Zarządzanie - Poznań

Zarządzanie - Poznań

Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku sport

Pokaż więcej

Zarządzanie w Poznaniu - uczelnie publiczne


Studia na kierunku lub specjalności Zarządzanie w Poznaniu możesz podjąć na pięciu uczelniach publicznych: 

 

Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu

Zarządzanie studia w Poznaniu - ceny uczelnie publiczne 2023/2024

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (studia stacjonarne): bezpłatne
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (studia niestacjonarne): 6580 zł

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to publiczna uczelnia wyższa, która przygotowuje studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kształci studentów w zakresie kierunków, które są ściśle związane m.in. z biznesem, logistyką, a także ekonomią. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi, a także kadrze pedagogicznej, studenci mogą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu gospodarki przestrzennej, ekonometrii, a także zarządzania finansami.

 

09.01.2024

Zarządzanie studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Zarządzanie w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 81 różnych specjalności. Studia można podjąć na 7 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Poznaniu w 2024 r. zaczynają się od 4200 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UEP wyniósł 229 punktów.

Zarządzanie - Poznań
Studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu dostarczają studentom zaawansowanej wiedzy na temat potencjału międzynarodowych rynków oraz funkcjonowania firm zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku nabędą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. prawo finansowe, podstawy marketingu i kultura organizacyjna. Absolwenci zarządzania posiadają również wiedzę dotyczącą technik kreowania marki produktu.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się na stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnych rodzajach przedsiębiorstwach. Absolwenci są przygotowani do pracy w zawodzie menedżera, prezesa, doradcy finansowego czy specjalisty ds. PR. Ponadto mogą oni szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i doradztwem, marketingiem, bankowością i finansami, a także w jednostkach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych.

 

Uczelnie

W Poznaniu zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 6 uczelniach publicznychAkademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4200 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na zarządzanie na liście rozszerzonych przedmiotów maturalnych powinni zawrzeć takie przedmioty jak np. historia, geografia czy informatyka. Poza tym dobrze, by przygotowali się oni porządnie do egzaminu z matematyki, języka polskiego i języka obcego.

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, informatyka, matematyka, język obcy.

 

Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek zarządzanie w roku 2024/2025 powinni przystąpić do trzech przedmiotów maturalnych: języka obcego nowożytnego, matematyki oraz geografii albo historii, albo informatyki. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na zarządzanie w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Poznaniu

W Poznaniu zarządzanie można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na sześciu niepublicznych szkołach wyższych: WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Poznaniu

Zarządzanie w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku zarządzanie w Poznaniu można podjąć na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkole Logistyki oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Poznaniu

Trzeba pamiętać, że studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za kierunek studiów zarządzanie wahają się od 4200 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne oferowane przez uczelnie państwowe czy prywatne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek studiów skierowany do tych osób, które zainteresowane są m.in. szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami kierowania, edukacją, koordynowaniem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, menadżerstwem czy kapitałem ludzkim. Studenci zarządzania zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych nauk ekonomicznych i społecznych – uczą się poprawnej komunikacji i poznają najskuteczniejsze metody i techniki zarządzania np. zasobami ludzkimi, informacjami czy przedsiębiorstwem.
Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 33,5 tys. kandydatów (o 2790 mniej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych zarządzanie znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (ponad 900 zgłoszeń - 4 osoby na miejsce).
 
 

Praca po studiach

Absolwenci zarządzania, w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej, charakteryzują się kompetencjami interdyscyplinarnymi. Specjaliści tej dziedziny doskonale odnajdują się w zawodach związanych nie tylko z zarządzaniem, ale także m.in.: ekonomią, finansami, rynkiem gospodarczym, administracją czy prawem. Absolwenci zarządzania przygotowani są zarówno do pełnienia funkcji menadżera średniego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pełnienia usług doradczych.
 

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie to kierunek interdyscyplinarny, który pozwala studentom zdobyć kompetencje z zakresu m.in. nauk społecznych, ekonomicznych, logistycznych czy marketingowych. Uczestnicy zajęć uczą się tego, jak np. zarządzać zasobami ludzkimi, projektami, jakością czy informacjami, a także jak przeprowadzać poprawne badania marketingowe.

Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauka bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak:

Absolwentów zarządzania charakteryzują wyjątkowe zdolności przywódcze i komunikacyjne. W trakcie zajęć praktycznych uczestniczy szkolą się w zakresie m.in.: prezentowania i kreowania marki, nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych czy prowadzenia działań doradczych.

 

Ile punktów na zarządzanie w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 229 punktów.

czytaj dalej progi na zarządzanie w Poznaniu

 

Ile osób na miejsce na zarządzanie w Poznaniu

Zarządzanie w Poznaniu należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Poznaniu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu aplikowało 929 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 4 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Kierunek studiów "Zarządzanie" to dziedzina nauki i sztuki, która skupia się na doskonaleniu umiejętności związanych np. z zarządzaniem organizacjami, zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem, operacjami oraz strategią biznesową. Program studiów na kierunku zarządzanie zazwyczaj obejmuje następujące aspekty: nauka podstawowych zasad i teorii zarządzania, takich jak np. organizacja, planowanie, kontrola, podejmowanie decyzji, przywództwo oraz zarządzanie zmianami, a także poznanie różnych funkcji zarządzania, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem, operacjami oraz strategią biznesową.

Studenci zarządzania zdobywają m.in. umiejętność analizowania rynku, konkurencji, trendów, wskaźników ekonomicznych oraz danych finansowych, w celu podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych oraz zdolność do efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji, negocjowania, rozwiązywania konfliktów oraz budowania relacji interpersonalnych. Charakterystyczne dla tego kierunku są m.in.: nauka planowania, organizowania, wdrażania i monitorowania projektów, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, a także zrozumienie zasad etyki i odpowiedzialnego zarządzania biznesem, uwzględniającego aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szerokie spektrum możliwości zawodowych, takich jak np.: kierownictwo i zarządzanie w firmach, konsulting, praca w sektorze publicznym, praca w organizacjach międzynarodowych czy własna działalność gospodarcza. Osoby te mogą pełnić funkcje zarządzania na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej, zarządzać zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem, operacjami czy projektami, a także m.in. pracować jako konsultanci ds. zarządzania, doradcy biznesowi czy analitycy rynku. Absolwenci zarządzania mogą pracować np. w administracji publicznej, zarządzać projektami publicznymi, czy w sektorze non-profit. Mogą również pracować w organizacjach międzynarodowych, zarządzając projektami o zasięgu globalnym.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Poznaniu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje bezpłatne studia stacjonarne. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE oraz uczelniach publicznych. Ceny wahają się od 4200 zł do 7538 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek zarządzanie - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Liczba miejsca na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a rekrutacja na nie odbywa się w ramach limitu miejsc. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej, a także za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

Zarządzanie studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu – 4200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 5900 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu – od 5300 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 6580 zł
 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu – od 7538 zł
 • Wyższa Szkoła Logistyki – od 7100 zł
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – od 6400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji umieszczane są w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji list rankingowych na poszczególne kierunki studiów ustalany jest indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci mogą poznać liczbę zdobytych przez siebie punktów, a także ostateczną decyzję szkoły wyższej o przyjęciu lub odrzuceniu jego aplikacji.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie to specjaliści o wysokich kompetencjach, którzy wiedzą jak poruszać się po przestrzeni nowoczesnego biznesu oraz zarządzać współczesnymi organizacjami. Ich atutem jest zarówno szeroka wiedza, jak i liczne umiejętności praktyczne, które znajdują zastosowanie w wielu branżach i które pozwalają im pracować na rozmaitych stanowiskach, od menedżera projektu po pośrednika na rynku nieruchomości. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista do spraw jakości – 4930 złotych
 • specjalista do spraw marketingu – 4800 złotych
 • pośrednik na rynku nieruchomości – 8000 złotych
 • team leader – 9500 złotych
 • project manager – 7500 złotych

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Zarządzanie to kierunek dostarczający wiedzy z wielu obszarów, a zatem przeznaczony jest dla osób o różnych zainteresowaniach i planach na zawodową przyszłość. Ponadto, Zarządzanie jest kierunkiem, który reaguje na zmiany występujące w rzeczywistości biznesowej, czyli zmienia i modyfikuje swoje programy tak, aby przekazywać studentom aktualną wiedzę i prowadzić ich przez przestrzeń najnowszych trendów.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia w Poznaniu mogą liczyć na wiele ofert kształcenia. Zarządzanie to kierunek niezwykle popularny, a jego popularność przekłada się na rosnącą liczbę propozycji edukacyjnych. Osoby zainteresowane nauką mogą wybierać nie tylko spośród programów i specjalności, ale również uczelni.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny

Kierunek Zarządzanie dostępny jest także w ofertach dydaktycznych poznańskich uczelni niepublicznych, których jest całkiem sporo.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Wyższa Szkoła Logistyki
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia realizowany na kierunku Zarządzanie opracowany jest w taki sposób, aby rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, a także analizy i diagnozy procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu. Do grona prowadzonych przedmiotów należą między innymi:

 • metody i techniki zarządzania,
 • rachunkowość finansowa,
 • zarządzanie operatywne,
 • zarządzanie projektami,
 • finanse przedsiębiorstw

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Zarządzanie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Logistyki stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Poznaniu?

Agnieszka, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to fascynująca dziedzina, choć na pewno nie dla każdego. Studiowanie Zarządzania nie polega wyłącznie na zdobywaniu wiedzy i zdawaniu egzaminów. To trening osobowości, umiejętności takich jak prezentacja własnych pomysłów, obrona własnego zdania, mediacje. Studia na kierunku Zarządzanie w Poznaniu to początek zarządzania własną karierą.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Poznań studia i stopnia

Zarządzanie Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Poznań studia stacjonarne

Zarządzanie Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Poznaniu

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski