Prawo Internetu i ochrony informacji

Prawo Internetu i ochrony informacji

Dodaj do ulubionych

Prawo Internetu i ochrony informacji studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek prawo Internetu i ochrona informacji doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Nowoczesna propozycja kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezwykle cenne w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Nauczysz się przygotowywać umowy i inne dokumenty i akty, identyfikować przestępstwa i wykroczenia, których dokonuje się w Internecie, a także przeprowadzać analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Absolwenci zatrudniani są w administracji publicznej, podmiotach prywatnych, a także są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która skupi się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu informacji, a także ochronie danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością zawodową.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, które musisz zdać na poziomie podstawowym, warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces rekrutacyjny jest zmienny i zależy od trybu kształcenia. 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analiza danych i metody pomiarowe:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo internetu i ochrony informacji stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo internetu i ochrony informacji

Prawo Internetu i ochrony informacji - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo internetu i ochrony informacji

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI?

Studia prawnicze w zakresie prawa Internetu i ochrony informacji umożliwią Ci zdobycie umiejętności ułatwiających świadczenie usług na rzecz podmiotów, które są obecne w Internecie. Będziesz w stanie przygotować projekty i świadczyć usługi informatyczne dzięki znajomości reguł prawnych związanych z działalnością w świecie wirtualnym.

Solidne wykształcenie umożliwia wykonywanie nowoczesnych zawodów takich jak Inspektor Ochrony Danych, infobroker, prywatny detektyw. Program kształcenia opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane grono praktyków.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci prawa Internetu i ochrony informacji uczą się przygotowywać umowy i inne dokumenty oraz akty, które są niezbędne na przykład w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zdobywają wiedzę z zakresu poszczególnych założeń prawnych działalności gospodarczej odnoszącej się do usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym.

Nauczysz się identyfikować przestępstwa i wykroczenia, które są dokonywane w Internecie, a wykorzystasz przy tym nowoczesne narzędzia i rozwiązania technologiczne. Będziesz w stanie ustalić status prawny informacji i związanych z tym rygorów prawnych. Poznasz sposoby legalnego pozyskiwania, przetwarzania, archiwizowania i analizowania informacji o różnym znaczeniu i cechach. Nabędziesz umiejętność analizowania ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO INTERNETU I OCHRONA INFORMACJI?

Studia na kierunku Prawo Internetu i ochrona informacji trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO INTERNETU I OCHRONA INFORMACJI?

Po ukończeniu kształcenia na kierunku prawo Internetu i ochrona informacji możesz pracować w publicznych i prywatnych podmiotach, które świadczą usługi informatyczne i przygotowują programy, systemy, portale internetowe, a także pozyskują i przetwarzają informacje. Będziesz zajmować się obiegiem i zarządzaniem dokumentami, dzięki pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji, które tworzą bazy danych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Prawo Internetu i ochrona informacji:

 • organizacje i instytucje chroniące użytkowników przed przestępstwami i nieuczciwymi zachowaniami w Internecie
 • podmioty prywatne i publiczne, które prowadzą działalność komercyjną i publiczną w Internecie
 • własna działalność gospodarcza

Absolwenci mogą świadczyć usługi detektywistyczne i infobrokerskie, a także czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania danych osobowych tak, by zapewnić bezpieczeństwo.

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI

Komentarze (0)