Dodaj do ulubionych

BIG DATA ANALYTICS studia - kierunek studiów

Studia na kierunku big data analytics to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Big data analytics to studia prowadzone w języku angielskim – można dzięki nim zadbać o rozwój kompetencji lingwistycznych i wzbogacanie słownictwa branżowego. Studenci tego kierunku uczą się przede wszystkim, jak powinna wyglądać analiza dużych zbiorów danych oraz towarzyszące jej modelowanie układów złożonych. Studenci otrzymują interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza fizyki, matematyki i informatyki.

Po zakończeniu nauki na studiach big data analytics można ubiegać się o zatrudnienie w zespołach, które zajmują się analizą dużych zasobów danych. Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w sektorze IT czy w różnorodnych firmach działających w sektorze finansowym.

 

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku Big Data Analytics musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do tego, aby udokumentować znajomość języka angielskiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIG DATA ANALYTICS

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Big data analytics stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Big data analytics stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIG DATA ANALYTICS JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Master in big data science stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku master in big data science

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 06.07.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 01.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku big data analytics

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU BIG DATA ANALYTICS :

Czego nauczysz się na kierunku Big Data Analytics?
Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, zdobędziesz wiedzę z kilku obszarów składających się na szeroko pojęte zagadnienie analityki dużych zbiorów danych.
Jako że ta nowoczesna i przyszłościowa dziedzina, jaką jest analityka Big Data znajduje się na pograniczu kilku nauk dowiesz się więcej o modelowaniu układów złożonych, a także uzyskasz kompetencje z zakresu fizyki, informatyki i matematyki. Ponadto, nauczysz się pracować w zespołach badawczych, które zajmują się analizą Big Data.
Co więcej, zaznajomisz się z technologiami informatycznymi oraz algorytmami, wykorzystywanymi przy pracy ze zbiorami danych. Jako że zajęcia na kierunku Big data analytisc odbywają się w całości w języku angielskim, będziesz miał szansę rozwinąć swoje umiejętności językowe oraz nauczyć się specjalistycznej terminologii branżowej, która niewątpliwie zwiększy twoje szanse rozpoczęcia kariery międzynarodowej.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • umiejętność zbierania, przechowywania i analizowania danych
 • znajomość rynku finansowego
 • znajomość najnowszego oprogramowania informatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2+
 • znajomość specjalistycznego języka branżowego
 • znajomość języków programowania

Jak wyglądają studia na kierunku Big Data analytics?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek Big Data analytics jest obecnie dostępny jedynie w trybie stacjonarnym. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni wyższej.

 

Studia na kierunku Big Data analytics możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studenci, którzy aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie z obszaru nauk informatycznych i matematycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku Big Data analytics będziesz miał okazję uczęszczać na wiele ciekawych i rozwijających zajęć akademickich. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • Econometric modelling
 • Financial Mathematics
 • Project Management with Elements of Negotiation

 

W czasie studiów dowiesz się więcej na temat ekonomii i rachunkowości oraz poznasz specyfikę poszczególnych rynków finansowych. Ponadto, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i zaawansowanego systemu Big Data.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku Big Data analytics wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim, nauczysz się wykorzystywać narzędzia i technologie informatyczne do przetwarzanie dużych zbiorów danych. Ponadto, zdobędziesz zdolność programowania, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Studenci dowiedzą się także w jaki sposób analizować określone zjawiska finansowe i gospodarcze. Jako że zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim będziesz miał okazję rozwinąć kompetencje językowe i tym samym zwiększyć swoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Big Data Analytics to niezwykle przyszłościowe i interesujące studia, skierowane do wszystkich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z bardzo nowoczesnym i popularnym na całym świecie trendem, analizowania dużych danych.
Terminem Big Data określa się duże zbiory danych, które charakteryzuje różnorodność i szybkość przetwarzania.Tego typu technikę analityczną stosuje coraz więcej przedsiębiorstw na całym świecie, a firmy w Polsce i za granicą inwestują w nowoczesne rozwiązania i profesjonalnych analityków.
W związku z tendencją panującą na współczesnym rynku pracy powstają studia ukierunkowane na kształcenie specjalistów z tego obszaru. Big Data Analytics to interdyscyplinarny kierunek, łączący w sobie zagadnienia z pogranicza kilku dziedzin, dzięki czemu umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia i uzyskanie stabilnego i przyszłościowego zawodu.
 
5. Gdzie studiować Bid Data analytics

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Big Data analytics:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIG DATA ANALYTICS STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Big Data analytics trwają od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku Big Data analytics trwają półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku big data analytics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIG DATA ANALYTICS STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku big data analytics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek big data analytics na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
-
II stopnia:
49,26
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU BIG DATA ANALYTICS :

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu studiów na kierunku Big Data Analytics będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu analizowania i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz analizy ekonomicznej. Ponadto zaznajomisz się z najnowszym oprogramowaniem informatycznym i dowiesz się, na czym polega wizualizacja zbiorów Big Data.
Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów od analizowania dużych zbiorów danych. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł objąć stanowisko: menedżera analiz Big Data, architekta rozwiązań danych, analityka rynku biznesowego lub konsultanta biznesowego.
Zdobyte wykształcenie i znajomość nowoczesnego oprogramowania sprawi, że idealnie odnajdziesz się w branży IT. Co więcej, możesz rozpocząć karierę w działach finansowych firm, bankach, firmach brokerskich, administracji oraz w instytucjach naukowo-badawczych. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podyplomowych.
 
Absolwent kierunku Big Data analytics znajdzie zatrudnienie w:
 • dział IT
 • działy finansowe
 • banki
 • instytucje naukowo-badawcze
 • menedżera analiz Big Data
 • analityk Biznesowy
 • konsultant biznesowy

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU BIG DATA ANALYTICS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIG DATA ANALYTICS

Komentarze (0)