Położnictwo - Lublin

Położnictwo - Lublin

Studia na kierunku położnictwo w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

26.09.2023

Położnictwo studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Położnictwo w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej.

Położnictwo - Lublin
Studia na kierunku położnictwo w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia położnicze poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk medycznych, biologicznych i psychologicznych. Absolwenci położnictwa mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania organizmu noworodków i sprawowania opieki nad ciężarną kobietą. Poza umiejętnościami takimi jak rozpoznawanie ciąży czy odbieranie porodu, studenci uczą się kompetencji społecznych ważnych w przypadku postępowania z depresją poporodową. W planie zajęć studenci mogą spodziewać się następujących przedmiotów: techniki położnicze i prowadzenie porodu, neonatologia i opieka neonatologiczna czy anestezjologia i stany zagrożenia życia.

Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale, kliniki oraz placówki medyczne posiadające oddziały położnicze. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia w  roli położnej sprawującej opiekę domową nad kobietami w ciąży, a także po porodzie, czy na oddziałach intensywnej terapii dla noworodków. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. Położne i położnicy znajdują zatrudnienie także w szkołach rodzenia czy sanatoriach.

 

Uczelnie
W Lublinie położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Medycznym w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz 1 niepublicznej (prywatnej) uczelni wyższej: Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Wykaz opłat za studia na kierunku położnictwo w Lublinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak położnictwo cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, które rozważają studia związane z dziedziną nauki, jaką jest medycyna. Na jedno miejsce zawsze jest wielu kandydatów, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, biologia, język obcy nowożytny. Ponieważ są to studia medyczne, będziesz potrzebował/a również zaświadczenie od lekarza, który potwierdzi Twoją zdolność do wykonywania zawodu. Szczegółowe informacje, odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego, znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia medyczne w Lublinie możesz realizować w trybie stacjonarnym. Jest to bardzo obszerna i skomplikowana dziedzina nauki, dlatego nie sposób jest zrealizować cały przewidziany program kształcenia w trybie zaocznym. Studia stacjonarne oferują także bardzo wiele godzin praktyki zawodowej, która rozwija potrzebne umiejętności i pozwala wykorzystać wiedzę w praktyce.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Michael Odent mówił: „Najlepszą sytuacją dla łatwego porodu, jaką znam, jest, kiedy nie ma w pobliżu nikogo innego poza doświadczoną, matczyną i cichą położną, która nie zachowuje się jak przewodnik czy obserwator”. Ina May Gaskin uznawała, że najlepsze porody odbywają się w otoczeniu empatycznych kobiet, których wiedza podczas porodu jest niezbędna i ważniejsza od wiedzy chirurgów. Wydaje się, że Odent i Gaskin ujęli sedno nauki, jaką jest położnictwo.
Kandydaci na tego typu studia muszą odznaczać się niezwykłą empatią i cierpliwością, ale również być odporni na stres i szybko działać w sytuacjach ekstremalnych. Jest to kierunek dla osób, które pragną towarzyszyć kobietom i ich rodzinom w najważniejszych momentach ich życia i służyć przy tym niezwykle cenną wiedzą medyczną. Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, tego typu studia z pewnością są dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku położnictwo w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku położnictwo możesz odbywać na Uniwersytecie Medycznym, który stawia na najwyższą jakość kształcenia, a tym samym kreuje najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Studia położnicze to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która swoich studentów pragnie przygotowywać do wejścia na rynek pracy z zapleczem gruntownego wykształcenia i odpowiednio rozwiniętych umiejętności.
 

4. Praca po studiach

Studenci kierunku położnictwo w Lublinie sprawują opiekę położniczą, ginekologiczną czy neonatologiczną w odniesieniu do kobiety i jej dziecka, zwłaszcza w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwenci zajmują się promocją zdrowia, profilaktyką, profesjonalną opieką położniczo-ginekologiczną, a także udzielają porad odnośnie do szczepień ochronnych.
Absolwenci podejmują pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w lecznictwie zamkniętym, w specjalistycznej oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Zatrudnienie znajdują także w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauk medycznych.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program studiów wypełniony jest przedmiotami, których podłoże stanowią biologia i chemia. Odnosi się także do wiedzy z zakresu życia i zdrowia człowieka oraz funkcjonowania jego organizmu. Właśnie dlatego nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, genetyka czy fizjologia.
 
W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • podstawy opieki położniczej,
 • psychologię ogólną,
 • psychologię prokreacyjną,
 • filozofię i etykę zawodu położnej,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • neonatologię i opiekę neonatologiczną
 • i wiele innych.

 

Kierunek położnictwo w Lublinie nie przewiduje specjalności. Zajęcia realizowane są w trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń, które odbywają się w formie praktycznej w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowców.
Studenci w trakcie całego toku kształcenia zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa i ogólną wiedzę medyczną. Zdobyte umiejętności pozwalają im wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz kobiet i ich rodzin, kobiet ciężarnych, kobiet rodzących czy też noworodków w zakresie profilaktyki i opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwenci potrafią rozpoznać i monitorować prawidłową ciążę, przyjmować poród, a także wykrywać stany odbiegające od normy zarówno u matki, jak i dziecka, nie tylko w czasie ciąży, ale i porodu czy połogu. Kształtowane umiejętności pozwalają również na wdrażanie nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych. Studia medyczne w dziedzinie położnictwa to bardzo wszechstronny kierunek, który przygotowuje przyszłych położnych i przyszłe położne na najwyższym poziomie do pracy w szpitalach, kliniakach czy też placówkach badawczych.
Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia na kierunku Położnictwo w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia na Kierunku położnictwo w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia na tym kierunku możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Na tym etapie zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych i szczegółową z zakresu nauk położniczych. Pozwoli to na rozpoczęcie pracy zawodowej już po pierwszym etapie, który obfituje także w wiele godzin praktyki zawodowej.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. W trakcie czterech semestrów masz możliwość uzupełnienia swojej wiedzy zdobytej na stopniu pierwszym oraz rozwinięcie dodatkowych kompetencji, które pozwolą Ci stać się specjalistą w dziedzinie, którą chcesz się zajmować. Ważne jest także to, że studia magisterskie może realizować także absolwent innego kierunku z zakresu nauk medycznych, na przykład absolwent pielęgniarstwa.

Położnictwo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia medyczne przygotowują do jak najlepszego wykonywania obowiązków z zakresu opieki położniczej, opieki neonatologicznej czy też opieki ginekologicznej. Zapewniają także wykształcenie w zakresie podstawowej opieki pielęgniarskiej zarówno w stosunku do kobiety, jak i jej dziecka na różnych etapach życia, odnosi się to zwłaszcza do kobiet ciężarnych, rodzących czy będących w okresie połogu. Absolwenci mogą rozpocząć pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, także w lecznictwie zamkniętym czy podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Absolwenci zajmują się promocją zdrowia w kontekście kobiety i noworodka. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży zarówno prawidłowej, jak i zagrożonej, potrafią samodzielnie przyjąć poród sposobem naturalnym, a także potrafią dostrzec stany odbiegające od normy u matki i dziecka na każdym etapie ciąży.
Kierunek położnictwo w Lublinie zapewnia swoim studentom możliwość pracy w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych czy ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia, a także w instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych.
Zadaniem przyszłych położnych jest także udzielanie porad w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka oraz wskazówek w odniesieniu do szczepień ochronnych. Mogą oni współpracować z działami poruszającymi tematykę zdrowia i życia w różnych gazetach, wydawnictwach, mediach. Możliwości stabilnego zatrudnienia jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli masz na siebie pomysł.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oferują miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek położnictwo - uczelnie w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Położnictwo studia stacjonarne - uczelnie w Lublinie

 

Położnictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Lublinie
 
Położnictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Lublinie 
 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są odgórnie przez każdą z uczelni w Lublinie, bowiem niestety szkoły wyższe nie mogą przyjąć wszystkich chętnych na studia.

Jak zostać studentem położnictwa w Lublinie? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, biologia, chemia, fizyka, a także matematyka.    

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Lublinie:  

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu): 90

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei w przypadku studiów niestacjonarnych wymagane jest czesne – niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Stawki mogą różnić się w zależności od uczelni. Dodatkowo przyszli studenci położnictwa mają również możliwość rozłożenia czesnego na raty – zainteresowani kandydaci studiami niestacjonarnymi więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na stronie wybranej uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na położnictwo w Lubinie kandydaci czekają na wyniki rekrutacji. Kiedy można spodziewać się ogłoszenia wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym uczelni, kandydaci na położnictwo muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. Warto mieć również na uwadze, że każda z uczelni może wybrać własny termin.

Gdzie kandydaci mogą znaleźć informację o zakwalifikowaniu się ? Informację o dostaniu się na położnictwo w Lublinie, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim indywidualnym profilu w systemie IRK, gdzie znajdą również takie informacje, jak ilość uzyskanych punktów oraz zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 19.07.2023 
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych na położnictwo w Lublinie kandydaci muszą złożyć komplety dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Uczelnie w Lublinie najczęściej decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydatów. Co, jeśli kandydat nie może pojawić się osobiście na wydziale w wyznaczonym terminie? Istnieją również inne możliwości, takie jak dostarczenie dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się data nadania listu.

Kandydaci na lubelskie uczelnie muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

Jakie dokumenty są niezbędne? Należy dostarczyć m.in. świadectwo dojrzałości, podanie, oświadczenia, zdjęcie do legitymacji, a także zaświadczenia np. o osiągnięciach i olimpiadach (jeśli kandydat takie posiada i były one brane pod uwagę w czasie rekrutacji).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dostarczenie dokumentów jest bardzo ważnym etapem. Kiedy należy to zrobić? Osoby zakwalifikowane mają zwykle kilka dni na dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy dostarczania dokumentów są również ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 25.07.2023  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Medyczny KUL) stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Lublinie?

Położne i położni odgrywają ważną rolę w życiu kobiety, zwłaszcza na poziomie nadchodzącego macierzyństwa. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód, wymagający gruntownego przygotowania medycznego. Nawet jeśli uchodzi za dość prestiżowy i cieszy się dobrą opinią, nie jest to praca dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy jesteś odporna/y na stres i potrafisz pracować pod presją czasu?
 • Czy potrafisz radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz rozwinięte zdolności komunikacyjne i empatyczne?
 
Proces rekrtuacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, te studia mogą być dla Ciebie idealne. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a są to przede wszystkim: matematyka, język obcy nowożytny, biologia. Dodatkowych punktów dostarczyć może Ci udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia czy Olimpiadzie Biologicznej.
Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku położnictwo w Lublinie i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie potrzebne dokumenty. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły podania i oświadczenia, zaświadczeń lekarskich, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Położni i położne towarzyszą życiu człowieka już od zaczątków rozwoju. Kierunek położnictwo w Lublinie nieustannie cieszy się dużą popularnością.

Daria, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

Życie biologiczne i ciało kobiety to dla mnie bardzo interesujące kwestie. Wybierając studia medyczne, wiedziałam, że położnictwo będzie dla mnie idealne. To czasem bardzo ekstremalna praca, ale może dawać także wiele satysfakcji.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Lublin studia i stopnia

Położnictwo Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Lublin studia stacjonarne

Położnictwo Lublin studia niestacjonarne

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Pozostałe uczelnie w Lublinie na których jest kierunek POŁOŻNICTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia