki studiów. Mogą tego dokonywać osobiście, bezpośrednio w siedzibie danej uczelni, a czasem także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Niektóre uczelnie dopuszczają również możliwość przekazania dokumentów poprzez zaufaną osobę trzecią.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – pliki należy dostarczyć w wyznaczonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – od 14.09.2023 do 20.09.2023
 • Politechnika Łódzka - od 18.07.2023 do 20.07.2023 

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Łódzka (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ) niestacjonarne studia II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi niestacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów niestacjonarnych. Na popularność kierunku wpływ mają jego praktyczność i uniwersalność. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i potrafisz współpracować w zespole?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i masz predyspozycje językowe?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia zarządzanie są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że nawet na studia zaoczne kandydatów jest bardzo wielu. W rekrutacji na studia niestacjonarne najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są także przedmioty dodatkowe, takie jak na przykład matematyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, geografia. Uczelnie w Łodzi biorą także pod uwagę udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a laureaci i finaliści cieszą się pierwszymi miejscami na listach przyjętych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia zarządzanie uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dominika, studentka pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Zarządzanie zapewnia szerokie perspektywy rozwoju w XXI wieku. Studia zaoczne pozwalają mi połączyć pracę i domowe obowiązki z edukacją, która daje tak wiele możliwości. Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest bardzo ciekawie, polecam.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki zarządzanie i marketing w Łodzi

management
marketing
Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)