INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Chemia przemysłowa to dziedzina, która łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk chemicznych oraz technicznych. Dyscyplina ta przede wszystkim zajmuje się pozyskiwaniem i przerabianiem substancji chemicznych na dużą skalę. W dobie rozwoju gospodarczego, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z dziedziny wykorzystywania technologii chemicznych w różnych sektorach przemysłu. Co więcej, w związku z popularnością ekologii, coraz częściej kładzie się nacisk na produkowanie i używanie materiałów przyjaznych środowisku.
W dzisiejszym, pełnym klęsk żywiołowych świecie, stosowanie ekologicznych rozwiązań we wszystkich gałęziach przemysłu jest niezwykle istotną i przyszłościową kwestią. Wszystkich tych zagadnień możesz nauczyć się na interdyscyplinarnym kierunku industrial and engineering chemistry, który w całości prowadzony jest w języku angielskim. Te przyszłościowe studia skierowane są do wszystkich pasjonatów chemii, którzy chcieliby związać z nią swoją przyszłość zawodową.
 
Czego nauczysz się na kierunku  industrial and engineering chemistry?
 
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu dwóch kierunków: technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej i procesowej. Jako student będziesz uczestniczył w wielu niezwykle ciekawych zajęciach i warsztatach, dzięki którym zyskasz nowe umiejętności i kwalifikacje. Już na początku pierwszego roku powtórzysz materiał ze szkoły średniej oraz wzbogacisz go o nowe wiadomości z zakresu matematyki, chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej oraz fizyki technicznej.
Gruntowna znajomość tych dziedzin nauki jest niezbędna do rozwijania się w obszarze bardziej specjalistycznych zagadnień, z którymi zapoznasz się w toku nauki. W programie studiów przewidziano także szereg przedmiotów technicznych, takich jak: termodynamika, technologia chemiczna i inżynieria bioprocesowa. Ponadto, decydując się na wybór tego kierunku, dostaniesz szansę zapoznania się z budową oraz projektowaniem skomplikowanej aparatury chemicznej.
W trakcie trwania kursu będziesz musiał dokonać wyboru jednej z dwóch dostępnych specjalizacji. Zadecydujesz pomiędzy inżynierią i technologią specjalnych materiałów i substancji chemicznych a procesami i technologiami przyjaznymi  środowisku. Jako, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim będziesz mógł rozwinąć swoje zdolności językowe oraz zapoznasz się ze specjalistyczną terminologią branżową.
 
Jaka praca po tym kierunku?
 
Jako, że makrokierunek, jakim jest  industrial and engineering chemistry łączy w sobie zagadnienia z zakresu dwóch kierunków: Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej, po jego ukończeniu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie z tych obszarów. Jako absolwent będziesz odpowiednio przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym.
Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w firmach inżynierskich oraz biurach projektowych, a także we wszystkich zakładach produkcyjnych, zajmujących się tworzeniem nowoczesnych materiałów. Doskonała znajomość języka angielskiego i technicznej terminologii sprawi, że idealnie odnajdziesz się w firmach międzynarodowych, także poza granicami kraju. 
 

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jako, że industrial and engineering chemistry to studia magisterskie w toku rekrutacji będziesz zobowiązany do przedstawienia dyplomu ukończenia uczelni wyższej o pokrewnym profilu. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego, potwierdzoną specjalistycznym certyfikatem. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku industrial and engineering chemistry

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY:

 • wiedza z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz fizycznej
 • znajomość budowy i umiejętność projektowania aparatur chemicznych
 • wiedza z zakresu matematyki i fizyki
 • znajomość specjalistycznego języka angielskiego
 • znajomość produktów i materiałów używanych w procesach chemicznych
 • wiedza z zakresu przedmiotów technicznych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY STUDIA STACJONARNE

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY:

 • przemysł chemiczny
 • firmy produkcyjne
 • laboratoria
 • biura projektowe
 • firmy międzynarodowe
 • firmy inżynierskie

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY

Komentarze (0)