INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Studia na kierunku industrial and engineering chemistry możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Industrial and engineering chemistry stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku industrial and engineering chemistry

INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku industrial and engineering chemistry to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku industrial and engineering chemistry
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku industrial and engineering chemistry możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | industrial and engineering chemistry - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia industrial and engineering chemistry charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku industrial and engineering chemistry: nanomaterials and fine chemicals, process engineering and green chemical technologies.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku industrial and engineering chemistry najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Industrial and engineering chemistry:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

Ponadto, wszyscy kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego, potwierdzoną specjalistycznym certyfikatem. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY:

Czego nauczysz się na kierunku  industrial and engineering chemistry?

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu dwóch kierunków: technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej i procesowej. Jako student będziesz uczestniczył w wielu niezwykle ciekawych zajęciach i warsztatach, dzięki którym zyskasz nowe umiejętności i kwalifikacje.

Już na początku pierwszego roku powtórzysz materiał ze szkoły średniej oraz wzbogacisz go o nowe wiadomości z zakresu matematyki, chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz fizyki technicznej.

Gruntowna znajomość tych dziedzin nauki jest niezbędna do rozwijania się w obszarze bardziej specjalistycznych zagadnień, z którymi zapoznasz się w toku nauki. W programie studiów przewidziano także szereg przedmiotów technicznych, takich jak: termodynamika, technologia chemiczna i inżynieria bioprocesowa.

Ponadto, decydując się na wybór tego kierunku, dostaniesz szansę zapoznania się z budową oraz projektowaniem skomplikowanej aparatury chemicznej.

W trakcie trwania kursu będziesz musiał dokonać wyboru jednej z dwóch dostępnych specjalizacji. Zadecydujesz pomiędzy inżynierią i technologią specjalnych materiałów i substancji chemicznych a procesami i technologiami przyjaznymi  środowisku.
Jako, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim będziesz mógł rozwinąć swoje zdolności językowe oraz zapoznasz się ze specjalistyczną terminologią branżową.
 
W programie studiów na kierunku industrial and engineering chemistry znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Computer science
 • Protection of intelectual property
 • Analytical chemistry
 • Fundamentals of process control
 • Transport phenomena
 • Reactors and reaction engineering
 • Environmental protection
 • Green chemistry, wastes and safety
 • Mechanics
 • Chemical organic technology
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz fizycznej
 • znajomości budowy i umiejętność projektowania aparatur chemicznych
 • wiedzy z zakresu matematyki i fizyki
 • znajomości specjalistycznego języka angielskiego
 • znajomości produktów i materiałów używanych w procesach chemicznych
 • wiedzy z zakresu przedmiotów technicznych

Jak wyglądają studia na kierunku industrial and engineering chemistry?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek industrial and engineering chemistry jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku  industrial and engineering chemistry możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk ścisłych oraz technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku industrial and engineering chemistry będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, matematycznych, technicznych oraz informatycznych.

W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Fluid mechanics
 • Transport phenomena
 • Unit operations
 • Separation process

Studenci będą zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną listę specjalności znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku industrial and engineering chemistry będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz szereg cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim poznasz technologie wykorzystywane w inżynierii chemicznej.

Studenci zdobędą także kompetencje z obszaru zarządzania produkcją i jakością. Jako że wszystkie zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim, rozwiniesz swoje zdolności językowe i tym samym zwiększysz szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chemia przemysłowa to dziedzina, która łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk chemicznych oraz technicznych. Dyscyplina ta przede wszystkim zajmuje się pozyskiwaniem i przerabianiem substancji chemicznych na dużą skalę.
W dobie rozwoju gospodarczego, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z dziedziny wykorzystywania technologii chemicznych w różnych sektorach przemysłu. Co więcej, w związku z popularnością ekologii, coraz częściej kładzie się nacisk na produkowanie i używanie materiałów przyjaznych środowisku.
W dzisiejszym, pełnym klęsk żywiołowych świecie, stosowanie ekologicznych rozwiązań we wszystkich gałęziach przemysłu jest niezwykle istotną i przyszłościową kwestią. Wszystkich tych zagadnień możesz nauczyć się na interdyscyplinarnym kierunku industrial and engineering chemistry, który w całości prowadzony jest w języku angielskim.
Te przyszłościowe studia skierowane są do wszystkich pasjonatów chemii, którzy chcieliby związać z nią swoją przyszłość zawodową.
 

5. Gdzie studiować industrial and engineering chemistry

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek industrial and engineering chemistry:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku industrial and engineering chemistry trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku industrial and engineering chemistry będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY:

Jaka praca po tym kierunku?
Jako, że makrokierunek, jakim jest  industrial and engineering chemistry łączy w sobie zagadnienia z zakresu dwóch kierunków: Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej, po jego ukończeniu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie z tych obszarów. Jako absolwent będziesz odpowiednio przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym.
Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w firmach inżynierskich oraz biurach projektowych, a także we wszystkich zakładach produkcyjnych, zajmujących się tworzeniem nowoczesnych materiałów. Doskonała znajomość języka angielskiego i technicznej terminologii sprawi, że idealnie odnajdziesz się w firmach międzynarodowych, także poza granicami kraju. 
 
Absolwent kierunku industrial and engineering chemistry znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • przemysł chemiczny
 • firmy produkcyjne
 • laboratoria
 • biura projektowe
 • firmy międzynarodowe
 • firmy inżynierskie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Industrial and engineering chemistry studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Industrial and engineering chemistry studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku industrial and engineering chemistry

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku industrial and engineering chemistry

Miasta, które oferują studia na kierunku INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)