Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Finanse i Rachunkowość studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Finanse i rachunkowość Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Finanse i rachunkowość to popularny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie rzetelnego wykształcenia, obejmującego szczegółową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, w tym także mechanizmy finansowe, które działają na rynkach finansowych lub takie, które przejawiają się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych ekonomia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 1940 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach >
 
Praca po studiach
Bardzo wiele możliwości zatrudnienia sprawia, że studia finansowe są częstym wyborem kandydatów do dalszego kształcenia. Absolwenci zatrudniani są w charakterze księgowych, doradców podatkowych, analityków i doradców finansowych, pośredników finansowych, analityków giełdowych, specjalistów z zakresu ubezpieczeń. Pracują w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych i tym podobne.

czytaj dalej wszystko o Finanse i Rachunkowość - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach?

Przedmioty, które warto zdawać na maturze, jeśli ktoś zastanawia się nad kierunkiem finanse i rachunkowość, to zwłaszcza język obcy, matematyka, geografia historia, fizyka, informatyka lub WOS. Są to przedmioty uniwersalne, rozpatrywane w podobny sposób przez poszczególne uczelnie w Katowicach.

 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Warto zastanowić się także nad możliwością wzięcia udziału w olimpiadzie czy konkursie. Laureaci i finaliści nigdy na tym nie tracą. Pamiętaj także, że na każdym kierunku liczba osób jest ograniczona, dlatego zadbaj o jak najwyższe wyniki, najlepiej z przedmiotów rozszerzonych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE?

Kierunek Finanse i rachunkowość w Katowicach i Chorzowie umożliwi Ci zdobycie gruntownego wykształcenia, które obejmuje wiedzę odnoszącą się do współczesnych finansów i rachunkowości wraz z uwzględnieniem mechanizmów finansowych, które pojawiają się na rynkach finansowych, a także przejawiają się w funkcjonowaniu instytucji finansowych, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków biznesu i często mają charakter warsztatów, case studies, gier strategicznych. W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję rozwiązywać realne problemy oraz zdobędziesz praktyczne doświadczenie. Nauczysz się analizować przepisy prawne obowiązujące w przedsiębiorstwie, oceniać ryzyko inwestycyjne, rozliczać zobowiązania podatkowe, prowadzić księgi rachunkowe.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć na kierunku finanse i rachunkowość wygląda inaczej w zależności od wybranej uczelni. W trakcie realizowanych zajęć studenci mają szansę rozwijać umiejętności identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk i różnego typu procesów gospodarczych i finansowych. Uczą się rozwiązywać problemy w obszarze finansów i rachunkowości, a wykorzystują przy tym właściwe metody i narzędzia oraz nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne.

Dzięki zdobywanej wiedzy studenci mogą krytycznie oceniać treści z zakresu finansów i rachunkowości. Uczą się rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w obszarze finansów i rachunkowości. Wyrażają gotowość do pełnienia ról zawodowych, przestrzegając przy tym zasad etyki zawodowej.

 

W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka finansowa
 • finanse publiczne i rynki finansowe
 • ubezpieczenia
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość finansowa
 • mikroekonomia
 • podstawy prawa
 • podstawy finansów
 • rachunkowość
 • podstawy makroekonomii

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia w zakresie finansów i rachunkowości powinni wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi. Ważny jest analityczny umysł oraz umiejętność logicznego myślenia. Jest to kierunek dla osób, które chcą wykształcić się w zakresie analityki finansowej, rachunkowości i podatków, rachunkowości i rewizji finansowej, współczesnej bankowości.

Przyszli studenci nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką i informatyką. Powinni odznaczać się odpowiedzialnością i rzetelnością, które pozwolą wyeliminować wszelkie błędy pojawiające się w zakresie finansów i rachunkowości. Kandydaci powinni interesować się ekonomią oraz tym, co dzieje się na giełdzie.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studia w Katowicach i Chorzowie w zakresie finansów i rachunkowości umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę o strukturach i podmiotach, które są związane z finansami i rachunkowością, a także związaną z relacjami, które zachodzą pomiędzy strukturami i podmiotami finansów i rachunkowości w skali krajowej i międzynarodowe.

Będziesz miał/a okazję poznać metody i narzędzia, również techniki pozyskiwania i przetwarzania danych w obszarze finansów i rachunkowości, dzięki którym będziesz opisywać struktury i procesy w nich i między nimi zachodzące. Poznasz normy i reguły prawne, organizacyjne, moralne, etyczne, które organizują struktury i instytucje społeczne w obszarze finansów i rachunkowości. Poznasz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, które opierają się na wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Umiejętności

Studenci kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach i Chorzowie uczą się interpretować procesy i zjawiska ekonomiczne, polityczne i prawne w zakresie finansów i rachunkowości, w tym ich przyczyny, przebieg i konsekwencje. Potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizowania konkretnych zjawisk i procesów w obszarze finansów i rachunkowości.

Potrafią przewidzieć procesy i zjawiska ekonomiczne, polityczne i prawne, wykorzystują przy tym metody i narzędzia stosowane standardowo w finansach i rachunkowości. Umiejętnie stosują przepisy prawne z zakresu finansów i rachunkowości. Poprawnie analizują rozwiązania konkretnych problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz proponują konkretne rozstrzygnięcia. Potrafią posługiwać się narzędziami zarządzania finansami i oceniają sytuację w tym zakresie. Rozwijają umiejętności zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Studia w Katowicach i Chorzowie w zakresie finansów i rachunkowości pozwolą Ci zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności. Absolwenci zdają sobie sprawę z potrzeby nieustannego dokształcania się i samodoskonalenia. Potrafią współpracować w grupie, a także nią zarządzać. We właściwy sposób określają priorytety, które służą realizacji określonych zadań.

Absolwenci bardzo często uczestniczą w przygotowywaniu projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich. Dążą do poszerzania kompetencji, a także potrafią działać w sposób przedsiębiorczy. Biorą czynny udział w dyskusji nad wyborem adekwatnych narzędzi I kryteriów oceny decyzji finansowych. Odpowiadają za podejmowane decyzje, a także wyrażają opinie i sądy, świadomi społecznej roli, którą pełnią jako specjaliści do spraw finansów i rachunkowości.

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Katowicach na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. W zależności od poziomu kształcenia, propozycje specjalności mogą się trochę różnić.

Na stopniu drugim są one bardziej rozbudowane, a wybór jest większy. Oczywiście kończąc stopień pierwszy, możesz studia kontynuować na stopniu drugim, a tym samym dobrać kolejne specjalności. Studia te możesz również rozpocząć na stopniu drugim, uzyskując najpierw dyplom licencjata na innym kierunku.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego studia te proponuje jedynie w ramach pierwszego stopnia. Jednakże po uzyskaniu stopnia licencjata student ma możliwość kontynuowania kształcenia na stopniu II na kierunku zarządzanie na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw bądź innych pokrewnych.

Każda z uczelni przedstawia propozycje bardzo komfortowe dla kandydata i pozostawiają duże pole do manewru.

Finanse i rachunkowość w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE

Absolwenci finansów i rachunkowości są przygotowani do wyrażania krytycznej oceny wiedzy własnej oraz odbieranych treści z zakresu finansów i rachunkowości. Są gotowi do wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej. Potrafią myśleć i działać w przedsiębiorczy sposób.

Zatrudniani są w biurach rachunkowych, urzędach i izbach skarbowych, różnego rodzaju usługach, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż, w organizacjach pozarządowych, kontrolingu, instytucjach państwowych, doradztwie, podatkach, administracji biurowej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • instytucje finansowe
 • instytucje wspomagające funkcjonowanie systemu finansowego
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • biura podatkowe i rachunkowe
 • izby i urzędy skarbowe
 • nadzór finansowy
 • audyt i kontrola wewnętrzna
 • służba cywilna

 

Absolwenci finansów i rachunkowości mają bardzo wiele możliwości rozwoju. Piastowane przez nich stanowiska uzależnione są od realizowanej specjalizacji i ukończonych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • księgowy
 • analityk finansowy
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • pośrednik finansowy
 • analityk giełdowy
 • specjalista z zakresu ubezpieczeń
 • ekspert podatkowy
 • planista
 • ekspert ds. międzynarodowej sprawozdawczości finansowej

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość?

Absolwenci kierunku studiów Finanse i rachunkowość po ukończeniu studiów mogą podjąć swoją pierwszą zawodową pracę. Część zawodów jest uzależniona od ukończonej specjalności w trakcie studiów, co warto mieć na uwadze. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w licznych instytucjach związanych z finansami np. w bankach, urzędach, w administracji, działach kadr i płac, firmach ubezpieczeniowych oraz konsultingowych. Część z nich decyduje się także na otworzenie własnej działalności, do czego są również świetnie przygotowani. Do najczęściej wybieranych zawodów możemy zaliczyć m.in. księgową, specjalistę do spraw finansów, a także doradcę finansowego. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne wynagrodzenia?

 

Księgowa

Absolwenci Finansów i rachunkowości mogą podjąć zatrudnienie na stanowisku księgowej m.in. w kadrach, a także mogą prowadzić własną działalność oferującą usługi z tego zakresu. Księgowa odpowiada za prowadzenie finansów danej firmy lub przedsiębiorstwa. Zajmuje się wszystkimi niezbędnymi dokumentami, umowami oraz rozliczeniami, a także podatkami i pilnuje, aby wszystkie informacje były prawidłowe. Może również zajmować się rozliczeniami z Urzędem Skarbowym. Mediana zarobków księgowej wynosi około 4820 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca finansowy

Doradca finansowy odpowiada za kontakt z klientami i zajmuje się analizowaniem stanu finansowego klientów. Pracując w banku, przedstawia również ofertę i doradza najlepszą opcję kredytową dla klienta. Może również zajmować się analizą finansów większych przedsiębiorstw. Mediana zarobków doradcy finansowego wynosi około 4810 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw finansów

Specjalista do spraw finansów odpowiada za przeprowadzanie analiz finansowych podmiotów gospodarczych, a następnie na ich podstawie opracowuje nowe strategie finansowe dla poszczególnych firm. Mediana zarobków specjalisty do spraw finansów wynosi około 5000 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje 275 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE w Katowicach oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 1940 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach:

 

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyżach określa liczbę osób jaką mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów. Podobnie dzieje się w przypadku finansów i rachunkowości w Katowicach.

Jak dostać się na finanse i rachunkowość? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych kandydatów.

Aby zostać studentem kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, a następnie w terminie dostarczyć komplet dokumentów wraz ze zdjęciem.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 275

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne są płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny mogą różnić się w zależności od uczelni. Szkoły wyższe oferują również możliwość rozłożenia czesnego na raty. Zainteresowani kandydaci więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Ceny studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: 4600 zł
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: od 3075 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie: od 4650 zł
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej: od 1940 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek bez wątpienia oczekują na ogłoszenie wyników rekrutacji. Jak wygląda proces rekrutacji i kiedy można spodziewać się wyników?

Po złożeniu aplikacji w systemie rekrutacyjnym uczelni, kandydaci muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. Daty są ustalane przez poszczególne uczelnie i mogą się między sobą różnić. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na wybrany kierunek na katowickich uczelniach? Informację o zakwalifikowaniu się na finanse i rachunkowość w Katowicach, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK. Dodatkowo w systemie można sprawdzić uzyskaną liczbę punktów i zajęte miejsce w rankingu. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po znalezieniu się na liście przyszłych studentów finansów i rachunkowości w Katowicach osoby, które są zdecydowane na kierunek i uczelnię będą musiały dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Uczelnie ustalają indywidulanie sposób dostarczenia dokumentów przez kandydatów. Jednak najczęściej uczelnie decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydata. Jest również opcja dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to dokumenty w formie skanów). W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu. Więcej na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczuleni.

Kandydaci muszą pamiętać, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Warto pamiętać o tym, jak ważne jest dostarczanie dokumentów w ściśle określonym terminie. Niedopilnowanie daty może wiązać się nawet z wykreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Kandydaci po ogłoszeniu listy osób, które dostały się na dany kierunek zwykle mają około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem (takim jak do legitymacji czy dowodu). Przyszli studenci muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny nawet z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: od 14.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Krakowie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KATOWICACH I CHORZOWIE?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studiowanie finansów i rachunkowości, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku finanse i rachunkowość w Katowicach?

Kierunek finanse i rachunkowość w Katowicach wciąż jest kierunkiem obleganym. Wielu na nim pasjonatów.

Agnieszka, studentka drugiego roku studiów magisterskich, mówi z entuzjazmem:

Zawsze marzyłam o tym, by być księgową. Kocham faktury. Niejednokrotnie sądziłam, że się nie nadaję. Bywa trudno, ale ile potem radości, gdy robisz to, co naprawdę lubisz!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Kraków studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Kraków studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Kraków studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski