Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku

na Kierunku Pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Nie trzeba być specjalistą, by wiedzieć, że jesteśmy różni. Na całokształt istnienia i funkcjonowania każdej jednostki składają się jej wrodzone cechy i predyspozycje do pewnych myśli i stanów emocjonalnych, a także wszystkie przeżycia, jakich miała okazję doświadczyć w ciągu całego swojego egzystowania.

Nie trzeba być specjalistą, by zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele tych różnic występuje – nie istnieje przecież na świecie dwóch ludzi, posiadających dokładnie takie same cechy, przeżywających dokładnie to samo i identycznych pod jakimkolwiek innym względem.

Natomiast, specjalistą być trzeba, aby rozumieć na czym te różnice polegają, co niosą ze sobą i jakie wynikają z nich potrzeby. Człowiek jest jak skomplikowana układanka, bądź obraz; składa się z wielu części i kolorów, a jego interpretacją może zająć się wspomniany specjalista – w dziedzinie Pedagogiki.

Kierunek ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przyszłych studentów, chcących zgłębiać naturę człowieka i poprzez poznanie wielu technik pedagogicznych, mieć możliwość niesienia pomocy potrzebującym, którzy zmagają się z rozmaitymi problemami współczesnego świata.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zakłada nabycie umiejętności diagnozowania różnych potrzeb, projektowania, ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz własnego rozwoju i tworzenia warsztatu pracy. To połączenie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, które stanowią fundament działania praktycznego. 

Kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to wiele dróg, którymi mogą podążać studenci. To wiele specjalności, w których mogą się rozwijać. To wreszcie wiele obszarów, którymi mogą się zająć w przyszłej pracy zawodowej, a więc dużo możliwości dopasowania szczegółowej siatki studiów do osobistych oczekiwań, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji.

 

Dla kogo te studia

Czy wyobrażasz sobie na stanowisku pedagoga człowieka wszechstronnie wykształconego i świadomego specyfiki wykonywanego zawodu, jednak nieposiadającego grama empatii i współczucia, przez co unikanego przez swoich podopiecznych? Z pewnością nie. Dlatego powinieneś rozumieć, że przyszły kandydat na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie powinien wykazywać pewne cechy charakteru i osobowości.

Jesteś empatyczny i wyrozumiały względem każdego spotykanego na swojej drodze człowieka? W gronie znajomych uchodziłeś zwykle za głos rozsądku, a większość ludzi, nawet słabo ci znanych, od początku darzyła cię dużym zaufaniem, przez co stawałeś się powiernikiem ich problemów? Niestraszna ci praca z dziećmi, młodzieżą i ludźmi zdemoralizowanymi, pochodzącymi ze środowisk patologicznych?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z powyższych pytań może być doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Pedagogika w Trójmieście już w październiku, dlatego nie wahaj się dłużej i zgłoś swoją kandydaturę.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Pedagogika  stopień: (I)  (II)

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku instrumentalistyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Gdańsku?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Odpowiada za nią konkurs świadectw, w którym brane są pod uwagę: język polski, język obcy, oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 18.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Termin rekrutacji I stopnia:
od 06.07.2020
do 12.07.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 06.07.2020
do 12.07.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2020
do 24.08.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2020
do 15.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2020
do 15.10.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni Termin rekrutacji I stopnia:
od 26.03.2020
do 16.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 26.03.2020
do 16.10.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Pedagogikę, jak niektóre inne studia, można podjąć dwojako. Studia stacjonarne, będące wyborem przeważającej większości przyszłych studentów, stanowią doskonałą propozycję dla tych, którzy chcieliby zdobywać edukację w sposób ciągły i regularny, rozkładając ją równomiernie na pięć dni w tygodniu. Wybór ten wiąże się z koniecznością sprostania dość dużej konkurencji, progi punktowe są zwykle wyższe, niż w przypadku drugiej opcji.

Są nią studia niestacjonarne, zwane również zaocznymi. Charakter kształcenia w tym trybie będzie zawierał w sobie weekendowe zjazdy, mające miejsce co dwa bądź trzy tygodnie. Studenci będą uczestniczyć w kilkugodzinnych zajęciach i wykładach, celem przyswojenia skoncentrowanych treści kierunkowych. Ten swego rodzaju ukłon w stronę ludzi chcących pogodzić życie zawodowe lub inne zobowiązania życiowe z możliwością zdobywania wyższego wykształcenia będzie wiązał się z jednym przykrym warunkiem – opłatami semestralnymi. Jednak konkurencja do pokonania będzie znacznie niższa, a tym samym szanse na dostanie się wzrosną.

 

Program studiów i przedmioty

Dokładna siatka zajęć będzie niezależna od wyboru trybu studiów, jednak może się różnić w zależności od decyzji w kwestii uczelni wyższej, obranej za miejsce przyswajania niezbędnej wiedzy i umiejętności. Jako student Pedagogiki powinieneś przygotować się na obowiązek zgłębienia podstaw interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z obszaru nauk humanistycznych i ścisłych, które po upływie niedługiego czasu będziesz pogłębiał w ramach mniej ogólnej specjalności.

Wymagania na Pedagogikę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia. A znajdują się na niej między innymi:

 • historia wychowania w rodzinie,
 • etyka zawodu pedagoga,
 • patologie społeczne,
 • socjologia wychowania,
 • komunikacja w edukacji,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • interwencja kryzysowa.

 

Początek przygody ze studiami to poznanie założeń teoretycznych, będących filarem pod rozwój całej nauki. W związku z tym na wykładach poznasz podstawy filozofii oraz historii współczesnej pedagogiki, co pozwoli ci zrozumieć ideę tego kierunku.

Gruntowne zgłębianie Pedagogiki nie mogłoby się obyć bez przyswojenia dość szerokiej wiedzy psychologicznej – aby móc zrozumieć trudną sytuację ludzi i pomóc im w odpowiedni sposób z uporaniem sobie z wszelkimi problemami.

Jeśli dotrwasz do dalszych etapów nauki na Pedagogice, zmierzysz się z koniecznością dokonania wyboru w kwestii bardziej szczegółowego kształcenia. A wybór nie będzie łatwy. Jako student będziesz mógł zgłębiać:

 • Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną
 • Pedagogikę resocjalizacyjną
 • Resocjalizację z socjoterapią
 • Doradztwo zawodowe i personalne

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA GDAŃSK STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA GDAŃSK STUDIA ZAOCZNE

 

pedagogia studia Gdańsk Trójmiasto pomorskie

 

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie można podzielić na jednolite magisterskie oraz takie, których dwa komplementarne etapy dzielą tok nauki na dwie części. Pedagogika należy do tego drugiego, znacznie częściej występującego, przypadku.

Co to oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez każdego absolwenta tytułu licencjata i jednocześnie możliwością podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na Pedagogice to konieczność poświęcenia dodatkowego czasu w wymiarze półtora roku, a ich ukończenie zagwarantuje uzyskanie tytułu magistra oraz zwiększenie atrakcyjności w oczach przyszłych pracodawców.

 

Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA TRÓJMIASTO STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA TRÓJMIASTO STUDIA II STOPNIA

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Pedagogika i zrobisz to z pewną dozą niepewności i wynikającej z niej nieuważności, powinieneś sprawdzić kilka informacji, ściśle związanych z procedurami rekrutacyjnymi.

Przedmioty, które są wiodące dla studiów na kierunku Pedagogika już znasz. Powinieneś wiedzieć również, że niemal każdego roku uczelnie oferujące możliwość podjęcia studiów na opisywanym kierunku przechodzą oblężenie – kandydatów na studia pedagogiczne jest niejednokrotnie niemal dwa razy więcej niż zagwarantowanych przez wydział miejsc.

Dlatego podejście do nauki na poważnie i rozpoczęcie jej odpowiednio wcześnie z pewnością zwiększy twoje szanse na zasilenie grona tego interdyscyplinarnego kierunku i pozwoli na rozwój zainteresowań w wybranym przez siebie zakresie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zapewnić sobie szansę na wkroczenie na ścieżkę odpowiedzialnego i wymagającego zawodu pedagoga, będzie zgłoszenie swojej kandydatury na wybraną przez siebie uczelnię w Trójmieście za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza.

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zwykle stawiają na prostotę przekazu, dlatego przejście przez powyższy proces nie powinno przysporzyć najmniejszych problemów. W skrócie – staniesz przed zadaniem wpisania uzyskanych na maturze wyników procentowych lub ocen z poprzedniego etapu edukacji, system automatycznie przeliczy twoje osiągnięcia na punkty i na ich podstawie wyłonieni zostaną najlepsi kandydaci.

 

Potrzebne dokumenty

Jeśli udało ci się zostać szczęśliwcem, którego nazwisko dumnie widnieje na liście przyjętych na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, to aby utrzymać swoją pozycję i móc rozpocząć wybrany dział edukacji już w październiku, będziesz musiał skompletować kilka niezbędnych dokumentów.

Fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – w zależności od stopnia studiów, na które się ubiegasz, oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny to dokumenty, których będziesz potrzebował do finalizacji całej procedury rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

 

pedagogika studia Gdańsk trójmiasto pomorskie

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zgodną z kierunkiem kształcenia, a więc bardzo rozległą tematycznie i potrzebną społeczeństwu.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • kuratorskich zespołach służby sądowej,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • placówkach świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście? 

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. To kluczowa, zaraz po decyzji odnośnie kierunku studiów, decyzja. By pomóc kandydatom w podjęciu tego ważnego wyboru, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Michalina, studentka drugiego roku Pedagogiki w Trójmieście, mówi:

„Pedagog to brzmi dumnie. Chcę wykonywać szlachetną pracę, pomagać ludziom, wspierać ich działania, motywować. Ale żeby to robić, trzeba wiedzieć jak. Dlatego studiuję Pedagogikę w Trójmieście. Tutaj poznam swój przyszły zawód od każdej strony, dzięki czemu będę mogła wykonywać go z pełną świadomością i należytym oddaniem.”

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE NIESTACJONARNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Pedagogikę, jak niektóre inne studia, można podjąć dwojako. Studia stacjonarne, będące wyborem przeważającej większości przyszłych studentów, stanowią doskonałą propozycję dla tych, którzy chcieliby zdobywać edukację w sposób ciągły i regularny, rozkładając ją równomiernie na pięć dni w tygodniu. Wybór ten wiąże się z koniecznością sprostania dość dużej konkurencji, progi punktowe są zwykle wyższe, niż w przypadku drugiej opcji.

Są nią studia niestacjonarne, zwane również zaocznymi. Charakter kształcenia w tym trybie będzie zawierał w sobie weekendowe zjazdy, mające miejsce co dwa bądź trzy tygodnie. Studenci będą uczestniczyć w kilkugodzinnych zajęciach i wykładach, celem przyswojenia skoncentrowanych treści kierunkowych. Ten swego rodzaju ukłon w stronę ludzi chcących pogodzić życie zawodowe lub inne zobowiązania życiowe z możliwością zdobywania wyższego wykształcenia będzie wiązał się z jednym przykrym warunkiem – opłatami semestralnymi. Jednak konkurencja do pokonania będzie znacznie niższa, a tym samym szanse na dostanie się wzrosną.

 

Program studiów i przedmioty

Dokładna siatka zajęć będzie niezależna od wyboru trybu studiów, jednak może się różnić w zależności od decyzji w kwestii uczelni wyższej, obranej za miejsce przyswajania niezbędnej wiedzy i umiejętności. Jako student Pedagogiki powinieneś przygotować się na obowiązek zgłębienia podstaw interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z obszaru nauk humanistycznych i ścisłych, które po upływie niedługiego czasu będziesz pogłębiał w ramach mniej ogólnej specjalności.

Wymagania na Pedagogikę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia. A znajdują się na niej między innymi:

 • historia wychowania w rodzinie,
 • etyka zawodu pedagoga,
 • patologie społeczne,
 • socjologia wychowania,
 • komunikacja w edukacji,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • interwencja kryzysowa.

 

Początek przygody ze studiami to poznanie założeń teoretycznych, będących filarem pod rozwój całej nauki. W związku z tym na wykładach poznasz podstawy filozofii oraz historii współczesnej pedagogiki, co pozwoli ci zrozumieć ideę tego kierunku.

Gruntowne zgłębianie Pedagogiki nie mogłoby się obyć bez przyswojenia dość szerokiej wiedzy psychologicznej – aby móc zrozumieć trudną sytuację ludzi i pomóc im w odpowiedni sposób z uporaniem sobie z wszelkimi problemami.

Jeśli dotrwasz do dalszych etapów nauki na Pedagogice, zmierzysz się z koniecznością dokonania wyboru w kwestii bardziej szczegółowego kształcenia. A wybór nie będzie łatwy. Jako student będziesz mógł zgłębiać:

 • Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną
 • Pedagogikę resocjalizacyjną
 • Resocjalizację z socjoterapią
 • Doradztwo zawodowe i personalne

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie można podzielić na jednolite magisterskie oraz takie, których dwa komplementarne etapy dzielą tok nauki na dwie części. Pedagogika należy do tego drugiego, znacznie częściej występującego, przypadku.

Co to oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez każdego absolwenta tytułu licencjata i jednocześnie możliwością podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na Pedagogice to konieczność poświęcenia dodatkowego czasu w wymiarze półtora roku, a ich ukończenie zagwarantuje uzyskanie tytułu magistra oraz zwiększenie atrakcyjności w oczach przyszłych pracodawców.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Pedagogika i zrobisz to z pewną dozą niepewności i wynikającej z niej nieuważności, powinieneś sprawdzić kilka informacji, ściśle związanych z procedurami rekrutacyjnymi.

Przedmioty, które są wiodące dla studiów na kierunku Pedagogika już znasz. Powinieneś wiedzieć również, że niemal każdego roku uczelnie oferujące możliwość podjęcia studiów na opisywanym kierunku przechodzą oblężenie – kandydatów na studia pedagogiczne jest niejednokrotnie niemal dwa razy więcej niż zagwarantowanych przez wydział miejsc.

Dlatego podejście do nauki na poważnie i rozpoczęcie jej odpowiednio wcześnie z pewnością zwiększy twoje szanse na zasilenie grona tego interdyscyplinarnego kierunku i pozwoli na rozwój zainteresowań w wybranym przez siebie zakresie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zapewnić sobie szansę na wkroczenie na ścieżkę odpowiedzialnego i wymagającego zawodu pedagoga, będzie zgłoszenie swojej kandydatury na wybraną przez siebie uczelnię w Trójmieście za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza.

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zwykle stawiają na prostotę przekazu, dlatego przejście przez powyższy proces nie powinno przysporzyć najmniejszych problemów. W skrócie – staniesz przed zadaniem wpisania uzyskanych na maturze wyników procentowych lub ocen z poprzedniego etapu edukacji, system automatycznie przeliczy twoje osiągnięcia na punkty i na ich podstawie wyłonieni zostaną najlepsi kandydaci.

 

Potrzebne dokumenty

Jeśli udało ci się zostać szczęśliwcem, którego nazwisko dumnie widnieje na liście przyjętych na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, to aby utrzymać swoją pozycję i móc rozpocząć wybrany dział edukacji już w październiku, będziesz musiał skompletować kilka niezbędnych dokumentów.

Fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – w zależności od stopnia studiów, na które się ubiegasz, oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny to dokumenty, których będziesz potrzebował do finalizacji całej procedury rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zgodną z kierunkiem kształcenia, a więc bardzo rozległą tematycznie i potrzebną społeczeństwu.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • kuratorskich zespołach służby sądowej,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • placówkach świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. To kluczowa, zaraz po decyzji odnośnie kierunku studiów, decyzja. By pomóc kandydatom w podjęciu tego ważnego wyboru, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Michalina, studentka drugiego roku Pedagogiki w Trójmieście, mówi:

„Pedagog to brzmi dumnie. Chcę wykonywać szlachetną pracę, pomagać ludziom, wspierać ich działania, motywować. Ale żeby to robić, trzeba wiedzieć jak. Dlatego studiuję Pedagogikę w Trójmieście. Tutaj poznam swój przyszły zawód od każdej strony, dzięki czemu będę mogła wykonywać go z pełną świadomością i należytym oddaniem.”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)