Finanse i Rachunkowość - Lublin

Finanse i Rachunkowość - Lublin

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

10.01.2024

Finanse i rachunkowość studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Finanse i rachunkowość w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 13 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości w Lublinie w 2024 r. zaczynają się od 3990 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i Rachunkowość - Lublin
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 29 lutego 2024 r. | Finanse i rachunkowość Lublin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych studenci uczą się rachunkowości i realizacji operacji bankowych. Jednym z priorytetów kształcenia na tym kierunku jest rozwijanie zdolności do efektywnej współpracy oraz budowania sieci kontaktów biznesowych. W planie zajęciowym student może spodziewać się następujących przedmiotów: matematyka dla ekonomistów, instrumenty finansowania przedsiębiorstw, biznes plan, komunikacja i prezentacja czy zarządzanie płynnością finansową.

Oprócz uniwersalnych kompetencji z obszaru finansów i ekonomii studenci zdobywają także wiedzę dotyczącą unijnych regulacji prawnych, co stwarza nowe perspektywy rozwoju zawodowego w międzynarodowych firmach. Po ukończeniu studiów, absolwenci finansów i rachunkowości mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, takich jak bankowość, branża ubezpieczeniowa, fundusze inwestycyjne i emerytalne, a także biura maklerskie. Dzięki kompetencjom zdobytym podczas kształcenia absolwenci są przygotowani do pełnienia kluczowych funkcji w świecie finansów i biznesu.

 

Uczelnie
W Lublinie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnice Lubelskiej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lubelskiej Akademi WSEI.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie: rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,  rachunkowość i sprawozdawczośćzarządzanie podatkami, podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwierachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych... specjalności na finansach i rachunkowości w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3990 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, matematyka, chemia, biologia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Pamiętaj, że w obecnych czasach coraz więcej osób myśli o swojej edukacji i decyduje się na podjęcie studiów wyższych. Z tego powodu kandydatów na jedno miejsce na poszczególnych kierunkach zawsze jest wielu. By dostać się na finanse i rachunkowość, zadbaj o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych z wybranych przedmiotów zdawanych zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Są to przede wszystkim: język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie. Punktowane są niemal wszystkie przedmioty, jednak mnożone są przez różne współczynniki. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.

 

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość umcs w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci kierunku finanse i rachunkowość zdobędą wszechstronną wiedzę na temat ekonomii, mikroekonomii, nauk ścisłych, informatyki oraz zarządzania. Ponadto nauczą się zarządzania finansami oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dowiedzą się także, jak dokonywać analizy finansowej oraz oceniać ryzyko inwestycyjne, a także wykorzystywać regulacje prawa finansowego i podatkowego w praktyce zawodowej.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,2 tys. kandydatów (o 187 mniej niż rok wcześniej).
Wśród lubelskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znalazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Lubelskiej (ponad 250 zgłoszeń - 5 osób na miejsce).
Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, biurach rachunkowych, księgowości, urzędach skarbowych oraz w działach finansowych firm i korporacji
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie analizują problemy podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych, prognozują zjawiska gospodarcze, wykorzystują narzędzia statystyczno-ekonometryczne. Podejmują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, biurach rachunkowych, służbach finansowych różnych branż, instytucjach administracji publicznej. 
Studia ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości pozwalają także prowadzić własny biznes, pracować w działach controllingowych, w księgowości, towarzystwach ubezpieczeniowych, a także firmach doradztwa biznesowego. Interesujące specjalności ukierunkowują studentów w dziedzinach, którymi najbardziej chcieliby się zajmować. Gruntowna wiedza ekonomiczna i podstawowa z zakresu chociażby marketingu i zarządzania stwarza bardzo interesującą dla przyszłych pracodawców sylwetkę absolwenta.
 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia, w zależności od specyfiki uczelni, wypełniony jest przedmiotami, dla których niezwykle ważne są umiejętności matematyczne. Są to przede wszystkim: matematyka dla ekonomistów, makroekonomia, mikroekonomia, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza.
 
W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • zarządzania projektami,
 • marketingu,
 • handlu i finansów międzynarodowych,
 • kreowania przedsiębiorczości,
 • audytu i kontroli wewnętrznej
 • i wielu innych.
Kierunki studiów w Lublinie takie jak finanse i rachunkowość mają w ofercie wiele ciekawych specjalności, na przykład: rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych, bankowość i rynki finansowe, data science w finansach. Wykazy specjalizacyjne warto śledzić na stronach uczelni w Lublinie, ponieważ ich utworzenie zależy od zainteresowania bądź zapotrzebowania studentów.
Studenci finansów i rachunkowości podczas całego etapu kształcenia zdobywają niezbędne umiejętności poruszania się po rynkach finansowych, jak i obszarach bankowych. Dzięki gruntownemu wykształceniu potrafią samodzielnie prowadzić małą księgowość i zarządzać finansami niewielkiego biznesu, a także kompetentnie przeprowadzać analizę rynku finansowego i zarządzać papierami wartościowymi. Wiedza z zakresu finansów i rachunkowości czy funkcjonowania instytucji finansowych i banków jest bardzo przydatna podczas analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
 

Ile osób na miejsce na finanse i rachunkowość w Lublinie

Finanse i rachunkowość w Lublinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Lublinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Lubelską aplikowało 299 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 5 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci filologii angielskiej w trakcie nauki poznają m.in.: język, historię, literaturę oraz kulturę krajów obszaru anglojęzycznego. Studia na filologii angielskiej poświęcone są zagadnieniom z zakresu np.: dydaktyki, komunikacji społecznej, biznesu, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa czy literaturoznawstwa. Kierunek ten skierowany jest do osób pragnących rozwinąć cenne kompetencje językowe i komunikacyjne, a także pragnących posługiwać się językiem angielskim w środowisku zawodowym.

Filolog angielski może podjąć pracę np. w szkolnictwie, biurze tłumaczy, wydawnictwie, mediach, biznesie czy w instytucjach kultury. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły filologię angielską, pozwalają im związanie swojej kariery zawodowej z branżą turystyczną lub badawczą. Absolwenci filologii angielskiej mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnice Lubelskiej raz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Lubelska oferuje 60 miejsc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 137 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na POLLUB, UMCS oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3990 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyżach określa liczbę osób jaką mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów. W przypadku finansów i rachunkowości w Lublinie ilość miejsc waha się od 60 do 137.

Jak dostać się na finanse i rachunkowość w Lublinie? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów na świadectwie maturalnym. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych kandydatów – warto zaznaczyć, że na studia dostają się tylko najlepsi z kandydatów.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny): 137  
 • Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania): 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne są płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Warto mieć na uwadze, że ceny mogą się różnić na poszczególnych uczelniach. Istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Więcej informacji na ten temat kandydaci mogą znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Finanse i rachunkowość studia w Lublinie - ceny 2023:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 4300 zł
 • Politechnika Lubelska: 4200 zł 
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: od 4200 zł  
 • Lubelska Akademia WSEI: od 3990 zł 

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Na ogłoszenie wyników rekrutacji z pewnością czeka wielu zniecierpliwionych studentów. Jednak nie ma jednej konkretnej ustalonej wspólnej daty dla każdej z uczelni – są one ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie.

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na finanse i rachunkowość w Lublinie? Informację o zakwalifikowaniu się na finanse i rachunkowość, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024
 • Politechnika Lubelska: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po znalezieniu się na liście osób zakwalifikowanych na finanse i rachunkowość w Lublinie kandydaci będą musieli dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Uczelnie w Lublinie najczęściej decydują się na osobiste dostarczenie kompletu dokumentów przez kandydata. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na wydziale w wyznaczonym terminie istnieje również opcja dokumentów pocztą tradycyjną. W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu.

Kandydaci muszą pamiętać, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie, jest to niezwykle ważne, bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na finanse i rachunkowość w Lublinie muszą pamiętać o równie ważnym etapie, co sama rejestracja na studia – jest to osobiste złożenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dlaczego ważne? Niedopilnowanie daty może wiązać się nawet z wykreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych.

Kandydaci po ogłoszeniu listy osób, które dostały się na finanse i rachunkowość w Lublinie zwykle mają około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem. Niektóre z dokumentów to m.in. świadectwo maturalne, podanie, zdjęcie do legitymacje, a także inne dokumenty, które potwierdzają np. udział w olimpiadach.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024
 • Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania): lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania POLLUB) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny UMCS) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Lublinie?

Finanse i rachunkowość to niezwykle interesujący kierunek studiów zwłaszcza dla osób, które pragną się nieustannie dokształcać i pracować w branży finansowej.

Adrian, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Nie jest łatwo, ale bardzo lubię te studia. Matematyka faktycznie jest w nich podstawą, ale to w końcu finanse i rachunkowość. Zawodowo też się nieco ukierunkowałem. Nie żałuję tego wyboru.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Lublin studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Lublin studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Lublin studia niestacjonarne

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski