Zarządzanie studia zaoczne Łódź

Zarządzanie studia zaoczne Łódź

Zarządzanie studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

zarządzanie

Odkryj zarządzanie w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia zaoczne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie w Łodzi wahają się od 3800 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Pokaż więcej
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Pokaż więcej
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Politologia +

Filia w Jaśle stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Pokaż więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów z zakresu zarządzania możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Zarządzanie w Łodzi - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia ASBIRO
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Martin Parker stwierdził: „Zarządzanie nigdy się nie kończy, musi stale kontynuować działania zmierzające do organizacji ciągle dezorganizującego się systemu”. Zarządzanie zajmuje się planowaniem i podejmowaniem decyzji, organizowaniem, menedżerowaniem, kontrolowaniem, kierowaniem ludźmi i nadzorowaniem ich pracy. Jest wszechobecne niemal w każdej branży, stąd zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest bardzo duże.

Idealni kandydaci na studia zarządzanie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Przyszli studenci powinni odznaczać się zorganizowaniem, kreatywnością i komunikatywnością. Jeśli masz predyspozycje kierownicze i potrafisz pracować w grupie, kierunek zarządzanie w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak zarządzanie możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego lub w Społecznej Akademii Nauk, a także w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Uczelnie w Łodzi zapewniają wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków realizowanych w stopniu stacjonarnym i niestacjonarnym.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych i przedmiotach rozwijających predyspozycje kierownicze. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: zarządzanie logistyką i procesami, zarządzanie przy uwzględnieniu uwarunkowań otoczenia międzynarodowego w tym marketingu międzynarodowego, przedsiębiorczość, etyka w zarządzaniu, rachunkowość finansowa, badania marketingowe, dowodzenie i bezpieczeństwo publiczne, informatyka w zarządzaniu i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek zarządzanie w Łodzi daje bardzo wiele możliwości zatrudnienia i osobistego rozwoju. Studenci przygotowują się do pracy w bankach, w urzędach państwowych, w przedsiębiorstwach i jednostkach użytkujących systemy komputerowe, w działach marketingu i w agencjach reklamowych na stanowiskach kierowniczych, w działach zapewnienia systemów jakości w firmach na stanowiskach menedżerskich, w instytucjach europejskich i krajowych, które zajmują się współpracą Polski z Unią Europejską, w instytucjach samorządowych na stanowiskach administracyjnych.

 

Absolwenci są zatrudniani w organizacjach rządowych, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w branży e-commerce, w przedsiębiorstwach branży logistycznej, w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi; zakładają także własną działalność gospodarczą. 

 

5. Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy działalności biznesowej,
 • matematyka i statystyka w zarządzaniu,
 • rozwój umiejętności profesjonalnych,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • rachunkowość zarządcza i zarządzanie finansami,
 • zarządzanie zasobami ludzkim,
 • zarządzanie strategiczne,
 • współczesne koncepcje marketingu,
 • prawo handlowe,
 • zachowania organizacyjne
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie w administracji publicznej, rachunkowość przedsiębiorstw. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które pozwala zapoznać się z procesami zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, z procesami zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zarządzania jakością; zgłębiają także niezbędną wiedzę z zakresu marketingu, rachunkowości oraz przedsiębiorczości. Studenci kształcą umiejętności przywódcze, rozpoznawania i ubezpieczania ryzyka ekonomicznego, zdolności łączenia aspektów etycznych i ekologicznych z ekonomicznymi w zarządzaniu organizacjami.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek zarządzanie w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent zarządzania pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków z zakresu zarządzania.

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia zarządzanie w Łodzi umożliwiają podjęcie pracy w wielu branżach, a także dają wiele możliwości rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w sektorach rynkowej działalności społeczno-gospodarczej, takich jak sektor produkcji, handel, sektor usług, w jednostkach administracji publicznej, jak również na stanowiskach specjalistów i samodzielnych specjalistów.

Abiturienci są zatrudniani w bankach, w urzędach państwowych, w przedsiębiorstwach i jednostkach użytkujących systemy komputerowe, w działach marketingu i w agencjach reklamowych na stanowiskach kierowniczych, w działach zapewnienia systemów jakości w firmach na stanowiskach menedżerskich, w instytucjach europejskich i krajowych, które zajmują się współpracą Polski z Unią Europejską, w instytucjach samorządowych na stanowiskach administracyjnych.

Interdyscyplinarne studia w Łodzi na kierunku zarządzanie pozwalają odnaleźć się w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, w instytucjach, które zajmują się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej, w branży e-commerce, w przedsiębiorstwach branży logistycznej, w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty do spraw marketingu, który odpowiada za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w organizacjach rządowych, w organizacjach non-profit, w instytucjach kultury i rekreacji; abiturienci otwierają także własne działalności gospodarcze.

Abiturienci podejmują pracę na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, pracę na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla, księgowych, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Odnajdują się w pracy w instytucjach finansowych, w ośrodkach pomocy społecznej, w public relations, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, w biurach karier, biznesie, Human Resources, w agencjach pośrednictwa pracy, w firmach szkoleniowych, w agencjach marketingowych i reklamowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Studia zarządzanie w Łodzi są jednymi z najczęściej wybieranych również wśród kierunków niestacjonarnych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona nawet na studiach zaocznych. W przypadku studiów niestacjonarnych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów niestacjonarnych. Na popularność kierunku wpływ mają jego praktyczność i uniwersalność. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i potrafisz współpracować w zespole?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i masz predyspozycje językowe?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia zarządzanie są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że nawet na studia zaoczne kandydatów jest bardzo wielu. W rekrutacji na studia niestacjonarne najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są także przedmioty dodatkowe, takie jak na przykład matematyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, geografia. Uczelnie w Łodzi biorą także pod uwagę udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a laureaci i finaliści cieszą się pierwszymi miejscami na listach przyjętych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Łodzi?

Studia zarządzanie uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dominika, studentka pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Zarządzanie zapewnia szerokie perspektywy rozwoju w XXI wieku. Studia zaoczne pozwalają mi połączyć pracę i domowe obowiązki z edukacją, która daje tak wiele możliwości. Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest bardzo ciekawie, polecam.

Kierunki zarządzanie i marketing w Łodzi

marketing
Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)