Psychologia - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Psychologia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Psychologia w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku psychologia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Psychologia Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie psychologię możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP), Uniwersytecie Papiskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Psychologia jako nauka społeczna stara się poznać i zrozumieć ludzkie motywacje, uczucia oraz emocje, które kierują człowiekiem w jego życiu codziennym. Studenci tego kierunku zdobywają kompleksową wiedzę także z zakresu innych społecznych dziedzin jak np. socjologia czy zarządzanie humanistyczne. Uczestnicy zajęć (w zależności od wybranej specjalizacji) uczą się m.in.: diagnostyki psychologicznej, wdrażania odpowiedniej terapii czy zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, finansami i informacjami.
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ponad 4 tys. zgłoszeń - 21 osób na miejsce) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (27 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5200 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci psychologii mogą liczyć na zatrudnienie na takich stanowiskach jak np. psycholog, analityk pracy, psychoterapeuta, specjalista ds. HR. czy trener personalny. Studenci krakowskich uczelni mają szansę kształcić się w wybranej przez siebie specjalizacji, dzięki czemu mogą oni rozwijać swoje kompetencje w zakresie określonych aspektów współczesnej psychologii (m.in.: edukacyjnych, klinicznych, politycznych, sądowniczych, marketingowych czy przedsiębiorczych).

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia +

Wydział Filozoficzny UJ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dziennikarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Krakowie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na psychologię w Krakowie powinni porządnie zastanowić się nad tym, które przedmioty dodatkowe chcieliby oni zdawać podczas egzaminów maturalnych. Lista proponowanych przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji na ten kierunek jest imponująco długa.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Krakowie

 • Psychologia w Krakowie - uczelnie niepubliczne

  Studia na kierunku Psychologia w Krakowie możesz podjąć na trzech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. 

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie to jedna z najpopularniejszych prywatnych szkół wyższych, która kładzie spory nacisk na umiejętności praktyczne, jakie nabywane są przez studentów w trakcie studiów. W ofercie uczelni możemy znaleźć wiele popularnych kierunków studiów, dzięki którym absolwenci zdobywają wiele cennych umiejętności praktycznych. Absolwenci uczelni posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do pracy w zawodzie.

   

  Akademia Ignatianum w Krakowie

  Akademia Ignatianum w Krakowie to katolicka szkoła wyższa. Akademia Ignatianum kładzie nacisk na nabywanie umiejętności miękkich przez studentów, a także umiejętności praktycznych, które są niezwykle cenne na rynku. W ofercie uczelni można znaleźć kierunki pedagogiczne, a także filozoficzne. Na uczelni można podjąć studia w formie I lub II stopnia, a także jednolite magisterskie. Dodatkowo absolwenci mogą wybierać spośród bogatej oferty studiów podyplomowych. 

   

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to prywatna uczelnia wyższa w Krakowie. Szkoła wyższa kładzie szczególny nacisk na rozwijanie krytycznego i analitycznego myślenia, a także na umiejętność przetwarzania informacji. Istotnym elementem kształcenia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jest nabywanie kompetencji miękkich przez studentów. W ofercie uczelni możemy znaleźć najpopularniejsze kierunki studiów, a studenci mogą uzyskać tytuł licencjata lub magistra.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Uczelnie niepubliczne w Krakowie - kierunek psychologia

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

  Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Akademia Ignatianum w Krakowie

  Akademia Ignatianum w Krakowie

  Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne

  Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

  Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Krakowie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku psychologia oferują trzy krakowskie uczelnie publiczne (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz trzy uczelnie niepubliczne (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Akademia Ignatianum w Krakowie; Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie).

Ponadto psychologię jako specjalność na innym kierunku można studiować w ramach dziennikarstwa w Uniwersytecie Pedaogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatną naukę na psychologii w Krakowie można rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych w następujących uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na psychologii oferuje kilka szkół wyższych w Krakowie:

 • Krakowska Akdemia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

Dowiedz się więcej psychologia w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Krakowie

Niestacjonarna nauka na studiach na kierunku psychologia jest płatna we wszystkich uczelniach krakowskich, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3750 zł do 5800 zł. ceny - psychologia Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie studenci niestacjonarni za możliwość studiowania psychologii muszą płacić – bezpłatne studia na tym kierunku oferują jedynie uczelnie publiczne w ramach studiów stacjonarnych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Studenci psychologii na krakowskich uczelniach szkoleni są w zakresie niesienia pomocy innym m.in. w rozwoju osobistym i zawodowym. W trakcie nauki studenci poznają mechanizmy psychologiczne kierujące działalnością człowieka, a także przygotowują się do pracy z klientami, pracownikami firm i korporacji czy zespołami badawczymi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku psychologia w Krakowie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarni studenci bez problemu mogą rozwijać swoje zdolności w towarzystwie doświadczonych specjalistów oraz innych pasjonatów określonych dziedzin naukowych. Dzięki stacjonarnej nauce mogą oni uczestniczyć w życiu uczelnianym, dołączając m.in. do kół naukowych czy organizacji studenckich.

Studia stacjonarne na większości uczelni publicznych są darmowe – za prywatne studiowanie stacjonarne należy zazwyczaj zapłacić. Kandydaci na studia dzienne powinni uwzględnić to, że tryb ten może utrudnić lub uniemożliwić im pracę na pełnym etacie.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne to tryb skierowany do tych studentów, którym zależy na możliwości połączenia studiowania z pracą lub życiem prywatnym. Studenci niestacjonarni bez problemu będą mogli podjąć pracę na pełnym etacie lub rozwinąć własne zainteresowania. Kandydaci na studia niestacjonarne powinni umieć pracować indywidualnie.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

 

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii na krakowskich uczelniach poznają w toku nauczania najważniejsze aspekty współczesnej psychologii. Program, który składa się z kompleksowych przedmiotów poświęconych określonym zagadnieniom z zakresu psychologii oraz nauk jej pokrewnych, pozwalają przyszłym specjalistom zyskać gruntowną wiedzę niezbędną do prowadzenia działań mających na celu niesienie pomocy psychologicznej.

 

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Psychologia oferuje studentom możliwość rozwoju w kierunku określonych specjalizacji. Dzięki dokładnie opracowanemu programowi nauczania przyszli specjaliści mogą kształtować swoje kompetencje w związku z zastosowaniem psychologi w wielu dziedzinach zawodowych.

 

Studenci mogą wybierać spośród specjalizacji takich jak:

 • psychologia kliniczna;
 • psychologia sądowa;
 • psychologia organizacji reklamy;
 • psychologia kliniczna z neuropsychologią;
 • psychologia biznesu i zarządzania.

 

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci psychologii muszą być komunikatywni, otwarci i cierpliwi. W zawodzie psychologa niezbędne są takie cechy jak zdolność do empatii czy wrażliwość. Dobrze, by kandydaci na ten kierunek umiejętnie rozwiązywali konflikty o różnorodnym podłożu, a także byli kreatywni. Przyszli specjaliści powinni być bardzo odpowiedzialni i zorganizowani.

Studenci tego kierunku muszą być stanowczy i zdeterminowani. Psycholog powinien dobrze radzić sobie ze stresem i nie zrażać się porażkami. W tym zawodzie ważna jest odporność psychiczna oraz gotowość do działania w ciężkich warunkach. Główną motywacją psychologa powinna być chęć niesienia pomocy innym.


 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek psychologia w Krakowie:

 • komunikatywność, otwartość, cierpliwość
 • zdolność do empatii, wrażliwość
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • kreatywność
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • stanowczość, zdeterminowanie
 • elastyczność, odporność na stres
 • umiejętność akceptowania porażek
 • odporność psychiczna
 • chęć niesienia pomocy innym

 

Wiedza i umiejętności:

Uczestnicy zajęć na kierunku psychologia zdobywają wiedzę na temat m.in. emocji i motywacji, osobowości, zaburzeń czy psychopatologii. Studenci poznają nowoczesne technologie, a także badają ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie jednostki czy grupy. Absolwenci psychologii mają szeroką wiedzę psychologiczną połączoną z niektórymi naukami społecznymi (np.: socjologia, komunikacja społeczna, zarządzanie humanistyczne).

 

Wiedza

Psychologia pozwala studentom poznać motywacje człowieka, które nim kierują na wszelkich etapach jego życia. Uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę z zakresu różnorodnych nauk społecznych, humanistycznych, a nawet ekonomicznych – w trakcie nauki zgłębią zagadnienia poświęcone m.in.: socjologii, zarządzaniu, etyce, filozofii czy prawu. Przyszli specjaliści poznają także ścisłe aspekty psychologicznego rozwoju człowieka, w programie kierunku nie zabraknie ciekawostek biochemicznych i statystycznych.

Absolwenci psychologii rozumieją indywidualne różnice występujące między pacjentami oraz klientami, a także śledzą i stosują się do sprawdzonych trendów psychologicznych. Studenci tego kierunku poznają specjalistyczną terminologię stosowaną w profesjonalnym środowisku psychologicznym.

 

Wiedza, którą nabywają studenci psychologii:

 • znają motywacje człowieka
 • rozumieją podobieństwa i wpływy różnych nauk na kształtowanie się współczesnej psychologii
 • potrafią scharakteryzować poszczególne etapy i rodzaje rozwoju człowieka
 • znają biologiczne i chemiczne aspekty psychologii
 • rozumieją indywidualne różnice występujące między klientami/pacjentami
 • śledzą trendy w psychologii
 • posługują się specjalistyczną terminologią stosowaną w profesjonalnym środowisku


 

Umiejętności

Absolwenci psychologii posługują się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa. Studenci szkolą się w zakresie m.in. prowadzenia badań naukowych, pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych czy światopoglądowych. Ponadto uczestnicy zajęć przygotowują się do profesjonalnego udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych.

Wykształceni psychologowie zapobiegają i dokonują korekcji przejawów patologii społecznej, a także prowadzą profilaktykę i prewencję społeczną oraz resocjalizację w warunkach zinstytucjonalizowanych. Studenci uczą się samodzielnego diagnozowania i wdrażania podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz współpracowania w tym zakresie z innymi specjalistami.

 

Umiejętności, które nabywają studenci psychologii:

 • posługują się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej
 • prowadzą badania naukowe
 • skutecznie pracują w zespole i kierują nim
 • poprawnie formułują i wyrażają własne pogląd oraz idee
 • niosą profesjonalną pomoc psychologiczną w sytuacjach trudnych
 • zapobiegają i dokonują korekcji przejawów patologii społecznej
 • prowadzą profilaktykę i prewencję społeczną, a także resocjalizację
 • samodzielnie diagnozują i wdrażają podstawową terapię zaburzeń zachowania ludzkiego
 • prowadzą skuteczną współpracę z innymi specjalistami
Ile trwają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia w Krakowie trwają 5 lat.

Studenci przez 10 semestrów zdobywają specjalistyczną wiedzę oraz wyjątkowe zdolności, które umożliwią im późniejsze prowadzenie działań w zakresie niesienia profesjonalnej pomocy psychologicznej. W trakcie zajęć uczestnicy poznają metody i techniki stosowane we współczesnej psychologii, a także zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe w instytucjach związanych m.in. z diagnostyką zaburzeń psychicznych czy rozwojem osobistym.

Po tym czasie absolwenci mogą zawalczyć o tytuł magistra i rozpocząć aktywną działalność np. w specjalistycznych ośrodkach klinicznych, placówkach społecznych czy przedsiębiorstwach. Niektórzy absolwenci decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Psychologia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Krakowie?

Absolwenci psychologii posiadają kompetencje niezbędne do prowadzenia m.in. terapii czy diagnostyki psychologicznej. Wykształceni specjaliści mogą zdecydować się nie tylko na pracę z klientem, ale także prowadzenie prac badawczych. Kompleksowe przygotowanie pozwala absolwentom tego kierunku podjąć pracę w różnorodnych środowiskach zawodowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia:

 • poradnie psychologiczno-terapeutyczne
 • szkolnictwo
 • ochrona zdrowia
 • ośrodki penitencjarne
 • służby wojskowe i policyjne
 • firmy marketingowe
 • media

 

Dzięki uniwersalnym zdolnościom psychologowie cenieni są w wielu dyscyplinach przez wielu pracodawców. Zdolni absolwenci psychologii swoją karierę zawodową mogą związać nie tylko z psychologią kliniczną, ale również np.: społeczną, sportową, wychowawczą czy psychologią biznesu i rozwoju osobistego. Ponadto absolwenci psychologii mogą starać się o uprawnienia do prowadzenia poszczególnych rodzajów psychoterapii, a także wspierać pracę zespołów w różnych przedsiębiorstwach.

 

Przykładowe stanowiska dla absolwentów psychologii:

 • analityk pracy
 • psycholog
 • psycholog biznesu
 • psycholog sportowy
 • psychoonkolog
 • psychoterapeuta
 • specjalista ds. HR
 • trener personalny

 

Niektórzy psychologowie mogą otworzyć własną działalność gospodarczą lub aplikować na stanowisko kierownicze.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Krakowie?

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 120 miejsc (Wydział Filozoficzny UJ), 220 miejsc (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 75 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UPJP2, UP oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5200 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Psychologia studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Psychologia studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Psychologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie 
 
Psychologia studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie w ramach określonego limitu – w tym celu szkoły selekcjonują kandydatów na podstawie wyników uzyskanych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Krakowie:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie: 80
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny UJ): 120
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ): 220
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: 75

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne są bezpłatne w uczelniach publicznych, jednak za naukę w prywatnej szkole wyższej lub za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy zapłacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikacji wyników rekrutacji na poszczególne studia zależy od indywidualnej decyzji uczelni. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w systemie IRK lub ERK. W prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata, liczbie zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowanego przez kandydata miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez rekrutację, mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni w terminach ustalonych indywidualnie przez szkoły wyższe. Preferowana forma doręczenia kompletu może różnić się w zależności od uczelni – kandydaci najczęściej dostarczają dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej i elektronicznej).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można składać niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci zazwyczaj mają na to kilka dni – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia. Terminy, w których można doręczać pliki, są ustalane indywidualnie przez uczelnie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 21.07.2022 do 25.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny UJ) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Psychologii) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Studia psychologiczne to jeden z tych kierunków, który od wielu lat cieszy się wyjątkową popularnością. Jednak warto podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla wszystkich. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji warto, abyś odpowiedział sobie na kilka dodatkowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych – takich jak matematyka i biologia – nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy interesują cię aspekty związane z funkcjonowaniem ludzkiej psychiki?
 • Czy cechuje cię duża uważność i jesteś wrażliwy na problemy innych ludzi?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że być może studia na kierunku psychologia są stworzone właśnie dla ciebie.

 

Proces rekrutacji i studia

Jednak postawą twojego działania powinna być świetna orientacja w wymogach rekrutacyjnych, które obowiązują na uczelniach w Krakowie. Bowiem tylko jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego mogą sprawić, że zostaniesz przyjęty na wymarzone studia. Przedmioty rekrutacyjne można podzielić na ogół na kilka grup, które są różnie punktowane. Do przedmiotów punktowanych najwyżej zalicza się przede wszystkim język angielski oraz matematykę. W puli przedmiotów dodatkowych znajdują się: biologia, chemia lub historia. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że z powodzeniem dostaniesz się na studia na kierunku psychologia.

Jeżeli lubisz się uczyć i osiąganie dobrych wyników w nauce nie stanowi dla ciebie problemu, to warto, abyś rozważył wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą znacznie zwiększy twoje szanse na dostanie się na studia. W przypadku studiów psychologicznych warto rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy Biologicznej;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Języka Angielskiego;
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej.

 


Ostatnim etapem rekrutacji jest na ogół terminowe dostarczenie wszystkich dokumentów. Także, jeżeli twoje nazwisko zasili już listy osób przyjętych, to nie możesz spocząć na laurach. Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, tak by zachować swoje miejsce. Na ogół w pierwszej kolejności należy przynieść zdjęcia do legitymacji, świadectwo maturalne oraz skany dowodu osobistego. To pakiet podstawowych dokumentów, które pozwolą przygotować twój profil studenta.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Krakowie

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Czy warto iść na studia na kierunku psychologia w Krakowie?

W głowie każdego maturzysty pojawia się zawsze bardzo wiele wątpliwości. Osoby, które kończą szkołę średnią, muszą podjąć bowiem wyjątkowo ważne decyzje – to one będą mieć największy wpływ na ich życie zawodowe w przyszłości. Do tego dochodzi stres związany z egzaminami, presja wywierana ze strony nauczycieli i rodziców. Jaki kierunek wybrać? Co chcę robić w przyszłości? Jakie mam zainteresowania i pasje? Czy w ogóle warto iść na studia? Z większością tych pytań musi zmagać się każdy maturzysta. Najważniejsze, by podjąć jak najlepszą decyzję. Tylko jak to zrobić?

