TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku technologie informatyczne to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Technologie informatyczne to studia inżynierskie, których program nauczania oscyluje wokół nauk technicznych, informatycznych oraz ścisłych. Studenci nauczą się programowania, modelowania systemów informatycznych czy projektowania stron internetowych.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z branżą IT, szczególnie z zawodem programisty, analityka informatycznego, grafika czy projektanta stron internetowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia informatyczne znajdują się obecnie w czołówce najpopularniejszych kierunków. Dlatego też, aby jak najlepiej przejść proces rekrutacji na kierunek technologie informatyczne, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku technologie informatyczne:

 • język obcy nowożytny
  ​matematyka
  informatyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Technologie informatyczne stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Inżynieria procesów technologicznych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Logistyka - studia inżynierskie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia inżynierskie

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Logistyka - studia inżynierskie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia inżynierskie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologie informatyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

Obecnie, w dobie informatyzacji niemal każdego aspektu życia, studia informatyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Studenci kierunku technologie informatyczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, matematycznych, fizycznych oraz technicznych. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku technologie informatyczne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek technologie informatyczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz informatycznych. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów, realizowanych na studiach, studenci nauczą się programowania czy dokonywania analizy matematycznej i informatycznej. Co więcej, rozwiną zdolności z zakresu inżynierii komputerowej czy modelowania i optymalizacji systemów informatycznych.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć bazy danych czy projektować strony internetowe i aplikacje mobilne. Integralną cześć studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym można zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Technologie informatyczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technologie informatyczne:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

Studia na kierunku technologie informatyczne trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE?

Ukończenie studiów informatycznych otwiera wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci, przede wszystkim znajdą zatrudnienie w branży IT.

Zdobyte wykształcenie umożliwi im wykonywanie zawodu programisty, analityka komputerowego czy grafika komputowego. Równie ciekawą opcją może być praca projektanta stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

Studenci często decydują się na pracę w charakterze menadżera projektów IT czy administratora sieci informatycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku technologie informatyczne:

 • programista
 • analityk komputerowy
 • projektant stron internetowych
 • projektant aplikacji mobilnych
 • menedżer projektów IT
 • branża IT

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Komentarze (0)