Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pedagogika studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Nie trzeba być specjalistą, by wiedzieć, że jesteśmy różni. Na całokształt istnienia i funkcjonowania każdej jednostki składają się jej wrodzone cechy i predyspozycje do pewnych myśli i stanów emocjonalnych, a także wszystkie przeżycia, jakich miała okazję doświadczyć w ciągu całego swojego egzystowania.

Nie trzeba być specjalistą, by zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele tych różnic występuje – nie istnieje przecież na świecie dwóch ludzi, posiadających dokładnie takie same cechy, przeżywających dokładnie to samo i identycznych pod jakimkolwiek innym względem.

Natomiast, specjalistą być trzeba, aby rozumieć na czym te różnice polegają, co niosą ze sobą i jakie wynikają z nich potrzeby. Człowiek jest jak skomplikowana układanka, bądź obraz; składa się z wielu części i kolorów, a jego interpretacją może zająć się wspomniany specjalista – w dziedzinie Pedagogiki.

Kierunek ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przyszłych studentów, chcących zgłębiać naturę człowieka i poprzez poznanie wielu technik pedagogicznych, mieć możliwość niesienia pomocy potrzebującym, którzy zmagają się z rozmaitymi problemami współczesnego świata.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zakłada nabycie umiejętności diagnozowania różnych potrzeb, projektowania, ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych oraz własnego rozwoju i tworzenia warsztatu pracy. To połączenie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, które stanowią fundament działania praktycznego. 

Kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to wiele dróg, którymi mogą podążać studenci. To wiele specjalności, w których mogą się rozwijać. To wreszcie wiele obszarów, którymi mogą się zająć w przyszłej pracy zawodowej, a więc dużo możliwości dopasowania szczegółowej siatki studiów do osobistych oczekiwań, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji.

 

Dla kogo te studia

Czy wyobrażasz sobie na stanowisku pedagoga człowieka wszechstronnie wykształconego i świadomego specyfiki wykonywanego zawodu, jednak nieposiadającego grama empatii i współczucia, przez co unikanego przez swoich podopiecznych? Z pewnością nie. Dlatego powinieneś rozumieć, że przyszły kandydat na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie powinien wykazywać pewne cechy charakteru i osobowości.

Jesteś empatyczny i wyrozumiały względem każdego spotykanego na swojej drodze człowieka? W gronie znajomych uchodziłeś zwykle za głos rozsądku, a większość ludzi, nawet słabo ci znanych, od początku darzyła cię dużym zaufaniem, przez co stawałeś się powiernikiem ich problemów? Niestraszna ci praca z dziećmi, młodzieżą i ludźmi zdemoralizowanymi, pochodzącymi ze środowisk patologicznych?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno z powyższych pytań może być doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Pedagogika w Trójmieście już w październiku, dlatego nie wahaj się dłużej i zgłoś swoją kandydaturę.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Gdańsku?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Odpowiada za nią konkurs świadectw, w którym brane są pod uwagę: język polski, język obcy, oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Pedagogikę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia. A znajdują się na niej między innymi:

 • historia wychowania w rodzinie,
 • etyka zawodu pedagoga,
 • patologie społeczne,
 • socjologia wychowania,
 • komunikacja w edukacji,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • interwencja kryzysowa.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Pedagogikę, jak każde inne studia, można podjąć dwojako. Studia stacjonarne, będące wyborem przeważającej większości przyszłych studentów, stanowią doskonałą propozycję dla tych, którzy chcieliby zdobywać edukację w sposób ciągły i regularny, rozkładając ją równomiernie na pięć dni w tygodniu. Wybór ten wiąże się z koniecznością sprostania dość dużej konkurencji, progi punktowe są zwykle wyższe, niż w przypadku drugiej opcji.

Są nią studia niestacjonarne, zwane również wieczorowymi. Ten swego rodzaju ukłon w stronę ludzi chcących pogodzić życie zawodowe lub inne zobowiązania życiowe z możliwością zdobywania wyższego wykształcenia będzie wiązał się z jednym przykrym warunkiem – opłatami semestralnymi. Jednak konkurencja do pokonania będzie znacznie niższa, a tym samym szanse na dostanie się wzrosną.

 

Program studiów

Dokładna siatka zajęć będzie niezależna od wyboru trybu studiów, jednak może się różnić w zależności od decyzji w kwestii uczelni wyższej, obranej za miejsce przyswajania niezbędnej wiedzy i umiejętności. Jako student Pedagogiki powinieneś przygotować się na konieczność zgłębienia podstaw interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z obszaru nauk humanistycznych i ścisłych, które po upływie niedługiego czasu będziesz pogłębiał w ramach mniej ogólnej specjalności.

Początek przygody ze studiami to poznanie założeń teoretycznych, będących filarem pod rozwój całej nauki. W związku z tym na wykładach poznasz podstawy filozofii oraz historii współczesnej pedagogiki, co pozwoli ci zrozumieć ideę tego kierunku.

Gruntowne zgłębianie Pedagogiki nie mogłoby się obyć bez przyswojenia dość szerokiej wiedzy psychologicznej – aby móc zrozumieć trudną sytuację ludzi i pomóc im w odpowiedni sposób z uporaniem sobie z wszelkimi problemami.

Jeśli dotrwasz do dalszych etapów nauki na Pedagogice, zmierzysz się z koniecznością dokonania wyboru w kwestii bardziej szczegółowego kształcenia. A wybór nie będzie łatwy. Jako student będziesz mógł zgłębiać:

 • Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną
 • Pedagogikę resocjalizacyjną
 • Resocjalizację z socjoterapią
 • Doradztwo zawodowe i personalne

 

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Trójmieście

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie można podzielić na jednolite magisterskie oraz takie, których dwa komplementarne etapy dzielą tok nauki na dwie części. Pedagogika należy do tego drugiego, znacznie częściej występującego, przypadku.

Co to oznacza w praktyce? Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez każdego absolwenta tytułu licencjata i jednocześnie możliwością podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na Pedagogice to konieczność poświęcenia dodatkowego czasu w wymiarze półtora roku, a ich ukończenie zagwarantuje uzyskanie tytułu magistra oraz zwiększenie atrakcyjności w oczach przyszłych pracodawców.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Pedagogika i zrobisz to z pewną dozą niepewności i wynikającej z niej nieuważności, powinieneś sprawdzić kilka informacji, ściśle związanych z procedurami rekrutacyjnymi.

Przedmioty, które są wiodące dla studiów na kierunku Pedagogika już znasz. Powinieneś wiedzieć również, że każdego roku uczelnie oferujące możliwość podjęcia studiów na opisywanym kierunku przechodzą oblężenie – kandydatów na studia pedagogiczne jest niejednokrotnie niemal dwa razy więcej niż zagwarantowanych przez wydział miejsc.

Dlatego podejście do nauki na poważnie i rozpoczęcie jej odpowiednio wcześnie z pewnością zwiększy twoje szanse na zasilenie grona tego interdyscyplinarnego kierunku i pozwoli na rozwój zainteresowań w wybranym przez siebie zakresie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zapewnić sobie szansę na wkroczenie na ścieżkę odpowiedzialnego i wymagającego zawodu pedagoga, będzie zgłoszenie swojej kandydatury na wybraną przez siebie uczelnię w Trójmieście za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza.

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zwykle stawiają na prostotę przekazu, dlatego przejście przez powyższy proces nie powinno przysporzyć najmniejszych problemów. W skrócie – staniesz przed zadaniem wpisania uzyskanych na maturze wyników procentowych lub ocen z poprzedniego etapu edukacji, system automatycznie przeliczy twoje osiągnięcia na punkty i przekaże je komisji rekrutacyjnej.

 

Potrzebne dokumenty

Jeśli udało ci się zostać szczęśliwcem, którego nazwisko dumnie widnieje na liście przyjętych na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, to aby utrzymać swoją pozycję i móc rozpocząć wybrany dział edukacji już w październiku, będziesz musiał donieść do dziekanatu kilka niezbędnych dokumentów.

Fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – w zależności od stopnia studiów, na które się ubiegasz, oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny to wszystko, czego będziesz potrzebował do finalizacji całej procedury rekrutacyjnej.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zgodną z kierunkiem kształcenia, a więc bardzo rozległą tematycznie i potrzebną społeczeństwu.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • kuratorskich zespołach służby sądowej,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • placówkach świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście? 

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. To kluczowa, zaraz po decyzji odnośnie kierunku studiów, decyzja. By pomóc kandydatom w podjęciu tego ważnego wyboru, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Michalina, studentka drugiego roku Pedagogiki w Trójmieście, mówi:

„Pedagog to brzmi dumnie. Chcę wykonywać szlachetną pracę, pomagać ludziom, wspierać ich działania, motywować. Ale żeby to robić, trzeba wiedzieć jak. Dlatego studiuję Pedagogikę w Trójmieście. Tutaj poznam swój przyszły zawód od każdej strony, dzięki czemu będę mogła wykonywać go z pełną świadomością i należytym oddaniem.”

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Komentarze (0)