IT MANAGEMENT studia – kierunek studiów

Studia na kierunku IT management to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku IT management zdobędą wszechstronne wykształcenie informatyczne. Ponadto dowiedzą się więcej na temat ekonomii, biznesu czy zarządzania. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się zarządzania budżetem IT, wdrażania systemów informatycznych oraz sterowania bezpieczeństwem sieci.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży IT, szczególnie w zawodzie analityka komputerowego lub programisty. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z agencjami reklamowymi i marketingowymi.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia informatyczne zyskują coraz większą popularność, dlatego też kandydaci na kierunek IT management powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. W przypadku wyższych szkół niepublicznych konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Studenci muszą także znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK IT MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

It management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.04.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.04.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.04.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.04.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku it management

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU IT MANAGEMENT?

Studenci kierunku IT management będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, biznesowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem oraz marketingiem. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowo, skupią się na doskonaleniu zdolności językowych, które są cenione przez pracodawców zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku IT management możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  •  studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku IT management będzie oscylował wokół nauk informatycznych, biznesowych czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto dowiedzą się więcej na temat wybranych dziedzin prawa, między innymi prawa cywilnego czy pracy. W planie zajęć znajdą się przedmioty z obszaru makroekonomii i mikroekonomii. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie umiejętności praktycznych.

Studenci nauczą się wykorzystywani technik marketingowych i zarządzania w praktyce zawodowej. Ponadto rozwiną swoje kompetencje miękkie, takie jak: zdolność komunikacji i pracy zespołowej czy umiejętności analityczne. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, studenci będą doskonalić swoje zdolności językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

IT MANAGEMENT STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU IT MANAGEMENT?

Studia na kierunku IT management trwają 3 lata (studia I stopnia) i  2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku it management na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

IT MANAGEMENT STUDIA I STOPNIA

IT MANAGEMENT STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek it management na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku it management na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek it management na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU IT MANAGEMENT?

Ukończenie studiów anglojęzycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku IT management znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą podjąć pracę w agencjach marketingowych oraz działach Public Relations. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w działach HR, firmach informatycznych oraz w organizacjach pozarządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku IT management:

  • firmy informatyczne
  • stanowiska kierownicze i menedżerskie
  • działy HR
  • działy PR
  • agencje marketingowe
  • organizacje pozarządowe
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU IT MANAGEMENT

Komentarze (0)