Zanim ostatecznie zdecydujesz, jak chciałbyś, by wyglądała twoja intelektualna i zawodowa przyszłość, musisz na spokojnie określić swoje priorytety. Świadomość zalet, jaki i słabości może być w tym przypadku niezwykle pomocna. Jeśli przykładowo matematyka nigdy nie była twoim ulubionym przedmiotem w szkole, to powinien być to dla ciebie wyraźny sygnał, że kierunki politechniczne tylko cię zniechęcą do dalszej nauki.

Podczas wyboru nie kieruj się także presją, którą nakładają a ciebie rodzice. To ty musisz sam zadecydować, czy kształcenie wyższe przyniesie dla ciebie wymierne efekty. Jednoznaczne stwierdzenie, że warto iść na studia, po prostu nie istnieje. Zalety studiowania można oczywiście mnożyć – poszerzasz wiedzę, rozwijasz kompetencje, przedłużasz młodość, zawiązujesz nowe znajomości. Czemu nie chcieć z tego skorzystać? Najważniejsze jest to, by kierunek, który wybierzesz, zgodny był z twoimi naturalnymi predyspozycjami, planami zawodowymi, zainteresowaniami.

Kierunki studiów takie jak psychologia znajdują się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich. Ich popularność jest tak duża, że każdego roku liczba osób chętnych zawsze przekracza liczbę przygotowanych miejsc. Być może i ty rozważałeś w swoich planach studia psychologiczne w Krakowie. To może być fascynująca przygoda intelektualna dla osób o refleksyjnej naturze, które zawsze fascynowała potęga ludzkiego umysłu i jego funkcjonowanie.

Jeśli uwielbiasz obserwować zatem ludzkie zachowania, analizujesz je i jednocześnie czujesz, że chciałbyś profesjonalną opieką otaczać osoby, które potrzebują psychologicznego wsparcia, to studia na tym kierunku będą dla ciebie stworzone. Możesz być pewien, że podczas ich trwania czeka cię wiele interesujących zajęć, dzięki którym zgłębisz meandry ludzkiej psychiki.

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Każdy maturzysta, który planuje iść na studia, zastanawia się, jaki zysk przyniesie mu wybrany kierunek studiów. Warto odpowiednio wcześnie uświadomić sobie własne priorytety i oczekiwania. Podążanie za nimi sprawi, że wybór ścieżki kształcenia wyższego okaże się banalnie prosty. Zastanów się, co dadzą ci studia na danym kierunku. Odpowiedz sobie na kilka elementarnych pytań – czy wybrane studia odzwierciedlają twoje zainteresowania? Czy czujesz, że dany kierunek będzie mieć pozytywny wpływ na twoje zatrudnienie w przyszłości? Ostateczny wybór kierunku podejmij po dogłębnej analizie tych czynników.

Jeśli kierunek studiów zgodny będzie z twoimi aspiracjami, nigdy nie będziesz mieć poczucia, że twój czas został zmarnowany. Kształcenie wyższe zapewnić ma ci bowiem wzmożony rozwój intelektualny, dzięki któremu poszerzysz wiedzę, kompetencje oraz horyzonty myślowe.

Studia na kierunku psychologia mają do zaoferowania bardzo dużo osobom, które wykażą się dużym zapałem do nauki oraz pasją. Ten profil kształcenia będzie bowiem idealny dla osób, które cechuje ogromny apetyt intelektualny. Pamiętaj, że czeka cię pięć intensywnych lat kształcenia na studiach jednolitych. W ich trakcie posiądziesz potężną wiedzę psychologiczną. Będziesz mógł ją wykorzystywać nie tylko podczas pracy zawodowej, lecz także w życiu codziennym. To zdobycze psychologii sprawiają bowiem, że łatwiej jest nam dbać o owocne relacje z innymi ludźmi.

Studia psychologiczne wpłyną także pozytywnie na kształcenie twoich kompetencji społecznych. Dzięki nim rozwiniesz swoją wrażliwość na ludzkie cierpienie, empatię, niezwykle ważną umiejętność niesienia konstruktywnej pomocy. Dzięki temu profilowi kształcenia zgłębisz tajniki funkcjonowania ludzkiej psychiki – to nie tylko jedna z najcenniejszych umiejętności zawodowych. Może mieć ona wymierny wpływ na większość twoich relacji w życiu prywatnym.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku psychologia w Krakowie?

Wybór idealnego kierunku studiów może niekiedy powodować zawroty głowy. Trzeba napisać wprost, że jest to bowiem jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu. To od niej zależy jak wyglądać będzie nasza zawodowa przyszłość. Do kwestii wyboru studiów powinniśmy podejść zatem w pełni profesjonalnie. Zła i zbyt pochopna decyzja może nieść ze sobą nieodwracalne i tragiczne w skutkach konsekwencje, a każdemu zależy przecież na wykształceniu i pracy, które przynosić będzie wyłącznie satysfakcję.

Pierwszym i zarazem najważniejszym krokiem na drodze do podjęcia decyzji jest uświadomienie sobie, że idealne kierunki studiów po prostu nie istnieją. Rzadko kiedy łączą one ze sobą wszechstronne zagadnienia z pogranicza nauk, nie zawsze też dostaniemy szansę rozwijania pasji z równoległą dbałością o przyszłe zatrudnienie. Na początku określ więc swoje priorytety. Co sprawia ci najwięcej satysfakcji? Czy uda ci się połączyć zainteresowania z planami zawodowymi? Oto najważniejsze pytania. Jeśli odpowiesz na nie szczerze, to rozczarowanie wybranym kierunkiem będzie mało prawdopodobne.

Pamiętaj także o tym, że studia psychologiczne – choć fascynujące – również mogą nie spełnić twoich wszystkich oczekiwań. Przede wszystkim weź pod uwagę, że ukończenie tego kierunku nie powinno być równoznaczne ze zrezygnowaniem z dalszego kształcenia. Zadbaj o nieustanny rozwój, uczestnicz w warsztatach, kursach i szkoleniach, dzięki którym nieustannie wzmacniać będziesz swoje kompetencje i wzbudzać będziesz szczere zaufanie wśród pacjentów. Weź pod uwagę, że to na tobie będzie ciążyć odpowiedzialność za ich kondycję psychiczną.

Z tym ostatnim zdaniem można powiązać kolejną „trudność” wykształcenia psychologicznego. Musisz mieć świadomość, że twoja praca może być obciążająca psychicznie także dla ciebie. Na swojej drodze spotykać będziesz ludzi, którym pomożesz odnaleźć psychiczną równowagę. Każdego dnia mierzyć się będziesz z ich życiowymi tragediami, chorobami, uzależnieniami, problemami. Pamiętaj, że kierunki studiów takie jak psychologia przygotowują cię do wykonywania zawodu, który wymaga ogromnego zaangażowania. Jeśli liczysz zatem na spokojną i stabilną pracę, to studia psychologiczne nie będą dla ciebie najlepszym wyborem.

Studia na kierunku psychologia Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie starają się zagwarantować swoim studentom takie warunki kształcenia, które atrakcyjne będą nie tylko pod kątem intelektualnym, lecz także organizacyjnym. Dziś całkowicie zmienił się status studiów zaocznych. Nikt już nie myśli o nich jak o studiach gorszej kategorii. Dają one bowiem bardzo dużo możliwości osobom, którym zależy na kształceniu wyższym.

Studia zaoczne (niestacjonarne) wybierane są na ogół przez tych studentów, którzy pragną rozwijać równolegle swoją karierę zawodową. Zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto pamiętać, że część materiału teoretycznego musi być opanowana przez studentów we własnym zakresie. Różnice programowe muszą zostać bowiem wyrównane. Pamiętaj także o tym, że jeśli wybierzesz studia zaoczne, to będziesz musiał liczyć się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Krakowie

 

 

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia w Krakowie?

Kierunek psychologia w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat, których wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze uczelni i może ulec zmianie w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach bogaty wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego. Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, ważne jest abyś przed procesem rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat. Te i wszystkie inne, istotne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Krakowie?

Studia na kierunku psychologia pozwalają na rozwój pasji i jednocześnie stanowią gwarancję stabilnego zatrudnienia.
 
Kasia, studentka piątego roku psychologii w Krakowie, mówi:
Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki, a dodatkowo praca z ludźmi sprawia mi bardzo dużo satysfakcji. Studia na tym kierunku były moim marzeniem!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Kraków studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Kraków studia stacjonarne

Psychologia Kraków studia niestacjonarne

Kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (1)

Lilka odpowiedz

Zaczynam od pazdziernika psycholgie na Apeironie, sadzac po tym ze uczelnia cieszy sie dobra reputacja to mam nadzieje ze nie bede zawiedziona :)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie