Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W Trójmieście pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim (UG), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Studia pedagogiczne w Trójmieście uchodzą za jedne z najbardziej obleganych. Studenci uczą się w samodzielny sposób przeprowadzać diagnozy, konstruować programy profilaktyczno-edukacyjne, a także dokonywać ewaluacji działań, które są podejmowane na rzecz osób w różnym wieku. Nabywają wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, która przygotowuje absolwentów do wspomagania rozwoju dziecka w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Trójmieście: animacja kultury z arteterapią, animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring, doradca i asystent rodziny, logopedia, opieka żłobkowa z pedagogiką montessori, opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny, pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym, pedagogika kulturalno-oświatowa.

Możesz być zatrudniony/a zarówno w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych, jak i w agencjach doradztwa personalnego, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach prowadzących działalność społeczną i profilaktyczną. Miejsc pracy jest bardzo wiele, ponieważ absolwenci mogą poszczycić się wszechstronnym wykształceniem. 
 
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku pedagogika w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 2800 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Gdańsku?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Odpowiada za nią konkurs świadectw, w którym brane są pod uwagę: język polski, język obcy, oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

 

 

 

Nie trzeba być specjalistą, by wiedzieć, że jesteśmy różni. Na całokształt istnienia i funkcjonowania każdej jednostki składają się jej wrodzone cechy i predyspozycje do pewnych myśli i stanów emocjonalnych, a także wszystkie przeżycia, jakich miała okazję doświadczyć w ciągu całego swojego egzystowania.

Nie trzeba być specjalistą, by zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele tych różnic występuje – nie istnieje przecież na świecie dwóch ludzi, posiadających dokładnie takie same cechy, przeżywających dokładnie to samo i identycznych pod jakimkolwiek innym względem.

Natomiast, specjalistą być trzeba, aby rozumieć na czym te różnice polegają, co niosą ze sobą i jakie wynikają z nich potrzeby. Człowiek jest jak skomplikowana układanka, bądź obraz; składa się z wielu części i kolorów, a jego interpretacją może zająć się wspomniany specjalista – w dziedzinie Pedagogiki.

Kierunek ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przyszłych studentów, chcących zgłębiać naturę człowieka i poprzez poznanie wielu technik pedagogicznych, mieć możliwość niesienia pomocy potrzebującym, którzy zmagają się z rozmaitymi problemami współczesnego świata.

 

Dowiedz się więcej

studia pedagogiczne w Gdańsku

studia pedagogiczne w Gdyni

pedagogika studia w Gdyni

pedagogika studia w Gdańsku

pedagogika studia w Gdyni

uczelnie w Trójmieście

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zakłada nabycie umiejętności diagnozowania różnych potrzeb, projektowania, ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz własnego rozwoju i tworzenia warsztatu pracy. To połączenie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, które stanowią fundament działania praktycznego. 

Kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to wiele dróg, którymi mogą podążać studenci. To wiele specjalności, w których mogą się rozwijać. To wreszcie wiele obszarów, którymi mogą się zająć w przyszłej pracy zawodowej, a więc dużo możliwości dopasowania szczegółowej siatki studiów do osobistych oczekiwań, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Czy wyobrażasz sobie na stanowisku pedagoga człowieka wszechstronnie wykształconego i świadomego specyfiki wykonywanego zawodu, jednak nieposiadającego grama empatii i współczucia, przez co unikanego przez swoich podopiecznych? Z pewnością nie. Dlatego powinieneś rozumieć, że przyszły kandydat na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie powinien wykazywać pewne cechy charakteru i osobowości.

Jesteś empatyczny i wyrozumiały względem każdego spotykanego na swojej drodze człowieka? W gronie znajomych uchodziłeś zwykle za głos rozsądku, a większość ludzi, nawet słabo ci znanych, od początku darzyła cię dużym zaufaniem, przez co stawałeś się powiernikiem ich problemów? Niestraszna ci praca z dziećmi, młodzieżą i ludźmi zdemoralizowanymi, pochodzącymi ze środowisk patologicznych?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z powyższych pytań może być doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Pedagogika w Trójmieście już w październiku, dlatego nie wahaj się dłużej i zgłoś swoją kandydaturę.

Pedagogikę, jak niektóre inne studia, można podjąć dwojako. Studia stacjonarne, będące wyborem przeważającej większości przyszłych studentów, stanowią doskonałą propozycję dla tych, którzy chcieliby zdobywać edukację w sposób ciągły i regularny, rozkładając ją równomiernie na pięć dni w tygodniu. Wybór ten wiąże się z koniecznością sprostania dość dużej konkurencji, progi punktowe są zwykle wyższe, niż w przypadku drugiej opcji.

Są nią studia niestacjonarne, zwane również zaocznymi. Charakter kształcenia w tym trybie będzie zawierał w sobie weekendowe zjazdy, mające miejsce co dwa bądź trzy tygodnie. Studenci będą uczestniczyć w kilkugodzinnych zajęciach i wykładach, celem przyswojenia skoncentrowanych treści kierunkowych. Ten swego rodzaju ukłon w stronę ludzi chcących pogodzić życie zawodowe lub inne zobowiązania życiowe z możliwością zdobywania wyższego wykształcenia będzie wiązał się z jednym przykrym warunkiem – opłatami semestralnymi. Jednak konkurencja do pokonania będzie znacznie niższa, a tym samym szanse na dostanie się wzrosną.

 

4. Program studiów i przedmioty

Dokładna siatka zajęć będzie niezależna od wyboru trybu studiów, jednak może się różnić w zależności od decyzji w kwestii uczelni wyższej, obranej za miejsce przyswajania niezbędnej wiedzy i umiejętności. Jako student Pedagogiki powinieneś przygotować się na obowiązek zgłębienia podstaw interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z obszaru nauk humanistycznych i ścisłych, które po upływie niedługiego czasu będziesz pogłębiał w ramach mniej ogólnej specjalności.

Wymagania na Pedagogikę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia. A znajdują się na niej między innymi:

 • historia wychowania w rodzinie,
 • etyka zawodu pedagoga,
 • patologie społeczne,
 • socjologia wychowania,
 • komunikacja w edukacji,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • interwencja kryzysowa.

 

Początek przygody ze studiami to poznanie założeń teoretycznych, będących filarem pod rozwój całej nauki. W związku z tym na wykładach poznasz podstawy filozofii oraz historii współczesnej pedagogiki, co pozwoli ci zrozumieć ideę tego kierunku.

Gruntowne zgłębianie Pedagogiki nie mogłoby się obyć bez przyswojenia dość szerokiej wiedzy psychologicznej – aby móc zrozumieć trudną sytuację ludzi i pomóc im w odpowiedni sposób z uporaniem sobie z wszelkimi problemami.

Jeśli dotrwasz do dalszych etapów nauki na Pedagogice, zmierzysz się z koniecznością dokonania wyboru w kwestii bardziej szczegółowego kształcenia. A wybór nie będzie łatwy. Jako student będziesz mógł zgłębiać:

 • Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną
 • Pedagogikę resocjalizacyjną
 • Resocjalizację z socjoterapią
 • Doradztwo zawodowe i personalne
Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie można podzielić na jednolite magisterskie oraz takie, których dwa komplementarne etapy dzielą tok nauki na dwie części. Pedagogika należy do tego drugiego, znacznie częściej występującego, przypadku.

Co to oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez każdego absolwenta dyplomu licencjata.

Studia drugiego stopnia na Pedagogice to konieczność poświęcenia dodatkowego czasu w wymiarze dwóch lat, a ich ukończenie zagwarantuje uzyskanie dyplomu magistra oraz zwiększenie atrakcyjności w oczach przyszłych pracodawców.

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zgodną z kierunkiem kształcenia, a więc bardzo rozległą tematycznie i potrzebną społeczeństwu.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • kuratorskich zespołach służby sądowej,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • placówkach świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pedagogika?

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika absolwenci najczęściej decydują się na podjęcie pracy w przedszkolach lub żłobkach. Niektórzy z nich szukają pracy w firmach szkoleniowych, domach kultury jako animatorzy, ośrodkach resocjalizacyjnych lub domach opieki. Część absolwentów decyduje się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej jak np. prywatne przedszkole lub żłobek, gdzie w obecnych czasach ciężko o w nich o miejsce dla najmłodszych. Jednak do najczęściej obejmowanych stanowisk przez absolwentów Pedagogiki możemy zaliczyć m.in. przedszkolankę, pedagoga lub specjalistę do spraw resocjalizacji. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki na tych stanowiskach?

 

Przedszkolanka

Przedszkolanka jest niezwykle odpowiedzialnym zawodem, ponieważ rodzice powierzają im swoje dzieci. Czym zajmuje się przedszkolanka? Odpowiada ona za opiekę nad grupą dzieci, w tym za organizowanie im zabaw. Przedszkolanka pilnuje również, aby dzieci zjadły posiłek oraz pór na drzemki, które są niezwykle istotne u małych dzieci. Mediana zarobków przedszkolanki wynosi 3190 zł brutto miesięcznie.

 

Pedagog

Pedagodzy mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub w domach dziecka. Odpowiadają oni za pracę z młodzieżą oraz przeprowadzanie z nimi rozmów, które mają na celu ustalenie powstałego problemu. Pedagodzy pomagają również w rozwiązywaniu tych problemów, a także konfliktów np. pomiędzy uczniami lub na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. Mediana zarobków pedagoga wynosi około 3760 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw resocjalizacji

Specjalista do spraw resocjalizacji może podjąć zatrudnienie m.in. w ośrodkach wychowawczych lub resocjalizacyjnych. Czym się on zajmuje? Odpowiada on za kuratelę nad młodzieżą i ich zachowaniem, najczęściej sprawdza, czy nie są popełniane kolejne wykroczenia lub, czy pojawia się postęp w zachowaniu nastolatka, lub dziecka. Mediana zarobków specjalisty do spraw resocjalizacji wynosi około 6500 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Ateneum- Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdansku oraz Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferują bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, AMW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 2800 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Pedagogika i zrobisz to z pewną dozą niepewności i wynikającej z niej nieuważności, powinieneś sprawdzić kilka informacji, ściśle związanych z procedurami rekrutacyjnymi.

Przedmioty, które są wiodące dla studiów na kierunku Pedagogika już znasz. Powinieneś wiedzieć również, że niemal każdego roku uczelnie oferujące możliwość podjęcia studiów na opisywanym kierunku przechodzą oblężenie – kandydatów na studia pedagogiczne jest niejednokrotnie niemal dwa razy więcej niż zagwarantowanych przez wydział miejsc.

Dlatego podejście do nauki na poważnie i rozpoczęcie jej odpowiednio wcześnie z pewnością zwiększy twoje szanse na zasilenie grona tego interdyscyplinarnego kierunku i pozwoli na rozwój zainteresowań w wybranym przez siebie zakresie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zapewnić sobie szansę na wkroczenie na ścieżkę odpowiedzialnego i wymagającego zawodu pedagoga, będzie zgłoszenie swojej kandydatury na wybraną przez siebie uczelnię w Trójmieście za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza.

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zwykle stawiają na prostotę przekazu, dlatego przejście przez powyższy proces nie powinno przysporzyć najmniejszych problemów. W skrócie – staniesz przed zadaniem wpisania uzyskanych na maturze wyników procentowych lub ocen z poprzedniego etapu edukacji, system automatycznie przeliczy twoje osiągnięcia na punkty i na ich podstawie wyłonieni zostaną najlepsi kandydaci.

 

Potrzebne dokumenty

Jeśli udało ci się zostać szczęśliwcem, którego nazwisko dumnie widnieje na liście przyjętych na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, to aby utrzymać swoją pozycję i móc rozpocząć wybrany dział edukacji już w październiku, będziesz musiał skompletować kilka niezbędnych dokumentów.

Fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – w zależności od stopnia studiów, na które się ubiegasz, oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny to dokumenty, których będziesz potrzebował do finalizacji całej procedury rekrutacyjnej.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. To kluczowa, zaraz po decyzji odnośnie kierunku studiów, decyzja. By pomóc kandydatom w podjęciu tego ważnego wyboru, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Michalina, studentka drugiego roku Pedagogiki w Trójmieście, mówi:

„Pedagog to brzmi dumnie. Chcę wykonywać szlachetną pracę, pomagać ludziom, wspierać ich działania, motywować. Ale żeby to robić, trzeba wiedzieć jak. Dlatego studiuję Pedagogikę w Trójmieście. Tutaj poznam swój przyszły zawód od każdej strony, dzięki czemu będę mogła wykonywać go z pełną świadomością i należytym oddaniem.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki pedagogiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia