Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Pokaż więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku kosmetologia

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu

E-commerce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku e-commerce

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Zarządzanie w Poznaniu - uczelnie niepubliczne


Studia na kierunku lub specjalności Zarządzanie w Poznaniu możesz podjąć na sześciu niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: 

 

Zarządzanie studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu 

Zarządzanie studia w Poznaniu - ceny 2023/2024

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu – 4200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 5900 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 5300 zł
 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu – od 7538 zł
 • Wyższa Szkoła Logistyki – od 7100 zł
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – od 6400 zł

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to niepubliczna szkoła wyższa, która ma w swojej zróżnicowanej ofercie wiele kierunków studiów, które łączą się zagadnieniami z szeroko pojętego biznesu. To, co wyróżnia Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, to nowoczesny program studiów oraz doświadczona kadra pedagogiczna, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. Absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu posiadają wiele cennych umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu to jedna z niepublicznych szkół wyższych, która przede wszystkim kładzie nacisk na zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa. W ofercie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu możemy znaleźć wiele kierunków studiów, które poza zagadnieniami militarnymi, przekazują wiedzę m.in. z zakresu nauk społecznych oraz biznesu. Absolwenci Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu są świetnie przygotowani do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

 

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki to prywatna szkoła wyższa, która jest pierwszą uczelnią logistyczną w kraju. W jej ofercie możemy znaleźć wiele kierunków studiów, które przekazują studentom niezbędną wiedzę, która jest wymagana na rynku pracy. Innowacyjny program studiów opiera się na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, a zarazem umiejętności praktycznych, dzięki czemu absolwenci Wyższej Szkoły Logistyki są świetnie przygotowani do wkroczenia na rynek pracy.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu to jedna z prywatnych uczelni wyższych, która ma w swojej ofercie najpopularniejsze kierunki studiów, które dotyczą wielu zagadnień z pogranicza biznesu. Studenci w trakcie zajęć zdobywają cenną wiedzę teoretyczną, praktyczną, a także z zakresu nauk społecznych, które pomagają im w późniejszym odnalezieniu się na współczesnym rynku. W ofercie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu można znaleźć studia I oraz II stopnia, jednolite magisterskie, a także studia podyplomowe.

 

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu to niepubliczna uczelnia wyższa, która wychodzi naprzeciw wymaganiom studentów oraz współczesnego rynku pracy. Collegium Da Vinci w Poznaniu stawia głównie na rozwijanie umiejętności praktycznych, które obecnie są niezwykle cenne dla pracodawców. To, co wyróżnia Collegium Da Vinci w Poznaniu to z pewnością nowoczesny program studiów, a także nowoczesne i indywidualne podejście do studenta, które również jest niezwykle ważne na tym etapie kształcenia.

 

 

25.03.2024

Zarządzanie studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Zarządzanie w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 81 różnych specjalności. Studia można podjąć na 7 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Poznaniu w 2024 r. zaczynają się od 4200 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UEP wyniósł 229 punktów.

Zarządzanie - Poznań
Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu rozpocznie się 16 stycznia 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Zarządzanie Poznań - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować zarządzanie w Poznaniu

W Poznaniu zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 6 uczelniach publicznychAkademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje bezpłatne studia stacjonarne. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE oraz uczelniach publicznych. Ceny wahają się od 4200 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek zarządzanie - uczelnie w Poznaniu

Sprawdź

Jakie wymagania na kierunek zarządzanie w Poznaniu

W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka. zarządzanie poznań - przedmioty maturalne.

 

Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek zarządzanie w roku 2024/2025 powinni przystąpić do trzech przedmiotów maturalnych: języka obcego nowożytnego, matematyki oraz geografii albo historii, albo informatyki. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na zarządzanie w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Studia na zarządzaniu dostarczają studentom zaawansowanej wiedzy na temat potencjału międzynarodowych rynków oraz funkcjonowania firm zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku nabędą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. prawo finansowe, podstawy marketingu i kultura organizacyjna. Absolwenci zarządzania posiadają również wiedzę dotyczącą technik kreowania marki produktu.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się na stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnych rodzajach przedsiębiorstwach. Absolwenci są przygotowani do pracy w zawodzie menedżera, prezesa, doradcy finansowego czy specjalisty ds. PR. Ponadto mogą oni szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i doradztwem, marketingiem, bankowością i finansami, a także w jednostkach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Zarządzanie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie to kierunek interdyscyplinarny, który pozwala studentom zdobyć kompetencje z zakresu m.in. nauk społecznych, ekonomicznych, logistycznych czy marketingowych. Uczestnicy zajęć uczą się tego, jak np. zarządzać zasobami ludzkimi, projektami, jakością czy informacjami, a także jak przeprowadzać poprawne badania marketingowe.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

