Ochrona środowiska - Wrocław

Ochrona środowiska - Wrocław

Studia na kierunku ochrona środowiska w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ochrona środowiska +

Wydział Nauk Biologicznych UWr  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Górnictwo i geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

27.06.2024

Ochrona środowiska studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Ochrona środowiska we Wrocławiu to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi inspektora ds. ochrony środowiska. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych czy zarządzania gospodarką wodną.

Ochrona środowiska - Wrocław
Studia na kierunku ochrona środowiska w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu prawa ochrony środowiska, ekonomii w ochronie środowiska, ekologii. W trakcie nauki studenci poznają procesy zachodzące w ekosystemach i uczą się wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowiskach. Absolwenci tego kierunku potrafią wdrażać technologie oczyszczania wód i powietrza oraz wiedzą jak zarządzać energią. 

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać pracy w placówkach, które odpowiadają za działania związane z ochroną przyrody. Są wśród nich organy administracji rządowej, fundacje czy organizacje pożytku publicznego. Absolwenci mogą kontynuować karierę naukową bądź pracować w laboratoriach badawczych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona środowiska w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | Ochrona środowiska Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). Próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UPWR wyniósł 187,6 punktu.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka. | ochrona środowiska Wrocław - przedmioty maturalne

Absolwenci szkół średnich, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu nauki na kierunku ochrona środowiska, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego powinni zacząć już dziś. Liczba chętnych bowiem zawsze przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

By stać się jednym ze studentów tego prestiżowego kierunku, musisz szczególny nacisk położyć na naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Pamiętaj, że twoje doskonałe wyniki uzyskane podczas matury będą nie tylko bronią podczas procedury rekrutacyjnej, lecz także wpłyną na jakość twojej nauki w przyszłości.

 

Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek ochrona środowiska w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego i języka obcego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów wśród przedmiotów maturalnych powinni także uwzględnić jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uwzględnia także ewentualne wyniki z egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu

Studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech lat do trzech i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

 

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Biologicznych UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Pasjonaci ekologii muszą być przygotowani na to, że czas ich studiów będzie wyjątkowo intensywny. Każda osoba, która decyduje się bowiem na kształcenie na kierunku ochrona środowiska, będzie musiała uczestniczyć w wielu wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, czy zajęciach terenowych, które powinny stanowić nieodłączną część nauki. Podstawą edukacji na tym kierunku są zagadnienia oparte na fizyce, chemii oraz biologii, więc studenci muszą od samego początku dysponować rozległą wiedzą z tych dziedzin. Oprócz tego każdy pasjonat ekologii będzie się stykać z przedmiotami takimi jak:

  • metrologia;
  • klimatologia;
  • technologia ochrony atmosfery;
  • zagrożenia cywilizacyjne itd.

Studenci mogą liczyć na bardzo dużą różnorodność, która towarzyszyć będzie ich nauce. Wszystkie osoby, decydujące się na kształcenie na tym kierunku, będą poznawać najpierw podstawy związane z ekologią, różnorodnością biologiczną, by później płynnie przejść do zagadnień ochrony przyrody.

Działaniu każdego ekologa powinna towarzyszyć rozbudowana wiedza, jednak w tej pracy liczą się przede wszystkim umiejętności. Oprócz tego osoby, kończące ten kierunek, muszą wykształcić szereg kompetencji miękkich, a one są niezbędne w tej pracy. Ekologowie bowiem muszą niejednokrotnie uczestniczyć w różnego rodzaju negocjacjach, które wymagają nie tylko kierunkowej wiedzy, lecz także bardzo dobrych umiejętności komunikacji.

Bardzo ważnym aspektem w pracy przyszłych ekologów jest także doskonała znajomość przepisów prawnych obowiązujących nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Pasjonaci ochrony środowiska muszą bowiem działać zgodnie z normami oraz muszą czujnie obserwować działania podejmowane przez rządzących, czy prywatne koncerny, zajmujące się eksploatacją środowiska naturalnego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci ochrony środowiska w trakcie nauki poznają m.in.: zasady gospodarowania i urządzania terenów wiejskich lub miejskich; rodzaje zagrożeń środowiska powiązanych z działalnością człowieka; zasady waloryzacji środowiska oraz sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: oceniania możliwości stosowania technologii ochrony środowiska; projektowania działań na rzecz ochrony atmosfery; zarządzania gospodarką komunalną lub gospodarką wodną.

Interdyscyplinarny charakter ochrony środowiska pozwala studentom tego kierunku zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie np.: botaniki, zoologii, geologii, mikrobiologii, biochemii, ekologii czy hydrologii. Ponadto w programie ochrony środowiska znajdują się również przedmioty poświęcone m.in. zagrożeniom cywilizacyjnym, zrównoważonemu rozwojowi, technologiom bioenergetycznym, przepisom prawnym w ochronie środowiska czy różnorodnym formom finansowania ochrony środowiska w Polsce i na świecie.

Absolwenci ochrony środowiska są kompleksowo przygotowani do pracy np. w organach administracji państwowej i samorządowej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego czy w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziałujące na środowisko. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są także m.in. w firmach monitorujących środowisko lub w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne. Absolwenci ochrony środowiska nabytą w trakcie studiów wiedzę mogą także wykorzystać np. w mediach.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na ochronie środowiska we Wrocławiu

Współczesne studia z ochrony środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu: ocena oddziaływania na środowiskoochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanychanalityka środowiskowazarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Sprawdź specjalności na ochronie środowiska we Wrocławiu

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu

Studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Ochrona środowiska w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po ochronie środowiska

Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się monitoringiem środowiska, instytucjami finansowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, czy firmami konsultingowymi.

Współcześnie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, czy żyjemy w zgodzie z naturą. Dziś świadomi ekolodzy stają się dla nas inspiracją, wyznaczają trendy i pokazują, że wystarczy dbać o własną przestrzeń, by miało to zbawienny wpływ na naturę. Absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą znaleźć stabilne zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, instytucjach pożytku publicznego i organach administracji samorządowej i rządowej.

czytaj dalej jaka praca po ochronie środowiska

Jak wygląda rekrutacja na ochronę środowiska we Wrocławiu

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona środowiska zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologii. Studenci nauczą się podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrony gleb i wód. Co więcej, nauczą się monitoringu środowiska orz wykorzystywania technologii stosowanych w ochronie przyrody. Dowiedzą się także jak dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady planowania przestrzennego.

Ochrona środowiska - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Jakie progi na ochronę środowiska we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 187,6 punktu.

czytaj dalej: 

 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – liczba osób, które uczelnie mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów, jest ograniczona, dlatego kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej, utworzonej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Wrocławski: 60
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują terminy ogłoszenia wyników rekrutacji an poszczególne studia. Kandydaci otrzymują wszystkie niezbędne informacje w systemach IRK oraz ERK – w prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do osób zakwalifikowanych, liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 16 lipca 2024
  • Uniwersytet Wrocławski – 17 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia pliku może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji – oznacza to, że termin przeznaczony na dostarczenie plików jest ustalany indywidualnie przez szkołę. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni. Należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – od 17 do 19 lipca 2024
  • Uniwersytet Wrocławski – od 18 do 23  lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Wrocław studia i stopnia

Ochrona środowiska Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Mieście wrocławiu

Ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia na kierunku ochrona środowiska przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi z pasją.

Maria, studentka trzeciego roku, mówi:

Musimy wspierać naturę i dbać o nią. Studia na tym kierunku wpływają bardzo na świadome podejście do ochrony środowiska. Od zawsze natura była dla mnie ważna, więc nauka na tym kierunku do strzał w dziesiątkę!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia