Ochrona środowiska - Wrocław

Studia we Wrocławiu

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Ochrona środowiska studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim (UWR), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (UPWR) oraz Politechncie Wrocławskiej (PWR) trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona środowiska zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologii. Studenci nauczą się podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrony gleb i wód. Co więcej, nauczą się monitoringu środowiska orz wykorzystywania technologii stosowanych w ochronie przyrody. Dowiedzą się także jak dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady planowania przestrzennego.

 

Specjalności

Współczesne studia z ochrony środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu: ocena oddziaływania na środowisko, ochrona gleb,  zarządzanie ryzykiem środowiskowym i rekultywacja terenów zdegradowanych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

 

Praca po studiach

Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się monitoringiem środowiska, instytucjami finansowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, czy firmami konsultingowymi.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ochrona środowiska +

Wydział Nauk Biologicznych UWr stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Górnictwo i geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Absolwenci szkół średnich, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu nauki na kierunku ochrona środowiska, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego powinni zacząć już dziś. Liczba chętnych bowiem zawsze przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

By stać się jednym ze studentów tego prestiżowego kierunku, musisz szczególny nacisk położyć na naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Pamiętaj, że twoje doskonałe wyniki uzyskane podczas matury będą nie tylko bronią podczas procedury rekrutacyjnej, lecz także wpłyną na jakość twojej nauki w przyszłości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek

Nieustający rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą nie tylko same pozytywy. Zatraciliśmy się w nowoczesności i zapomnieliśmy, jak ważna w naszym życiu powinna być symbioza z naturą. Nie liczy się bowiem wyłącznie to, co jest wytworem rąk ludzkich. Ważne, jak to wpływa na nasze środowisko naturalne i czy możemy czerpać z niego pełnymi garściami. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby nasze życie bez dostępu do świeżych owoców i warzyw, czystej wody, drzew, produkujących tlen... Wtedy świat chyliłby się ku upadkowi.

By świadomie dbać o ten kruchy związek człowieka z naturą, potrzebni są wciąż specjaliści, którzy dzięki swojej wiedzy potrafią wdrażać różnego rodzaju działania ochronne, czy naprawcze. Tym właśnie zajmują się ekolodzy. Dbają, uświadamiają, naprawiają zniszczenia wyrządzone przez człowieka w środowisku naturalnym. Studia na kierunku ochrona środowiska wymagają zaangażowania i pasji. Jeżeli jesteś jednak osobą, dla której problemy związane z ekologią nie są obojętne, to odnajdziesz się na tym kierunku studiów.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona śodowiska we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu przygotowały taką ofertę kształcenia na kierunku ochrona środowiska, która będzie atrakcyjna dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem nauki. W stolicy dolnego śląska przygodę z tym kierunkiem możesz rozpocząć albo na Uniwersytecie Wrocławskim, albo Uniwersytecie Przyrodniczym. Każdy z tych ośrodków akademickich kształci wyłącznie najlepszych specjalistów, jednak ich oferty edukacyjne nieznacznie różnią się od siebie. Zastanów się zatem, która z tych propozycji bliższa jest twoim oczekiwaniom.

Studenci ochrony środowiska muszą otrzymać bardzo rozległą wiedzę, która pozwoli im na świadome stawianie czoła problemom, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny. Większość przedmiotów na tym kierunku ma charakter ścisły. Pasjonaci ekologii muszą zatem przygotować się na intensywną naukę matematyki, różnorodnych odmian biologii, czy chemii. Studenci będą uczęszczać zarówno na wykłady, ćwiczenia praktyczne, jak i skomplikowane laboratoria, czy nawet zajęcia terenowe.


4. Praca po studiach

Współcześnie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, czy żyjemy w zgodzie z naturą. Dziś świadomi ekolodzy stają się dla nas inspiracją, wyznaczają trendy i pokazują, że wystarczy dbać o własną przestrzeń, by miało to zbawienny wpływ na naturę. Absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą znaleźć stabilne zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, instytucjach pożytku publicznego i organach administracji samorządowej i rządowej

Przyszli ekolodzy mogą także podejmować aktywną współpracę z przedsiębiorstwami, które w znacznym stopniu ekspolatują środowisko naturalne. Ich wykształcenie sprawia, że mogą oni wdrażać nowe technologie, które oprócz tego, że usprawniają produkcję, to także chronią środowisko naturalne. Każdy absolwent tego kierunku może podejmować pracę laboratoryjną i badawczą, dzięki której będziemy mogli świadomie czuwać nad kondycją natury. Praca absolwentów ochrony środowiska ma zatem wyjątkowo przyszłościowy charakter.

Studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Polskie ośrodki akademickie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest umożliwienie wszystkim zdolnym i chętnym do poszerzania swojej wiedzy kandydatom. Studia dzienne (stacjonarne) są najczęściej wybierane przez absolwentów szkół średnich, ponieważ na państwowych uczelniach nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne oraz mają formę regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Z kolei studia zaoczne wybierane są przez te osoby, którym zależy na rozwoju intelektualnym, a z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnych zajęciach. Wtedy spotkania odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Należy jedynie pamiętać, że studia zaoczne są na ogół płatne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Pasjonaci ekologii muszą być przygotowani na to, że czas ich studiów będzie wyjątkowo intensywny. Każda osoba, która decyduje się bowiem na kształcenie na kierunku ochrona środowiska, będzie musiała uczestniczyć w wielu wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, czy zajęciach terenowych, które powinny stanowić nieodłączną część nauki. Podstawą edukacji na tym kierunku są zagadnienia oparte na fizyce, chemii oraz biologii, więc studenci muszą od samego początku dysponować rozległą wiedzą z tych dziedzin. Oprócz tego każdy pasjonat ekologii będzie się stykać z przedmiotami takimi jak:

 • metrologia;
 • klimatologia;
 • technologia ochrony atmosfery;
 • zagrożenia cywilizacyjne itd.

 

Studenci mogą liczyć na bardzo dużą różnorodność, która towarzyszyć będzie ich nauce. Wszystkie osoby, decydujące się na kształcenie na tym kierunku, będą poznawać najpierw podstawy związane z ekologią, różnorodnością biologiczną, by później płynnie przejść do zagadnień ochrony przyrody.

Działaniu każdego ekologa powinna towarzyszyć rozbudowana wiedza, jednak w tej pracy liczą się przede wszystkim umiejętności. Oprócz tego osoby, kończące ten kierunek, muszą wykształcić szereg kompetencji miękkich, a one są niezbędne w tej pracy. Ekologowie bowiem muszą niejednokrotnie uczestniczyć w różnego rodzaju negocjacjach, które wymagają nie tylko kierunkowej wiedzy, lecz także bardzo dobrych umiejętności komunikacji.

Bardzo ważnym aspektem w pracy przyszłych ekologów jest także doskonała znajomość przepisów prawnych obowiązujących nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Pasjonaci ochrony środowiska muszą bowiem działać zgodnie z normami oraz muszą czujnie obserwować działania podejmowane przez rządzących, czy prywatne koncerny, zajmujące się eksploatacją środowiska naturalnego.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia biologiczne na kierunku ochrona środowiska dzielimy na dwa komplementarne cykle kształcenia, czas ich trwania może się jednak rozkładać różnie w zależności od uczelni, którą wybierzesz. Twoja edukacja może przybierać formę sześciu lub siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia. Studia pierwszego stopnia zaopatrzą cię w niezbędną wiedzę i umiejętności, potrzebne w pracy ekologa.

Z kolei studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry. Nauka przybiera charakter jeszcze bardziej specjalistyczny, studenci systematyzują i poszerzają swoją wiedzę i przygotowują się do obrony jednej z najważniejszej prac dyplomowych, czyli pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to absolwenci tego kierunku będą mogli w pełni rozwinąć swoją karierę zawodową.

Ochrona środowiska w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister
Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój cywilizacyjny, to nie tylko postęp. Wyrządza on także wiele szkód dla środowiska naturalnego. Powinniśmy zrobić wszystko, by dbać o naturę, która nas otacza, ponieważ wszystko, co robimy, jest od niej zależne. Nasza symbioza z przyrodą wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i wiele innych aspektów życia. Dlatego też współcześnie nikt nie bagatelizuje pracy ekologów. Zatem studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska są świetną inwestycją na przyszłość. Jako absolwent tego kierunku nie musisz martwić się w ogóle o przyszłe zatrudnienie.
Twoje podstawowe miejsca pracy to:

 • laboratoria;
 • firmy recyklingowe;
 • organizacje pożytku publicznego;
 • fundacje zajmujące się ochroną środowiska;
 • organy administracji rządowej i samorządowej itd.

Ekolodzy mogą także podejmować współpracę z koncernami, które zajmują się eksploatacją środowiska naturalnego. Ich praca pozwala na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią przemysł i sprawią, że będzie on bardziej przyjazny dla natury. Nie zapominajmy o tym, że ekolodzy wykonują przyszłościowy zawód. Mogą oni zajmować się edukacją przyszłych pokoleń, organizować warsztaty i ćwiczenia, ponieważ dbając o planetę i naturę, dbamy także o standard swojego życia. Studia na kierunku ochrona środowiska to zatem bardzo dobra inwestycja.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ochrona środowiska?

Studenci, którzy dopiero co uzyskali dyplom, mogą szukać pracy m.in. w laboratoriach, administracji oraz urzędach, a także w firmach recyklingowych i wielu innych miejscach, gdzie na celu ma się ochronę środowiska. Absolwenci najczęściej decydują się na pracę w laboratoriach, urzędach oraz jako ekolodzy. Ile zarabiają absolwenci oraz czym zajmują się na co dzień?

 

Laborant

Może podjąć pracę w laboratoriach zajmujących się np. badaniem stanu wód lub gleby, a także w parkach narodowych. Laborant wykonuje różne analizy z dostarczonych mu próbek materiałów. Wystawia opinie oraz orzeczenia, a takie przygotowuje niezbędną dokumentację. Mediana zarobków wynosi 4040 zł brutto miesięcznie.

 

Ekolog

Może podejmować pracę w firmach monitorujących zmiany klimatyczne, szkołach wyższych, urzędach, mediach oraz parkach krajobrazowych i narodowych. Ekolog zajmuje się badaniem stanu eksploatacji środowiska naturalnego. Bada, jak bardzo ziemia jest zaśmiecona oraz zajmuje się prognozami dotyczącymi zmian klimatu, oraz ile czasu zostało nam do wyczerpania surowców takich jak np. woda. Zajmuje się również teoriami i planami jak zapobiec katastrofie klimatycznej poprzez nowoczesne rozwiązania. Mediana zarobków Ekologa wynosi około 4000 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw ochrony środowiska

Może on podjąć zatrudnienie w urzędach oraz szeroko pojętnej administracji. Zajmuje się wydawaniem opinii na temat stanu gleby, zalesienia lub powietrza oraz doradza na temat pozwoleń np. na wycinki drzew lub utylizacji. Dba o to, aby zostały zachowane wszelkie normy dotyczące ochrony środowiska. Odpowiada również za wszelkie działania mające na celu poprawienie np. stanu wód lub powietrza. Mediana zarobków wynosi około 4660 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim oraz jako specjalność na Politechnice Wrocławskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Wrocławski oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia stacjonarne oferuje również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Ochrona środowiska studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – liczba osób, które uczelnie mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów, jest ograniczona, dlatego kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej, utworzonej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni nie muszą płacić za naukę – o ile studiują na uczelni publicznej. Studia w prywatnych szkołach wyższych z reguły są płatne, podobnie do studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują terminy ogłoszenia wyników rekrutacji an poszczególne studia. Kandydaci otrzymują wszystkie niezbędne informacje w systemach IRK oraz ERK – w prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do osób zakwalifikowanych, liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 12.07.2022
 • Uniwersytet Wrocławski – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia pliku może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji – oznacza to, że termin przeznaczony na dostarczenie plików jest ustalany indywidualnie przez szkołę. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni. Należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – od 13.07.2022 do 15.07.2022
 • Uniwersytet Wrocławski – od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Biologicznych UWr) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak ochrona środowiska budzą ogromne zainteresowanie wśród absolwentów szkół średnich, odnajdą się na nich jednak wyłącznie pasjonaci. Zastanów się, czy jesteś jednym z nich, czy problemy związane z naszą planetą są ci bliskie. Jeżeli nie dostrzegasz w sobie tej iskry, nie będziesz dobrym ekologiem, który działa z misją. Zanim wybierzesz studia na kierunku ochrona środowiska, zastanów się:

 • czy nauka przedmiotów ścisłych nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy kochasz naturę?
 • Czy chcesz świadomie dbać o środowisko naturalne?
 • Czy jesteś osobą, która nie boi się wyzwań?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, możesz śmiało pomyśleć o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku. Jednak pamiętaj, że o tym, czy dostaniesz się na wymarzone studia przyrodnicze we Wrocławiu, zadecydują wyniki, jakie uzyskasz podczas egzaminu dojrzałości. Liczba miejsc jest ograniczona, więc swoje przygotowania powinieneś zacząć jak najszybciej.

Przedmioty, które musisz wziąć pod szczególną uwagę, to oczywiście: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. Pamiętaj także o tym, by wybrać również jeden dowolny język obcy nowożytni. Doskonałe wyniki maturalne to nie tylko twoja przepustka na studia. Pamiętaj o tym, że zdobytą wiedzę będziesz wykorzystywać już od pierwszych dni zajęć.

Ambitną propozycją jest wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja dla osób, które uwielbiają poszerzać swoją wiedzę. Na laureatów i finalistów tego konkursu czekają miejsca na wymarzonym kierunku. Osoby, które na olimpiadzie osiągną sukces, zwolnione są z procedury rekrutacyjnej. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna, Biologiczna, Chemiczna lub Fizyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej;
 • Olimpiada Astronomiczna.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na studia, będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu uczelni zestaw podstawowych dokumentów, w których znajdą się: zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. Nie zaniedbaj tego etapu, by nie zostać skreślonym z listy studentów.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze we Wrocławiu

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia na kierunku ochrona środowiska przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi z pasją.

Maria, studentka trzeciego roku, mówi:

Musimy wspierać naturę i dbać o nią. Studia na tym kierunku wpływają bardzo na świadome podejście do ochrony środowiska. Od zawsze natura była dla mnie ważna, więc nauka na tym kierunku do strzał w dziesiątkę!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Wrocław studia i stopnia

Ochrona środowiska Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Mieście wrocławiu

Popularne kierunki ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

Kierunki ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu