Analityka medyczna - Warszawa

Analityka medyczna - Warszawa

Studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

27.05.2024

Analityka medyczna studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Analityka medyczna w Warszawie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).

Analityka medyczna - Warszawa
Studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

W dzisiejszych czasach studenci zainteresowani kierunkami medycznymi mają do wyboru różnorodne propozycje kształcenia. Jedną z nich jest analityka medyczna w Warszawie. To studia stworzone z myślą o osobach, które chciałyby otrzymać rozległe wykształcenie przygotowujące do pracy laboratoryjnej z materiałami badawczymi. Program kształcenia przewiduje realizację takich przedmiotów jak np. chemia organiczna, serologia grup krwi i transfuzjologia, diagnostyka mikrobiologiczna, cytologia kliniczna czy toksykologia.

Absolwenci tego kierunku mogą planować przyszłość zawodową w takich miejscach jak ośrodki opieki zdrowotnej czy szpitale. Analitycy medyczni znajdują zatrudnienie również w różnorodnych laboratoriach — m.in. kryminalistycznych, immunologicznych, a także mikrobiologicznych. Studia z analityki medycznej przygotowują także do pracy w instytutach naukowo-badawczych oraz w firmach prowadzących badania kliniczne.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie rozpocznie się 8 maja 2024 r. i potrwa do 23 sierpnia 2024 r. | Analityka medyczna Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek analityka medyczna w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku analityka medyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Farmaceutyczny WUM).

Kierunek analityka medyczna - uczelnie w Warszawie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna w Warszawie

Studia w Warszawie na kierunku analityka medyczna znajdują się w kręgu zainteresowań wielu maturzystów, trzeba jednak podkreślić, że dostają się na nie tylko najlepsi. Swoje przygotowania do procesu rekrutacji powinieneś rozpocząć wyjątkowo wcześnie, by w przyszłości uniknąć rozczarowań. Swoją największą uwagę powinieneś skupić na dokładnym przygotowaniu z przedmiotów ścisłych. Powinny się znaleźć wśród nich: matematyka, chemia, czy nawet fizyka. Pamiętaj o tym, by większość z nich zdawać na poziomie rozszerzonym. Wtedy też twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych realnie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie

Studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich. Studia jednolite trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnymStudia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek analityka medyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Warszawie każdego roku wybierane są przez wielu absolwentów szkół średnich. To jedno z najpopularniejszych miast akademickich, które gwarantuje nie tylko zdobywanie unikalnej wiedzy podczas studiów, lecz także daje szansę na odbycie inspirujących praktyk i staży. Studia na kierunku analityka medyczna rozpoczniesz w stolicy Polski na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To uczelnia z długą tradycją kształcenia, więc jej studenci mogą mieć pewność, że ich wiedza i umiejętności zostaną docenione na rynku pracy.

Studia medyczne muszą mieć bardzo dokładnie przemyślany program kształcenia. Osoby, które je wybierają, muszą się liczyć z tym, że większość czasu studiów poświęcać będą na naukę. Przygoda z kierunkami medycznymi zaczyna się od zgłębienia wiedzy z podstawowych nauk ścisłych. Tylko ona stwarza warunki do poznania dużo bardziej skomplikowanych zagadnień związanych z chociażby diagnostyką izotopową, czy oznaczaniem parametrów biochemicznych.

Studia na kierunku analityka medyczna muszą mieć bardzo przemyślany program zajęć, który można podzielić na kilka podstawowych bloków tematycznych. Pierwsze semestry kształcenia dla studentów analityki medycznej mają charakter podstawowy. Poznają oni wtedy niezbędne zagadnienia oscylujące wokół nauk medycznych. W siatce przedmiotów znajdą się zatem przykładowo:

 • fizjologia;
 • patofizjologia;
 • immunologia itd.

 

Przyszli analitycy medyczni muszą jednak doskonale zapoznać się przede wszystkim z tymi zagadnieniami, które związane są z pracą laboratoryjną. Siatka programowa na tym kierunku została wypełniona zatem przez przedmioty takie jak:

 • analiza instrumentalna;
 • chemia analityczna;
 • biochemia kliniczna;
 • czy biologia molekularna.

 

Te przykłady przedmiotów stanowią wyłącznie nieznaczny wycinek tego, co czekać będzie każdego ze studentów analityki medycznej. Studenci muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele intensywnych godzin poświęconych na naukę. Podczas kolejnych lat kształcenia będą się oni uczyć jak pobierać materiały analityczne oraz jak je interpretować. Studia na kierunku analityka chemiczna mają niezwykle wymagający charakter – z jednej strony towarzyszy im opanowywanie ogromnych partii materiału teoretycznego, a z drugiej strony dużo ważniejsza jest umiejętność ich praktycznego wykorzystania. To od analityków medycznych zależy bowiem, jak będzie wyglądać cały proces diagnostyczny i poprowadzone leczenie. Jednego możesz być pewien – studia w Warszawie na kierunku analityka medyczna zapewnią Ci renomowane wykształcenie.

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie

Studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite).

Sprawdź

Analityka medyczna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po analityce medycznej

Jaka praca po analityce medycznej

Studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie wybierane są przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Kierunki medyczne przygotowują studentów do pracy w tym obszarze, w którym nieustannie potrzebni są specjaliści. Dziś jeszcze bardziej zależy nam bowiem na tym, by kompleksowo dbać o własne zdrowie.

Bardzo duże znaczenie ma nie tylko profilaktyka, lecz także trafna i dokładna diagnostyka chorób, dzięki której mamy szansę na pełne wyleczenie. Nie byłoby to możliwe bez wiedzy i umiejętności analityków medycznych. Możesz mieć pewność, że studia w Warszawie na tym renomowanym kierunku zapewnią ci komfort zawodowego rozwoju w branży, która nieustannie się rozwija. Podstawowe miejsca pracy, gdzie odnajdzie się analityk medyczny to:

 • laboratoria;
 • ośrodki badawcze;
 • instytucje naukowe;
 • jednostki diagnostyki klinicznej;
 • szpitale w sektorze prywatnym i publicznym;
 • podstawowe ośrodki opieki zdrowotnej itd.

 

W sektorze medycznym tworzą się nieustannie nowe miejsca pracy dla ambitnych absolwentów studiów. Pamiętaj, że swoją karierę możesz rozwijać także poza granicami Polski. Na arenie międzynarodowej umiejętności abiturientów kierunków medycznych również są bardzo doceniane, także pod względem finansowym.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów analityka medyczna?

Będąc absolwentem kierunku studiów Analityka medyczna, czeka na ciebie wiele miejsc pracy. Niektórzy decydują się na zostanie na uczelni i kontynuowanie nauki oraz pracy badawczej. Większość jednak decyduje się, na podjęcie pracy m.in. w ośrodkach badawczych, szpitalach, ośrodkach opieki zdrowotnej, laboratoriach oraz w jednostkach diagnostyki klinicznej. Absolwenci zazwyczaj zajmują takie stanowiska jak analityk medyczny, diagnosta laboratoryjny lub pracownik naukowo-badawczy. Ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki i czym zajmują się na co dzień?

 

Diagnosta laboratoryjny

Absolwenci Analityki medycznej mogą znaleźć zatrudnienie jako diagności laboratoryjni m.in. w laboratoriach lub w szpitalach. Czym się zajmują? Diagności laboratoryjni odpowiadają często za pobieranie materiałów do analizy, a następnie za przeprowadzanie badań nad nimi. Diagności laboratoryjni przesyłają również otrzymane wyniki np. do lekarzy lub do pacjentów. Mediana zarobków diagnosty laboratoryjnego wynosi około 3990 zł brutto miesięcznie.

 

Analityk medyczny

Po ukończeniu studiów na kierunku Analityka medyczna absolwenci często pozostają analitykami medycznymi. Odpowiadają oni za pobieranie materiałów do analizy oraz ich przebadanie. Na podstawie wyników mogą wystawiać podejrzenia diagnozy, a także zaznaczyć, które z wyników są poniżej lub powyżej normy. Mediana zarobków analityka medycznego wynosi około 3400 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Część absolwentów Analityki medycznej decyduje się również na pozostanie na uczelni oraz na podjęcie kariery naukowej. Najczęściej zajmują się prowadzeniem zajęć dydaktycznych na szkołach wyższych oraz prowadzeniem własnych badań, które przedstawiają np. na konferencjach naukowych. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 5370 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (październik 2021)

 

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Jak wygląda rekrutacja na analitykę medyczną w Warszawie

Analityka medyczna - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Warszawa studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka medyczna Warszawa studia stacjonarne

Analityka medyczna w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie?

Studia na kierunku analityka medyczna powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby dokładne i sumienne.

Dorota, studentka czwartego roku, przekonuje:

Studia na kierunku analityka medyczna mogą być fascynujące. Każda osoba, która je zaczyna, powinna liczyć się z tym, że chwilami bywa naprawdę ciężko. Nie można się wtedy na pewno poddawać. Ja na swojej drodze natrafiłam na wielu pomocnych kolegów, ale także i wykładowców, którzy chętnie dodatkowo tłumaczą skomplikowane zagadnienia. Na początku stresująca też może być duża liczba godzin przewidziana na żmudną pracę w laboratoriach.

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (1)

mmmmwww odpowiedz

Lepiej nie patrzeć na inne komentarze osób które nie studiowały tego kierunku, bo takich jest masa a odbiegają od prawdy bo "kolega kolegi studiował ". Niektórzy chyba próbują się dowartościować. Możliwości duże po skończeniu studiów i zarobki to nie jest 1500na rękę. Progi na niektórych uczelniach porównywalne z farmacją i nie przyjmują "każdego jak leci"

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia