Skandynawistyka studia - kierunek studiów

Wikingowie, zimna Północ, lodowce, fiordy, śnieg, zorza polarna, dzika natura, plemiona Saamów, biegun północny, imponujące góry - to przychodzi na myśl, gdy słyszymy hasło “Skandynawia”. Jaki obszar tak naprawdę nazywany jest i powinien być nazywany Skandynawią? Krótko mówiąc, jest to region północnej Europy. Jeżeli chodzi o konkretne państwa zawarte w tym haśle - jest to kwestia sporna, natomiast z całą pewnością możemy powiedzieć, że jest to Norwegia i Szwecja oraz Dania.

Do krajów skandynawskich jest również zaliczana Islandia, czasem Finlandia, ale w skrajnych interpretacjach również Łotwa, a nawet sama Litwa. Przyjmuje się jednak, że prawdziwą Skandynawią jest Półwysep Skandynawski. Jest to zatem tylko Norwegia i Szwecja, ale Dania brana jest również pod uwagę ze względu na wiele historycznych, kulturalnych i religijnych (mitologia nordycka) powiązań z tymi dwoma krajami. Języki tych krajów są z resztą bardzo do siebie zbliżone, tak więc istnieje możliwość, aby Norweg porozumiał się ze Szwedem mówiąc w swoim języku.

 

Dla kogo ten kierunek

Języki skandynawskie mają pochodzenie germańskie, jednak ich brzmienie jest bardzo melodyjne ze względu na wysoce rozwiniętą fonetykę tych języków. Jeśli zatem kultura skandynawska, historia oraz języki są w kręgu Twoich ścisłych zainteresowań oraz chciałbyś powiązać swoją przyszłość z jednym z krajów skandynawskich - kierunek studiów skandynawistyka powinien być dla Ciebie strzałem w dziesiątkę!

 

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku będziesz miał możliwość wybrania specjalizacji, w ramach której nauczysz się jednego z języków: norweskiego, szwedzkiego bądź duńskiego oraz podstaw drugiego nordyckiego języka. Są to studia filologiczne, więc musisz spodziewać się zajęć z takich przedmiotów jak językoznawstwo, historia danego kraju skandynawskiego, praktyczna nauka języka, gramatyka opisowa, kultura, literaturoznawstwo, historia literatury danego państwa. Co powinno być plusem tego kierunku - na studentów czekają możliwości wymiany zagranicznej na uczelnie w Szwecji, Norwegii, Danii oraz Finlandii - istnieje więc możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce! Oprócz tego można ją sprawdzić również na praktykach i stażach w firmach współpracujących z państwami Północy.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku skandynawistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SKANDYNAWISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Skandynawistyka stopień: (I)  (II)
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Skandynawistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE SKANDYNAWISTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 07.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
do 28.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2020
do 29.11.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SKANDYNAWISTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując skandynawistykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznej znajomości wybranego języka skandynawskiego
 • historii regionu północnego Europy
 • kultury i literatury wybranego kraju północnego
 • językoznawstwa
 • dialogu międzykulturowego

Jak wyglądają studia na kierunku skandynawistyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek skandynawistyka jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku skandynawistyka zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu historii, kultury oraz literatury krajów skandynawskich, takich jak Szwecja, Norwegia, Dania oraz Finlandia. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Terminologia specjalistyczna duńska - geografia i studia regionalne
 • Idee kultury krajów nordyckich
 • Komunikacja międzykulturowa w Skandynawii

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualna oferta specjalizacyjna znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku skandynawistyka, wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Zdecydowanie najwięcej czasu poświęcisz doskonaleniu swoich zdolności językowych i nauce wybranego języka skandynawskiego. Studenci poznają także zasady dokonywania tłumaczeń ustnych oraz pisemnych w obrębie dwóch języków, polskiego oraz norweskiego, szwedzkiego lub fińskiego. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka analizy i interpretacji wybranych tekstów z kanonu literatury skandynawskiej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SKANDYNAWISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

SKANDYNAWISTYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku skandynawistyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast na studia drugiego stopnia poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry, po ukończeniu których zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku skandynawistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SKANDYNAWISTYKA STUDIA I STOPNIA

SKANDYNAWISTYKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek skandynawistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku skandynawistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
64
II stopnia:
41
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek skandynawistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
127.80
II stopnia:
54.00
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku skandynawistyka

Absolwent kierunku skandynawistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • tłumacz
 • biurach tłumaczeń
 • ambasadach
 • placówkach kulturalnych
 • wydawnictwach
 • czasopismach

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU SKANDYNAWISTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SKANDYNAWISTYKA

Komentarze (0)