Absolwentów zarządzania charakteryzują wyjątkowe zdolności przywódcze i komunikacyjne. W trakcie zajęć praktycznych uczestniczy szkolą się w zakresie m.in.: prezentowania i kreowania marki, nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych czy prowadzenia działań doradczych.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek studiów "Zarządzanie" to dziedzina nauki i sztuki, która skupia się na doskonaleniu umiejętności związanych np. z zarządzaniem organizacjami, zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem, operacjami oraz strategią biznesową. Program studiów na kierunku zarządzanie zazwyczaj obejmuje następujące aspekty: nauka podstawowych zasad i teorii zarządzania, takich jak np. organizacja, planowanie, kontrola, podejmowanie decyzji, przywództwo oraz zarządzanie zmianami, a także poznanie różnych funkcji zarządzania, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem, operacjami oraz strategią biznesową.

Studenci zarządzania zdobywają m.in. umiejętność analizowania rynku, konkurencji, trendów, wskaźników ekonomicznych oraz danych finansowych, w celu podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych oraz zdolność do efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji, negocjowania, rozwiązywania konfliktów oraz budowania relacji interpersonalnych. Charakterystyczne dla tego kierunku są m.in.: nauka planowania, organizowania, wdrażania i monitorowania projektów, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, a także zrozumienie zasad etyki i odpowiedzialnego zarządzania biznesem, uwzględniającego aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szerokie spektrum możliwości zawodowych, takich jak np.: kierownictwo i zarządzanie w firmach, konsulting, praca w sektorze publicznym, praca w organizacjach międzynarodowych czy własna działalność gospodarcza. Osoby te mogą pełnić funkcje zarządzania na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej, zarządzać zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem, operacjami czy projektami, a także m.in. pracować jako konsultanci ds. zarządzania, doradcy biznesowi czy analitycy rynku. Absolwenci zarządzania mogą pracować np. w administracji publicznej, zarządzać projektami publicznymi, czy w sektorze non-profit. Mogą również pracować w organizacjach międzynarodowych, zarządzając projektami o zasięgu globalnym.

Polecane

 

Jakie są specjalności na zarządzaniu w Poznaniu

Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Po jakim profilu na kierunek zarządzanie w Poznaniu

Zarządzanie to dziedzina obejmująca wiele odległych od siebie dziedzin. Studia te otwarte są zarówno na humanistów, jak i osoby o umyśle ścisłym. Ze względu na to, że studia mogą korzystać z dorobku takich dziedzin jak ekonomia, prawo, czy logistyka, to szybciej zaadaptują się tam absolwenci szkół, które specjalizowały się w tych dziedzinach.

Najlepsze podwaliny pod studia z zarządzania mogą przygotować technika ekonomiczne, logistyczne oraz szkoły średnie z klasami prawniczymi. Studia te to także matematyka oraz umiejętności komunikacyjne, co sprawia, że bez problemu odnajdą się na nich także osoby po klasach humanistycznych czy matematyczno-fizycznych.

Sprawdź

 

Czy studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu są trudne

Zarządzanie to niełatwa sztuka. Żeby być w tym ekspertem trzeba zdobyć szeroką wiedzę z zakresu wielu dziedzin takich jak ekonomia, marketing czy prawo. To sprawia, że kierunek tem może stawiać wymagania swoim studentom. Aby odnaleźć się na zarządzaniu, warto mieć chłonny umysł, który pozwoli na zapamiętywanie różnych rodzajów wiedzy.

Istotą zarządzania jest współpraca z ludźmi, dlatego studia te pozwolą rozwinąć twoje kompetencje negocjacyjne i komunikacyjne. To wiąże się z zajęciami poświęconymi praktyce, a to sprawia, że kierunek ten jest przeznaczony dla zwolenników takiej metody nauki.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na zarządzaniu w Poznaniu

Statystyka, prawo, finanse, rachunkowość finansowa czy podstawy zarządzania. To jedne z wielu przedmiotów, które spotakać można w trakcie studiów z zarządzania. Każde z nich mogą okazać się wymagające, ale wszystko zależy od zainteresowań studenta. To dlatego, że materiał jest bardzo różnorodny.

Dziedziną, której poświeconych jest wiele godzin nauki i często wiąże się z trudnościami jest matematyka. Z jej elementów studenci zarządzania będą korzystać podczas całego toku studiów. Ze względu na specjalistyczny charakter zajęć, wyzwaniem mogą być także wszelkie zajęcia poświecone zarządzaniu np. operatywnemu, projektami, czy zasobami ludzkimi.

 

Czy studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu to studia z przyszłością

Osoby potrafiące zarządzać to trzon każdej dobrze funkcjonującej firmy. To sprawia, że ukończenie studiów z zarządzania, daje bardzo duże możliwości zatrudnienia. Co najważniejsze, absolwenci tego kierunku nie są związani z jedną dziedziną życia. Umiejętności zdobyte na studiach zapewniają im kompetencje do zarządzania w wielu branżach.

Absolwenci zarządzania mają wiedzę ekonomiczną oraz logistyczną, orientują się w podstawach prawa oraz mają bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Uniwerstalne zdolności mogą stanowić także bardzo dobrą bazę do rozwijania kompetencji w innych dziedzinach takich jak marketing czy ekonomia.

Sprawdź

 

Jak trudno się dostać na studia na zarządzanie w Poznaniu

Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków na polskich uczelniach. Nie inaczej jest w Poznaniu, gdzie studia te są najczęściej wybierane na Uniwersytecie Ekonomicznym. To sprawia, że idąc na zarządzanie należy spodziewać się wysokich wymagań rekrutacyjnych. Aby z powodzeniem przebrnąć przez proces rekrutacji, warto w przygotowaniach do matury szczególnie przyłożyć się do języka obcego, matematyki oraz przedmiotu dodatkowego (historia, geografia, informatyka).

Bardzo dobry wynik z tych przedmiotów da ci pewne miejsce na studiach z zarządzania. Nieco łatwiejszą drogę na ten kierunek mogą mieć absolwenci szkół średnich, którzy posiadają tytuł technika ekonomisty, technika administracji, bądź technika rachunkowości. Wyniki z tych egzaminów mogą być liczone zamiast przedmiotu dodatkowego.

Sprawdź

 

Czy na studiach na kierunku zarządzanie w Poznaniu jest matematyka

Zarządzanie to studia, na których matematyka obecna jest niemal na każdym przedmiocie. To dlatego, że znaczną część siatki przedmiotów zajmują zajęcia poświęcone ekonomii. Liczenie jest niezbędnę w analizie finansowej, rachunkowości, makroekonomii, mikroekonomii czy statystyce.

Kandydaci wybierający studia na zarządzaniu muszą być przygotowani także na zajęcia poświęcone samej królowej nauk. Wykłady i ćwiczenia z matematyki, które kończą się egzaminem spotkać można już na pierwszym semestrze. Poziom matematyki na studiach z zarządzania nie jest jednak tak wymagający, jak na kierunkach inżynierskich.

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Zarządzanie to kierunek dostarczający wiedzy z wielu obszarów, a zatem przeznaczony jest dla osób o różnych zainteresowaniach i planach na zawodową przyszłość. Ponadto, Zarządzanie jest kierunkiem, który reaguje na zmiany występujące w rzeczywistości biznesowej, czyli zmienia i modyfikuje swoje programy tak, aby przekazywać studentom aktualną wiedzę i prowadzić ich przez przestrzeń najnowszych trendów.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Zarządzanie studia podyplomowe w Poznaniu

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź:

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu trwają 3 lata (studia licencjackie) lub 2 lata (studia magisterskie).

Sprawdź

 

Zarządzanie w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata licencjat / magister

Jaka praca po zarządzaniu

Zarządzanie to kierunek studiów skierowany do tych osób, które zainteresowane są m.in. szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami kierowania, edukacją, koordynowaniem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, menadżerstwem czy kapitałem ludzkim. Studenci zarządzania zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych nauk ekonomicznych i społecznych – uczą się poprawnej komunikacji i poznają najskuteczniejsze metody i techniki zarządzania np. zasobami ludzkimi, informacjami czy przedsiębiorstwem.

Absolwenci zarządzania, w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej, charakteryzują się kompetencjami interdyscyplinarnymi. Specjaliści tej dziedziny doskonale odnajdują się w zawodach związanych nie tylko z zarządzaniem, ale także m.in.: ekonomią, finansami, rynkiem gospodarczym, administracją czy prawem. Absolwenci zarządzania przygotowani są zarówno do pełnienia funkcji menadżera średniego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pełnienia usług doradczych.

Czytaj dalej praca po zarządzaniu

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po zarządzaniu w Poznaniu

Absolwenci zarządzania posiadają umiejętności, które są bardzo cenione na rynku pracy. Przede wszystkim swoją przyszłość mogą wiązać z pracą na stanowiskach menedżerskich i zarządczych. To dzięki bardzo dobrze rozwiniętym kompetencjom komunikacyjnym i umiejętnościom organizacyjnym.

Specjaliści z zarządzania poszukiwani są zarówno w dużych firmach, korporacjach, organizacjach i fundacjach, a także w małych przedsiębiorstwach. Z tym wykształceniem można pracować jako HR business partnerzy, specjaliści ds. marketingu, project developerzy. Mają też wszelkie kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie to specjaliści o wysokich kompetencjach, którzy wiedzą jak poruszać się po przestrzeni nowoczesnego biznesu oraz zarządzać współczesnymi organizacjami. Ich atutem jest zarówno szeroka wiedza, jak i liczne umiejętności praktyczne, które znajdują zastosowanie w wielu branżach i które pozwalają im pracować na rozmaitych stanowiskach, od menedżera projektu po pośrednika na rynku nieruchomości. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista do spraw jakości – 4930 złotych
 • specjalista do spraw marketingu – 4800 złotych
 • pośrednik na rynku nieruchomości – 8000 złotych
 • team leader – 9500 złotych
 • project manager – 7500 złotych

Jak wygląda rekrutacja na zarządzanie

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 33,5 tys. kandydatów (o 2790 mniej niż rok wcześniej).

Zarządzanie - rekrutacja na uczelniach w Poznaniu

sprawdź rekrutacja na studia w Poznaniu

 

Ile osób na miejsce na zarządzanie w Poznaniu

Zarządzanie w Poznaniu należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Poznaniu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu aplikowało 929 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 4 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na zarządzanie w Poznaniu

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych.

W przypadku studiów na kierunku zarządzanie, podczas rekrutacji uwzględniane są wyniki egzaminu z trzech przedmiotów. Na pierwszym miejscu brane pod uwagę są wyniki z geografii, historii lub informatyki. Obowiązkowym przedmiotem podczas rekrutacji jest także matematyka oraz język obcy nowożytny.

 

Jakie progi na zarządzanie w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 229 punktów.

czytaj dalej: 

 

Limity miejsc

Liczba miejsca na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a rekrutacja na nie odbywa się w ramach limitu miejsc. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji umieszczane są w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji list rankingowych na poszczególne kierunki studiów ustalany jest indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci mogą poznać liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także ostateczną decyzję szkoły wyższej o przyjęciu lub odrzuceniu jego aplikacji.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia w Poznaniu mogą liczyć na wiele ofert kształcenia. Zarządzanie to kierunek niezwykle popularny, a jego popularność przekłada się na rosnącą liczbę propozycji edukacyjnych. Osoby zainteresowane nauką mogą wybierać nie tylko spośród programów i specjalności, ale również uczelni.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny

dowiedz się więcej zarządzanie w Poznaniu - uczelnie publiczne

Kierunek Zarządzanie dostępny jest także w ofertach dydaktycznych poznańskich uczelni niepublicznych, których jest całkiem sporo.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Wyższa Szkoła Logistyki
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Uniwersytet WSB Merito

dowiedz się więcej zarządzanie w Poznaniu - uczelnie prywatne

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4200 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź

 

Zarządzanie studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu – 4200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 5900 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 5300 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 6580 zł
 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu – od 7538 zł
 • Wyższa Szkoła Logistyki – od 7100 zł
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – od 6400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Poznaniu

W Poznaniu zarządzanie można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na sześciu niepublicznych szkołach wyższych: WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Poznaniu

Zarządzanie w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku zarządzanie w Poznaniu można podjąć na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Poznaniu

Trzeba pamiętać, że studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za kierunek studiów zarządzanie wahają się od 4200 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne oferowane przez uczelnie państwowe czy prywatne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Poznań studia i stopnia

Zarządzanie Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Poznań studia stacjonarne

Zarządzanie Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zarządzanie w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Poznaniu

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Agnieszka, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to fascynująca dziedzina, choć na pewno nie dla każdego. Studiowanie Zarządzania nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i zdawaniu egzaminów. To trening osobowości, umiejętności takich jak prezentacja własnych pomysłów, obrona własnego zdania, mediacje. Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu to początek zarządzania własną karierą.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski