Prawo - Wrocław
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Prawo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku prawo we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

We Wrocławiu prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWR) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 
Opis kierunku
Studenci kierunku prawo rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, administracyjnych, prawnych oraz ekonomicznych. Ponadto nauczą się profesjonalnej argumentacji, mediacji oraz negocjacji. Co więcej. Poznają zasady analizowania i tworzenia aktów prawnych oraz wykorzystywania regulacji z zakresu różnorodnych dziedzin prawa w praktyce zawodowej.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych prawo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim (ponad 2,1 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z prawa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku prawo we Wrocławiu: obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów, prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości ... specjalności na prawie we Wrocławiu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5600 zł do 7600 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku prawo we Wrocławiu >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą starać się o przyjęcie na jedną z wybranych specjalizacji. Ponadto znajdą zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, kancelariach adwokackich, biznesie oraz jednostkach administracji państwowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia prawnicze wiążą się z dużym prestiżem, jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali oni jak najbardziej rozległą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz społeczno-prawnych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz zacząć już dziś. W swoich planach maturalnych obowiązkowo uwzględnij przedmioty takie jak: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo we Wrocławiu

Prawo we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także na dwóch uczelniach niepublicznych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.   
Każda z uczelni oferuje nowoczesny program studiów i dba o przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej. 
 

Gdzie studiować prawo bezpłatnie we Wrocławiu

Prawo we Wrocławiu oferowane jest bezpłatnie na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie we Wrocławiu

Prawo we Wrocławiu w formie niestacjonarnej (zaocznej) można studiować na: Uniwersytecie Wrocławskim, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych we Wrocławiu są płatne, a ceny mogą się różnić w zależności od uczelni. Ceny na kierunku Prawo we Wrocławiu wahają się od 5100 zł do 6900 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna z uczelni publicznych i niepublicznych nie oferuje bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Jedyne bezpłatne studia jakie można podjąć to studia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Prestiż, sława i pieniądze – tak w dużym skrócie można określić wartości dodane do zawodu prawnika. Według najnowszych badań, prawnicy są na drugim miejscu (zaraz obok lekarzy), pod względem zaufania publicznego. To właśnie oni uczestniczą w sprawach sądowych – karnych, cywilnych czy gospodarczych.

Niejednokrotnie muszą wysłuchać i stanąć w obronie najgorszych złoczyńców, a ich kodeks zawodowy wymusza pozostawienie prawdy tylko sobie. Ktoś pomyśli, że to praca nad wyraz odpowiedzialna – to prawda! Ale benefity, jakie się z tym łączą mogą wynagrodzić prawnikowi wiele. Oczywiście, po studiach prawniczych nie czeka tylko praca adwokata.

Można rozwijać się w wielu kierunkach – jako adwokat, prokurator, sędzia czy radca prawny. Wybór należy tylko to upodobań studenta. Należy też podkreślić, że studia te są czasochłonne – można wybrać tryb studiów jednolity bądź nie, ale by pełnić funkcję samodzielnego prawnika, po pięciu latach nauki trzeba wybrać się na kilkuletnią aplikację. Jednak wszystkie te działania są po to, by po okresie nauki być specjalistą w swoim fachu – tak prestiżowy zawód nie jest dla wszystkich.

 

 

 

 

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by absolwent, kończący prawo miał profesjonalną wiedzę z jego zakresu. Olbrzymia wiedza, którą trzeba przyswoić ma przygotować młodego prawnika do dalszego kształcenia, bądź podjęcia pracy na tym poziomie. Zakres wiedzy jest jednak rozbudowany nie tylko z zakresu prawa, ale także z administracji, socjologii czy polityki.

Przykładowe przedmioty na kierunku prawo:

 • Etyka zawodów prawniczych
 • Logika dla prawników
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychologii
 • Informatyka prawnicza
 • Prawoznawstwo
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne

 

Jak widać powyżej, studia prawnicze są interdyscyplinarne, co oznacza, że zawierają w sobie elementy wielu dziedzin. Dobrze wykształcony młody prawnik, musi mieć zatem olbrzymią wiedzę na tematy humanistyczne. Nie dość, że powinien znać kodeks karny, przepisy i reguły, to aby dotrzeć do swoich klientów, musi być dobrym psychologiem.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Przyszły prawnik podejmując te studia, staje przed wielkim wyzwaniem. W tym miejscu należy powiedzieć, że ilość studentów rozpoczynających prawo jest zdecydowanie większa od liczby osób z dyplomem. Oznacza to, że mimo dobrych chęci, nie każdy ma predyspozycje do podjęcia tego kierunku.

