Bachelor in Management and Artificial Intelligence

Bachelor in Management and Artificial Intelligence

Bachelor in Management and Artificial Intelligence studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Bachelor in Management and Artificial Intelligence to kierunek realizowany wyłącznie w języku angielskim, który umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania oraz umiejętności programistycznych i analizy danych. Studia mają na celu wykształcenie coraz częściej poszukiwanych na rynku menedżerów posiadających jednocześnie umiejętności biznesowe, kompetencje programistyczne, wiedzę z zakresu ilościowych, jakościowych i mieszanych metod badawczych oraz wiedzę z zakresu nowych technologii, w szczególności SI, i ich wpływu na społeczeństwo.

Studia na kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence dają wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych. Dają też wartościowe przygotowanie do pracy w konsultingu oraz w korporacjach na stanowiskach menedżerskich.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunek Bachelor in Management and Artificial Intelligence nie przewiduje jasno określonych przedmiotów. Przy przyjęciu uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech dowolnych przedmiotów, wybranych przez kandydata spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Istotna jednak jest dobra znajomość języka angielskiego, bowiem w tym języku prowadzone są wszystkie zajęcia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bachelor in management and artificial intelligence stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.02.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bachelor in management and artificial intelligence

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

Bachelor in Management and Artificial Intelligence to kierunek oferujący zdobycie praktycznego doświadczenia, jak również umożliwiający pozyskanie różnego rodzaju certyfikatów.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów zawiera między innymi takie zagadnienia jak: Introduction to Python and Machine Learning, Advanced Python, Introduction to Business E-Security, Methods of Data Visualization, Report and Dissertation Development, Introduction to Management in E-Economy, Ethics in Business.

W toku studiów studenci kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence pozyskują wiedzę z zakresu najważniejszych teorii w dziedzinie zarządzania, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, współczesnych teorii dotyczących zarządzania innowacjami, analizy Big Data, modeli biznesowych rozwijanych w gospodarce cyfrowej, wykorzystania teorii do analizy problemów dotyczących zarządzania technologiami i rolą technologii we współczesnym społeczeństwie, aplikowania technik planowania strategicznego do problemów danej organizacji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

Studia na kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku bachelor in management and artificial intelligence na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bachelor in management and artificial intelligence na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bachelor in management and artificial intelligence na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bachelor in management and artificial intelligence na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

Studia na kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence umożliwiają pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania oraz umiejętności programistycznych i analizy danych. Zdobyte wykształcenie umożliwia podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych, jak również pracy w konsultingu i w korporacjach na stanowiskach menedżerskich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bachelor in Management and Artificial Intelligence:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • przedsiębiorstwa usługowe,
  • banki,
  • firmy ubezpieczeniowe,
  • firmy telekomunikacyjne,
  • administracja publiczna,
  • centra badawcze analityki danych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Komentarze (0)