Logistyka - Katowice i Gliwice

Logistyka - Katowice i Gliwice

Logistyka - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach i Gliwicach

na kierunku Logistyka

Odkryj kierunek Logistyka w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Logistyka studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Jeśli myślałeś o zawodzie logistyka, powinieneś mieć rozwinięte umiejętności dobrego planowania, ponieważ jest to główne zadanie, które prowadzi do poprawnego procesu związanego z realizacją i kontrolowaniem przepływu surowców, produktów czy materiałów z punktu A do punktu B. Logistyk zajmuje się głównie planowaniem transportu i dba o to, by cały proces przebiegł bez zakłóceń. Niejednokrotnie jego obowiązki związane są także z obsługą klienta, przepływem informacji, kontrolowaniem zapasów, realizacją zamówień czy prognozowaniem popytu.
Osoby, które chciałyby w przyszłości zajmować się logistyką, powinny cechować się doskonałym zorganizowaniem, a także posiadać rozwinięte zdolności komunikacyjne również w zakresie języków obcych. Niezbędne będą także umiejętności kierownicze i kreatywne myślenie. Jeśli posiadasz te cechy, jest to kierunek idealny dla Ciebie!
 

Program studiów i gdzie studiować

Studia logistyczne w erze narastającej globalizacji są niezwykle popularną i atrakcyjną ofertą dla przyszłych kandydatów na studia. Bardzo interesująca jest także kwestia zarobków, które dla zawodu logistyka są niezwykle korzystne. Ze względu na to, że kierunek logistyka uchodzi na renomowany, wiele uczelni w Katowicach i Gliwicach przewiduje go w swojej ofercie. Logistykę studiować można na Uniwersytecie Ekonomicznym, Politechnice Śląskiej oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego. 
Ze względu na różnorodną specyfikę uczelni program kształcenia mogą się nieco różnić. Wśród najważniejszych przedmiotów z pewnością odnaleźć można prawo transportowe, ekonomię, marketing, zarządzanie, języki obce, statystykę, podstawy finansów czy podstawy logistyki i wiele innych. Studia logistyczne w Katowicach i Gliwicach kształcą najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.
 

Praca po studiach

Kierunek logistyka w Katowicach i Gliwicach zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy w różnych sektorach usług. Eksperci nieustannie są potrzebni, dlatego tak duże zapotrzebowanie na logistyków w dzisiejszych czasach.
Absolwenci studiów logistycznych znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką czy instytucjach administracji, w których wiedza logistyczna jest niezbędna. Gruntowna wiedza z zakresu działalności logistycznej, związanej na przykład ze środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, organizacją operacyjną działalności, a także podstawy nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania uatrakcyjnią pozycję kandydata w oczach przyszłych pracodawców. Możliwości jest bardzo wiele, ponieważ umiejętności logistyczne w XXI wieku są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zwłaszcza różnych gałęzi przemysłu i administracji.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Katowicach i Gliwicach?

     Kierunek logistyka w Katowicach i Gliwicach jest kierunkiem cieszącym się nieustannym zainteresowaniem ze strony przyszłych studentów. Z tego powodu na jedno miejsce jest zawsze wielu chętnych, dlatego warto jak najlepiej przygotować się do egzaminów maturalnych. Szczególnie cenione są pomyślne wyniki z egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym. W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się takie przedmioty jak na przykład: język obcy, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie. Nie zwlekaj! Już teraz rozpocznij przygotowania i zawalcz o swoją przyszłość.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Katowicach i Gliwicach?

     Studia logistyczne w Katowicach i Gliwicach można realizować zarówno dziennie, jak i zaocznie. Tryb stacjonarny to idealne rozwiązanie dla osób, które nastawione są na regularne spotkania i systematyczną naukę. Jeśli jednak myślisz o pracy i obawiasz się, że na studia zabraknie Ci czasu, warto rozważyć tryb niestacjonarny, podczas którego zajęcia odbywają się w weekend. Spotkania weekendowe uniemożliwiają zrealizowanie całego program kształcenia, dlatego wiąże się on z dodatkową pracą własną. Studia niestacjonarne są także odpłatne.
      
     Program studiów i przedmioty
     Program kształcenia może być zróżnicowany, ponieważ zróżnicowana jest także specyfika, którą wypracowują uczelnie w Katowicach i Gliwicach. Różnice dotyczą nie tylko przedmiotów, ale i oferowanych specjalności. Studenci mogą wykwalifikować się w różnych dziedzinach, na przykład w:
     • logistyce transport,
     • logistyce procesów magazynowych, 
     • usługach logistycznych.
     Utworzenie konkretnej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów, dlatego oferta ta może się zmieniać. Warto śledzić aktualności na stronach poszczególnych uczelni.
     Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się na przykład: matematyka, geografia społeczna i ekonomiczna, statystyka, podstawy logistyki, podstawy finansów, magazynowanie, kształtowanie relacji z klientami, marketing zakupów i wiele innych. Studia logistyczne kładą nacisk przede wszystkim na zajęcia praktyczne, ale gruntowna wiedza przekazywana jest także podczas wykładów.
     Wiedza z zakresu optymalizacji systemów logistycznych i systemów podejmowania decyzji, funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych, koncepcji zarządzania, a także teorii negocjacji, komunikacji i kierowania zespołami ludzkimi okazuje się dla przyszłych pracodawców bardzo cenna, a dla absolwentów jest niezbędna, by jak najlepiej odnaleźć się w zawodzie logistyka. Studenci zdobywają bądź rozwijają także umiejętności w zakresie projektowania i optymalizacji systemów i procesów logistycznych, zarządzania zespołem ludzi, a także zdolność rozwiązywania konfliktów. 
      
     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     LOGISTYKA KATOWICE STUDIA STACJONARNE

     LOGISTYKA KATOWICE STUDIA ZAOCZNE

      

     logistyka studia Katowice śląskie
      

     Ile trwają studia na kierunku logistyka w Katowicach i Gliwicach?

     Studia w Katowicach na kierunku logistyka można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień, zależnie od uczelni, może trwać sześć semestrów i kończyć się tytułem licencjata lub można go także realizować w trakcie siedmiu semestrów, które kończą się tytułem inżyniera. Stopień drugi trwa cztery semestry, a jego zwieńczeniem jest egzamin magisterski.
     Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia umożliwia podjęcie pracy w zawodzie już po pierwszym etapie studiów. Etap drugi stanowi dopełnienie podstawowej wiedzy zdobytej na stopniu pierwszym. Rozwinięcie umiejętności i uzupełnienie wiadomości w stopniu zaawansowanym zwiększa zakres wyspecjalizowania przyszłych studentów i umacnia ich pozycję na rynku pracy.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     LOGISTYKA KATOWICE STUDIA I STOPNIA

     LOGISTYKA KATOWICE STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Katowicach i Gliwicach?

     Zawód logistyka to bardzo odpowiedzialna, ale i interesująca praca. Nie każdy jednak ma predyspozycje do tego, by w tym kierunku się rozwijać. Nim zdecydujesz, że studia logistyczne w Katowicach i Gliwicach są właśnie dla Ciebie, odpowiedz sobie na kilka pytań:
     • Czy przedmioty ścisłe i nauka języków obcych nie sprawiają Ci problemu?
     • Czy jesteś osobą zorganizowaną i posiadasz umiejętności związane z planowaniem?
     • Czy masz predyspozycje przywódcze bądź kierownicze, a także otwarty umysł, który pomoże Ci rozwikłać problemy nie tylko logistyczne, ale także w kadrze pracowniczej?
      
     Proces rekrutacji i przedmioty
     Jeśli odpowiadasz twierdząco, być może to dobra ścieżka kariery, na której odnajdziesz się bez problemu. Pamiętaj jednak, że kierunki studiów w Łodzi takie jak logistyka są niezwykle prestiżowe, dlatego wzbudzają duże zainteresowanie wśród przyszłych kandydatów. By zapewnić sobie miejsce na liście osób zakwalifikowanych, przygotuj się jak najlepiej do egzaminów maturalnych, najlepiej z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę weź zwłaszcza:
     • matematykę,
     • geografię,
     • język obcy,
     • wiedzę o społeczeństwie,
     • informatykę,
     • fizykę,
     • chemię.
     Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci niejednokrotnie są zwolnieni ze zdawania konkretnych przedmiotów na maturze, zapewniając sobie tym samym najwyższe wyniki. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Geograficzną bądź Olimpiadę z języka obcego.
     Postępowanie rekrutacyjne przebiega podobnie na każdej uczelni. Po internetowej rejestracji i uzupełnieniu wymaganych danych osobowych oraz wyników maturalnych oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejsze są: podanie i oświadczenie, świadectwo dojrzałości, zdjęcia do legitymacji, zaświadczenia o osiągnięciach w konkursach lub olimpiadach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły rekrutacyjne znajdują się na stronie poszczególnych uczelni.

      

     logistyka studia Katowice śląskie

      

     Jaka praca po kierunku logistyka w Katowicach i Gliwicach?

     Możliwości pracy po studiach logistycznych w Katowicach i Gliwicach jest bardzo wiele. Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych i spedycyjno-transportowych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, przedsiębiorstwach komunalnych i instytucjach administracji, w przypadku zapotrzebowania na wiedzę logistyczną.
     Abiturienci pełnią bardzo różne stanowiska. Pracują na przykład jako specjaliści ds. spedycji, specjaliści ds. transport, specjaliści ds. procesów magazynowych, specjaliści ds. logistyki magazynowej, specjaliści ds. zakupów, a także jako koordynatorzy kierowców, kierownicy magazynów czy inżynierowie procesu.
     Wyspecjalizowani absolwenci odpowiadają za proces planowania, realizowania i kontrolowania poprawnego i efektywnego pod względem ekonomicznym przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych. Do ich zadań należy także odpowiednia komunikacja z klientem. Studenci po ukończeniu kierunku logistyka w Katowicach i Gliwicach zrządzają magazynami, zajmują się zaopatrzeniem, planowaniem produkcji i transportem. Zakres obowiązków uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa.
     Rynek pracy nieustannie czuje zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie logistyki, stąd przedstawia korzystne propozycje zatrudnienia w sektorze przemysłu i usług w firmach, przedsiębiorstwach czy korporacjach w kraju lub za granicą. Jeśli myślisz o karierze logistyka, rozpocznij przygotowania do egzaminu dojrzałości już dziś.
      

     Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Katowicach i Gliwicach?

     Kierunek logistyka w Katowicach i Gliwicach cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

     Dawid, student trzeciego roku studiów inżynierskich, wyznaje:

     Jest bardzo ciekawie. Mamy wiele zajęć praktycznych, które pomagają zrozumieć specyfikę zawodu logistyka. Dużo planujemy, uczymy się o transporcie i finansach. Mnie się bardzo podoba!

     KIERUNKI LOGISTYKA I TRANSPORT W KATOWICACH I GLIWICACH

     POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I GLIWICACH NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

     19 Uczelni w Katowicach i okolicach

     W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

      
      

     Komentarze (0)