Jakie warunki powinien spełniać kandydat na prawnika? Pierwszy i najważniejszy punkt – musi lubić się uczyć, a także mieć dobrą pamięć. Dlaczego? Ponieważ znajomość kodeksu karnego i paragrafów, jest na tych studiach kluczowa. Przepisy towarzyszą młodemu studentowi niemal na każdym kroku, a zapamiętanie kodeksu karnego może przysporzyć kłopotu.

Kolejnym punktem jest empatia i umiejętności psychologiczne – idealnym scenariuszem jest ten, w którym klient jest „niewinny”, i wszystkie dowody na to wskazują. Powszechnie wiadomo jednak, że sprawy cywilne bądź karne, często są dużo bardziej skomplikowane – nie każdy jest w stanie znieść zawiłość pracy sądów.

Długa terminowość ich pracy może wywołać u klienta frustrację i zniechęcenie – dobry prawnik jest od tego, by zapobiegać takim sytuacjom, a jeżeli już się pojawiły – uspokoić klienta. Następnie – młody absolwent prawa powinien być obowiązkowy i zorganizowany – natłok wielu informacji nabytych w trakcie studiów, może generować problemy, dobra organizacja jest zatem niezbędna.

Wreszcie – kandydat na studia prawnicze powinien być zaznajomiony z tematyką podstaw prawnych, a hobbistycznie lubić oglądać rozprawy sądowe na szklanym ekranie. Wprowadzi to młodego adepta (choćby początkowo), w całą prawniczą machinę.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Student prawa posiada rozległą wiedzę humanistyczną oraz społeczną. Wie, jaką rolę odgrywa człowiek w kontekście stosunków prawnych. Orientuje się, czym jest własność oraz przedsiębiorczość intelektualna.

Zna się na filozofii oraz teorii prawa, nie zapominając przy tym o współczesnych doktrynach prawnych i politycznych. Student tego kierunku wie także, jak posługiwać się językiem polskim, dbając o odpowiednią retorykę w swoich wypowiedziach. Posiada wiedzę na temat prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i prawa polskiego, pamiętając o wzajemnych relacjach między tymi systemami prawnymi.

 

Umiejętności

W trakcie studiów prawniczych, słuchacz tego kierunku będzie poprawnie odbierał metody badawcze, analizując dane i interpretując zjawiska zachodzące wewnątrz systemu prawa, wskazując jednoczenie zachodzące między nimi relacje.

Odnajdzie się pracując zarówno w grupie, oraz jako jednostka. Wie, że wiele zależy od jego wyborów i zaangażowania – student będzie potrafił zaplanować swoją karierę zawodową i ścieżkę kariery. Nie poprzestanie na edukacji w szkole wyższej, będzie brał udział w seminariach i szkoleniach udoskonalających.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent po studiach prawniczych, będzie wiedział jak przeanalizować otaczającą go rzeczywistość, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty – „za i przeciw”. Będzie prowadził merytoryczne dyskusje, poprawnie je argumentując.

Będzie potrafił poprawnie dzielić się swoją wiedzą z innymi, nawet ludźmi spoza kręgu zainteresowań prawem. Z powodzeniem będzie bronił swoich poglądów, wypowiadał się na tematy ważne społecznie i światopoglądowo. Jako profesjonalista, będzie przygotowany do pełnienia rozmaitych ról obywatelskich.

 

Ile trwają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia na kierunku prawo we Wrocławiu trwają 5 lat. (studia jednolite magisterskie).

Studia prawnicze we Wrocławiu zaliczają się do grona kierunków jednostopniowych. Dzieje się tak dlatego, że pierwsze lata nauki mają charakter ogólny, który nie daje jeszcze żadnych konkretnych uprawnień zawodowych. Dopiero odbycie pięcioletniego cyklu kształcenia pozwala na rozpoczęcie pracy z sukcesami. Studenci na koniec edukacji przystępują do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to otrzymują oni tytuł magistrów.

Studia prawnicze zakładają jeszcze aplikację, która co prawda nie jest obowiązkowa, ale jej zdecydowanie się na nią może znacznie ułatwić zawodowy start w przyszłości. Aplikacja to inaczej praktyka absolwenta studiów prawniczych, która przygotowuje go do wykonywania już bardzo konkretnych zawodów.

Prawo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku prawo we Wrocławiu?

Nie trzeba chyba mówić, że dobrze przygotowany specjalista po kierunku prawniczym nie będzie miał problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Oczywiście – żeby ją dostać należy poświęcić na to czas, a także być cierpliwym. Nie wszystko bowiem przychodzi z łatwością.

Jeśli jednak przyszły absolwent tego kierunku postanowi oddać się dalszemu kształceniu, to po studiach może podjąć wyzwanie i rozpocząć aplikację - specjalizację. Po jej ukończeniu, może ubiegać się o pracę jako samodzielny adwokat, prokurator lub radca prawny, otwierając przy tym własną kancelarię.

Jeżeli jednak absolwent zdecyduje inaczej – pracę po studiach prawniczych można znaleźć równie łatwo. Bez aplikacji można realizować się w wielu placówkach administracji publicznej, prywatnych firmach czy korporacjach. Kolejną ścieżką kariery po studiach jest polityka.

W naszym kraju, dość popularne stało się kandydowanie do lokalnych samorządów bądź krajowego parlamentu przez prawników. Dzieje się tak, ponieważ ta interdyscyplinarna dziedzina, jaką jest prawo, pozwala na zdobywanie wiedzy w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym, przez co polityk ma ułatwione zadanie. Dobrym wyborem będzie także praca w HR. Łatwość nawiązywania kontaktów, wypracowana w trakcie studiów, z pewnością ułatwi pracę w takim dziale firmowym.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku prawo:

Istnieje wiele możliwości rozwoju po studiach prawniczych. Można realizować się jako adwokat, sędzia, prokurator czy radca prawny – uprzednio kończąc wybraną aplikację. Jeśli jednak student zadecyduje inaczej, podjęcie dobrze płatnej pracy nie będzie dużym wyzwaniem.

Wiele firm stawia na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, oferując swoje miejsca pracy na stanowiskach doradczych czy administracyjnych. Praca w dziale HR, także jest dobrym wyborem. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, czy podejście psychologiczne do petentów, ułatwi realizację swoich celów na tym stanowisku.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku prawo:

 • Adwokat
 • Prokurator
 • Sędzia
 • Radca prawny
 • Doradca
 • Specjalista ds. HR
 • Analityk

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Prawo?

Po ukończeniu studiów prawniczych absolwenci mają przed sobą szeroki wybór zatrudnienia. Absolwenci często podejmują pracę w administracji, sądach, firmach, kancelariach prawniczych, biurach notarialnych lub otwierają własną działalność. Oczywiście wiele zależy również od uprzednio ukończonej aplikacji. Studenci najczęściej wybierają zawód adwokata, sędzi, prokuratora, radcy prawnego oraz notariusza. Czym się zajmują na co dzień i ile średnio zarabiają?

 

Sędzia

Sędzia jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce, co nie jest nic dziwnym, ponieważ konstytucja określa zarobki sędziów na stopień, który będzie gwarantem ich pozycji. Sędzia prowadzi postępowania karne oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem. Wydaje decyzje odnośnie wyroków oraz zarządza terminy rozpraw. Co istotne sędzia nie może mieć innych źródeł dochodu niż praca w sądzie i funkcja wykładowcy na uniwersytetach. Mediana zarobków wynosi około 13 000 zł brutto miesięcznie.

 

Adwokat

Może on pracować w sądach oraz prywatnych kancelariach prawniczych. Adwokat odpowiada za udzielanie porad prawnych, a także reprezentuje swoich klientów w sądzie oraz broni ich racji oraz interesów. Mediana zarobków adwokata wynosi około 7140 zł brutto miesięcznie.

 

Radca prawny

Radca prawny może prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi prawne. Zajmuje się on doradztwem w zakresie umów i dokumentów oraz tym czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami. Może również reprezentować swoich klientów przed sądem. Mediana zarobków radcy prawnego wynosi około 8670 zł brutto.

 

Prokurator

Prokurat pełni funkcję oskarżyciela w sądach. Do jego zadań należy wydawanie m.in. nakazów. W sądzie podczas rozpraw odpowiada za udowodnienie winy oskarżonemu. Mediana zarobków prokuratora to 10680 zł brutto.

 

Notariusz

Najczęściej pracuje on w biurach notarialnych i odpowiada za sporządzanie dokumentów, a także ich odpisów. Zajmuje się również spisywaniem testamentów i aktów dziedziczenia. Mediana zarobków notariusza wynosi około 5550 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Wrocławski oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5600 zł do 7600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo we Wrocławiu:

 

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani się w ramach określonego limitu. Przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, które pozwala wybrać najlepszych spośród wszystkich kandydatów.

Limity miejsc na kierunku prawo we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 200

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne we wszystkich uczelniach publicznych są bezpłatne. Zapłacić należy natomiast za naukę na studiach niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz za możliwość studiowania w większości prywatnych uczelni.

 • Uniwersytet Wrocławski – od 7000 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – od 5600 zł
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu – od 7600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz listy rankingowe na poszczególne kierunki studiów publikowane są w indywidualnie ustalonym przez daną uczelnię terminie. Informacje na temat rekrutacji umieszczane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Dane te pozwalają kandydatom dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w procesie rekrutacji oraz które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można osobiście do siedziby wybranej szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej. Przed dostarczeniem plików warto zapoznać się z preferowaną przez uczelnię formą doręczenia kompletnych zestawów.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać tuż po ogłoszeniu list rankingowych oraz wyników rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem ich z listy osób zakwalifikowanych na studia. Należy zatem dostarczyć dokumenty w terminie oraz w formie kompletnego zestawu.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo we Wrocławiu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo we Wrocławiu?

Każda uczelnia ma swoje wymagania w kontekście przyjęcia na studia. W tym przypadku także tak jest. Przed wyborem studiów prawniczych warto sprawdzić, jakie przedmioty są najwyżej punktowane przy rekrutacji. Wrocławskie uczelnie mają podobne wymagania, jednak warto sprawdzić osobiście, wykaz przedmiotów, liczących się dla uczelni.

Zwykle, na tym kierunku, są brane pod uwagę następujące przedmioty:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronach internetowych wybranej szkoły wyższej.

 

Proces rekrutacji

Standardowo, tak jak w większości przypadków, proces rekrutacji na studia prawnicze rozpoczyna się od złożenia wniosku kandydata na stronie uczelni, przy czym także należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Około maja (tutaj zalecamy sprawdzić terminarz przyjęć na studia), ogłaszana jest lista przyjętych studentów.

Jeśli udało się dostać na wybraną szkołę wyższą, teraz należy dopełnić wszystkich formalności. W podanym przez uczelnię terminie – należy dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów – uwaga! Jest to bardzo ważne, ponieważ niedopełnienie tego punku skutkuje skreśleniem z listy studentów!

 

Wymagane dokumenty

W trakcie rekrutacji, należy dostarczyć do wybranego przez kandydata dziekanatu, niezbędne dokumenty. Mogą się one różnić od siebie – uczelnie same podają wykaz dokumentów na swoich stronach internetowych. Jest jednak pewien standard, który zwykle powtarza się w większości przypadków. Są to:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze i administracja we Wrocławiu

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku prawo we Wrocławiu - niestacjonarne

Kierunek prawo we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu.

Studenci przygotowują się do podjęcia dalszego kształcenia w ramach aplikacji sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i tym podobne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści w sobie wiedzę prawniczą, teorie i filozofię prawa, zagadnienia z zakresu nauk społecznych i ekonomii. Studenci szczegółowo kształcą się w zakresie różnych typów prawa, takich jak na przykład prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów. Studenci zdobywają umiejętności analityczne i interpretacyjne, rozwijają predyspozycje językowe i komunikacyjne. Uczą się jak poprawnie sporządzać pisma prawnicze, a także zgłębiają ogólną terminologię prawniczą, również w języku łacińskim.

dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia niestacjonarne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej i zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku prawo we Wrocławiu możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne. Proces rekrutacyjny wymaga także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia prawnicze nigdy nie są wybierane z przypadku, to najczęściej świadoma decyzja.

Mateusz, student prawa, mówi:

Odkąd tylko myślałem o studiach wyższych, to prawo najczęściej pojawiało się w moich myślach. Chciałbym mieć wpływ na to, jak wygląda otoczenie wokół mnie. Wierzę w pewną misję związaną z tym kierunkiem i z własnego doświadczenia wiem, że szansę na tym kierunku dostaną tylko ci, którzy również dostrzegają ten aspekt.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Wrocław studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Wrocław studia stacjonarne

Prawo Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Mieście wrocławiu

Kierunki prawnicze i administracja w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

onlineekspertwsb odpowiedz

Witam! Na studia I stopnia na kierunku Prawo w biznesie zapraszam do wrocławskiego oddziału Wyższej Szkoły Bankowej. Program studiów obejmuje m.in.: Prawo pracy i cywilne, Rachunkowość w biznesie oraz Procedury pozyskiwania funduszy UE. Po wszelkie informacje zapraszam na naszą stronę wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/prawo-w-biznesie Dodam, że zapisując się na studia do 30 maja można zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku, a także być zwolnionym z opłaty wpisowego. Cena za studia już od 335 zł miesięcznie. Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia?

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu