Studia stacjonarne w Katowicach

Studia stacjonarne w Katowicach

Studia stacjonarne w Katowicach

Największy wybór studiów

stacjonarnych w Katowicach

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia stacjonarne w Katowicach 2021

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki studiów - Katowice i woj. śląskie: znaleziono 203

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
Architecture II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Automatic control and robotics II stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Creative management in new media II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Gastronomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka i geologia środowiska I stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Gry i grafika interaktywna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Industrial and engineering chemistry I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia stacjonarne
International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kultury mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne
Malarstwo jednolite stacjonarne
Management II stopnia stacjonarne
Management and production engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing and sales I stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Materials engineering II stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia stacjonarne
Mechatronics II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikro i nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Modelowanie komputerowe I stopnia stacjonarne
Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzyka w multimediach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Neurobiologia II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia jednolite stacjonarne
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne
Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Terapia artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport kolejowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne
Turystyka II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 44 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki studiów: 83 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 98 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)