Dietetyka - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Dietetyka

Odkryj kierunek Dietetyka w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Dietetyka studia Toruń/Bydgoszcz 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Dietetyka w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku dietetyka w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Dietetyka Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 15920 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyka w Toruniu >

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Studia medyczne na kierunku dietetyka są jednymi z najbardziej popularnych w dzisiejszych czasach. Na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale tylko nieliczni zostaną przyjęci. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka, musisz zdać wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz biologię, chemię, geografię, rozszerzoną matematykę, fizykę, fizykę i astronomię czy informatykę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Uczelnie dążą do komfortu studiowania, dlatego kandydaci mają możliwość wyboru, w jaki sposób chcą odbywać swoją edukację. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na kształcenie w tygodniu, możesz rozważyć studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Dietetyka to niezwykle istotna nauka medyczna, która skupia się na odpowiednim żywieniu człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Specjaliści w tej dziedzinie komponują zasady prawidłowego żywienia, odnosząc się do stanu chorego lub starają się zapobiec występowaniu chorób uzależnionych od jedzenia w przypadku osób zdrowych. Dietetyka staje się coraz popularniejsza w dzisiejszych czasach i naprawdę wiele osób korzysta z pomocy ekspertów od spraw żywienia.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Toruniu w zakresie dietetyki czują potrzebę zdrowego odżywiania i pragną dbać o zdrowie i życie społeczeństwa, dzieląc się wiedzą odnoszącą się do odpowiedniego spożywania posiłków, realizowania zalecanych diet, doboru jedzenia. Ważne także, aby przedmioty ścisłe, zwłaszcza z zakresu biologii czy chemii nie sprawiały Ci problemów. Jeśli tego typu kwestie mieszczą się w ramach Twoich zainteresowań, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku dietetyka w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek dietetyka w Toruniu możesz realizować na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić gruntowne przygotowanie medyczne, które przyszłym dietetykom i studentom pokrewnych kierunków medycznych będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu zawodowym.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku dietetyka kreują specjalistów z zakresu racjonalnego żywienia człowieka, którzy potrafią wykazać zagrożenia odnoszące się do niewłaściwego odżywiania, a także przedstawiają zalecenia i diety, które przysłużą się utrzymaniu zdrowia. Absolwenci komponują diety, potrafią także udzielić informacji na temat natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie, a w końcu zajmują się promocją zdrowia w odniesieniu do zdrowego żywienia.

Absolwenci zyskują zatrudnienie w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach sportowych, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali, w sanatoriach, organizacjach konsumenckich, w placówkach zbiorowego żywienia (catering). Wielu absolwentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia ogólna i żywności,
 • chemia ogólna i żywności,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • organizacja pracy w zakładach żywienia,
 • higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności,
 • bromatologia,
 • dietoterapia (leczenie wspomagane dietą),
 • epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • i wiele innych.

 

Studenci zapoznają się także z klinicznym zarysem chorób z zaleceniami dietetycznymi, na przykład w zakresie chirurgii, pediatrii, alergii i nietolerancji pokarmowych, chorób wewnętrznych. Odbywają wielogodzinne praktyki w szpitalu oraz praktyki z technologii potraw.

Absolwenci zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności w ramach prowadzenia dietetycznego pacjentów lub leczenia ich przy pomocy odpowiedniej diety. Absolwenci potrafią skomponować dietę, zapoznają się z naturą składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie, zdobywają wiedzę odnoszącą się do sposobów wykorzystywania żywności w promocji zdrowia. Studenci są przygotowywani do tego, by stać się ekspertami, którzy umiejętnie zajmują się racjonalnym żywieniem człowieka, potrafią wskazywać zagrożenia, które wynikają z niewłaściwego odżywiania, a także określają zalecenia i diety, które przysłużą się utrzymaniu zdrowia.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku Dietetyka w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek dietetyka podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia medyczne w tym zakresie możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia solidne podstawy do rozpoczęcia pracy w zawodzie, ale także przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie mają poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Ważne jest także to, że studia magisterskie może podjąć absolwent dietetyki lub równoważnego dietetyce kierunku, który tematycznie wiąże się ze studiami medycznymi.

Dietetyka w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku dietetyka?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak dietetyka zapewniają studentom podstawowe wykształcenie medyczne, obejmujące także szczegóły anatomii człowieka, oraz szczegółowe wykształcenie odnoszące się do dietetyki i zasad zdrowego żywienia. Dzięki zdobytym umiejętnością i interdyscyplinarnej wiedzy absolwenci mogą spodziewać się zatrudnienia w placówkach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, poradniach dietetycznych, sanatoriach, organizacjach konsumenckich, organizacjach konsumenckich,  firmach produkujących żywność dietetyczną, w placówkach i klubach sportowych.

Wielu absolwentów pracuje w zakładach przemysłu spożywczego takich jak spółdzielnie mleczarskie czy zakłady mięsne; w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, na przykład w firmach cateringowych; w placówkach lecznictwa ambulatoryjnego, to znaczy w poradniach specjalistycznych gastrologicznych lub chorób metabolicznych  oraz w gabinetach dietetycznych; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na przykład w domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach; w organizacjach konsumenckich; w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny; w placówkach oświatowych, na przykład w przedszkolach, żłobkach czy szkołach. Absolwenci otwierają także własne działalności gospodarcze, np. gabinety psychodietetyczne czy restauracje.

Kierunek dietetyka oferuje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są także do promocji zdrowia i aktywnego trybu życia, a tym samym mogą współpracować z mediami wszelkiego rodzaju. Jeśli myślałeś o studiowaniu kierunku medycznego, dietetyka może być właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 15920 zł.

 

Dietetyka studia w Toruniu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Dietetyka studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu 

 

Dietetyka studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu
 
Dietetyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu 

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie dietetyki uchodzą za jedne z najpopularniejszych w dzisiejszych czasach. Nie może umknąć nam to, że wiele chorób, na które cierpimy, jest efektem nieprawidłowej diety i śmieciowego jedzenia, które spożywamy. Wykształceni specjaliści-dietetycy starają się zadbać o nasze zdrowie i przekazać nam odpowiednie zalecenia, które uchronią nas przed zagrożeniami zdrowotnymi. Kierunek dietetyka jest niezwykle zajmujący, ale nie jest idealny dla wszystkich. Nim podejmiesz decyzję o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy Twoją życiową misją jest promowanie zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się zdrowie oraz jedzenie, które na nie wpływa?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski czy język obcy nowożytny, musisz zdać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawkowym. Możesz wybrać matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, biologię, chemię, geografię lub informatykę. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze wysokimi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Fizycznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Toruniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu w zakresie dietetyki uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Kamila, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia. Właśnie dlatego dietetycy są potrzebni – by doradzić i pomóc w doborze diety, która wpłynie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i lepsze samopoczucie. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Toruń studia i stopnia

Dietetyka Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Toruń studia stacjonarne

Dietetyka Toruń studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia